flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 925/273/15 від 13 серпня 2015 року № 1 (затвердження переліку конкурсних кредиторів та їх вимог)

  ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 УХВАЛА

13 серпня 2015 року  № 1                                                 Справа № 925/273/15

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., при секретарі судового засідання Соколишиній І.А., за участю: представників за довіреностями – Чепурної С.А. (від боржника), Кириченка М.О. (від ПАТ "Темп"), Завертайного І.Б. (від товариства з обмеженою відповідальністю "Українська меблева група "Венето"), Галдецької О.В. (від Українсько-італійського спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Венето"), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду справу за заявою

ініціюючого кредитора публічного акціонерного товариства "Темп"

до боржника                   товариства з обмеженою відповідальністю "Темп-Маш"

про                                  визнання банкрутом, –

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство порушено ухвалою суду від 26.03.2015.

Після офіційного оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет 26.03.2015, відповідно до ст. 25 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, судом розглянуто вимоги, які надійшли від конкурсних кредиторів.

У судове засідання не з’явились розпорядник майна боржника, арбітражний керуючий Загребельний Б.М. та представники від ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ". Усі учасники провадження у справі про банкрутство боржника  були належним чином повідомлені про час і місце проведення судового засідання, однак вищевказані особи про причини неявки не повідомили. Ухвалами суду про призначення та відкладення розгляду вимог сторонам та учасникам провадження у справі роз’яснено, що неявка їх представників у судове засідання не є перешкодою для проведення попереднього засідання у ході якого суд може розглянути вимоги за наявними матеріалами.

Відповідно до ст.75,85 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами, у судовому засіданні оголошено вступну і резолютивну частини судового рішення.

Справа розглядається відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013, з наступними змінами, далі – Закон-2013)

Заслухавши у ході попереднього судового засідання (яке відбулось 26.06.2015, 05.08.2015 та 13.08.2015) пояснення представників, що з’явились, дослідивши наявні у справі та додатково надані цими представниками матеріали, суд встановив:

що вимоги ініціюючого кредитора, публічного акціонерного товариства "Темп", підлягають визнанню і включенню до реєстру вимог кредиторів у сумі 849719,05 грн. основного боргу у четверту чергу та вимоги у сумі 7308 грн. судового збору – у першу чергу виходячи з наступного.

Так, первісно заявлені вимоги ініціюючого кредитора визнані ухвалою суду у цій справі від 26.03.2015 у таких сумах: 6090,00 грн. судового збору, які підлягають погашенню у першу чергу; 437544,11 грн. основного боргу, які підлягають погашенню у четверту чергу.

Після оприлюднення оголошення ініціюючим кредитором подано заяву з додатковими вимогами на суму 450844,72 грн. У ході розгляду заяви ним подано заяву про уточнення вимог, згідно з якою сума уточнених вимог складає 412174,94 і складається із суми основного боргу у розмірі 229165 грн., інфляційних у розмірі 115051,53 грн. за період 31.12.2013 по 26.03.2015 та  67958,41 грн. 24% річних за той же період.

Боржником і розпорядником майна (у засіданні 23.06.2015) вимоги не заперечуються.

Уточнені вимоги підлягають визнанню в повному обсязі на суму 412174,94 грн. у четверту чергу, а також 1218 грн. сплаченого судового збору у першу чергу оскільки підтверджуються доданими договором комісії від 17.05.2010 з додатковими угодами д нього, платіжними дорученнями за період з 20.08.2010 по 03.03.2011 (а.с.7-23 т2.) та банківськими виписками про часткове повернення боргу. При цьому суд звертає увагу на те, що сума інфляційних визнається судом саме у заявленому розмірі в заяві про уточнення вимог, хоча заявник має право на більшу суму.

що публічним акціонерним товариством "ПІРЕУС БАНК МКБ"  заявлено вимогу визнати заявника забезпеченим кредитором з грошовими вимогами до боржника на загальну суму 11170220,16 грн., яка  складається з наступних вимог: 6356435,95 грн. основного боргу (285346,78 доларів США х 22,276179 грн. за 1 долар США згідно з офіційним курсом НБУ станом на 22.04.2015); 3129213,05 грн. нарахованих і несплачених відсотків  (140473,51 доларів США х 22,276179 грн. за 1 долар США згідно з офіційним курсом НБУ станом на 22.04.2015); 75945,29 грн. пені за несвоєчасну сплату відсотків (3409,26 доларів США х 22,276179 грн. за 1 долар США згідно з офіційним курсом НБУ станом на 22.04.2015); 373598,92 грн. пені за несвоєчасну сплату основного боргу (16771,23 доларів США х 22,276179 грн. за 1 долар США згідно з офіційним курсом НБУ станом на 22.04.2015); 1113808,95 грн. штрафу у розмірі 40% від суми простроченої заборгованості понад 60 днів (50000 доларів США х 22,276179 грн. за 1 долар США згідно з офіційним курсом НБУ станом на 22.04.2015); 120000 грн. штрафу за кожен випадок невиконання зобов’язання; 1218 грн. судового збору.

Розпорядник майна боржника заявлені вимоги у засіданні 23.06.2015 визнав повністю, боржник вимоги заявника визнав повністю, представник заявника у судовому засіданні 23.06.2015 вимоги підтримав, у наступні судові засідання не з’явився (засідання 05.08.2015 просив провести без його участі, причин неявки у останнє судове засідання не повідомив). Суд розглянув вимоги за наявними матеріалами.

Заявлені вимоги підтверджуються кредитним договором №К/08-78 з договорами про внесення змін і доповнень до нього, меморіальним валютним ордером від 16.12.2008 №344480 на суму 900000 доларів США та наданими заявником розрахунками нарахованих і несплачених відсотків, пені за несвоєчасну сплату відсотків, пені за несвоєчасну сплату основного боргу, штрафу у розмірі 40% від суми простроченої заборгованості понад 60 днів, штрафу за кожен випадок невиконання зобов’язання.

Згідно із абз.8 ст.1 Закону-2013 конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя). Згідно із ч.2 ст.23 Закону- 2013 Забезпечені кредитори зобов'язані подати заяву з грошовими вимогами до боржника під час провадження у справі про банкрутство лише в частині вимог, що є незабезпеченими, або за умови відмови від забезпечення.

Відповідно до пунктів 1.3 і 6.1 договору застави №3/08-97 від 16.12.2008: "згідно балансової довідки №86/01 від 10 грудня 2008 року, загальна балансова вартість Предмету застави складає 7293284,14 гривень"…; "Вартість предмету застави на день укладення цього Договору оцінюється Сторонами в 7293284,14 гривень…"; "Заставодержатель має право задовольнити  за рахунок Предмету застави свої вимоги у повному обсязі, який визначається на момент реалізації права застави, включаючи суму основного боргу, відсотки, комісію, пеню, штрафи та інші платежі відповідно до Кредитного договору, нараховані та невиконані Позичальником на момент реалізації права застави, а також затрати, понесені Заставодержателем при зверненні стягнення на Предмет застави та його реалізації у тому числі по сплаті державного мита, оплаті послуг нотаріуса, адвокатів, інші документально підтверджені затрати, якщо такі будуть мати місце"  (а.с. 77 т.2).

Таким чином, заявник є забезпеченим кредитором лише в тій частині, яка забезпечена заставою виключно майна боржника. Боржник в даному випадку виступає майновим поручителем власним майном перед заявником (а не грошовим чи іншим поручителем) на суму 7293284,14 грн. Інші поручителі (ТОВ "Група Томпо", ЗАТ "Донецькмеблі", Українсько-італійське спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Венето") теж є майновими поручителями, однак згідно із Законом-2013, надана ними порука не може бути підставою для визнання вимог до боржника забезпеченими заставою майна боржника.

Згідно з пунктом 5.2.2 Кредитного договору реєстраційний номер №К-08/78 від 15.12.2008 банк зобов’язаний прийняти від Позичальника суму Кредиту, проценти за користування ним, а також можливі пені та штрафи, як виконання зобов’язання за цим Договором в наступній черговості: -прострочені проценти, -прострочений Кредит, -пені та штрафи, нараховані до сплати проценти, термін сплати яких не настав, -строковий Кредит (а.с.57 т.2)

Отже, з огляду на умови укладених договорів за рахунок заставного майна боржника на час розгляду цієї заяви мають бути погашені такі вимоги (на суму застави 7293284,14 грн.): прострочені проценти – 3129213,05 грн.; пені та штрафи – 1683353,16 грн. (75945,29 + 373598,92 + 1113808,95 + 120000); строковий кредит – в частині, на суму 280717,93 (7293284,14 –3129213,05– 1683353,16. Інші вимоги по пункту 5.2.2 Кредитного договору у заяві відсутні).

Решта ж вимог за строковим кредитом є конкурсними вимогами заявника до боржника на суму 3875718,05 грн. основного боргу (6356435,95 – 2480717,90, тіла кредиту), які підлягають погашенню за рахунок не заставного майна боржника у четверту чергу. Прийняття цього рішення не виключає можливості погашення усіх вищеописаних вимог заявника іншими майновими поручителями, в тому числі і за рахунок їх майна, переданого у заставу заявнику.

Доводи боржника про те, що вартість майна боржника, яке перебуває в заставі заявника, змінилася і є значно більшою від заявлених вимог, тому за рахунок його реалізації вимоги заставного кредитора можуть бути погашені повністю і тому усі вимоги заявника на суму 11170220,16 грн. мають бути визнані забезпеченими (у першу чергу) суд відхиляє, оскільки такі доводи не підтверджені доказами. Як вбачається з матеріалів справи, майно, яке перебуває в заставі, частково (чи повністю) було знищено пожежею, докази про ринкову вартість фактично наявного майна відсутні, а судове рішення не може грунтуватися на припущеннях про ймовірно більшу вартість заставного майна над вартістю заявлених вимог. Тому суд приймає рішення на підставі наявного у справі доказу – договору застави та визначеної ним вартості заставного майна.

Таким чином, вимоги ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" підлягають визнанню і включенню до реєстру вимог конкурсних кредиторів на суму: 1218 грн. (1 черга – судовий збір); 3875718,05 грн. (4 черга – вимоги не забезпечені заставою майна боржника, у зв’язку з чим у вимозі заявника визнати суму основного боргу у розмірі 3875718,05 грн. забезпеченою майном боржника необхідно відмовити). Також внесенню до реєстру вимог кредиторів підлягає окремо сума 7293284,14 грн. (у 1 чергу – за рахунок заставного майна боржника);

що вимоги, які заявлені товариством з обмеженою відповідальністю "Українська меблева група "Венето" боржником і розпорядником майна визнані, є обгрунтованими і підтверджуються поданими ним доказами (договором №01/08 про надання безвідсоткової позики від 29.08.2007 з додатковими угодами №1,2,3,4,5, випискою банку на суму 1984000 грн. (а.с.219 т.2), тому підлягають визнанню у сумах 1218 грн. (1 черга –судовий збір); 1984000 грн. (4 черга –вимоги не забезпечені заставою)

що вимоги, які заявлені Українсько-італійським спільним підприємством товариство з обмеженою відповідальністю "Венето", підлягають визнанню у сумах: 1218 грн. (1 черга – судовий збір); 2706380,53 грн. (4 черга – вимоги не забезпечені заставою), оскільки підтверджуються договором №329 про надання безвідсоткової позики від 29.08.2007 з додатковими угодами №1,2,3,4,5, випискою банку на суму 2739500 грн. (а.с.153 т.2); виписками банку на суму 520000 грн. (а.с.67 т.4) і на суму 19006,03 грн. (а.с.81 т.4); договором №ФД-01 від 21.02.2008 з додатковими угодами №1 і 2, договором №ФД-02/09 від 13.03.2009 з додатковою угодою №1, договором №01/01 від 24.01.2005 з додатковими угодами 1–12, банківськими виписками на суми 60000 грн., 5000 грн., 87000 грн. При цьому суму 2706380,53 судом обраховано як 2739500 +60000 +5000 +87000 – (520000-334880,53).

У визнанні вимог цього кредитора на суму 26565,22 грн. необхідно відмовити, оскільки суду не надано доказів передачі товару, як пояснює заявник, згідно з накладними від 05.05.2008 на суму 4720,54 грн. і від 13.08.2008 на суму 21844,68 грн. які вказані у договорі №08-05/2011 про погашення боргу від 15.09.2009, оскільки суду не надано вищевказаних накладних. Акт від 27.04.2012 №3 на вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, суд не приймає як доказ їх наявності і знищення, оскільки він не містить посилання на реквізити саме цих накладних та на вказані заявником у договорі №08-05/2011 суми.

Суд приймає до уваги пояснення представника боржника про те, що заборгованість боржника по заробітній платі перед його працівниками відсутня, однак вважає, що вказані дані мають бути засвідчені офіційним документом, у зв’язку з чим підлягають уточненню розпорядником майна боржника.

Керуючись ст.ст. 22-25, 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013, з наступними змінами) , суд –

УХВАЛИВ:

1.Затвердити перелік конкурсних кредиторів, розмір їх вимог за грошовими зобов'язаннями, черговість задоволення кожної вимоги:

1.1. товариство з обмеженою відповідальністю "Темп" (м.Черкаси, вул.Горького, 27, ідентифікаційний код 32180120):

1 черга – 7308 грн. (судовий збір);

4 черга – 849719,05 грн. (вимоги не забезпечені заставою);

1.2. товариство з обмеженою відповідальністю "Українська меблева група "Венето" (м. Київ, вул. Васильківська, 11/11, ідентифікаційний код 31240597):

1 черга – 1218 грн. (судовий збір);

4 черга – 1984000 грн. (вимоги не забезпечені заставою);

1.3. Українсько-італійське спільне підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Венето" (м. Київ, вул. Деревообробна, 6-В, ідентифікаційний код 19344096):

1 черга – 1218 грн. (судовий збір);

4 черга – 2706380,53 грн. (вимоги не забезпечені заставою);

Відмовити у визнанні вимог цього кредитора забезпеченими майном боржника на суму – 26565,22 грн.

1.4. публічне акціонерне товариство "ПІРЕУС БАНК МКБ" (м. Київ, вул. Іллінська, 8, ідентифікаційний код 20034231):

1 черга – 1218 грн. (судовий збір);

1 черга – 7293284,14 грн. (за рахунок заставного майна боржника);

4 черга – 3875718,05 грн. (вимоги не забезпечені заставою майна боржника).

Відмовити у визнанні вимог цього кредитора забезпеченими майном боржника на суму – 3875718,05 грн.

2.Розпоряднику майна внести до реєстру вимог кредиторів

вимоги, визнані господарським судом цією ухвалою;

окремо – вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за їх відсутності - згідно з даними обліку боржника;

окремо – відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав;

окремо – відомості про вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, згідно із заявами таких кредиторів та/або даними обліку боржника.

Розпоряднику майна протягом п’яти днів з дня складення повного тексту цієї ухвали надати суду у справу реєстр вимог кредиторів з відомостями про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, черговість задоволення кожної вимоги.

3.Визначити наступні дати

проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів – 28.08.2015. Розпоряднику майна письмово повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення;

проведення підсумкового засідання суду – 03.09.2015 об 11 год. 00 хв. за місцезнаходженням господарського суду Черкаської області (м. Черкаси, бульв. Шевченка, 307, к.317).

5.Зобов’язати учасників провадження у справі про банкрутство боржника, які будуть обрані головою зборів кредиторів та/або головою комітету кредиторів, направляти до господарського суду для приєднання до матеріалів справи копії протоколів таких зборів, на яких вирішені питання про кількість, про склад та про голову комітету кредиторів.

Ухвала суду набрала законної сили 13.08.2015, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено 18.08.2015.

Направити дану ухвалу ініціюючому кредитору, боржнику, заявникам (3), а також рекомендованим листом арбітражним керуючим Загребельному Б.М., Пшеничному С.М.

Суддя                                            Ю.А. Хабазня