flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/273/15 від 13 серпня 2015 року № 2 (частково задоволено клопотання)

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 УХВАЛА

13 серпня 2015 р.  № 2                                                 Справа № 925/273/15

                             вх. суду №15392/15 від 25.06.2015

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., при секретарі судового засідання Соколишиній І.А., за участю: представників за довіреностями – Чепурної С.А. (від боржника), Кириченка М.О. (від ПАТ "Темп"), Завертайного І.Б. (від товариства з обмеженою відповідальністю "Українська меблева група "Венето"), Галдецької О.В. (від Українсько-італійського спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Венето"), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду заяву

заявника   арбітражного керуючого  Загребельного Б.М.

 

 

про                      затвердження звіту про грошову винагороду за виконання повноважень розпорядника майна боржника і витрат арбітражного керуючого у сумі 26233,52 грн. та стягнення їх з ініціюючого кредитора  

у справі за заявою

ініціюючого кредитора публічного акціонерного товариства "Темп"

до боржника                   товариства з обмеженою відповідальністю "Темп-Маш"

про                                   визнання банкрутом, –

 

ВСТАНОВИВ:

Арбітражний керуючий Загребельний Б.М. звернувся до суду з клопотанням від 23.06.2015 №01-34/163/1385-15 затвердити його грошову винагороду і витрати за виконання повноважень розпорядника майна боржника станом на 23.06.2015 у сумі 26233,52 грн. (з яких 7498,00 грн. грошова винагорода і 18735,52 грн. понесені витрати) та стягнути їх з ініціюючого кредитора.

Підставами заявленого клопотання вказані: ч.2 ст.115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-2013); не здійснення авансування грошової винагороди та витрат арбітражного керуючого ініціюючим кредитором. На доказ викладеного надані розрахунки грошової винагороди за період з 26.03.2015 по 23.06.2015 і витрат та докази понесення витрат у звіті 23.06.2015 №01-34/160/1385-15 (а.с.5 т.3, а.с.1 т.4).

Ухвалою суду від 26.05.2015 заявлене клопотання було призначене до розгляду у судове засідання 05.08.2015. Розпорядник майна боржника, був належним чином повідомлений про час і місце їх проведення засідання, однак не з’явився. Причиною неявки у засідання 05.08.2015 вказав його відпустку згідно з власним наказом від 30.07.2015 на період з 03.08.2015 по 02.09.2015 (а.с.61 т.4), яку суд не вважає поважною причиною неявки. Причин неявки у засідання 13.08.2015 не повідомив, направив до суду документи про виконання своїх повноважень.

У судовому засіданні представники боржника та кредиторів проти задоволення заявленого клопотання заперечили повністю та пояснили:

ініціюючий кредитор –

що арбітражний керуючий зобов’язаний неухильно дотримуватися вимог законодавства, у тому числі зобов’язаний вчинити усі передбачені законом заходи у встановлений строк, неналежне виконання ним своїх обов’язків (зокрема, не складення реєстру вимог кредиторів, не проведення інвентаризації) позбавляє його права на отримання грошової винагороди;

що відповідно до ч.1 і ч.5 ст.115 Закону-2013 грошова винагорода і витрати мають здійснюватися за рахунок боржника;

що звіт про грошову винагороду і витрати має затверджувати комітет кредиторів, однак такий не утворено, тому клопотання задоволене бути не може;

що відсутні докази сплати коштів за проведення аналізу фінансово-господарської діяльності і що його вартість явно завищена;

що у боржника наявні на рахунку кошти і він у змозі оплачувати грошову винагороду арбітражному керуючому;

боржник – що у відрядженні арбітражний керуючий перебував один день, а не три, і що арбітражний керуючий не перебуває у трудових відносинах з боржником, тому добові йому не можуть нараховуватись;

ТОВ "УМГ "Венето" – що арбітражний керуючий не провів ніякої роботи, що здійснений ним аналіз фінансово-господарської діяльності є неякісним; що інвентаризація відсутня і тому відсутній аналіз матеріальних активів; що розгляд питання є передчасним.

При вирішенні поданих на розгляд клопотань судом засовуються положення Закону-2013. Відповідно до ст.75, 85 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами, у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення.

Заслухавши учасників провадження у справі про банкрутство боржника та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

Справу про банкрутство порушено ухвалою суду від 26.03.2015, введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Загребельного Б.М., встановлено оплату послуг (грошову винагороду) за виконання повноважень розпорядника майна в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень, встановлено джерелом сплати послуг – щомісячне авансування коштів ініціюючим кредитором (ПАТ «Темп»). Реєстр вимог конкурсних кредиторів затверджено у цьому судовому засіданні ухвалою суду від 13.08.2015 №1, у зв’язку з чим комітет кредиторів у справі на час винесення цього судового рішення по суті клопотання відсутній.

Законом-2013 (ч.9 ст.16, ч.2 ст.115) установлено, що в ухвалі про порушення провадження у справі про банкрутство зазначається про призначення розпорядника майна, встановлення розміру оплати його послуг та джерела її сплати, що право вимоги грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень розпорядника майна боржника.

Ухвала суду від 26.03.2015, якою установлено джерело сплати коштів, є чинною, а тому підлягає виконанню ініціюючим кредитором в останній день кожного календарного місяця.

Пунктами 9 і 11 ухвали суду від 26.03.2015 визначено 16.05.2015 датою складення розпорядником майна реєстру вимог кредиторів і подання його на затвердження до господарського суду та встановлено строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника до 26.05.2015.

Однак, реєстр вимог кредиторів розпорядником майна боржника до установленого строку складено не було. Його було надано суду лише 23.06.2015 (а.с.2 т.3) на вимогу суду в ухвалі від 16.06.2015, тобто через півтора місяці і не з власної волі. Інвентаризація майна розпорядником майна боржника проведена не була. Вказані факти (а також і інші) стали підставою для визнання дій арбітражного керуючого Загребельного Б.М. неналежними, у зв’язку з чим ухвалою суду від 13.08.2015 №3 його усунено від виконання обов’язків розпорядника майна боржника.

З огляду на невиконання цих обов’язків розпорядником майна боржника  суд виключає із розрахунку оплати його грошової винагороди період з 17.05.2015 по 23.06.2015, оскільки у цей період розпорядник майна боржника не вчинив дій, які були визначені ухвалою суду, тому суд вважає, що він не має права на грошову винагороду з підстав належного виконання своїх обов’язків у цей період. У зв’язку з цим грошова винагорода має бути сплачена ініціюючим кредитором за період з 27.03.2015 по 16.05.2015, що складає 4164,77 грн. /(1218 х2х6/31) +(1218х2) +(1218х2х16/31) =471,48 +2436 +1257,29/. У решті вимог про стягнення грошової винагороди як з ініціюючого кредитора так і стягнення їх взагалі на суму 3333,23 грн. (7498–4164,77) слід відмовити.

Доводи про необхідність покладення обов’язку зі сплати 4164,77 грн. на даний час на боржника суд відхиляє, оскільки джерело їх сплати визначено як вищеназваними Законом-2013, так конкретним судовим рішенням. Надалі ініціюючий кредитор не позбавлений права пред’явити і отримати сплачені кошти за рахунок боржника в установленому порядку, однак, до проходження відповідних процедур їх затвердження і визнання, авансування грошової винагороди розпорядника майна боржника ініціюючим кредитором є безумовним.

Відповідно до ч.7 ст.115 Закону-2013: розпорядник майна звітує про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат на першому засіданні комітету кредиторів, а також за результатами процедури розпорядження майном боржника; такий звіт доводиться кредиторам до відома та повинен бути схвалений або погоджений комітетом кредиторів; такий звіт за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації подається арбітражним керуючим до господарського суду за п'ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

З огляду на вказані норми та враховуючи відсутність комітету кредиторів, відсутність рішення комітету кредиторів про схвалення або погодження звіту розпорядника майна боржника, ненастання строку для подання такого звіту комітету кредиторів та суду, відсутність правових підстав для покладення обов’язку із відшкодування понесених розпорядником майна боржника витрат безпосередньо на ініціюючого кредитора – вимога про стягнення 18735,52 грн. понесених витрат задоволенню не підлягає.

Доводи представника ініціюючого кредитора стосовно неможливості стягнення грошової винагороди з нього до затвердження звіту про їх нарахування комітетом кредиторів суд відхиляє, оскільки право вимоги у розпорядника майна боржника на стягнення коштів з ініціюючого кредитора виникає щодо суми за місяць в останній день кожного календарного місяця.

         Керуючись ст.115 Закону -2013, ст.4-1, 86 Господарського процесуального кодексу України суд, –

 

УХВАЛИВ:

          1.Клопотання арбітражного керуючого Загребельного Богдана Миколайовича від 23.06.2015 №01-34/163/1385-15 задовольнити частково.

2. Стягнути з публічного акціонерного товариства “Темп” (м.Черкаси, вул. Горького, 27, ідентифікаційний код 14308948) на користь арбітражного керуючого Загребельного Богдана Миколайовича (33013, м.Рівне, вул. Кавказька, 2 (9 пв.), свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1385, видане Міністерством юстиції України 05.07.2013, ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків 2858110053) 4164,77 грн. (чотири тисячі сто шістдесят чотири гривні сімдесят сім копійок)  грошової винагороди розпорядника майна боржника за період з 26.03.2015 по 23.06.2015.

3. Урешті вимог відмовити.

Ухвала суду набрала законної сили 13.08.2015, строк пред’явлення ухвали до виконання відповідно до Закону України “Про виконавче провадження” один рік.

Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено 18.08.2015.

Направити дану ухвалу ініціюючому кредитору, боржнику, заявникам (3), а також рекомендованим листом арбітражним керуючим Загребельному Б.М., Пшеничному С.М.

С у д д я                                                                            Хабазня Ю.А.