flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 925/276/15 від 24 листопада 2015 року (припинення провадження у справі в частині)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

        24 листопада 2015 року

Справа № 925/276/15

 

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., при секретарі судового засідання Соколишиній І.А., за участю: особисто – арбітражних керуючих Косиневського М.А., Левченко Н.П., представників за довіреностями – Бодревської І.В. (від ініціюючого кредитора), Котенко  С.В. (від ПАТ "Державний ощадний банк України"), розглянувши  у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду справу за заявою

ініціюючого кредитора Уманської об’єднаної державної податкової

інспекції Головного управління Міндоходів у Черкаській області

до боржника                   дочірнього підприємства “Уманський консервний комбінат”

про                                   визнання банкрутом, –

В С Т А Н О В И В:

16 лютого 2015 року до господарського суду Черкаської області надійшла заява Уманської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Черкаській області про порушення провадження у справі про банкрутство боржника – дочірнього підприємства “Уманський консервний комбінат”.

Заява мотивована тим, що боржник неспроможний виконати грошові вимоги кредитора на загальну суму 980 411,84 грн. після встановленого строку для їх погашення, що безспірні вимоги становлять 786836,80 грн. і підтверджені постановою Черкаського окружного адміністративного суду від 30 вересня 2014 року у справі № 823/2661/14, інкасовими дорученнями від 26.11.2014, які були повернуті стягувачу у зв’язку з відсутністю коштів.

Ухвалою суд від 12.03.2015 було порушено провадження у справі про банкрутство боржника. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 19.05.2015, ухвалу суду першої інстанції скасовано, справу направлено на розгляд на стадію підготовчого засідання.

Залишаючи без змін постанову суду апеляційної інстанцій, Вищий господарський суду України у постанові від 22.07.2015 зазначив, що оскільки інкасові доручення були оформлені інспекцією 26.11.2014 та подані до банківської установи 03.12.2014, що підтверджується відповідним штампом, і повернуті без виконання 04.12.2014, то всупереч вимогам ч. 3 ст. 10 Закону про банкрутство, інспекція звернулась до господарського суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника 12.02.2015, тобто до спливу визначеного чинним законодавством строку. Водночас, як правильно зазначено судом апеляційної інстанції, інспекція не вжила всіх передбачених ст. 95 Податкового кодексу України заходів з погашення податкового боргу боржника станом на дату звернення із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство платника податків.

У судовому засіданні представник ініціюючого кредитора заявлені вимоги підтримав і додатково до викладеного у заявах пояснив,

що рішенням Черкаського окружного адміністративного суду від 30.05.2013 у справі №823/1618/13а було стягнено з боржника 160663,58 грн. та на його виконання ініціюючим кредитором виставлено інкасові доручення у період 22.07.2013–28 08.2013 на вказану суму, які повернуті банком без виконання у зв’язку з відсутністю коштів;

що відповідно до рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 16.09.2013 у справі №823/16128838/13а було надано дозвіл на погашення податкового боргу боржника за рахунок майна, що перебуває у податковій заставі на суму 321327,22 грн.;

що ініціюючий кредитор неодноразово намагався оцінити і реалізувати майно, яке перебувало у податковій заставі, однак боржник не надав фізично доступу до цього майна, що у зв’язку з цим боржнику надано було право самостійно реалізувати таке майно, яке було реалізовано і надалі частково погашено податковий борг, тому вважає, що ним вжито вичерпних заходів до виконання вимог ст. 95 Податкового кодексу України;

що зустрітись з посадовими особами боржника не вдається і вони уникають будь-яких зустрічей, що з цих же мотивів з’ясувати дебіторів боржника, з’ясувати яке є майно у боржника, додатково до описаного у податкову заставу, неможливо.

На запитання суду ініціюючий кредитор пояснив, що сума безспірних вимог складає 786836,80 грн. відповідно до постанови ЧОАС від 30.09.2014 у справі №823/2661/14;, що початком відліку тримісячного строку є дата набуття цим рішенням законної сили, тобто 10.10.2014

Представник боржника проти задоволення вимог заперечив і просив відмовити у порушенні  провадження у справі з підстав, викладених у відзиві та доповненнях  до відзиву на заяву та додатково пояснив,

що ініціюючим кредитором не вжито усіх заходів на виконання ст.95 Податкового кодексу України, а саме не отримано судове рішення про стягнення коштів на суму 786836,80 грн. за рахунок майна та не вирішувалось питання про стягнення коштів з дебіторів боржника;

що тримісячний строк розпочинається не з 10.10.2014, як вказує заявник, а з 03.12.2014 (дати виставлення інкасових доручень).

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом засовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі – Закон-4212).

Заслухавши представників сторін та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

Відповідно до ст.10 Закону-4212 справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом. Безспірні вимоги кредиторів - це грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

Відповідно до абз.6 ч.7 ст.16 Закону-4212 суд відмовляє в порушенні провадження у справі про банкрутство, якщо: відсутня хоча б одна з підстав, передбачених частиною третьою статті 10 цього Закону;

За результатами звернення ініціюючого кредитора до суду про стягнення з боржника суми боргу, рішенням Черкаського окружного адміністративного суду від 30.09.2014 у справі №823/2661/14 з боржника в дохід бюджету через ініціюючого кредитора стягнено податкового  боргу в сумі 786836,80 грн.

Постановою Уманського міського відділу державної виконавчої служби Уманського міського управління юстиції від 26.11.2014  відмовлено у відкритті виконавчого провадження на підставі постанови Черкаського окружного адміністративного  суду  від 30.09.2014 у справі №823/2661/14 з посиланням на абз. 8 Інформаційного  листа Вищого адміністративного суду України від 24.10.2013 №1484/12/13-13.

Ініціюючим кредитором направлено до банків боржника інкасові доручення (розпорядження) від 26.11.2014. Останні були прийняті до виконання банками 03.12.2014 і повернуті без виконання банками 04.12.2014.

Виходячи з приписів статті 95 Податкового кодексу України, частини третьої статті 10, частини сьомої статті 11 Закону-4212, доказами  в підтвердження безспірності грошових  вимог ініціюючого кредитора -  органу доходів і зборів,  є  рішення суду  про стягнення грошових коштів у рахунок погашення податкового боргу, що набрало законної сили, інкасові доручення для примусового стягнення коштів в дохід бюджету у рахунок погашення податкового боргу та докази вжиття відповідних заходів до отримання відповідної заборгованості за процедурою, визначеною Податковим кодексом України.

Відповідна постанова органу державної виконавчої служби про відкриття виконавчого провадження у такому випадку до заяви органу доходів і зборів про порушення провадження у справі про банкрутство не додається, оскільки списання коштів з рахунків боржника здійснюється відповідно до умов і порядку, визначених Податковим кодексом України, а не Законом України "Про виконавче провадження".

Перебіг трьохмісячного строку, визначеного частиною 3 статті 10 Закону-2013, починається з моменту прийняття банком платника (боржника)  інкасового  доручення для примусового стягнення грошових коштів у рахунок погашення податкового боргу, оформленого стягувачем (контролюючим органом) на підставі рішення суду, що набрало законної сили. (Правові позиції у застосуванні норм Закону-4212, викладені у постанові Вищого господарського суду України від 17.02.2015 у справі № 925/1941/14, а також безпосередньо у цій справі).

Таким чином:

безспірні вимоги боржника на суму 786836,80 грн. не погашені з моменту прийняття інкасових доручень (03.12.2014) менше трьох місяців – три місяці спливає 03.03.2015, заяву ж подано 12.02.2015, тобто до спливу визначеного чинним законодавством строку;

ініціюючим кредитором не вжито усіх передбачених ст. 95 Податкового кодексу України заходів щодо примусового стягнення за цими вимогами у примусовому порядку.

Вказані обставини є правовою підставою відмови у порушені провадження у справі про банкрутство боржника і припинення її подальшого розгляду.

Суд відхиляє доводи ініціюючого кредитора про те, що підставою для порушення провадження у справі є також інкасові доручення, які виставлялись на підставі рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 30.05.2013 у справі №823/1618/13а на суму 160663,58 грн. у період 22.07.2013–28 08.2013, оскільки протягом трьох місяців мають бути незадоволені саме безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника, які сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати. Тобто протягом трьох місяців мають бути незадоволені вимоги на суму 786836,80 грн., визнані постановою Черкаського окружного адміністративного  суду  від 30.09.2014 у справі №823/2661/14, а не іншими судовими рішеннями, оскільки визнані ними безспірні суми менші від трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

За період часу від дня порушення провадження у справі про банкрутство ухвалою суду від 12.03.2015 до дня винесення цієї ухвали до суду надійшли наступні заяви:

від 01.04.2015 №139 (вх.суду №8211/15 від 03.04.2015) від аварійно рятувального загону спеціального призначення управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області  (м.Черкаси, вул.Сумгаїтська,4, ідентифікаційний код 25576385) про визнання кредитором боржника на суму 24071,39 грн. (судовий збір у сумі 1218 грн. сплачено платіжним дорученням №260 від 30.03.2015);

від 31.03.2015 №18/5.686 (вх.суду №8625/15 від 08.04.2015) від публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (м.Київ, вул.Щорса,36-Б, ідентифікаційний код 34047020) про визнання кредитором боржника на суму 13809322,50 грн.;

від 09.04.2015 №4161/08 (вх.суду №9037/15 від 14.04.2015) від управління Пенсійного фонду України в м.Умані та Уманському районі Черкаської області (м.Умань, вул.Тельмана,4, ідентифікаційний код 37908064) про визнання кредитором боржника на суму 11764,47грн.;

від 14.04.2015 (вх.суду №9973/15 від 24.04.2015) від Фурта Михайла Васильовича (м.Умань, вул.Дерев’янка,3, ідентифікаційний код 05305810) про визнання кредитором боржника на суму 14269740 грн. (судовий збір у сумі 1218 грн. сплачено згідно з квитанцією №260 від 15.04.2015);

від 10.04.2015 №55/2-08/513 (вх.суду №9209/15 від 16.04.2015) від публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (01001, м.Київ, вул.Госпітальна,12Г, ідентифікаційний код 00032129) про визнання кредитором боржника на суму 1631496541,23 грн. (судовий збір у сумі 1218грн. сплачено платіжним дорученням №1064 від 07.04.2015);

від 03.11.2015 №10372/23-05-10/033 (вх.суду №25675/15 від 04.11.2015) від Уманської об’єднаної державної податкової інспекції про усунення Черкашина В.А. від виконання обов’язків керівника боржника;

від 09.04.2015 №01-34/07 (вх.суду №8730/15 від 09.04.2015) від розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого Левченка В.М., про припинення повноважень керівника боржника та керівних органів ДП "Уманський консервний завод".

Вказані заяви подані повноважними на час їх подання особами (учасниками провадження у справі про банкрутство боржника) та виходячи із обстави і норм закону, які визначали необхідність вчинення дій цими особами на час подання відповідної заяви. Враховуючи, що у зв’язку із скасуванням ухвали суду від 12.03.2015 та у зв’язку із відмовою у порушенні провадження у справі цією ухвалою відпали підстави для подання цих заяв та для подальшого їх розгляду, провадження по їх розгляду підлягає припиненню за відсутністю предмету спору, а сплачений судовий збір поверненню відповідно до п.5 ч.1 ст.7 Закону України "Про судовий збір" за клопотанням особи, яка його сплатила.

На підставі викладеного, керуючись абз.6 ч.7 ст.16 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” п.1-1 ч.1 ст.80 Господарського процесуального кодексу України, суд–

У Х В А Л И В:

1.Відмовити у задоволенні заяви Уманської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Черкаській області від 11.02.2015 №23-05-10-033 та відмовити у порушенні провадження у справі про банкрутство дочірнього підприємства “Уманський консервний комбінат”.

2.Припинити провадження у справі в частині розгляду наступних заяв таких осіб:

від 01.04.2015 №139 аварійно рятувального загону спеціального призначення управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області  про визнання кредитором боржника на суму 24071,39 грн.;

від 31.03.2015 №18/5.686 публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" про визнання кредитором боржника на суму 13809322,50 грн.;

від 09.04.2015 №4161/08 управління Пенсійного фонду України в м.Умані та Уманському районі Черкаської області про визнання кредитором боржника на суму 11764,47 грн.;

від 14.04.2015 Фурта Михайла Васильовича про визнання кредитором боржника на суму 14269740 грн.;

від 10.04.2015 №55/2-08/513 публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" про визнання кредитором боржника на суму 1631496541,23 грн.;

від 03.11.2015 №10372/23-05-10/033 Уманської об’єднаної державної податкової інспекції про усунення Черкашина В.А. від виконання обов’язків керівника боржника;

від 09.04.2015 №01-34/07 розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого Левченка В.М., про припинення повноважень керівника боржника та керівних органів ДП "Уманський консервний завод".

Направити дану ухвалу ініціюючому кредитору, боржнику, а також для відома арбітражним керуючим (6), заявникам (6).

Повне судове рішення складено 24.11.2015.

Ухвала суду набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

С у д д я                                                                      Хабазня Ю.А.