flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 925/507/14 від 8 червня 2017 року (відмовлено у задоволенні скарги)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

08 червня 2017 року

Справа № 925/507/14

 вх.№10455/17 від 16.05.2017

                                                                                   вх. №9033/17 від 24.04.2017

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Яцен Ю.Ф., за участю: особистоарбітражного керуючого Новосельцева В.П. (ліквідатор банкрута), представників за довіреностями – Гончарука О.М. (від Дзьоми Г.В.), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду скаргу

заявника   Храпачевського Максима Володимировича

на               дії головного державного виконавця Уманського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області Рибак Л.В.

у справі за заявою

ініціюючого кредитора   Уманської об’єднаної державної податкової

                                            інспекції

до боржника                     публічного акціонерного товариства "Уманьагрохім"

про                                     визнання банкрутом, –

УСТАНОВИВ:

Храпачевським Максимом Володимировичем, колишнім головою наглядової ради ПАТ "Уманьагрохім", подано скаргу від 13.05.2017 (вх.суду №10455/17 від 16.05.2017) на дії головного державного виконавця Уманського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області (далі – відділ ДВС) з вимогами: визнати протиправними дії головного державного виконавця Уманського районного відділу ДВС Рибак Л.В. та скасувати постанову про накладення  штрафу від 07.04.2017 у розмірі 3400,00 грн. при примусовому виконанні ухвали суду від 13.09.2016 у цій справі про зобов'язання Храпачевського М.В. передати ліквідатору банкрута, арбітражному керуючому Новосельцеву В.П., бухгалтерську та іншу документацію, баланс підприємства, звіти про фінансові результати, печатки та штампи, матеріальні та інші цінності, готову продукцію на суму 39,2 тис.грн., інші оборотні активи у виконавчому провадженні №52525889.

Заяву мотивовано тим, що дії відділу ДВС є протиправними, оскільки для застосування зазначеної у постанові санкції відповідно до ст.63 і 75 Закону України "Про виконавче провадження" обов'язковою умовою є встановлення таких обставин, як невиконання боржником рішення та відсутність поважних причин такого невиконання; що 05.04.2017 Храпачевським М.В. було подано до відділу ДВС письмове пояснення (на яке міститься посилання у постанові відділу ДВС від 07.04.2017), у якому він повідомив про наявність поважних причин невиконання рішення зобов'язального характеру; що до компетенції наглядової ради та обов'язків голови наглядової ради не входить ведення фінансово-господарської діяльності підприємства-боржника, збереження документації, штампів, печаток, матеріальних активів та інших цінностей; що скаржник ніколи не отримував жодних матеріальних цінностей банкрута чи фінансово-господарської діяльності ПАТ "Уманьагрохім" та що  відсутність у боржника останніх є поважною причиною неможливості виконати рішення зобов'язального характеру.

Ліквідатор банкрута у направленому суду відзиві від 07.06.2017 №925/507/14//10/2017 (вх.суду №12219/17 від 07.06.2017) та у судовому засіданні проти скарги заперечив і пояснив, що пояснення Храпачевського М.В. про відсутність у нього документів та матеріальних цінностей банкрута не є доказом поважності причин, що обставини наявності у Храпачевського М.В. документів та матеріальних цінностей банкрута досліджувалися судом при винесенні ухвали суду від 13.09.2016 у цій справі, установлені нею і не підлягають переоцінці; що обставини, на які посилається Храпачевський М.В. він повинен був доводити у судовому засіданні, у якому винесено ухвалу суду від 13.09.2016, однак він, як ухилився від явки у судове засідання, так і ухиляється від спілкування з державним виконавцем; що вважає постанову відділу ДВС про накладення штрафу законною та обґрунтованою.

Присутній у засіданні представник Дзьоми Г.В. скаргу підтримав і  пояснив, що застосування до боржника фінансової санкції було передчасним; що державний виконавець не викликав Храпачевського М.В. перед застосуванням санкції, однак повинен був викликати; що державним виконавцем не з'ясовувалися питання фактичної наявності витребуваних ухвалою суду документів та майна і питання поважності причин невиконання боржником судового рішення; що у Храпачевського М.В. відсутні документи та майно і це вже є поважною причиною невиконання ухвали суду від 13.09.2016; що в ухвалі суду від 13.09.2016 не ідентифіковане майно, яке має передати Храпачевський М.В.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак представники від Уманської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області, ТОВ "Ресурс Центр-М", ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", Уманського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області у судове засідання не з’явились і про причини неявки не повідомили.

Від Храпачевського М.В. надійшло клопотання без дати і номера (вх.№12321/17 від 08.06.2017) про розгляд поданої ним скарги без його участі, у якому одночасно зазначив, що скаргу підтримує у повному обсязі та просить її задовольнити.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами. При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-4212).

 

Заслухавши учасників провадження у справі про банкрутство боржника та дослідивши наявні у справі докази суд вважає, що скарга не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Ухвалою суду від 31.08.2016 було призначено до розгляду заяву ліквідатора банкрута (вручена Храпачевському М.В., повідомлення про що надійшло до суду 15.09.2016) та ухвалою суду від 13.09.2016 у справі №925/507/14 зобов'язано Храпачевського М.В. передати ліквідатору банкрута, арбітражному керуючому Новосельцеву В.П.: 1) бухгалтерську та іншу документацію банкрута, зокрема: оригінали установчих документів; оригінали внутрішніх документів боржника, що підтверджують повноваження керівних органів; відомості про видані довіреності; відомості про: списання необоротних активів (акти списання, перелік списаного майна); укладені й діючі угоди (копії та оригінали договорів); відомості про операції (перерахування грошових коштів, відчуження або передання активів товариства), про нерухоме майно відносно якого ПАТ “Уманьагрохім” є орендодавцем або орендарем із зазначенням об'єкта оренди, його первісної та остаточної вартості, розміру орендної плати; відомості щодо активів підприємства, переданих у заставу; переліку підприємств із зазначенням поштових адрес та ідентифікаційних кодів, в яких ПАТ “Уманьагрохім” має частку у статутному фонді; документи, які підтверджують дебіторську заборгованість банкрута; переліку філій, підприємств та дочірніх підприємств ПАТ “Уманьагрохім” (із зазначенням адрес та ідентифікаційних кодів); 2) баланс підприємства (ф-1); звіт про фінансові результати (ф-2); звіт про рух грошових коштів (ф-3); звіт про власний капітал (ф-4); примітки до річної фінансової звітності (ф-5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос, ф-11-ОС); звіт про фінансові результати й дебіторську та кредиторську заборгованість (ф-1-Б); звіт праці (ф-1-ПВ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (ф-1-ПВ (умови праці)); 3) печатки та штампи ПАТ “Уманьагрохім”; 4) матеріальні та інші цінності банкрута станом на 01 січня 2012 року, а саме: основні засоби залишковою вартістю 1760,9 тис. грн.; виробничі запаси вартістю 35,3 тис. грн.; готова продукція вартістю 39,2 тис. грн.; дебіторська заборгованість  за товари,  роботи,  послуги  чистою  реалізаційною вартістю 434,7 тис. грн.; інші оборотні активи вартістю 1773,0 тис. грн. Ухвала суду була направлена на дві відомі адреси Храпачевського М.В. (в тому числі і на адресу, яку Храпачевський М.В. зазначає у скарзі), однак не була отримана ним.

15.12.2016 постановою відділу ДВС було відкрито виконавче провадження №52525889 та зобов’язано Храпачевського М.В передати ліквідатору банкрута, арбітражному керуючому Новосельцеву В.П. бухгалтерську та іншу документацію, баланс підприємства, звіти про фінансові результати, печатки та штампи, матеріальні та інші цінності, готову продукцію вартістю 39,2 тис. грн., інші оборотні активи, та попереджено, що в разі невиконання рішення без поважних причин в зазначений строк до боржника будуть застосовані штрафні санкції, та кримінальна відповідальність за невиконання.

10.03.2017 Храпачевський М.В. ознайомився з матеріалами виконавчого провадження №52525889.

13.03.2017 до господарського суду Черкаської області надійшла апеляційна скарга Храпачевського М.В. на ухвалу суду від 13.09.2016, яку ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 23.03.2017 повернено без розгляду.

05.04.2017 Храпачевський М.В. надав відділу ДВС письмові пояснення щодо неможливості виконання ним ухвали суду від 13.09.2016, яку суд оцінює як відмову її виконувати. Так, поважними причинами, якими Храпачевський М.В. обгрунтовує свою відмову, він називає ті обставини, що ухвалу суду від 13.09.2016 прийнято без його участі; що до функцій наглядової ради та її голови не входить ведення фінансово-господарської діяльності, збереження документів, печаток, штампів та товарно-матеріальних цінностей; що у справі №925/507/14 відсутні докази отримання ним товарно-матеріальних цінностей; що лист органу статистики, який вказано в ухвалі суду від 13.09.2016, не містить відомостей про знаходження майна і документів у Храпачевського М.В. Також у цьому поясненні Храпачевський М.В. вказує на неможливість застосування до нього відділом ДВС ч.2 ст.68 Закону України “Про виконавче провадження” у зв’язку тим, що факт можливості передачі Храпачевським М.В. майна і документів, свідомого уникнення виконання та відмови виконувати ухвалу не підтверджується актом державного виконавця про наявність такого майна і документів у нього та у зв’язку з тим, що ухвалу суду від 13.09.2016 оскаржено до суду апеляційної інстанції.

Відповідно до ч.1 і 2 ст. 63, ч.1 ст.75 Закону України “Про виконавче провадження” за рішеннями, за якими боржник зобов'язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, виконавець наступного робочого дня після закінчення строку, визначеного частиною шостою статті 26 цього Закону, перевіряє виконання рішення боржником. (…) У разі невиконання без поважних причин боржником рішення виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу, в якій також зазначаються вимога виконати рішення протягом 10 робочих днів (…) та попередження про кримінальну відповідальність. У разі невиконання без поважних причин у встановлений виконавцем строк рішення, що зобов'язує боржника виконати певні дії, та рішення про поновлення на роботі виконавець виносить постанову про накладення штрафу на боржника - фізичну особу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на боржника - юридичну особу - 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та встановлює новий строк виконання.

Аналіз установлених обставин вказує на те, що Храпачевський М.В. проігнорував можливість з’явитися у судове засідання 13.09.2016 і доводити обставини, на які він посилається у цій скарзі. Фактично він намагається спростувати вже установлені судом обставини шляхом подання цієї скарги на дії відділу ДВС. Незгода з прийнятим судовим рішенням (ухвалою суду від 13.09.2016), спроба покласти на державного виконавця обов’язок звернутися за роз'ясненням резолютивної частини судового рішення, яка є начебто незрозумілою Храпачевському М.В., не є поважними причинами її невиконання.

Інших поважних причин невиконання рішення суду (відсутність за місцем проживання з поважних причин, хвороба, тривале відрядження, служба в Збройних Силах України, участь у бойових діях тощо...) Храпачевським М.В. не вказано і не доведено, тобто письмові пояснення Храпачевського М.В. від 05.04.2017 не містять зазначення об'єктивних обставин та обставин непереборної сили, які перешкоджають виконанню судового рішення і які не підтверджено доказами – фактично письмові пояснення зводяться до переоцінки ухвали господарського суду Черкаської області від 13.09.2016.

Можливість застосування фінансової санкції до Храпачевського М.В., передбачена ст.75 Закону України "Про виконавче провадження". Порушень строків і порядку її застосування відділом ДВС суд не вбачає.

Суд відхиляє доводи Гончарука О.М., оскільки Закон України “Про виконавче провадження” не містить положень про обов’язок державного виконавця з'ясовувати фактичну наявність витребуваних ухвалою суду документів і майна та викликати Храпачевського М.В. до відділу ДВС перед застосуванням ст.75 Закону України “Про виконавче провадження” і такі норми ним не вказано.

Керуючись ст.4-1, 86, 121-2 Господарського процесуального кодексу України, п.4 ст.40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні скарги Храпачевського М.В. від 13.05.2017 (вх.суду №10455/17 від 16.05.2017) відмовити повністю.

Ухвала суду набрала законної сили у день її проголошення, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено 13.06.2017.

Направити цю ухвалу ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (2), а також рекомендованим листом Храпачевському М.В., Уманському районному відділу ДВС Головного територіального управління юстиції у Черкаській області (20300, Черкаська область, м.Умань, пров.Тихий, 3-А).

   Суддя                                                                                         Ю.А. Хабазня