flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/507/14 від 17 жовтня 2017 року № 1 (продовження встановленого строку завершення ліквідаційної процедури)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

17 жовтня 2017 року  № 1

Справа № 925/507/14

                                                                               вх. № 12094/17 від 06.06.2017

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Яцен Ю.Ф., за участю: особистоарбітражного керуючого Новосельцева В.П. (ліквідатор банкрута), представників за довіреностями – Мисана В.М. (від боржника в особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Новосельцева В.П.), Гончарука О.М. (від Дзьоми Г.В.), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання

заявника   ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Новосельцева В.П.

про            установлення строку завершення ліквідаційної процедури та строку

                   повноважень ліквідатора банкрута

справі за заявою

ініціюючого кредитора   Уманської об’єднаної державної податкової

                                            інспекції

до боржника                     публічного акціонерного товариства "Уманьагрохім"

про                                     визнання банкрутом, –

ВСТАНОВИВ:

Боржником у особі ліквідатора банкрута подано клопотання від 02.06.2017 б/№ з рішенням комітету кредиторів (протокол від 01.06.2017) про продовження строку проведення ліквідаційної процедури боржника та повноважень арбітражного керуючого до 02.12.2017.

Ліквідатор банкрута у судовому засіданні заявлене ним клопотання підтримав.

Представник кредитора Дзьоми Г.В. проти заявленого клопотання заперечив з підстав неналежного виконання ліквідатором банкрута своїх обов’язків та закінчення строків ліквідаційної процедури.

 Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак представники від кредитора Уманської об'єднаної державної податкової інспекції у судове засідання не з’явились і про причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами. При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-4212).

Заслухавши присутніх у засіданні і звіт ліквідатора, розглянувши подані останнім додаткові відомості, враховуючи наявність рішення комітету кредиторів (протокол від 01.06.2017) про продовження строку, закінчення установлених законом строків ліквідації банкрута і неможливість завершення ліквідаційної процедури у зв’язку з необхідністю завершення розпочатих ліквідатором банкрута дій по розшуку, поверненню і витребуванню майна, документів та інформації (зокрема, необхідністю вжиття заходів з витребування від Храпачевського М.В. документів, матеріальних та інших цінностей банкрута відповідно до ухвали суду від 13.09.2016 у цій справі, наявністю у господарському суді Черкаської області справи за позовом ліквідатора банкрута про витребування майна з чужого незаконного володіння, визнання права власності та визнання недійсним договору).

Відповідно до ч.7 ст. 47 Закону-4212 ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про припинення юридичної особи - банкрута. Підстави для звільнення чи усунення арбітражного керуючого від виконання повноважень ліквідатора банкрута передбачені ст.114 Закону-4212. Останнім не передбачено можливості продовження чи установлення строку його повноважень судом – наявність у арбітражного керуючого повноважень презюмується законом протягом усього строку здійснення відповідної процедури, тому предмет спору (розгляду судом) у даному випадку відсутній, у зв’язку з чим розгляд клопотання в цій частині необхідно припинити.

При цьому суд виходить з того, що нормами Закону-4212 не передбачено наслідків закінчення 12-ти місячного строку ліквідаційної процедури (ч.1 ст.37 Закону-4212), зокрема, його закінчення не є підставою для припинення провадження у справі про банкрутство (ст. 83 Закону-4212). У зв’язку з цим суд відхиляє доводи представника Дзьоми Г.В. щодо закінчення строків ліквідаційної процедури і обов’язку її припинити. Разом з тим, вказаний строк є процесуальним. Відповідно до ст. 50 Господарського процесуального кодексу України у тих випадках, коли процесуальні строки не встановлено, вони призначаються господарським судом. Відповідно до ч. 10 ст.41 Закону-4212 ліквідатор зобов'язаний на вимогу господарського суду надавати необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури. З огляду на вказані норми суд вважає необхідним продовжити установлений судом строк завершення ліквідаційної процедури до 02.03.2018.

Суд вважає, що вказані у клопотанні і названі у засіданні обґрунтування є підставою для продовження установленого судом строку.

Суд відхиляє доводи представника Дзьоми Г.В., оскільки підстав для усунення ліквідатора банкрута за неналежне виконання ним своїх обов’язків судом не установлено.

Керуючись ст.4-1, 53, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

  1. Клопотання боржника у особі ліквідатора банкрута від 02.06.2017 б/№ задовольнити частково:

1.1. Продовжити установлений судом строк завершення ліквідаційної процедури боржника до 02.03.2018.

1.2.Припинити розгляд клопотання в частині продовження строку повноважень ліквідатора банкрута.

2.Ліквідатору банкрута до закінчення визначеного цією ухвалою строку подати суду:

у разі її завершення – ліквідаційний баланс, повний звіт про проведення ліквідаційної процедури (із зазначенням вчинених дій, установлених фактів, доказів на їх підтвердження, аналізу руху активів /коштів, майна тощо/ та висновків на предмет законності руху активів і можливості їх повернення боржнику), звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат (з розрахунками, доказами і їх переліком). Печатку здати для знищення після затвердження звітів судом. Печатку знищити після затвердження звіту судом;

у разі неможливості її завершення – звіт про проведення ліквідаційної процедури (із зазначенням в хронологічному порядку переліку вчинених дій та результатів їх вчинення), докази викладених обставин, звіт про оплату праці і понесені витрати (з розрахунками, доказами і їх переліком), перелік обставин, які перешкоджають завершити ліквідаційну процедуру та обґрунтування строків її продовження.

Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено 23.10.2017.

Направити цю ухвалу ліквідатору банкрута та членам комітету кредиторів (2).

Суддя                                                                                                        Ю.А. Хабазня