flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 925/507/14 від 17 жовтня 2017 року № 3 (у задоволенні клопотання відмовлено повністю)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

17 жовтня 2017 року   № 3

Справа № 925/507/14

                                                                                       вх.№ 15176/17 від 13.07.2017

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Яцен Ю.Ф., за участю: особистоарбітражного керуючого Новосельцева В.П. (ліквідатор банкрута), представників за довіреностями – Гончарука О.М. (від Дзьоми Г.В.), Мисана В.М. (від боржника в особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Новосельцева В.П.), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду

клопотання

заявника   голови комітету кредиторів боржника – Дзьоми Галини Василівни

про            заміну ліквідатора банкрута

у справі за заявою

ініціюючого кредитора   Уманської об’єднаної державної податкової

                                            інспекції

до боржника                     публічного акціонерного товариства "Уманьагрохім"

про                                     визнання банкрутом, –

УСТАНОВИВ:

Головою комітету кредиторів Дзьомою Г.В., на підставі рішення комітету кредиторів (протокол від 04.07.2017 №11) заявлено клопотання від 10.07.2017 №1 з вимогою: припинити повноваження ліквідатора ПАТ "Уманьагрохім", арбітражного керуючого Новосельцева В.П. та призначити нового ліквідатора у порядку, встановленому законом.

Заяву мотивовано тим,

що арбітражним керуючим Новосельцевим В.П. з часу призначення його ліквідатором ПАТ "Уманьагрохім" (ухвала від 21.06.2016), а також останнього продовження строку ліквідаційної процедури (ухвала від 17.01.2017)  процедуру ліквідації банкрута не завершено, не складено і не подано суду повний звіт про проведення ліквідаційної процедури та ліквідаційний баланс боржника;

що головою комітету кредиторів Дзьомою Г.В. було ініційовано скликання зборів комітету кредиторів на 22.06.2017, до порядку денного яких включено питання: заслуховування звіту ліквідатора банкрута про здійснення ним своїх повноважень з дня призначення на посаду та надання оцінки його діяльності; затвердження ліквідаційного балансу ПАТ "Уманьагрохім" та запропоновано арбітражному керуючому Новосельцеву В.П. надати комітету кредиторів звіт та ліквідаційний баланс з доданими до нього: відомостями про результати проведеної інвентаризації майна боржника та переліком ліквідаційної маси, відомостями про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу, копіями договорів купівлі-продажу та актами приймання-передачі майна, реєстром вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів, документами, які підтверджують погашення вимог кредиторів, довідкою архівної установи про прийняття документів;

що ліквідатором банкрута вищезазначені звіт та відомості комітету кредиторів не надано, надано лише поточний звіт від 22.06.2017 №02-23/1321;

що рішенням комітету кредиторів від 22.06.2017 (протокол №10) засідання останнього було перенесено на 04.07.2017 та запропоновано ліквідатору повторно надати вищенаведений перелік документів,

що рішенням комітету кредиторів, оформленим протоколом від 04.07.2017 №11, було одноголосно визнано бездіяльність ліквідатора ПАТ "Уманьагрохім", арбітражного керуючого Новосельцева В.П., відмовлено у затвердженні поточного звіту останнього від 22.06.2017 №02-23/1321, визнано роботу арбітражного керуючого Новосельцева В.. на посаді ліквідатора ПАТ "Уманьагрохім" незадовільною, доручено голові комітету кредиторів боржника подати до суду клопотання про заміну ліквідатора банкрута;

що починаючи з 08.07.2016, арбітражний керуючий Новосельцев В.П. мав можливість направити необхідні запити до відповідних органів і служб (зокрема, Уманської ОДПІ, Уманської райдержадміністрації, Державної інспекції сільського господарства) для отримання інформації, однак таких дій не вчинив, а прийняв рішення про направлення одного запиту один раз на місяць, а у разі ненадходження відповіді – направлення повторного запиту, не змінюючи періоду, один раз на місяць;

що з незрозумілих причин 22.07.2016 ліквідатором банкрута було направлено запит на адресу лише гр.Храпачевського М.В., якого безпідставно було названо керівником ПАТ "Уманьагрохім";

що згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом  на 01.01.2012 керівником ПАТ "Уманьагрохім" була гр.Михайлишина Г.В., при цьому жодних запитів на її адресу Новосельцевим В.П. не направлялось, заяв до господарського суду про витребування будь-якої документації не надходило;

що станом на 04.07.2017 бухгалтерська та інша документація банкрута ліквідатором не отримана, що є наслідком помилкових звернень останнього до особи, яка ніколи не була керівником боржника, і цим свідомо здійснюється затягування ліквідаційної процедури;

що інформація про результати поданої Новосельцевим В.П. 10.01.2017 заяви про вчинення кримінального правопорушення за ст.ст.191, 364 КК України (за спливом більше як 6 місяців) відсутня;

що арбітражним керуючим Новосельцевим В.П. лише 24.02.2017 (майже через рік після набуття повноважень ліквідатора банкрута) встановлено відсутність руху коштів по банківських рахунках боржника та отримано відповідні виписки;

що ліквідатор банкрута свідомо вчиняв одну/дві дії на місяць для створення враження виконання покладених на нього обов'язків, які при цьому могли бути подані одночасно, і те ж саме стосується направлення безпідставних запитів та більше шести звернень до суду з ідентичним позовом, які були неналежно оформлені або з порушенням норм ГПК України;

що ліквідатором банкрута порушено вимоги ст.41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", що жодної інформації чи доказів на спростування цього твердження арбітражним керуючим Новосельцевим В.П. не було надано ні на збори комітету кредиторів 22.06.2017, ні 04.07.2017.

У судовому засіданні представник заявника заявлені вимоги підтримав, додатково пояснив, що клопотання арбітражного керуючого Новосельцева В.П. про перенесення призначених на 04.07.2017 зборів комітету кредиторів було відхилено, оскільки за ініціативою ліквідатора збори вже переносилися, що арбітражний керуючий був ознайомлений з порядком денним зборів, мав достатньо часу для підготовки і надання комітету кредиторів звіту, мав можливість направити на засідання комітету кредиторів свого представника.

Ліквідатор банкрута, арбітражний керуючий Новосельцев В.П., надав суду хронологічний порядок дій, вчинених ліквідатором у ліквідаційній процедурі ПАТ "Уманьагрохім" від 31.07.2017 №02-23/1373 (вх.суду №16480/17 від 01.08.2017), у письмовому запереченні від 12.10.2017 №02-23/1471 та у судовому засіданні пояснив,

що ним голові комітету кредиторів було подано клопотання про перенесення зборів комітету 04.07.2017, обґрунтоване тими обставинами, що у день їх проведення він брав участь у судовому засіданні у Вищому господарському суді України у справі про банкрутство ДП "ДАК "Хліб України" "Тальнівський комбінат хлібопродуктів", у якій є розпорядником майна.

що з моменту призначення його ліквідатором ПАТ "Уманьагрохім", ним було встановлено необхідність: дослідження руху коштів на рахунках ПАТ "Уманьагрохім"; повернення майна (об’єктів нерухомості) до ліквідаційної маси банкрута; витребування документів та матеріальних цінностей від посадових осіб ПАТ "Уманьагрохім"; дослідження фінансової документації ПАТ "Уманьагрохім" та питання про списання сільськогосподарської техніки ПАТ "Уманьагрохім";

 що рішенням господарського суду Черкаської області від 05.10.2017 у справі №925/720/17 задоволено позовну заяву ліквідатора ПАТ "Уманьагрохім" про витребування нерухомого майна боржника від ТОВ "Ресурс Центр М" (директором якого є Храпачевський М.В., голова правління боржника) та визнано право власності на це майно за боржником, отже ліквідатором банкрута вчинено необхідні дії для повернення майна до ліквідаційної маси банкрута;

що ним досліджено рух коштів по рахунках ПАТ "Уманьагрохім" лише після отримання довідки про них від органу податкової служби і довідок від відповідних банків та встановлено, що по рахунках боржника №26000301791507, №26046309791507, № 260007301885840, №26007301885858 рух коштів не відбувався; що рахунки №26041301885858, №26043309885858, №26159301885858 є спеціальними, що згідно з випискою по рахунку №26007301885858 останній рух коштів на ньому відбувався у лютому 2011 року;

що згідно з актом приймання-передачі печатки та документів ПАТ "Уманьагрохім" від 08.07.2016, йому було передано наказ від 05.06.2012 про звільнення з посади директора ПАТ "Уманьагрохім" Михайлишиної Г.В., яка до порушення провадження у справі про банкрутство формально рахувалась керівником згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, однак, нового керівника призначено не було, особа, яка б діяла в інтересах підприємства (у тому числі і вживала б заходів до повернення незаконного відчуженого майна), була відсутня. Оскільки за фактичної відсутності керівника органом управління боржника залишалися загальні збори та правління боржника вимога про передачу документів банкрута була пред’явлена до голови правління боржника Храпачевського М.В.;

що під час процедури розпорядження майном боржника ухвалою суду від 29.07.2014 повноваження керівника Михайлишиної Г.В. були припинені і покладені на арбітражного керуючого Смілянеця С.М., що на обґрунтування вказаного клопотання останній зазначив про те, що Михайлишина Г.В. покладені на неї повноваження не виконувала та не сприяла у проведенні процедури розпорядження майном у справі про банкрутство;

що за таких обставин було прийнято рішення про звернення до суду із заявою про витребування документів саме від Храпачевського М.В., оскільки ухвалою суду від 20.01.2015 у цій справі Михайлишину Г.В. вже було зобов’язано передати фінансово-господарську документацію банкрута;

що жодна документація, яка стосується фінансово-господарської діяльності ПАТ "Уманьагрохім" (у тому числі документація, яка підтверджує наявність дебіторської заборгованості) відсутня та не передавалася;

що органами державної виконавчої служби вживаються заходи щодо виконання ухвали суду від 13.09.2017 у справі №925/507/14, зокрема на Храпачевського М.В за невиконання рішення суду неодноразово накладався штраф на користь держави;

що за отриманою від Державної інспекції сільського господарства в Черкаській області інформацією (лист від 21.07.2016 №965), у 2011 році посадовими особами банкрута було списано три одиниці сільськогосподарської техніки, дозвіл на списання якої був наданий саме Храпачевським М.В., що від списання майнових активів банкрута надійшло 3700,00 грн., однак при дослідженні руху коштів їх надходження від списання сільськогосподарської техніки не виявлено як не виявлено документів про внесення цих коштів до каси боржника та їх оприбуткування;

що у зв'язку з цим 10.01.2017 до прокуратури Уманського району направлено заяву про вчинення кримінального правопорушення за ст. ст. 191, 364 КК України, однак на неодноразові звернення ліквідатора про надання інформації про результати її розгляду відповіді не надійшло;

що ліквідатором банкрута щомісячно надаються комітету кредиторів звіти про проведенні дії, зокрема, поточні звіти від 23.01.2017 №02-23/1180, від 24.02.2017 №02-23/11239, від 31.03.2017 №02-23/1269, від 28.04.2017 №02-23/1290 з доказами направлення останніх комітету кредиторів,

що на зборах комітету кредиторів 01.06.2017 ліквідатор надав комітету кредиторів поточний звіт за травень, у червні-серпні 2017 та 03.10.2017 на адреси кредиторів, які входять до складу комітету кредиторів, направлено поточні звіти від 22.06.2017 №02-23/1321, від 28.07.2017№02-23/1371, від 11.08.2017 № 02-23/1404, від 03.10.2017 №02-23/1456 (згідно з даними сайту УДППЗ "Укрпошта" http://services.ukrposhta.ua/bardcodesingle/ за штрихкодовим ідентифікатором підтверджено отримання Уманською ОДПІ поточних звітів за липень, серпень і вересень 2017 року).

Уманська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Черкаській області представника у судове засідання не направила, причин неявки не повідомила. Від її імені до суду надійшло клопотання без дати і номера (вх.суду №21047/17 від 03.10.2017) у якому представник Юревич С.В. вимоги Дзьоми Г.В. підтримав і пояснив, що звіти ліквідатора банкрута, у порушення ст.41 Закону-4212, за травень, червень, серпень та вересень 2017 року відсутні, що ліквідатором банкрута не ініціювалось проведення зборів комітету кредиторів.

Оскільки клопотання представника Юревич С.В. не містить дати і номера, оскільки клопотання підписане особою, яка на підтвердження своїх повноважень не надала довіреність (додана копія, яка крім того, що в порушення ст.28 Господарського процесуального кодексу України не є оригіналом, навіть не посвідчена належним чином), суд вважає, що клопотання не є документом юридичної особи і подано особою, яка не підтвердила своїх повноважень, а тому не приймає його як доказ у справі.

У засіданні оголошувалась перерва з 03.10.2017, про що учасники засідання були повідомлені під розписку.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами. При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-4212).

Заслухавши учасників провадження у справі про банкрутство боржника та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

Ухвалою суду від 06.05.2014 порушено провадження у справі про банкрутство, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Смілянця С.М.. Ухвалами суду від 29.07.2014 затверджено реєстр вимог кредиторів боржника, припинено повноваження Михайлининої Г.В. та органів управління ПАТ  "Уманьагрохім", виконання обов’язків керівника та виконавчих органів управління ПАТ  "Уманьагрохім" тимчасово покладено на розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого Смілянця С.М.. Постановою суду від 02.09.2014 боржника визнано банкрутом, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Смілянця С.М., якого ухвалою суду від 31.05.2016 усунено від виконання обов'язків ліквідатора.

Ухвалою суду від 21.06.2016 ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Новосельцева В.П., зобов'язано останнього отримати документи у арбітражного керуючого Смілянця С.М.; скликати збори комітету кредиторів для вирішення питань подальшого провадження у справі про банкрутство боржника; вжити заходів до виявлення документації і майна банкрута та не пізніш як через два місяці після прийняття цієї ухвали направити суду інформацію про виконану роботу та докази прийняття фінансово-господарської документації банкрута; завершити процедуру ліквідації банкрута, скласти і подати суду ліквідаційний баланс, а також повний звіт про проведення ліквідаційної процедури.

На виконання вказаної ухвали арбітражним керуючим Новосельцевим В.П. надано інформацію (лист від 18.08.2016 №02-23/996, вх.суду №16905/16 від 19.08.2016) та надано докази проведеної роботи. Також протягом періоду з часу призначення арбітражного керуючого Новосельцева В.П. ліквідатором банкрута, ним подано до суду: заяву від 29.08.2016 №925/507/14/01/2016 (вх.суду №17459/16 від 30.08.2016) про зобов'язання гр. Храпачевського М.В. передати ліквідатору бухгалтерську та іншу документацію, матеріальні та інші цінності банкрута, печатки і штампи боржника; заяву від 12.09.2016 №925/507/14/03/2016 (вх.суду №18570/16 від 13.09.2016) про долучення до матеріалів справи поточного звіту від 12.09.2016 №02-23/1029 з копіями повідомлень від 05.09.2016 №02-23/1021 про скликання зборів комітету кредиторів та акту від 12.09.2016 про неявку членів комітету кредиторів на збори; заяву від 13.09.2016 б/н (вх.суду №18567/16 від 13.09.2016) про витребування з незаконного володіння ТОВ "Ресурс Центр-М" майна банкрута та скасування державної реєстрації права власності не земельні ділянки; поточний звіт від 24.10.2016 №02-23/1076 (вх.суду №21550/16 від 25.10.2016); скаргу від 31.10.2016 №925/507/14/03/2016 (вх.суду №22137/16 від 01.11.2016) про визнання неправомірними дій головного державного виконавця Уманського районного ВДВС Головного територіального управління юстиції у Черкаській області Рибака Л.В.; заяву від 31.10.2016 №925/507/14/04/2016 (вх.суду №22085/16 від 01.11.2016) про скасування рішень державного реєстратора реєстраційної служби Уманського міськрайонного управління юстиції Черкаської області; заяву від 17.11.2016 №925/507/14/04/2016 (вх.суду №23754/16 від 22.11.2016) про скасування рішень державного реєстратора реєстраційної служби Уманського міськрайонного управління юстиції Черкаської області; клопотання від 29.11.2016 б/н (вх.суду №24463/16 від 30.11.2016) про продовження строку ліквідаційної процедури; клопотання від 29.11.2016 б/н (вх.суду №24465/16 від 30.11.2016) про встановлення розміру грошової винагороди ліквідатора; поточний звіт від 22.12.2016 №02-23/1148 (вх.суду №26505/16 від 26.12.2016); заяву від 28.12.2016 б/н  (вх.суду №26827/16 від 28.12.2016) про витребування з незаконного володіння ТОВ "Ресурс Центр-М" майна банкрута та визнання недійсним договору іпотеки; інформацію від 13.01.2017 №925/507/14/04/2017 (вх.суду №1067/17 від 16.01.2017) про виконану роботу у ході ліквідаційної процедури; заяву від 23.02.2017 б/н (вх.суду №4504/17 від 23.02.2017) про витребування від ТОВ "Ресурс Центр-М" доказів; заяву від 20.03.2017 б/н (вх.суду №6631/17 від 21.03.2017) про витребування з незаконного володіння ТОВ "Ресурс Центр-М" майна банкрута; клопотання від 02.06.2017 б/н (вх.суду №12094/17 від 06.06.2017) про установлення строку завершення ліквідаційної процедури та строку повноважень ліквідатора банкрута; клопотання від 02.06.2017 б/н (вх.суду №12086/17 від 06.06.2017) про затвердження звітів про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат; заяву без дати і номера (вх.суду №19399/17 від 12.09.2017) про приєднання до матеріалів справи доказів отримання окремої документації банкрута.

Складення і подання цих документів та викладена в них інформація  спростовують твердження Дзьоми Г.В. про те, що арбітражним керуючим Новосельцевим В.П. створювалася лише видимість роботи.

Крім цього слід зазначити, що ухвалами суду від 10.11.2016 та від 17.01.2017 №1 аналогічні скарги (клопотання) голови комітету кредиторів Дзьоми Г.В. судом вже розглядались, за результатами розгляду останніх у задоволенні вимог було відмовлено, тому суд вважає, що підстав для повторного дослідження дій і наслідків роботи арбітражного керуючого Новосельцева В.П. за весь період його діяльності відсутні.  

За період же з дати винесення останньої ухвали суду від 17.01.2017 №1 ліквідатором банкрута подано комітету кредиторів поточні звіти від 23.01.2017 № 02-23/1180, від 24.02.2017 № 02-23/1239, від 31.03.2017 № 02-23/1269, від 28.04.2017 №02-23/1290, від 22.06.2017 №02-23/1321, від 28.07.2017 №02-23/1371, від 11.08.2017 №02-23/1404, від 03.10.2017 №02-23/1456 (а.с.100-105, 112, 133, 138, 144, 149, 154, 159-161 т.11); згідно з повідомленням арбітражного керуючого Новосельцева В.П. від 19.05.2017 №02-23/1303 на порядок денний зборів комітету кредиторів, призначених на 01.06.2017, також виносилося питання розгляду поточного звіту ліквідатора; 10.01.2017 ліквідатором банкрута подано до прокуратури Уманського району заяву про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ПАТ "Уманьагрохім" за ознаками злочинів, передбачених ст.ст.191, 364 КК України. На запит ліквідатора банкрута від 14.07.2017 листом Уманської місцевої прокуратури від 15.08.2017 №1/141-192/17 його повідомлено, що про наслідки розгляду заяви від 10.01.2017 Уманським РВП УВП ГУНП в Черкаській області ліквідатора банкрута повідомлено листом №1138 від 14.02.2017. Оскільки ліквідатору банкрута такий лист не надійшов на адресу Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області надіслано заяву від 22.08.2017 та повторно – від 03.10.2017, відповіді на які не надійшли.

Оцінюючи дії ліквідатора банкрута, вчинені ним у ліквідаційній процедурі і викладені у поясненнях від 31.07.2017 №02-23/1373 (т.11 а.с.53-114) та від 12.10.2017 № 02-23/1471 (т.11 а.с.131-175), в тому числі і щодо направлення запитів до різних органів та осіб з метою виявлення активів банкрута чи необхідної для їх виявлення інформації, суд вважає, що такі дії є належною реакцією на зміну обставин у справі, які відбувалися після отримання ліквідатором банкрута певної інформації (тобто є адекватними ситуації), і не містять намірів затягування ліквідаційної процедури чи зловживання повноваженнями.

У зв’язку з необхідністю завершення розпочатих ліквідатором банкрута дій по розшуку, поверненню і витребуванню майна, документів та інформації (зокрема, необхідністю вжиття заходів з витребування від колишнього керівника боржника Храпачевського Максима Володимировича документації, матеріальних та інших цінностей банкрута відповідно до ухвали суду від 13.09.2016 у цій справі, наявністю у господарському суді Черкаської області  справи №925/720/17 за позовом ліквідатора банкрута про витребування майна з чужого незаконного володіння ТОВ "Ресурс Центр-М", визнання права власності та визнання недійсним договору) об’єктивно підстави для завершення ліквідаційної процедури і складення ліквідаційного балансу та звіту з додатками, передбаченими ч.1 ст.46 Закону-4212, у ліквідатора банкрута відсутні. Крім того, у комітету кредиторів відсутні повноваження покладати обов’язок на ліквідатора банкрута скласти та подати звіт і ліквідаційний баланс, оскільки прийняття рішення про момент завершення ліквідаційної процедури віднесено до повноважень саме ліквідатора банкрута (абз.1 ч.1 ст.46 Закону-4212). Відомості ж про вчинені ліквідатором банкрута дії у ліквідаційній процедурі та їх результати були надані кредиторам у вищевказаних щомісячних звітах, в тому числі докладно у звіті від 22.06.2017 (т.11 а.с.133-137), тому доводи Дзьоми Г.В у скарзі та у протоколі зборів комітету кредиторів від 04.07.2017 №11 про ненадання інформації не відповідають дійсності.

Що стосується відсутності ліквідатора банкрута на зборах комітету кредиторів 04.07.2017, то суд погоджується з доводами ліквідатора банкрута про те, що його фактична участь у судовому засіданні у Вищому господарському суді України у справі №17/04/05/10-01-14-05-08/4129 цього дня є поважною причиною відсутності на зборах комітету кредиторів. Крім того, повідомлення про причини його відсутності 03.07.2017 було отримано Дзьомою Г.В. Оцінка ж Гончаруком О.М. причин неявки ліквідатора банкрута, як свідоме небажанням брати участь у зборах комітету кредиторів та затягування у прийнятті останнім рішення, надана у виступі у протоколі зборів комітету кредиторів від 04.07.2017 №11 (далі – протокол №11) не є підставою для визнання судом дій ліквідатора банкрута неналежними і для припинення його повноважень, тим більше, що суд з такою оцінкою не погоджується.

Що стосується обставин, які вказані у протоколі №11 як підстави для заміни ліквідатора, то суд відхиляє надану їм оцінку з огляду на те:

що Закон-4212 не містить наслідків закінчення строку ліквідаційної процедури, тому його пропуск не є підставою ні для припинення провадження у справі, ні для усунення ліквідатора банкрута, ні для ініціювання розгляду цих питань (як стверджує заявник). Більш того, установлений Законом-4212 дванадцяти місячний строк сплинув (02.09.2015) до призначення арбітражного керуючого Новосельцева В.П. ліквідатором банкрута (31.06.2016);  

що довідку про реквізити банківських рахунків боржника Уманською ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області ліквідатору банкрута надано після повторного запиту лише 15.11.2016 №13032/23-05-18, тому установлення ліквідатором банкрута обставин відсутності руху коштів у лютому 2017 року не є порушенням чи обставиною неналежного виконання обов’язків ліквідатором банкрута;

що інших фактів порушень закону ліквідатором банкрута протокол №11 не містить;

що причини витребування документів у Храпачевського М.В. пояснені ліквідатором банкрута вище, а їх несприйняття Дзьомою Г.В. не є фактом неналежного виконання обов’язків, тим більше, що судом у цій справі обставинам витребування документів у Храпачевського М.В. неодноразово надано оцінку в ухвалах суду від 13.09.2016, від 10.11.2016, від 29.11.2016, від 08.06.2017, від 12.09.2017;

що відсутність інформації щодо розгляду заяви від 10.01.2017 про вчинення кримінального правопорушення є наслідком бездіяльності правоохоронних органів, а не ліквідатора банкрута;

що у звіті від 22.06.2017 №02-23/1321 ліквідатор банкрута не заявляв клопотання до комітету кредиторів цей звіт затверджувати.

Решта викладених у протоколі №11 обставин спростовані судом вище.

За таких обставин у задоволенні клопотання голови комітету кредиторів боржника Дзьоми Г.В. від 10.07.2017 необхідно відмовити.

Відповідно до ст.4-1, 86 Господарського процесуального кодексу України, п.4 ст.40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання голови комітету кредиторів ПАТ "Уманьагрохім" Дзьоми Г.В. від 10.07.2017 №1 (вх. суду №15176/17 від 13.07.2017) повністю.  

Ухвала суду набрала законної сили у день її проголошення, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено 23.10.2017.

Направити цю ухвалу ліквідатору банкрута, а також рекомендованим листом з повідомленням членам комітету кредиторів (2).

Суддя                                                                                                        Ю.А. Хабазня