flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/507/14 від 21 червня 2016 року (призначено арбітражного керуючого)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

УХВАЛА

 

         21 червня 2016 року

Справа №925/507/14

 

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Соколишиною І.А., за участю: арбітражного керуючого Новосельцева В.П. (особисто), представників за довіреностями –  Грушевого Ю.В. (від публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"), Гончарука А.М. (від фізичної особи – підприємця Дзьоми Г.В.),  розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду справу за заявою

ініціюючого кредитора   Уманської об’єднаної державної податкової

                                            інспекції

до боржника                     публічного акціонерного товариства "Уманьагрохім"

про                                     визнання банкрутом, –

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 31.05.2016 у задоволенні клопотання ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Смілянця С.М. про затвердження звіту та ліквідаційного балансу відмовлено; усунуто останнього від виконання повноважень ліквідатора банкрута; скликано збори комітету кредиторів і запропоновано комітету кредиторів реалізувати своє право та внести на розгляд кандидатуру арбітражного керуючого на посаду ліквідатора банкрута; зобов’язано арбітражного керуючого Смілянця С.М. виконувати повноваження ліквідатора банкрута до моменту винесення ухвали суду про призначення нового ліквідатора.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак, Уманська об’єднана державна податкова інспекція участі представника у судове засідання не забезпечила, про причини його неявки до суду не повідомила.

У день судового засідання:

представником голови комітету кредиторів Дзьоми Г.В. надано протокол зборів комітету кредиторів від 15.06.2016 №7 (вх. суду №12251 від 21.06.2016), згідно з яким на розгляд було внесено дві кандидатури, однак рішення не прийнято у зв’язку з неявкою представника Уманської об’єднаної державної податкової інспекції та арбітражного керуючого Смілянця С.М., засідання комітету кредиторів з розгляду питання про кандидатуру арбітражного керуючого на посаду ліквідатора банкрута  перенесено на 15.06.2016;

від публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" надійшло клопотання (вх.суду №12256/16 від 21.06.2016)  про призначення на посаду ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Новосельцева В.П., мотивоване тим, що комітет кредиторів наданого судом права внести на розгляд суду кандидатуру арбітражного керуючого на посаду ліквідатора банкрута не реалізував; що вбачає в діях голови комітету кредиторів Дзьоми Г.В. (найбільшого кредитора по справі) ознаки злочину та шахрайства, які полягають в призначенні на посаду ліквідатора банкрута лояльного арбітражного керуючого, який мав на меті ухилення боржника від виконання обов’язків іпотекодавця перед ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"; що пропонує призначити ліквідатором банкрута незалежну від сторін особу;

від арбітражного керуючого Новосельцева В.П. - заява від 21.06.2016 №02/921 (вх.суду №12243/16 від 21.06.2016) про згоду стати ліквідатором банкрута в цій справі та про відсутність умов і обставин, які цьому перешкоджають.

Представник Дзьоми Г.В. пояснив, що ухвалою суду було зобов’язано арбітражного керуючого Смілянця С.М. скликати збори комітету кредиторів, що оскільки на збори комітету кредиторів ніхто крім нього не з’явився, то він визнав необхідним перенести збори на 05.07.2016; що заперечує проти кандидатури арбітражного керуючого Новосельцева В.П.

Представник ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" пояснив, що підстав для відкладення судового засідання у зв’язку з відкладенням зборів комітету кредиторів немає; що збори комітету кредиторів були скликані судом, однак комітет кредиторів не скористався наданим йому правом внести кандидатуру арбітражного керуючого. Підтримав внесену ним на розгляд кандидатуру арбітражного керуючого Нововсельцева В.П.

 

Заслухавши представників учасників провадження у справі про банкрутство боржника та дослідивши наявні у справі докази суд вважає можливим задовольнити клопотання ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Новосельцева В.П. виходячи з наступних підстав.

Ухвалою від 31.05.2016 арбітражного керуючого Смілянця С.М. усунуто від виконання обов’язків ліквідатора банкрута, скликано збори комітету кредиторів та запропоновано останньому реалізувати своє право і внести на розгляд суду кандидатуру арбітражного керуючого на посаду ліквідатора банкрута. Одночасно в цій ухвалі суду звернуто увагу комітету кредиторів, що у разі ненадання такої кандидатури до установленого строку суд визначить особу арбітражного керуючого  самостійно. У зв’язку з цим суд відхиляє доводи представника Дзьоми Г.В. про покладення обов’язку скликати збори комітету кредиторів на Смілянця С.М.

Поданий суду протокол зборів комітету кредиторів від 15.06.2016 рішення з пропозицією про кандидатуру арбітражного керуючого на посаду ліквідатора банкрута не містить.

Відповідно до абз.5 ч.1 ст.114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі – Закон-4212) кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання – за ініціативою суду, крім випадків, передбачених цим Законом.

До судового засідання надійшли заяви від арбітражного керуючого Мисана В.М. від 11.05.2016 №02/44 (вх.суду №9397/16 від 11.05.2016) та від арбітражного керуючого Новосельцева В.П. від 21.06.2016 №02/921 (вх.суду №12243/16 від 21.06.2016) про згоду стати ліквідатором банкрута в цій справі та про відсутність умов і обставин, які перешкоджають призначенню їх на посаду.

Вирішуючи питання про кандидатуру арбітражного керуючого з поміж поданих арбітражними керуючими Мисаном В.М. та Новосельцевим В.П., заяв суд виходить з того, що при визначенні кандидатури арбітражного керуючого для призначення розпорядником майна боржника Законом-2343 на суд не покладено обов’язку проводити серед арбітражних керуючих конкурс, не покладено обов’язку визначати найкращі показники у їх діяльності (оскільки показники такої діяльності у законі не вказані та оскільки спосіб оцінки показників відсутній) та не покладено обов’язку призначати саме ту особу, яка має найкращі показники.

Натомність ст.97 Закону-4212 встановлено ті вимоги, перевірку відповідності яким має здійснити суд при прийнятті рішення. Саме дотриманням визначених Законом-4212 вимог визначається правомірність прийнятого судом рішення.

Решта обставин, які співставляються (порівнюються) судом при визначенні кандидатури арбітражного керуючого є оціночними, а отже суб’єктивними, і на правомірність прийнятого рішення не впливають. Тому, після установлення фактів дотримання вимог, передбачених Законом-4212, стосовно кожної із запропонованих кандидатур арбітражних керуючих, суд за своїм внутрішнім переконанням оцінює інші їх якості і здатність однієї особи виконувати покладені на неї обов’язки краще від іншої саме у цій конкретній справі виходячи не лише з якісних і кількісних показників, а й з урахуванням інших конкретних (як об’єктивних, так і суб’єктивних) обставин. Внутрішнє переконання судді не може бути незаконним чи не дослідженим.

В даному випадку кандидатури відповідають вимогам, установленим ст.97 Закону-4212. Так, згідно із відомостями на сайті "Судова влада України" в мережі Інтернет за адресою http://court.gov.ua/perelik Новосельцев В.П. має п’ятий рівень кваліфікації, Мисан М.В. – перший. Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (а.с.3 т.2) основним видом діяльності боржника є "оптова торгівля хімічними продуктами". Даний вид діяльності підпадає під вид економічної діяльності "торгівля, надання побутових та інших послуг", за якими визначається спеціалізація арбітражних керуючих відповідно до груп, визначених п.2.6 Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство, затвердженого постановою пленуму Вищого господарського суду України від 16.01.2013 №1. Вказана спеціалізація визначена обом арбітражним керуючим. За другою групою спеціалізації згідно з цим же Положенням "за формою власності" спеціалізація "приватна власність" визначена обом арбітражним керуючим.

Виходячи з наданих заяв арбітражні керуючі мають певні переваги один перед одним в тих чи інших показниках, які склалися як у процесі їх життя, так і у процесі їх професійної діяльності. Однак, вирішальною обставиною у виборі кандидатури арбітражного керуючого Новосельцева В.П., якого суд призначає на посаду ліквідатора банкрута, суд визначає його особисті якості та можливості, відомі з власного досвіду судді у розгляді справ про банкрутство, у яких його призначено на посади.

Суд звертає увагу, що при підготовці звіту новопризначеному ліквідатору необхідно проаналізувати дії попереднього ліквідатора банкрута на предмет правильності відновлення та ведення бухгалтерського обліку, повноти вчинених дій з розшуку і витребування документів та майна банкрута від попередніх керівників.

Керуючись ст.86 Господарського процесуального кодексу України, ст.114 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд

УХВАЛИВ:

1.Клопотання публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" від (вх. суду №12256/16 від 21.06.2016) задовольнити.

Призначити ліквідатором банкрута, публічного акціонерного товариства "Уманьагрохім", арбітражного керуючого Новосельцева Володимира Петровича (м. Черкаси, вул. Добровольського, 38, свідоцтво Міністерства юстиції України №478 про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого /розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора/, видане 14.03.2013).

2.Зобов’язати арбітражного керуючого Смілянця С.М. передати документи та матеріальні цінності в установленому порядку новому ліквідатору. Передача документів і матеріальних цінностей здійснюється об 11 год.00 хв. 08.07.2016 за місцезнаходженням боржника (Черкаська область, Уманський район, с.Піківець, вул.Уманська,152,), якщо інший час і місце не буде визначено за домовленістю між арбітражними керуючими.

3.Зобов‘язати арбітражного керуючого Новосельцева В.П..:

отримати документи у арбітражного керуючого Смілянця С.М.;

скликати збори комітету кредиторів для вирішення питань подальшого провадження у справі про банкрутство боржника;

вжити заходів до виявлення документації і майна банкрута та не пізніш як через два місяці після прийняття цієї ухвали направити суду інформацію про виконану роботу та докази прийняття фінансово-господарської документації банкрута;

завершити процедуру ліквідації банкрута, скласти і подати суду ліквідаційний баланс, а також повний звіт про проведення ліквідаційної процедури.

 

Ухвала суду набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено після вихідних 29.06.2016.

Направити цю ухвалу Мисану В.М., Новосельцеву В.П., Головному територіальному управлінню юстиції у Черкаській області, кредиторам (3), державному реєстратору реєстраційної служби Уманського міськрайонного управління юстиції, рекомендованим листом Смілянцю С.М.

 

С у д д я                                                                      Хабазня Ю.А.

9