flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/534/13 від 6 вересня 2016 року (встановлення строку завершення ліквідпроцедури)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 УХВАЛА

06 вересня 2016 року

Справа № 925/534/13

вх.№ 16459/16 від 15.08.2016

вх. №17289/16 від 26.08.2016

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Соколишиної І.А., за участю: особистоарбітражного керуючого Заріцького Ю.М. (ліквідатор банкрута), Стратілатова К.Г. (від ініціюючого кредитора), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання

заявника   ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Заріцького Ю.М.

про            продовження строку ліквідаційної процедури

а також скарги

скаржника                           особи-підприємця Чупирі Надії Дмитрівни

на                          бездіяльність ліквідатора банкрута

у справі за заявою

ініціюючого кредитора   фізичної особи – підприємця Чупирі Надії Дмитрівни

до боржника                     товариства з обмеженою відповідальністю “МТС-

                                           2000”

про                                    визнання банкрутом, –

ВСТАНОВИВ:

Ліквідатором банкрута, арбітражним керуючим Заріцьким Ю.М. подано клопотання від 12.08.2016 №267 (вх.суду №16463/16 від 15.08.2016) про продовження строку проведення ліквідаційної процедури боржника та повноважень арбітражного керуючого.

До дня судового засідання від ініціюючого кредитора фізичної особи – підприємця Чупирі Н.Д. надійшла скарга від 23.08.2016 (вх.суду №1728926.08.2016) на бездіяльність ліквідатора банкрута з вимогами визнати неправомірною бездіяльність ліквідатора банкрута, припинити повноваження арбітражного керуючого Заріцького Ю.М., призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Юдицького О.В.

Скарга мотивована тим, що ліквідатор банкрута:

всупереч обставинам, встановленим рішенням господарського суду Черкаської області від 24.01.2013 у справі №07/5026/1709/2012, дійшов висновку про відсутність підстав для визнання договорів купівлі-продажу, укладених 30.01.2012 та 29.02.2012 між ТОВ "МТС-20000" та ДП "Агрофірма "Іскра", 29.02.2012 між ТОВ "МТС-2000" та ФГ "Агрейн" недійсними;

не спростував незаконне зарахування зустрічних однорідних вимог на суму 33655400 грн. та 307192 грн. між боржником та кредитором шостої черги ТОВ "Інвестиційний менеджмент", не вніс відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів і не заявив вимоги до останнього;

не вживав протягом 10 місяців заходів щодо визнання боржника кредитором ТОВ "Високі аграрні технології" у справі про банкрутство останнього на суму 547216,92 грн., яка була стягнена рішенням господарського суду м.Києва від 22.05.2012 у справі №5011/23/4127-2012, оскільки заяву з кредиторськими вимогами подав лише за 1 день до дати подання до суду звіту з клопотанням про продовження строку;

не вжив належних заходів для встановлення правових підстав відчуження зерна (крім переданого безкоштовно одному з кредиторів ТОВ "Елеватор Агро"), для встановлення фактів розрахунку за зерно, не звернувся з вимогами про витребування зерна або коштів, не витребував безоплатно передане зерно кукурудзи і не з’ясував місцезнаходження зерна соняшника в кількості 541 тон.

Ліквідатор банкрута, арбітражний керуючий Заріцький Ю.М., клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури і його повноважень підтримав, у письмовому відзиві на скаргу від 05.09.2016 №283 (вх.суду №18069/16 від 06.09.2016) та у судовому засіданні проти задоволення скарги заперечив і пояснив,

що з аналізу виявленої в папці боржника "договори 2011 року" додаткової угоди від 10.06.2011 №5 про зарахування зустрічних однорідних вимог, укладеної на підставі ст.601 Цивільного кодексу України між ТОВ "МТС-2000" та ТОВ "Високі аграрні технології", вбачається відсутність зобов’язань останнього  перед боржником на суму 498600 грн.; що на запит від 10.02.2016 до керуючого санацією ТОВ "Високі аграрні технології" отримав відповідь про відсутність інформації про заборгованість перед боржником; що 10.08.2016 комітет кредиторів визнав таку заборгованість відсутньою з огляду на проведений взаємозалік; що 12.08.2016 ліквідатором банкрута подано до господарського суду м.Києва заяву про визнання ТОВ "МТС-2000" кредитором у справі №910/5883/15 про банкрутство ТОВ "Високі аграрні технології" на суму 558161,90 грн., однак її розгляд ще не призначено;

що із переданих на зберігання ТОВ "Елеватор Агро" 2807580 кг зерна кукурудзи та 445930 кг соняшнику на даний час будь-яке зерно, передане на зберігання за договором складського зберігання зерна №2109 від 21.09.2011, відсутнє, оскільки згідно з відповіддю ТОВ "Елеватор Агро" (від 11.02.2016 №24, а.с.101 т.7) внаслідок усушки  кількість зерна кукурудзи зменшилась на 134794 кг (акти розподілу умовної усушки №30 та №32 від 30.11.2011), та утворились відходи І категорії в кількості 7100 кг і відходи ІІІ категорії в кількості 1811 кг (акт розподілу відходів №30 від 30.11.2011); що на підставі заяви поклажодавця від 17.02.2012 відходи І категорії в кількості 7100 кг було переоформлено на ТОВ "Агрікор Холдинг"; що згідно із заявою поклажодавця від 24.04.2012 та наказу на переоформлення зерна від 24.04.2012 зерновим складом здійснено переофромлення та відвантаження зерна кукурудзи ІІІ класу в кількості 2454000 кг з ТОВ "МТС-2000" на ТОВ "Агрейн Трейдинг", під час чого утворився побічний продукт 70-85% в кількості 186000 кг та відходи ІІІ категорії в кількості 16000 кг, що було відображено в акті №28 від 31.05.2012; що згідно з актом від 03.06.2012 №48 7875 кг зерна кукурудзи було списано за рахунок пониження вологості та природного убутку у масі; що у зв’язку із закінченням строку дії договору складського зберігання зерна та незабезпеченням поклажодавцем вибирання побічного продукту в кількості 186000 кг останній відповідно до п.5.3.5 договору безоплатно перейшов у власність ТОВ "Елеватор Агро", про що боржника було повідомлено листом від 30.07.2012 вих.№252; що за вимогами поклажодавця від 12.12.2012 та 13.12.2012 та на  підставі наказів на відвантаження зерна №406 від 12.12.2011, №409 від 13.12.2011 соняшник нестандартний в кількості 451250 кг було відвантажено (повернуто) ТОВ "МТС-2000", що було відображено в звітах про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах №150 від 12.12.2011 та №151 від 13.12.2011;

що згідно з інформацією, наявною в Єдиному державному реєстрі судових рішень, ухвалою господарського суду м.Києва від 04.02.2016 у справі №910/8781/15 затверджено звіт ліквідатора банкрута та ліквідаційний баланс станом на 04.02.2016, товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний Менеджмент" ліквідовано як юридичну особу, провадження у справі припинено;

що зазначені скаржником договори купівлі-продажу були предметом дослідження господарського суду Черкаської області у справі №5026/1709/2012 за позовною заявою фізичної особи – підприємця Чупирі  Н.Д. до ТОВ "МТС-2000", ДП "Агрофірма "Іскра" та ФГ "Агрейн" про визнання договорів недійсними і рішенням суду від у задоволенні позовних вимог відмовлено повністю; що ні ліквідатором, ні комітетом кредиторів не було виявлено передбачених ст.20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-4212)  підстав для звернення до господарського суду із заявами про визнання правочинів (договорів) недійсними або спростування майнових дій боржника.

 

Представник Чупирі Н.Д. скаргу підтримав і пояснив, що неналежне виконання ліквідатором банкрута своїх обов’язків та відсутність зауважень зі сторони комітету кредиторів до його роботи призвело до невиправданого затягування ліквідаційної процедури у справі, у зв’язку з чим просить припинити повноваження арбітражного керуючого Заріцького Ю.М. як ліквідатора банкрута та призначити на цю посаду арбітражного керуючого Юдицького О.В.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак кредитори ТОВ "Елеватор Агро",  ТОВ "Агрейн Менеджмент",  ТОВ "Сейм Інвест" участі представників у судове засідання не забезпечили, про причини їх неявки до суду не повідомили.

Кредитори ТОВ "Сейм Інвест" та ТОВ "Елеватор Агро" направили суду заперечення відповідно від 05.09.2016 №05-09/2016-в (вх.суду №18067/16 від 06.09.2016) та від 05.09.2016 (вх. суду №18065 від 06.09.2016), в яких пояснили,

що вважають доводи скаржника безпідставними і необгрунтованими, що зазначені в скарзі порушення обов’язків ліквідатором банкрута є надуманими та непідтвердженими доказами,

що комітетом кредиторів не було виявлено передбачених ч.1 ст.20 Закону-4212 підстав для звернення до господарського суду із заявами про визнання правочинів (договорів) недійсними; що провадження у даній справі порушене 25.04.2013. а договори купівлі-продажу нежитлових приміщень, зазначених у скарзі ініціюючого кредитора були укладені 30.01.2012 та 29.02.2012, тобто в період більший ніж один рік, що передував порушенню провадження у справі про банкрутство боржника; що зазначені договори були предметом дослідження при розгляді господарським судом Черкаської області справ №07/5026/1709/2012 і №02/5026/1515/2012 за позовною заявою фізичної особи – підприємця Чупирі Н.Д. до ТОВ "МТС-2000", ДП "Агрофірма "Іскра", ФГ "Агрейн" про визнання договорів недійсними;

що будь-яке майно, що належить боржнику (в тому числі зерно сільськогосподарських культур, передане на зберігання за договором складського зберігання зерна №2109 від 21.09.2011 ТОВ "Елеватор Агро") відсутнє; що в жовтні 2011 року поклажодавецем також передано на зберігання соняшник нестандартний в кількості 445930 кг, якість якого відповідала державним стандартам та заявленим в договорі показникам, у зв’язку з чим він не підлягав доробці (сушці, очистці та ін.);

що рішенням комітету кредиторів від 25.03.2015 ліквідатору було доручено внести зміни до фінансово-бухгалтерської документації боржника, які відбулися внаслідок зарахування зустрічних однорідних вимог між ТОВ "Інвестиційний Менеджмент" та ТОВ "МТС-2000" на суму 307192 грн., а також скласти уточнений реєстр вимог кредиторів боржника із врахуванням цих змін; що зарахування зустрічних однорідних вимог між ТОВ "Інвестиційний Менеджмент" та ТОВ "МТС-2000" відбувалось в односторонньому порядку за заявою ТОВ "Інвестиційний Менеджмент" відповідно до положень ст.601 Цивільного кодексу України; що згідно з інформацією, наявною в Єдиному державному реєстрі судових рішень, ухвалою господарського суду м.Києва від 04.02.2016 у справі №910/8781/15 затверджено звіт ліквідатора банкрута та ліквідаційний баланс станом на 04.02.2016, товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний Менеджмент" ліквідовано як юридичну особу, провадження у справі припинено.

Представник ТОВ "Елеватор Агро" додатково пояснив, що відсутні підстави для стягнення заборгованості із ТОВ "Високі аграрні технології" у зв’язку із зарахуванням зустрічних однорідних вимог на суму 498600 грн.

Відповідно до статей 75 Господарського процесуального кодексу України  суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами.

 

Заслухавши представників учасників провадження у справі про банкрутство боржника та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

Ухвалами суду від 25.04.2013 порушено провадження у справі про банкрутство, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Шаргала Р.В.; від 15.08.2013 затверджено реєстр вимог кредиторів боржника; від 14.09.2013 продовжено строк процедури розпорядження майном боржника на один місяць; постановою від 29.10.2013 боржника визнано банкрутом, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Шаргала Р.В.

Ухвалою суду від 04.06.2015 задоволено частково скаргу ініціюючого кредитора, визнано незаконною бездіяльність ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Шаргала Р.В., що виражається у не з’ясуванні обставин про наявність підстав: для визнання недійсними договорів купівлі-продажу нерухомого майна від 30.01.2012 між боржником і ДП "Агрофірма "Іскра", та двох договорів від 29.02.2012 між боржником та ДП "Агрофірма "Іскра" і ФГ "Агрейн"; для стягнення коштів з ТОВ "Високі аграрні технології"; для повернення майна за договором складського зберігання зерна №2109 від 21.09.2011 ТОВ "Елеватор Агро"; усунуто арбітражного керуючого Шаргала Р.В. від виконання обов’язків ліквідатора банкрута.

Ухвалою суду від 12.11.2015 призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Заріцького Ю.М. та зобов’язано останнього проаналізувати дії попереднього ліквідатора банкрута на предмет: повноти вчинених дій з розшуку і витребування документів та майна банкрута від попередніх керівників; дотримання порядку проведення ліквідаційної процедури; скласти і подати суду ліквідаційний баланс, а також повний звіт про проведення ліквідаційної процедури.

За клопотанням ліквідатора банкрута ухвалою суду від 11.02.2016 строк його повноважень і ліквідаційної процедури було продовжено до 11.04.2016. У зв’язку з невиконанням ухвали суду від 11.02.2016 ухвалою суду від 15.04.2016 було призначено судове засідання для розгляду звіту ліквідатора банкрута про виконану ним роботу. До моменту проведення судового засідання 26.04.2016 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання від 25.04.2016 №201 з рішенням комітету кредиторів (протокол від 08.04.2016 №14, вх.суду №8374/16 від 26.04.2016) про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу боржника. У ході заслуховування інформації ліквідатора банкрута про результати виконаної роботи останній заявив клопотання не призначати до розгляду питання про затвердження звіту ліквідатора банкрута і продовжити строк ліквідаційної процедури на три місяці. Ухвалою суду від 26.04.2016 №1 було продовжено строк завершення ліквідаційної процедури боржника та строк повноважень ліквідатора банкрута до 29.07.2016 "у зв’язку з необхідністю усунення установлених у ході заслуховування інформації недоліків її проведення та повного з’ясування обставин, вказаних у п.1 резолютивної частини ухвали суду від 04.06.2015".

 

Разом з тим, за 10 місяців своєї роботи (з 12.11.2015), обставини, які підлягали з’ясуванню відповідно до ухвали суду від 04.06.2015 ліквідатором банкрута так і не були з’ясовані. Зокрема:

1) ліквідатор банкрута вказує, що ним здійснено детальний аналіз укладення і виконання договорів купівлі-продажу нерухомого майна: від 30.01.2012, укладеного між ТОВ "МТС-2000" та ДП "Агрофірма "Іскра"; від 29.02.2012, укладеного між ТОВ "МТС-2000" та ДП "Агрофірма "Іскра"; від 29.02.2012, укладеного між ТОВ "МТС-2000" та ФГ "Агрейн". Однак, такого аналізу у справі немає. Крім того, саме істотне питання – отримання оплати за передане майно від ДП "Агрофірма "Іскра" – залишилось ліквідатором банкрута не дослідженим взагалі. ФГ "Агрейн" хоча і направило ліквідатору банкрута докази оплати, однак на думку суду і ця обставина мала бути перевірена з інших достовірних джерел (наприклад, по руху коштів у банку).

Суд окремо звертає увагу на те,

що згідно з актом приймання передачі від 30.11.2015 (а.с.21 т.7) ліквідатор банкрута отримав від Шаргала Р.В. копії цих договорів (про що зазначено у його звіті від 12.08.2016, а.с.211 т.6), однак через п’ять місяців він звертається до суду із заявою від 27.04.2016 №204 про витребування їх від нотаріуса. Тобто ліквідатор банкрута вводить суд в оману стосовно дійсної потреби їх текстів замість з’ясування обставин, які мають значення для оцінки правовідносин;

що ліквідатор банкрута ухиляється від аналізу укладення і виконання договорів посилаючись на те, що Чупирі Н.Д. судовими рішеннями у справах №07/5026/1709/2012 та №02/5026/1515/2012 відмовлено у визнанні вказаних договорів недійсними. Однак, підставами такої відмови були не обставини їх правомірності, а відсутність права у Чупирі Н.Д. на подання таких позовів. Тобто ліквідатор банкрута вводить суд в оману стосовно дійсних обставин оцінки договорів судами, замість їх самостійної оцінки;

2) ліквідатор банкрута, члени комітету кредиторів вкотре наводять суду доводи про відсутність у ТОВ "Високі аграрні технології" боргу перед боржником у зв’язку з угодою від 10.06.2011 №5 про зарахування зустрічних однорідних вимог.

Однак, оцінку цим відносинам вже було надано в ухвалі суду від 04.06.2015 і зазначено, що на підставі судового рішення про стягнення коштів з ТОВ "Високі аграрні технології" у справі №5011-23/4127-2012 на суму 547216,90 грн. ліквідатор банкрута мав з’ясувати обставини видачі виконавчого документа, пред’явлення його до виконання, виконання рішення у примусовому порядку та подання вимог у справу №910/5883/14 про банкрутство ТОВ "Високі аграрні технології". Але, за 10 місяців виконання своїх повноважень ліквідатор банкрута дій по з’ясуванню цих обставин не вчиняв і лише 12.08.2016 (тобто у день підписання звіту до суду у цій справі) подав заяву про визнання його кредитором у справу №910/5883/14;

3) 11.02.2016 за №24 ліквідатор банкрута отримав відповідь від ТОВ "Елеватор Агро" (який є членом комітету кредиторів боржника) з відомостями про рух зерна, переданого боржником ТОВ "Елеватор Агро" на зберігання. Однак, ні до його отримання, ні після його отримання, протягом п’яти місяців, ліквідатор банкрута не з’ясовує обставин про підстави переоформлення 2454 тон кукурудзи на ТОВ "Агрейн Холдинг" (про необхідність чого прямо було прямо зазначено ще в ухвалі суду від 04.06.2015). Також ліквідатор банкрута не з’ясовує і нові обставини – переоформлення відходів І категорії в кількості 7100 кг на ТОВ "Агрікор Холдинг", безоплатного переходу у власність зберігача побічного продукту в кількості 186000 кг (зокрема, на предмет умисних дій посадових осіб боржника на його неотримання, стягнення збитків, притягнення до кримінальної відповідальності тощо), правильності списання зерна внаслідок природного убутку, дійсного отримання в натурі боржником і подальшого використання отриманого соняшнику нестандартного в кількості 451250 кг (при цьому не дослідженим є ще й той факт, що на зберігання було здано 445930 кг). Також ліквідатором банкрута не здійснено аналізу правильності дій і розрахунків зберігача стосовно природного зменшення кількості зерна та його нормативних втрат у ході зберігання;

4) в ухвалі суду від 04.05.2015 було зазначено, що дії із зарахування боржником зустрічних однорідних вимог між боржником та ТОВ "Інвестиційний менеджмент" на суми 3655400 грн. та 307192 грн. є незаконними, оскільки порядок погашення вимог кредиторів у справі про банкрутство регламентується виключно Законом-4212. Однак, будь-яких дій з 12.11.2015 (дата призначення ліквідатора банкрута) до 04.02.2016 (дата винесення ухвали господарського суду м.Києва у справі №910/8781/15 про затвердження звіту ліквідатора банкрута та ліквідаційний балансу ТОВ "Інвестиційний Менеджмент") по стягненню боргу вчинено не було і на даний час така можливість може вважатися втраченою виключно із-за бездіяльності арбітражного керуючого Заріцького Ю.М.

Таким чином у дослідженні обставин, на необхідності вивчення яких було вказано в ухвалі суду від 04.06.2015, ліквідатор банкрута обмежився лише отриманням відповідей від зацікавлених осіб (тобто від осіб, які не зацікавлені у наданні ліквідатору банкрута достовірних відомостей про наявність у них боргу перед боржником) і будь-яких дій по перевірці достовірності отриманої від них інформації не вчинив.

Суд при прийнятті цього рішення не дає оцінку обставинам про те, наявні чи відсутні підстави: для подання позовів про визнання угод між боржником і ДП "Агрофірма "Іскра" та  ФГ "Агрейн" недійсними; для подання позовів про стягнення переданого на зберігання зерна чи про безпідставність його отримання тощо. Однак, суд вважає безпідставним зволікання ліквідатора банкрута у встановленні дійсних обставин цих правовідносин і оцінює їх як неналежне виконання ним своїх обов’язків. Суд вважає, що ліквідатор банкрута не просто допустив зволікання у з’ясуванні цих обставин, а здійснив це свідомо і не бажає їх з’ясовувати надалі, посилаючись на рішення комітету кредиторів (до компетенції якого не відноситься вирішення питань про необхідність подання кредиторської заяви з вимогами до ТОВ "Високі аграрні технології", про наявність чи відсутність підстав для подання заяв ліквідатором банкрута стосовно визнання договорів недійсними чи повернення активів у ліквідаційну масу, про наявність чи відсутність боргу перед боржником інших осіб, про внесення змін до бухгалтерського обліку боржника про внесення змін до реєстру вимог кредиторів).

За таких обставин доводи арбітражного керуючого Заріцького Ю.М., ТОВ "Сейм Інвест" та ТОВ "Елеватор Агро" судом відхиляються, а скарга Чупирі Н.Д. підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч.12 ст. 41 Закону-4212 у разі невиконання або неналежного виконання ліквідатором своїх обов'язків господарський суд за клопотанням комітету кредиторів або з власної ініціативи може припинити повноваження ліквідатора і призначити нового ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом.

Вказані вище обставини суд оцінює як неналежне виконання арбітражним керуючим Заріцьким Ю.М. покладених на нього обов’язків ліквідатора банкрута та вважає правовою підставою для припинення його повноважень і для відмови у задоволенні його клопотання та клопотання комітету кредиторів про продовження строку повноважень арбітражного керуючого Заріцького Ю.М. на посаді ліквідатора банкрута.

Відповідно до ч.1 ст.114 Закону-4212: кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду, крім випадків, передбачених цим Законом; під час призначення арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) господарський суд не пов'язаний з кандидатурами арбітражних керуючих, запропонованими комітетом кредиторів, та має право призначити арбітражного керуючого самостійно.

Враховуючи, що комітет кредиторів визначився з кандидатурою арбітражного керуючого Заріцького Ю.М. для подальшого здійснення ліквідаційної процедури (протокол від 26.07.2016 №15 а.с.195 т.6), однак у задоволенні клопотання комітету кредиторів про продовження строку повноважень арбітражного керуючого Заріцького Ю.М. суд відмовляє, то використовуючи право призначити арбітражного керуючого самостійно суд призначає ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Юдицького Олександра Вікторовича, кандидатуру якого запропоновано ініціюючим кредитором.

Арбітражним керуючим Юдицьким О.В. 31.08.2016 за №02-01/11233/534-13 (вх.суду №17769/16 від 02.09.20106) подано заяву відповідно до частини 2 статті 114 Закону-4212 про відсутність умов і обставин, які перешкоджають призначенню його ліквідатором банкрута.

Враховуючи закінчення установленого судом строку ліквідаційної процедури необхідно установити новий строк її завершення, яким суд визначає дату 29.01.2017.

При підготовці звіту новопризначеному ліквідатору необхідно проаналізувати дії попередніх ліквідаторів банкрута на предмет правильності відновлення та ведення бухгалтерського обліку, повноти вчинених дій з розшуку і витребування документів та майна банкрута від попередніх керівників.

Керуючись статтями 4-5, 53, 86 Господарського процесуального кодексу України, ч.4 ст.40, ст.114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Закону-4212), суд –

УХВАЛИВ:

1.Клопотання ліквідатора банкрута від 12.08.2016 №267 (вх.суду №16463/16 від 15.08.2016) з клопотанням комітету кредиторів (протокол від 26.07.2016 №15) задовольнити частково.

Установити строк завершення ліквідаційної процедури боржника до 29.01.2017.

У решті вимог відмовити.

2.Скаргу Чупирі Н.Д. від 23.08.2016 (вх.суду №1728926.08.2016) задовольнити частково.

Визнати неправомірною бездіяльність ліквідатора банкрута у дослідженні обставин: відчуження нерухомого майна і проведення розрахунків за нього; зарахування зустрічних однорідних вимог з ТОВ "Інвестиційний менеджмент"; руху та відчуження зданого на зберігання ТОВ "Елеватор Агро" зерна кукурудзи і соняшнику, а також у неподанні протягом 10 місяців заяви про визнання кредитором у справу №910/5883/14 про банкрутство ТОВ "Високі аграрні технології".

Усунути арбітражного керуючого Заріцького Юрія Миколайовича,  призначеного ухвалою суду від 12.11.2015 ліквідатором банкрута, від виконання обов’язків останнього за неналежне їх виконання.

Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Юдицького Олександра Вікторовича (м.Черкаси, вул.Героїв Дніпра,7, к.171, свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення  діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 05.04.2013 №416).

У решті вимог відмовити.

3.Зобов’язати арбітражного керуючого Заріцького Ю.М. передати документи та матеріальні цінності в установленому порядку новому ліквідатору банкрута. Передача документів і матеріальних цінностей здійснюється об 11 год. 00 хв. 23.09.2016 за місцезнаходженням боржника (м.Черкаси, вул.Смілянська,144), якщо така передача не буде здійснена у більш ранній строк та/або в іншому місці за домовленістю між арбітражними керуючими.

4.Зобов‘язати арбітражного керуючого Юдицького О.В.:

отримати документи, печатки і штампи та матеріальні цінності у арбітражного керуючого Заріцького Ю.М.;

проаналізувати дії попередніх ліквідаторів банкрута на предмет: повноти вчинених дій з розшуку і витребування документів та майна банкрута від попередніх керівників; дотримання порядку проведення ліквідаційної процедури;

подати суду: у разі завершення ліквідаційної процедури – ліквідаційний баланс, повний звіт про проведення ліквідаційної процедури (із зазначенням вчинених дій, установлених фактів, доказів на їх підтвердження, аналізу руху активів /коштів, майна тощо/ та висновків на предмет законності руху активів і можливості їх повернення боржнику), звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат (з розрахунками, доказами і їх переліком); у разі неможливості завершення ліквідаційної процедури – звіт про проведення ліквідаційної процедури (із зазначенням в хронологічному порядку переліку вчинених дій та результатів їх вчинення), докази викладених обставин, звіт про оплату праці і понесені витрати (з розрахунками, доказами і їх переліком), перелік обставин, які перешкоджають завершити ліквідаційну процедуру та обгрунтування строків її продовження. Печатку здати для знищення після затвердження звітів судом.

Ухвала суду набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

         Повне судове рішення складено 09.09.2016.

Направити дану ухвалу членам комітету кредиторів (3), Головному територіальному управлінню юстиції у Черкаській області, державному реєстратору (Черкаській міській раді – для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), а також рекомендованим листом з повідомленням арбітражним керуючим Заріцькому Ю.М. та Юдицькому О.В.

С у д д я                                                                   Ю.А. Хабазня