flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/662/16 від 15 червня 2016 року (про прийняття заяви до розгляду)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про прийняття заяви до розгляду

 

15 червня 2016 року

Справа № 925/662/16

Суддя господарського суду Черкаської області Хабазня Ю.А., розглянувши матеріали за заявою

ініціюючого кредитора      товариства з обмеженою відповідальністю "Перша паливна компанія"

до боржника                 дочірнього підприємства "Черкаський облавтодор" відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"

про                                 порушення провадження у справі про банкрутство, –

визнав подані матеріали достатніми для прийняття заяви до розгляду.

Керуючись ст.ст. 4-1, Господарського процесуального кодексу України, ст.12 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд –

УХВАЛИВ:

1.Прийняти до розгляду заяву про порушення провадження у справі про банкрутство дочірнього підприємства "Черкаський облавтодор" відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (м. Черкаси, бульв.Шевченка, буд.389, ідентифікаційний код 31141625).

2.Підготовче засідання призначити на 09 год. 30 хв. 30 червня 2016 року.

Засідання провести у приміщенні господарського суду за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307. Представникам про свою явку повідомити у к.317.

Визнати явку представників сторін обов‘язковою.

Звернути увагу учасників провадження у справі про банкрутство боржника, що причини неявки мають підтверджуватись доказами та що неможливість явки одного представника (в т.ч. з причин хвороби, відрядження, відпустки, участі в іншому судовому засіданні), не позбавляє можливості керівника призначити іншого або представляти інтереси особисто, а також не позбавляє сторону можливості направити витребувані судом відомості і документи.

3.Вказати, що автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України визначено Штельманчука Михайла Сергійовича.

Зобов’язати визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) надати заяву на участь у даній справі.

4.Зобов'язати сторони до дня засідання надати суду наступні додаткові документи, докази, відомості, необхідні для вирішення питання про порушення провадження у справі про банкрутство:

боржнику:

відзив на заяву про порушення справи про банкрутство, який повинен містити відомості, передбачені ч.2 ст.13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", та докази відправлення заявнику копії відзиву;

довідку про середньомісячну заробітну плату керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи;

довідку Фонду державного майна України (органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності) про те, чи перебуває на балансі боржника майно державної власності (в т.ч. яке в процесі приватизації  не увійшло до статутного капіталу боржника);

докази, що підтверджують належність боржника до державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, або об'єктів права державної власності, які не підлягають приватизації;

довідку про те, який державний орган уповноважено управляти майном боржника;

докази, що підтверджують належність боржника до підприємств визначених ст. 85 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

відомості про представника працівників боржника, обраного відповідно до ст.1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”,

представнику мати з собою установчі документи, та документи, що підтверджують його  повноваження (довіреність, паспорт, на керівника – наказ).

баланс підприємства на кінець останнього звітного періоду,

загальну суму заборгованості боржника перед кредиторами (перелік кредиторів та суми заборгованості, список працівників і сум заборгованості по заробітній платі);

відомості про наявні у боржника активи (кошти, які знаходяться на його рахунках у банках чи фінансово-кредитних установах, поштові адреси банків чи інших фінансово-кредитних установ; перелік дебіторів із зазначенням найменування дебітора, його адреси, переліку документів про право вимоги (договорів, накладних), суми боргу; перелік договорів на передачу майна боржником іншим особам в оренду, позику, заставу безоплатне користування тощо, чи перелік майна переданого без таких договорів;

перелік підрозділів, що здійснюють виробничу діяльність, та відомості про кількість працюючих в них працівників;

Ініціюючому кредитору:

угоди, інші первинні бухгалтерські документи, які стали підставою стягнення боргу за судовим рішенням;

уточнити вимогу щодо: загальної суми вимог до боржника; безспірних вимог основного боргу (без пені і штрафних санкцій); черговості погашення заявленої суми вимог та обгрунтувати підстави віднесення вимог до відповідної черги;

відомості, на отримання яких його уповноважено від державного реєстратора цією ухвалою.

5.Зобов’язати державного реєстратора (або орган реєстрації), до визначеного цією ухвалою дня судового засідання, надати за зверненням ініціюючого кредитора (його представника) та за пред’явленням копії цієї ухвали, надати вказані довідки і відомості ініціюючому кредитору такі відомості про боржника станом на дату прийняття цієї ухвали: про статус відомостей; про стан; про відокремлені підрозділи; про форму власності; про орган, до сфери управління якого належить юридична особа державної форми власності чи юридична особа, у статутному фонді якої частка держави становить не менше 25 відсотків; про зміну найменування; про зміну місцезнаходження; дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа (відповідач).

Відомості надати у формі витягу чи довідки з ЄДР, а за відсутності у ЄДР – у формі письмової інформації згідно з наявними у державного реєстратора (чи іншого органу реєстрації) установчими документами.

Уповноважити ініціюючого кредитора на отримання для суду від державного реєстратора зазначених вище відомостей.

Докази, які подаються суду, мають відповідати вимогам ст.36 ГПК України і п.2.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №18. Докази мають подаватись із їх докладним описом у супровідному листі. У разі подання належним чином засвідчених копій доказів, представнику необхідно мати ці докази в оригіналі для пред’явлення суду чи подання у справу на вимогу суду.

Копію ухвали направити: ініціюючому кредитору (2 прим.), арбітражному керуючому, а також рекомендованим листом боржнику

 С у д д я                                                                                    Ю.А. Хабазня