flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/724/14 від 1 липня 2016 року (встановлено строк завершення ліквідпроцедури)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

УХВАЛА

        01 липня 2016 року

Справа №925/724/14

 

 

                                                                       вх. № 11450/16 від 08.06.2016

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Соколишиною І.А., за участю: особистоарбітражного керуючого Севрюкова І.О. (ліквідатор банкрута), представника за довіреністю – Небилиці Р.В. (від ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України"), розглядає у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання

заявника   ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Севрюкова І.О.

про            продовження строку ліквідаційної процедури

у справі за заявою

ініціюючого кредитора товариства з обмеженою відповідальністю

  "Транспортна компанія "Дортранс"

до боржника                 приватного підприємства "ПФ "Макс"

про                                 визнання банкрутом, –

 

ВСТАНОВИВ:

Представником ліквідатора банкрута подано клопотання від 06.04.2016 (вх. суду №11450 від 08.06.2016)  з клопотанням комітету кредиторів (протокол від 06.04.2016 №3) про продовження строку проведення ліквідаційної процедури боржника та повноважень арбітражного керуючого Севрюкова І.О..

Представники, що з’явились у судове засідання заявлене клопотання підтримали.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника двічі були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак представники від ТОВ "Трнаспортна компанія "Дортранс", Смілянської ОДПІ  у судове засідання не з’явились і про причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами. При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-4212)

 

Заслухавши присутніх у засіданні і звіт ліквідатора, розглянувши подані останнім додаткові відомості, враховуючи наявність рішення комітету кредиторів (протокол від 06.04.2016 №3) про продовження строку, закінчення установлених законом строків ліквідації банкрута і неможливість завершення ліквідаційної процедури у зв’язку з: наявністю у банкрута не реалізованих активів (заставного майна вартістю 248714 грн., права вимоги до ТОВ "Дор-Строй"); необхідністю вчинення дій по поверненню і витребуванню документів, інформації та майна (зокрема, коштів від колишнього керівника Бойка Ю.А., отриманих і неоприбуткованих ним відповідно до договору №1 від 15.01.2014, укладеного між боржником та Білерою О.В. про відступлення права вимоги за договором поставки №34 від 31.10.2011 з ТОВ "Лубенське шляхово-будівельне управління №9"); необхідністю усунення установлених у ході розгляду звіту ліквідатора банкрута порушень її проведення (викладено нижче); відсутністю пропозицій щодо кандидатури особи для передачі нереалізованих активів відповідно до ч.6 ст.45 Закону-4212 – суд вважає, що вказані обставини є підставою для встановлення достатнього для її завершення строку.

 

Разом з тим, суд вважає, що клопотання комітету кредиторів в частині продовження строку повноважень арбітражного керуючого Севрюкова І.О. задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Повноваження ліквідатора банкрута визначені ст.41 Закону-4212, однак ні звіт ліквідатора банкрута від 01.06.2016 №02-01/1079 (вх. суду №12873/16 від 29.06.2016), ні матеріали справи не містять відомостей про виконання повноважень, передбачених абзацами 2, 4, 5, 7, 15 ч.2 ст. 41 Закону-4212, зокрема: про прийняття до свого відання майна боржника (а саме заставного майна) і про забезпечення його збереження; про проведення інвентаризації та оцінки майна банкрута; про аналіз фінансового становища банкрута; про формування ліквідаційної маси; про продаж майна банкрута у порядку, передбаченому Законом-4212.

При цьому п.3 резолютивної частини постанови суду від 07.04.2015 ліквідатора банкрута було зобов’язано: вжити заходів до виявлення і прийняття документації та майна банкрута, і не пізніш як через два місяці після прийняття цієї постанови направити суду інформацію про виконану роботу, зокрема, акт інвентаризації майна банкрута, реквізити залишеного основного рахунку у банку; до повного прийняття фінансово-господарської документації, печаток і штампів банкрута від керівника про хід їх витребування інформувати кожні два місяці; кожні три місяці з дня винесення постанови подавати суду відомості у формі таблиць з даними: а) про реалізацію майна (найменування майна, інвентарний номер, вартість оцінки, дата оголошення про продаж, сума продажу, найменування покупця, дати передачі майна і надходження коштів); б) про використання коштів по чергам виплати (отримувач, підстава здійснення платежу, сума, дата і номер платіжного документа); не пізніше 20-го дня 12 місяця з дня винесення цієї постанови подати суду повний звіт про проведення ліквідаційної процедури (із зазначенням дій, фактів, доказів), звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат (з розрахунками, доказами і їх переліком), ліквідаційний баланс.

Вказана постанова виконана не була – акт інвентаризації майна боржника суду не надано взагалі, звіти про хід витребування документів від керівника боржника не надавалися, будь-яка реалізація наявного заставного майна не здійснювалась, як і не вчинено навіть будь-яких підготовчих дій для його реалізації. На виконання постанови суду ліквідатором банкрута не надано суду жодної інформації. 12-ти місячний строк проведення ліквідаційної процедури закінчився 07.04.2016, однак, заяву про його продовження подано лише через два місяці після його закінчення (08.06.2016 вх. суду №11450/16) і заяву подано без належного звіту. Поданий же на вимогу суду у ході розгляду клопотання звіт про ліквідаційну процедуру (вх. суду №12873/16 від 29.06.2016) містить узагальнені відомості про вчинені ліквідатором банкрута дії, однак не містить конкретних фактів про їх вчинення та посилання на докази. Крім того, перераховані у пунктах 7-37 звіту ліквідатора банкрута дії згідно з доданих до нього запитів і відповідей вчинені ним у травні – вересні 2014 року, (а відповіді на них отримані до листопада 2014 року, крім відповіді управління ДАІ УМВС у Черкаській області від 02.06.2015, та заяви про заміну сторони у виконавчому провадженні у справі №925/1605/13) – тобто усі перераховані запити направлені до визнання боржника банкрутом, а отже не є відомостями про дії, вчинені у ліквідаційній процедурі.

Суд відхиляє доводи арбітражного керуючого Севрюкова І.О., оскільки наявний у справі акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей від 26.03.2016 (а.с.205 т.3) складено до визнання боржника банкрутом і не відповідає вимогам Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року №879 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за №1365/26142.

Відповідно до ч.12 ст. 41 Закону-4212 у разі невиконання або неналежного виконання ліквідатором своїх обов'язків господарський суд за клопотанням комітету кредиторів або з власної ініціативи може припинити повноваження ліквідатора і призначити нового ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом.

Вказані вище обставини суд оцінює як неналежне виконання арбітражним керуючим Севрюковим І.О. покладених на нього обов’язків ліквідатора банкрута та вважає правовою підставою для припинення його повноважень і для відмови у задоволенні його клопотання та клопотання комітету кредиторів про продовження строку повноважень арбітражного керуючого Севрюкова І.О. на посаді ліквідатора банкрута.

Відповідно до ч.1 ст.114 Закону-4212: кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду, крім випадків, передбачених цим Законом; під час призначення арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) господарський суд не пов'язаний з кандидатурами арбітражних керуючих, запропонованими комітетом кредиторів, та має право призначити арбітражного керуючого самостійно.

Враховуючи, що комітет кредиторів визначився з кандидатурою арбітражного керуючого Севрюкова І.О. для подальшого здійснення ліквідаційної процедури, однак у задоволенні клопотання комітету кредиторів про продовження строку повноважень арбітражного керуючого Севрюкова І.О. суд відмовляє, то використовуючи право призначити арбітражного керуючого самостійно суд призначає ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Гуріна Романа Анатолійовича.

Арбітражним керуючим Гуріним Р.М. до дня засідання подано суду заяву про згоду стати ліквідатором банкрута в цій справі, а також документи, що підтверджують його право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, досвід та професійні якості: копію свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1487, виданого 16.07.2013 (наказ Міністерства юстиції України від 10.07.2013 №1368/5); копію договору добровільного страхування від 18.04.2016; інформацію про його діяльність як арбітражного керуючого; інформацію Міністерства юстиції України від 26.08.2015 № 2504/13.2-33-15 про присвоєння йому четвертого рівня кваліфікації.

Керуючись ст.4-1, 53, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Клопотання ліквідатора банкрута від 06.04.2016 (вх. суду №11450 від 08.06.2016)  з клопотанням комітету кредиторів (протокол від 06.04.2016 №3) задовольнити частково.

Установити строк завершення ліквідаційної процедури боржника до 07.12.2016.

У решті вимог відмовити.

2.Припинити повноваження арбітражного керуючого Севрюкова Івана Олексійовича як ліквідатора банкрута.

3.Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Гуріна Романа Анатолійовича (м. Черкаси, вул. Гагаріна, 95, кв.191, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого /розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора/ Міністерства юстиції України №1487, видане 16.07.2013).

4.Зобов’язати арбітражного керуючого Севрюкова І.О. передати документи та матеріальні цінності в установленому порядку новому ліквідатору. Передача документів і матеріальних цінностей здійснюється об 11 год.00 хв. 20.07.2016 за місцезнаходженням боржника (Черкаська область, м. Сміла, вул. Промислова, буд.10), якщо інший час і місце не буде визначено за домовленістю між арбітражними керуючими.

5.Зобов‘язати арбітражного керуючого Гуріна Р.А.:

отримати документи у арбітражного керуючого Севрюкова І.О.;

вжити заходів до виявлення документації і майна банкрута та не пізніш як через два місяці після прийняття цієї ухвали направити суду інформацію про виконану роботу і докази прийняття фінансово-господарської документації банкрута;

забезпечити виконання постанови і ухвал суду у цій справі;

по закінченні визначеного цією ухвалою строку подати суду: у разі завершення ліквідаційної процедури – ліквідаційний баланс, повний звіт про проведення ліквідаційної процедури (із зазначенням дій, фактів, доказів), звіт про оплату праці і понесені витрати (з розрахунками, доказами і їх переліком). Печатку знищити після затвердження звіту судом; у разі неможливості її завершення – звіт про проведення ліквідаційної процедури (із зазначенням в хронологічному порядку переліку вчинених дій та результатів їх вчинення), докази викладених у звіті обставин, перелік обставин, які перешкоджають завершити ліквідаційну процедуру та обгрунтування строків її продовження.

 

Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено 05.07.2016.

Направити цю ухвалу членам комітету кредиторів (2), ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" та рекомендованим листом з повідомленням Севрюкову І.О. та Гуріну Р.А..

 

 

Суддя                                       Ю.А. Хабазня

6