flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/78/14 від 18 лютого 2015 року (задоволено заяву)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

         18 лютого 2015 року                                             Справа № 925/78/14

вх.№3878/15 від 16.02.2015

         Суддя господарського суду Черкаської області Хабазня Ю.А., розглянувши заяву

заявника  боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого

                  Ярмолінського Ю.В.

про            витребування доказів

у справі за заявою

ініціюючого кредитора       публічного акціонерного товариства                                                               “Укрсоцбанк”

до боржника                         товариства з обмеженою відповідальністю 

                                               “Агропром-В”

про                                         визнання банкрутом, –

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 02.09.20014 товариство з обмеженою відповідальністю "Агропром-В" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Ярмолінського Юрія Васильовича.

Боржником-банкрутом у особі його ліквідатора 13.02.2015 за №02-01/10-13 (вх.суду №3879/15 від 16.02.2015) відповідно до ст.38 ГПК України подано клопотання про витребування від управління Пенсійного фонду України в м.Ватутіне (вул.Леніна,14, м.Ватутіне, Черкаська область, 20251) необхідних для проведення ліквідаційної процедури документів:

- копії останньої звітності боржника про нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та за період три роки, що передували її подачі;

- інформації (персоніфікації даних) щодо працівників боржника, які працюють/працювали на підприємстві за останні три роки

Заява мотивована тим:

що відповідно до "Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства", затверджених наказом Міністерства економіки України №14 від 19.01.2006 із наступними змінами та доповненнями, ліквідатор повинен провести аналіз фінансової звітності та фінансово-господарських документів, поданих боржником до порушення у справі про банкрутство на предмет виявлення ознак його неплатоспроможності та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства боржника;

що з метою отримання бухгалтерської та іншої документації банкрута, печатки і штампу, матеріальних та інших цінностей ліквідатором банкрута 08.09.2014 за вих.№02-13/55 на адресу управління Пенсійного фонду України в м.Ватутіне надіслано запит про надання інформації щодо звітності, поданої страхувальником, ТОВ "Агропром-В", протягом останніх трьох років. Однак листом від 17.09.2014 №3000/07 у наданні запитуваної інформації відмовлено з  тих мотивів: що арбітражний керуючий Ярмолінський Ю.В. є розпорядником майна боржника, а права керівника (органів управління) юридичної особи – банкрута відповідно до ч.3 ст.41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" переходять до нього з дня призначення ліквідатором банкрута, тому підстави для надання запитуваної інформації відсутні; що  відповідно до п.4 розділу 3 Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування інформація про застрахованих осіб, які перебувають у трудових відносинах із страхувальником надається виключно за період їх перебування у трудових відносинах із останнім; що така інформація є службовою, тому надається заявнику під особистий підпис, у зв’язку з чим останньому необхідно звернутись до найближчого територіального управління Пенсійного фонду України із відповідною заявою;

що на неодноразові особисті звернення до управління Пенсійного фонду України в м.Ватутіне із поясненнями, що він є ліквідатором банкрута, а не розпорядником майна, а тому наділений повноваженнями керівника боржника та має право на отримання інформації та документів, які подавались підприємством, йому у її наданні було відмовлено.

що відсутність запитуваної інформації унеможливлює проведення інвентаризації майна банкрута та аналізу фінансової звітності та фінансово-господарських документів на предмет наявності ознак доведення до банкрутства, приховування банкрутства, виявлення причин неплатоспроможності боржника. Крім того, зазначені документи містять інформацію про активи підприємства, що можуть бути включені до ліквідаційної маси;

що за змістом ст. 38 ГПК України особи, які приймають участь у справі у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування таких доказів судом.

 

Розглянувши заяву ліквідатора банкрута, дослідивши наявні у справі докази суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013, з наступними змінами, далі – Закон-2013) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами.

Відповідно до ст. 38 Господарського процесуального кодексу України особи, які приймають участь у справі мають право клопотати про витребування доказів, а суд зобов'язаний витребувати від підприємств та організацій незалежно від їх участі у справі документи і матеріали, необхідні для вирішення спору. Суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

Відповідно до ч.2 ст. 41 Закону-2013, до повноважень ліквідатора віднесено, зокрема: здійснення інвентаризації та оцінки майна банкрута згідно з законодавством, формування ліквідаційної маси, вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб тощо.

Враховуючи вищевказані норми, а також,

що постановою суду від  02.09.20014 товариство з обмеженою відповідальністю "Агропром-В" визнано банкрутом,

що ліквідатор банкрута у ліквідаційній процедурі виконує функції власника та органів управління банкрута,

що банкрут є власником інформації про рух коштів на його рахунках у банківських установах та створених ним документів (в т.ч укладених угод), що ліквідатору банкрута колишнім керівником не передана уся фінансово-господарська документація банкрута,

що пункти 4 і 2 розділу 3 Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, затвердженого Постановою правління Пенсійного фонду України 18 червня 2014 року №10-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 липня 2014 року за №785/25562, не містять норми про те, що індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб є службовою інформацією і надаються страхувальникам та/або застрахованій особі на паперових носіях за формою згідно з додатком 1 або додатком 2 до цього Положення виключно під розписку,

що ліквідатор банкрута позбавлений можливості самостійно отримати ту інформацію, клопотання про витребування якої заявлено, однак, вказана інформація необхідна по справі про банкрутство для повноцінного проведення ліквідаційної процедури в межах справи про банкрутство,

суд вважає за необхідне зобов’язати управління Пенсійного фонду України в м.Ватутіне надати у справу про банкрутство боржника запитувану ліквідатором банкрута інформацію.

Керуючись ч.1 ст.2, ст.41 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (в новій редакції, чинній з 19.01.2013, з наступними змінами), ст.ст. 4-1, 38, 86 Господарського процесуального кодексу України,  суд, –

УХВАЛИВ:

1.Заяву боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. задовольнити.

2. Управлінню Пенсійного фонду України в м.Ватутіне (вул.Леніна,14, м.Ватутіне, Черкаська область, 20251) забезпечити надходження до господарського суду Черкаської області у справу №925/78/14 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Агропром-В" (м.Ватутіне, вул.Кірова,26-А, ідентифікаційний код 31563501):

належним чином завірених копій звітності про нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування ТОВ "ОВ "Агропром-В", поданої протягом останніх трьох років, що передували подачі останньої звітності (припиненню звітування);

інформації (персоніфікованих даних), що подавало ТОВ "Агропром-В" щодо працівників, які працювали/працюють на підприємстві останні 3 роки.

Направити дану ухвалу ліквідатору банкрута, голові комітету кредиторів, а також рекомендованим листом з повідомленням управлінню Пенсійного фонду України в м.Ватутіне.

С у д д я                                                                      Хабазня Ю.А.