flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 925/78/14 від 18 лютого 2015 року (задоволено заяву) № 2

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

         18 лютого 2015 року                                                               Справа № 925/78/14

                                                                                                 вх.№3879/15 від 16.02.2015

         Суддя господарського суду Черкаської області Хабазня Ю.А., розглянувши заяву

заявника  боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого

                  Ярмолінського Ю.В.

про            витребування доказів

у справі за заявою

ініціюючого кредитора       публічного акціонерного товариства                                                               “Укрсоцбанк”

до боржника                         товариства з обмеженою відповідальністю 

                                               “Агропром-В”

про                                         визнання банкрутом, –

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 02.09.20014 товариство з обмеженою відповідальністю "Агропром-В" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Ярмолінського Юрія Васильовича.

Боржником-банкрутом у особі його ліквідатора 13.02.2015 за №02-01/10-13 (вх.суду №3879/15 від 16.02.2015) відповідно до ст.38 ГПК України подано клопотання:

витребувати від публічного акціонерного товариства "Український інноваційний банк" (04053, м.Київ, вул.Смірнова-Ласточкіна, буд.10-А) необхідні для проведення ліквідаційної процедури наступні документи:

інформацію щодо руху грошових коштів на рахунках боржника з 01.01.2010 по теперішній час, видані боржнику кредити, видані кредити третім особам, забезпеченням яких  боржник виступав заставодавцем чи поручителем;

копію договору застави товарів в обігу №010/05-02/058-08 від 16.07.2008 та додатками до нього;

копію договору застави товарів в обігу №010/05-02/089-08 від 09.12.2008 з додатками до нього;

будь-які інші документи, які створювались на виконання договорів застави (в т.ч. застави товарів в обігу, транспортних засобів, основних засобів): акти звірок, наявності, стану, комплектності майна; акти матеріально-відповідальних осіб за збереження майна тощо;

копії усіх договорів та первинних платіжних документів до них (атів звірки, актів приймання-передачі тощо) відповідно до яких банк має право вимоги до банкрута та договорів забезпечення таких вимог.

Заява мотивована тим:

що відповідно до "Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства", затверджених наказом Міністерства економіки України №14 від 19.01.2006 із наступними змінами та доповненнями, ліквідатор повинен провести аналіз фінансової звітності та фінансово-господарських документів, поданих боржником до порушення у справі про банкрутство на предмет виявлення ознак його неплатоспроможності та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства боржника;

що з метою отримання вищевказаної інформації ліквідатором 03.10.2015 за вих.№925/78/14-71 та повторно 15.12.2014 за вих.№925/78/14-108/3 на адресу публічного акціонерного товариства "Український інноваційний банк" рекомендованим відправленням надіслано запити про її надання, однак залишені банківською установою без відповіді;

що за даними бухгалтерського обліку у боржника наявний товар балансовою вартістю 6827398,50 грн. (пшениця 3 класу – 3000 тонн, борошно вищого гатунку - 585 тонн, пшениця 5 класу - 500 тонн), який під час проведення інвентаризації майна боржника виявлено не було і первинні бухгалтерські документи, які б підтверджували рух зазначеного товару, відсутні;

що відповідно до договорів застави товарів в обігу №010/05-02/058-08-з від 16.07.2008 та №010/05-02/089-08-з-7 від 09.12.2008 (із змінами та доповненнями), укладеними між ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" та боржником на виконання Генеральної кредитної угоди, заставодержателем якої було ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" зазначені вище товари (борошно, пшениця) перебували у заставі. Разом з тим, 30.07.2013 між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ "Український інноваційний банк" на виконання договору факторингу №017/Р1-01-05-1-0/016-13 про передачу ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" прав вимоги за Генеральною кредитною угодою №010/05-02/089-08/г від 09.12.2008, укладено договір відступлення прав за договорами іпотеки та договорами застави (в тому числі і зазначених договорів застави товарів в обігу);

що відсутність інформації та документів унеможливлює проведення інвентаризації майна банкрута, аналізу фінансової звітності та фінансово-господарських документів на предмет наявності ознак доведення до банкрутства, приховування банкрутства, виявлення причин неплатоспроможності боржника. Крім того, зазначені документи містять інформацію про активи підприємства, що можуть бути включені до ліквідаційної маси;

що за змістом ст. 38 ГПК України особи, які приймають участь у справі у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування таких доказів судом.

Розглянувши заяву ліквідатора банкрута, дослідивши наявні у справі докази суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013, з наступними змінами, далі – Закон-2013) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами.

Відповідно до ст. 38 Господарського процесуального кодексу України особи, які приймають участь у справі мають право клопотати про витребування доказів, а суд зобов'язаний витребувати від підприємств та організацій незалежно від їх участі у справі документи і матеріали, необхідні для вирішення спору. Суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону-2013, до повноважень ліквідатора віднесено, зокрема: здійснення інвентаризації та оцінки майна банкрута згідно з законодавством, формування ліквідаційної маси, вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб тощо.

Враховуючи вищевказані обставини, а також, що постановою суду від  02.09.2014 товариство з обмеженою відповідальністю "Агропром-В" визнано банкрутом, що ліквідатор банкрута у ліквідаційній процедурі виконує функції власника та органів управління банкрута, що банкрут є власником інформації про рух коштів на його рахунках у банківських установах та створених ним документів (в т.ч. укладених угод), що ліквідатору банкрута колишнім керівником не передана фінансово-господарська документація банкрута, суд вважає що необхідно зобов’язати ПАТ "Український інноваційний банк" надати у справу про банкрутство боржника витребувану інформацію та завірені копії документів.

Керуючись п.2 ч.2 ст.60 та п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.1 ст.2, ст.ст.41 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (в новій редакції, чинній з 19.01.2013, з наступними змінами), ст.ст. 4-1, 38, 86 Господарського процесуального кодексу України,  суд, –

УХВАЛИВ:

1.Заяву боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. задовольнити.

2. Публічному акціонерному товариству "Український інноваційний банк" (04053, м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А) надати господарському суду Черкаської області у справу №925/78/14 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Агропром-В" (м.Ватутіне, вул.Кірова,26-А, ідентифікаційний код 31563501):

2.1. Належним чином завірених копій:

- договору застави товарів в обігу №010/05-02/058-08 від 16.07.2008, укладеного між ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" (заставодержатель) та ТОВ "Агропром-В" (заставодавець) із наступними змінами до нього: додатковими угодами №1 від 09.12.2008, №2 від 28.06.2009, №3 від 26.05.2010, №4 від 11.07.2011;

- договору застави товарів в обігу №010/05-02/089/08 з-7 від 09.12.2008, укладеного між ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" (заставодержатель) та ТОВ "Агропром-В" (заставодавець) із наступними змінами до нього: додатковими угодами №11 від 28.05.2009, №2 від 26.05.2010, №3 від 11.07.2011;

- договору поруки (з юридичною особою) №010/05-02/036-10п від 01.07.2010, укладеного між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ВАТ "Ватутінський хлібокомбінат" із додатковою угодою №1 від 30.06.2011 до нього;

- договору поруки (з фізичною особою) №010/05-02/036-10оп від 01.07.2010, укладеного між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (кредитор) та Загороднім Володимиром Васильовичем (поручитель);

- інших первинних бухгалтерських документів, які створювались на виконання вищезазначених договорів і які засвідчують рух майна, передачу коштів, виникнення чи погашення зобов’язань (в тому числі щодо застави товарів в обігу, транспортних засобів та основних засобів; щодо перевірки наявності, стану і комплектності майна; щодо угод про право вимоги банку до банкрута та договорів забезпечення таких вимог, щодо виданих боржнику кредитів (або третім особам, за якими боржник виступав заставодавцем чи поручителем);

2.2. Роздруківку руху грошових коштів на рахунках боржника у публічному акціонерному товаристві "Український інноваційний банк" ( в тому числі і закритих) за період з 01.01.2010 по теперішній час.

Направити дану ухвалу ліквідатору банкрута, голові комітету кредиторів, а також з гербовою печаткою суду за підписом судді рекомендованим листом з повідомленням ПАТ «Український інноваційний банк».

С у д д я                                                                      Хабазня Ю.А.