flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/78/14 від 22 вересня 2015 року № 4 (витребування документів)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

УХВАЛА

22 вересня 2015 року

Справа № 925/78/14

 

 

                  вх. № 14350/15 від 15.06.2015

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., при секретарі судового засідання Соколишиній І.А., за участю: особисто –  арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. (ліквідатор банкрута), Сарнавського А.В. (за посадою, від товарної біржі "Регіональна товарна біржа"), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання

заявника  ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В.

про             витребування доказів

у справі за заявою

ініціюючого кредитора       публічного акціонерного товариства                                                             “Укрсоцбанк”

до боржника                         товариства з обмеженою відповідальністю 

                                                        “Агропром-В”

про                                         визнання банкрутом, –

В С Т А Н О В И В :

Постановою суду від 02.09.20014 товариство з обмеженою відповідальністю "Агропром-В" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Ярмолінського Юрія Васильовича.

Боржником-банкрутом у особі його ліквідатора 09.06.2015 за №02-01/10-85 (вх.суду №14350/15 від 15.06.2015) відповідно до ст.38 ГПК України подано клопотання про витребування від публічного акціонерного товариства "Ватутінехліб" (вул.Транспортна,33, м.Ватутіне, Черкаська область, 20250, ідентифікаційний код 31563501) необхідних для проведення ліквідаційної процедури документів:

- актів звірок взаємних розрахунків ПАТ "Ватутінехліб" із боржником від 04.09.2010 №10 на суму 1243000 грн., від 29.10.2010 №11 на суму 2274982 грн., від 28.02.2011 №12 на суму 13969456,08 грн., від 32.05.2011 №б/н, а також документів (договорів, актів, видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень тощо) на підставі яких у боржника виникли зобов’язання щодо сплати вказаних грошових коштів перед ПАТ "Ватутінехліб";

 - договору від 01.09.2011 на виконання якого ПАТ "Ватутінехліб" перерахував боржнику кошти в сумі 5880000 грн. та усіх інших документів, створених на його виконання (додаткових угод, актів прийому-передачі, платіжних доручень тощо);

- договору №25/11-09ДФ від 25.11.2009 та усіх інших документів, створених на його виконання, в тому числі і документів, що підтверджують повне повернення ПАТ "Ватутінехліб" боржнику грошових коштів, отриманих відповідно до вказаного договору (платіжних доручень, актів звірки взаємних розрахунків тощо).

Підставою подання клопотання вказано ч.2 ст.41, ч.1 ст.2, ст.98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі – Закон-4212), ст. 38 Господарського процесуального кодексу України

Заява мотивована тим:

що 11.05.2015 (вих.№№02-01/10-60, №02-01/10-62 від 07.05.2015, №02-01/10-63 від 08.05.2015) та 29.05.2015 (вих.№02-01/10-74 від 26.05.2015) ліквідатором банкрута на адресу ПАТ "Ватутінехліб" направлено запити щодо надання копій документів про витребування яких заявлено клопотання;

що відомості про зазначені документи виявлено із наявної у боржника бухгалтерської документації, однак, самих цих документів виявлено не було;

що згідно зі списками згрупованих поштових відправлень рекомендованих та цінних листів №53 від 11.05.2015 та №56 від 29.05.2015, а також роздруківками із сайту Українського ДППЗ "Укрпошта" від 18.05.2015 та від 09.06.2015 зазначені запити були отримані ПАТ "Ватутінехліб" 14.05.2015 та 03.06.2015, однак залишені останнім без відповіді;

що відсутність запитуваних документів ускладнює проведення ліквідатором банкрута об’єктивного аналізу фінансового стану боржника та його господарської діяльності, належного захисту прав кредиторів банкрута.

У судовому засіданні ліквідатор банкрута заявлене клопотання підтримав.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак представники від публічного акціонерного товариства "Ватутінський хлібокомбінат" та публічного акціонерного товариства "Ватутінехліб", у судове засідання не з’явились і про причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши заяву ліквідатора банкрута, дослідивши наявні у справі докази суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.2 Закону-4212 провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами.

Відповідно до ст. 38 Господарського процесуального кодексу України особи, які приймають участь у справі мають право клопотати про витребування доказів, а суд зобов'язаний витребувати від підприємств та організацій незалежно від їх участі у справі документи і матеріали, необхідні для вирішення спору. Суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

Відповідно до ч.2 ст.41 Закону-4212 ліквідатор банкрута має повноваження і зобов’язаний (зокрема): виконувати повноваження керівника (органів управління) банкрута; вживати заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб. Для забезпечення виконання цих обов’язків, відповідно до ст. 98 Закону-4212 арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) має право: 5) запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою.

 

Будь-якому праву однієї сторони кореспондує обов’язок іншої сторони, тобто юридичні особи зобов’язані надавати документи, копії, інформацію ліквідатору банкрута на його запит. Відмовляючи ж у задоволенні клопотання ліквідатора банкрута юридичні особи повинні обгрунтувати свою відмову посилаючись на те, чому вони не виконують саме вимоги ст.41 і 98 Закону-4212. 

Однак, ПАТ "Ватутінехліб" безпідставно і всупереч викладеним нормам Закону-4212 не надав інформації, документів боржнику, як і взагалі не надав будь-якої відповіді на отриманий запит.

За таких обставин суд вважає, що ліквідатор банкрута позбавлений можливості самостійно отримати ту інформацію, клопотання про витребування якої заявлено, однак, вказана інформація необхідна по справі про банкрутство як для аналізу фінансової, господарської, інвестиційної та іншої діяльності боржника, його становища та ринках, так і для оцінки правовідносин сторін.

         Враховуючи викладене, керуючись ч.1 ст.2, ст.41 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (в новій редакції, чинній з 19.01.2013, з наступними змінами), ст.ст.38, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд –

У Х В А Л И В :

1.Клопотання боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В., №02-01/10-85 від 09.06.2015 (вх.суду №14350/15 від 15.06.2015) задовольнити.

Витребувати від публічного акціонерного товариства "Ватутінехліб" (вул.Транспортна,33, м.Ватутіне, Черкаська область, 20250, ідентифікаційний код 31563501) необхідні для проведення ліквідаційної процедури документи:

акти звірок взаємних розрахунків ПАТ "Ватутінехліб" із боржником від 04.09.2010 №10 на суму 1243000 грн., від 29.10.2010 №11 на суму 2274982 грн., від 28.02.2011 №12 на суму 13969456,08 грн., від 32.05.2011 №б/н, а також документи (договори, акти, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення тощо) на підставі яких у боржника перед ПАТ "Ватутінехліб" виникли зобов’язання щодо сплати вказаних грошових коштів;

договір від 01.09.2011 на виконання якого ПАТ "Ватутінехліб" перерахував боржнику кошти в сумі 5880000 грн., а також усі інші документи, створені на його виконання (додаткові угоди, акти прийому-передачі, платіжних доручень тощо);

договір №25/11-09ДФ від 25.11.2009, а також усі інші документи, створені на його виконання, (платіжні доручення, акти звірки взаємних розрахунків тощо, в тому числі і документи, що підтверджують повне повернення ПАТ "Ватутінехліб" боржнику грошових коштів, отриманих відповідно до вказаного договору).

Направити дану ухвалу арбітражному керуючому, членам комітету кредиторів (1) та рекомендованим листом з повідомленням ПАТ "Ватутінехліб".

С у д д я                                                                                        Хабазня Ю.А.