flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/78/14 від 23 травня 2017 року №1 (відмовлено у задоволенні заяви)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

23 травня 2017 року № 1

Справа № 925/78/14

    вх. №18779/16 від 15.09.2016

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Яцен Ю.Ф., за участю: особистоарбітражного керуючого Ярмолінського  Ю.В. (ліквідатор банкрута), Попова А.В. (від ПАТ "Ватутінський хдібокомбінат", ТОВ "Торговий дім "Чарівниця"), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду заяву

заявника   фізичної особи – підприємця Сівак Вадима Валерійовича       

про            визнання кредитором боржника на суму 42000 грн.

у справі за заявою

ініціюючого кредитора       публічного акціонерного товариства                                                             “Укрсоцбанк”

до боржника                         товариства з обмеженою відповідальністю 

                                                         “Агропром-В”

про                                         визнання банкрутом, –

УСТАНОВИВ:

Фізичною особою – підприємцем Сівак В.В. подано до суду заяву від 14.09.2016 (вх.суду №18779/16 від 15.09.2016) з вимогами: винести ухвалу, якою визнати грошові вимоги фізичної особи-підприємця Сівак Вадима Валерійовича до товариства з обмеженою відповідальністю "Агропром-В" у розмірі суми основного боргу 42000,00 грн., як такі, що підлягають включенню у першу чергу.

Заява мотивована тим,

що 02.01.2015 між фізичною особою-підприємцем Крупою Русланом Анатолійовичем та боржником було укладено договір про надання юридичних послуг та правової допомоги №1/48 (надалі – Договір №1/48),

що згідно з п.п.1.1, 2.1, 2.2 Договору №1/48 виконавець (ФОП Крупа Р.А.) зобов'язується надати замовнику (ТОВ "Агропром-В") визначені цим Договором №1/48 юридичні послуги та правову допомогу у межах справи про банкрутство ТОВ "Агропром-В" №925/78/14 шляхом: представництва замовника; усного та письмового консультування; проведення дослідження (аналізу та вироблення правової позиції) документів, наданих замовником; складання проектів необхідних процесуальних документів, скарг, претензій та позовних заяв; надання послуг щодо захисту інтересів  замовника у будь-яких органах, підприємствах, установах чи перед та/чи у взаємовідносинах з фізичними особами, де це необхідно для досягнення мети цього Договору №1/48, у т.ч. у всіх судах загальної юрисдикції України. Строк надання послуг розпочинається з дати підписання цього Договору №1/48  та закінчується до 02.09.2015,

що ФОП Крупою Р.А. у період з 01.02.2015 по 31.12.2015 та з 01.02.2016 по 30.04.2016 було надано, а ТОВ "Агропром-В" прийнято обумовлені Договором №1/48 послуги, що факт надання послуг за Договором №1/48   підтверджується відповідним актом приймання-передачі від 04.05.2016,

що за вказаний період ТОВ "Агропром-В" (відповідно до п.4.1 Договору №1/48 та п.4 вищевказаного акту від 04.05.2016) зобов'язаний сплатити виконавцю (ФОП Крупа Р.А.) винагороду у розмірі 42000,00 грн.,

що з метою отримання зазначеної суми винагороди, ФОП Крупа Р.А. звернувся до ТОВ "Агропром-В" з вимогою від 04.05.2016 (отримана адресатом 05.05.2016), однак протягом встановленого строку (семи днів з дня отримання вимоги) ТОВ "Агропром-В" кошти не сплачено,

що в подальшому, 18.05.2016 між ФОП Крупа Р.А. та ФОП Сівак В.В. було укладено договір про заміну кредитора у зобов'язанні (відступлення права вимоги в порядку ст.512-519 ЦК України), згідно з п.1.1 якого ФОП Крупа Р.А. відступив ФОП Сівак В.В. право вимоги виконання ТОВ "Агропром-В" зобов'язання щодо сплати 42000,00 грн. винагороди за Договором №1/48 та актом приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт) від 04.05.2016, що цього ж дня ФОП Крупа Р.А. було повідомлено ТРВ "Агропром-В" про заміну кредитора (повідомлення від 18.05.2016),

що таким чином ФОП Сівак В.В. набув право вимоги до ТОВ "Агропром-В" на суму 42000,00 грн., що на цей час зазначені кошти боржником не сплачено,

що рішенням господарського суду Черкаської області від 23.06.2016 у справі №925/550/16 позов ФОП Сівак В.В. задоволено, стягнуто з ТОВ "Агропром-В" 42000,00 грн. боргу, що на виконання вказаного судового рішення видано наказ суду від 12.08.2016.

У ході розгляду заяви подано заяву від 31.10.2016 (вх.суду №22063/16 від 01.11.2016)  про зменшення заявлених вимог у зв’язку з тим, що після подання заяви про визнання кредитором на суму 42000,00 грн., ФОП Сівак В.В. було укладено договір про заміну кредитора у зобов'язанні (відступлення права вимоги в порядку ст.512-519 ЦК України) з ТОВ "Центр Лойер Компані", згідно з п.1.1. якого ФОП Сівак В.В. відступив на користь ТОВ "Центр Лойер Компані" право вимоги виконання ТОВ "Агропром-В" зобов'язання по сплаті частини грошової винагороди у сумі 41000,00 грн. за Договором№1/48 та акту приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт) від 04.05.2016, що таким чином, на цей час борг ТОВ "Агропром-В" перед ФОП Сівак В.В. становить лише 1000,00 грн.

Заявник двічі був належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, участі свого представника у судове засідання не забезпечив, про причини неявки представника до суду не повідомив.

Ліквідатор банкрута подану заяву зі змінами підтримав.

Представник ПАТ "Ватутінський хлібокомбінат" та ТОВ "Торговий дім "Чарівниця" пояснив, що у зв’язку з неявкою заявника заяву необхідно залишити без розгляду.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-4212)

Заслухавши представників учасників провадження у справі про банкрутство боржника та дослідивши наявні у справі докази суд вважає, що вимога не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.4, 5 і 7 ст. 115 Закону-4212 витрати арбітражного керуючого, пов'язані з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, відшкодовуються в порядку, передбаченому цим Законом, крім витрат на страхування його відповідальності за заподіяння шкоди внаслідок неумисних дій або помилки під час виконання повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, а також витрат, здійснення яких безпосередньо не пов'язане з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, і витрат, пов'язаних з виконанням таких повноважень у частині, в якій зазначені витрати, що перевищують регульовані державою ціни (тарифи) на відповідні товари, роботи, послуги чи ринкові ціни на день здійснення відповідних витрат або замовлення (придбання) товарів, робіт, послуг; сплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв'язку з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство здійснюються за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника; ліквідатор щомісяця звітує перед комітетом кредиторів про нарахування та виплату основної та додаткової грошових винагород арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування витрат; звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат доводиться кредиторам до відома та повинен бути схвалений або погоджений комітетом кредиторів.

Як вбачається з матеріалів справи постановою суду від 02.09.2014 боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. 02.01.2015 між Крупою Р.А. та боржником у особі ліквідатора банкрута укладено договір про надання юридичних послуг та правової допомоги №1/48, відповідно до умов якого виконавець надає замовнику визначені цим Договором юридичні послуги та правову допомогу пов’язану із формуванням та наповненням ліквідаційної маси замовника як банкрута в межах справи господарського суду Черкаської області №925/78/14, стягненням дебіторської заборгованості, тощо. Згідно з умовами Договору:

строк надання послуг розпочинається з дати підписання Договору та закінчується до 02.09.2015. У випадку продовження строку ліквідаційної процедури замовника, строк дії даного Договору автоматично продовжується до закінчення строку ліквідаційної процедури, що буде встановлений ухвалою суду в справі № 925/78/14;

підтвердженням факту надання послуг (виконання робіт) по даному Договору є відповідний акт приймання-передачі, що підписується сторонами       (п. 2.3 Договору);

за надані послуги замовник виплачує виконавцеві винагороду в розмірі 3 (три) тисячі гривень в місяць; замовник здійснює оплату за цим Договором щомісячно, але не раніше дня підписання сторонами акту приймання-передачі послуг (п.п. 4.1, 5.1 Договору).

Ухвалою суду від 22.09.2015 у цій справі було затверджено погоджені комітетом кредиторів (протоколи від 13.08.2014 №1, від 30.01.2015 №4, від 07.04.2015 №5, від 15.05.2015 №6, від 15.06.2015 №38, від15.07.2015 №9, від 28.08.2015 №11, від 14.08.2015 №10) звіти про грошову винагороду та відшкодування витрат арбітражного керуючого за період з 02.09.2014 по 31.12.2014 на суму 13742,43 грн., з 01.01.2015 по 31.03.2015 на суму 8655,97 грн., з 01.04.2015 по 30.04.2015 на суму 5122,45 грн., з 01.01.2015 по 31.05.2015 на суму 2854,51 грн., з 01.06.2015 по 30.06.2015 на суму 4093,02 грн., з 01.07.2015 по 31.07.2015 на суму 2491,72 грн., з 01.08.2015 по 28.08.2015 на суму 2718,83 грн. на загальну суму 39678,93 грн.

Згідно з актом приймання–передачі наданих послуг (виконаних робіт) від 04.05.2016 Крупою Р.А. були надані, а боржником прийняті обумовлені Договором юридичні послуги на загальну суму 42000 грн.

18.05.2016 між Крупою Р.А. фізичною особою-підприємцем Сіваком Вадимом Валерійовичем було укладено договір про заміну кредитора у зобов’язані (відступлення права вимоги в порядку ст. ст. 512-519 ЦК України), згідно п.п.1.1, 2.1 якого, Крупа Р.А. відступив на користь Сівака В.А. право вимоги до боржника на суму 42000 грн.

13.06.2016 ліквідатором банкрута до суду подано клопотання про затвердження його звітів про виплату основної грошової винагороди та відшкодування його витрат за період з 01.09.2015 по 31.05.2016, серед яких міститься звіт за період з 01.02.2016 по 31.05.2016 на суми основної грошової винагороди (11168 грн.) та витрат (8733,30 грн., а.с.153 т.12). Вказаний звіт як не затверджений рішенням комітету кредиторів (протокол №19 від 31.05.2017, а.с.212 т.12), так і не містить посилання на понесення ліквідатором банкрута витрат на оплату послуг Крупи Р.А.

Ухвали суду про затвердження цих витрат ліквідатора банкрута у період з 22.09.2015 до 23.05.2017 (цього дня) судом не приймалось.

Відповідно до ст. 38 Закону-4212 з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;

Таким чином, витрати ліквідатора банкрута на послуги Крупи Р.А. до дня укладення договору уступки права вимоги від 18.05.2016 не були предметом розгляду комітету кредиторів та суду, тому вказані вимоги не виникли і законних підстав для їх відшкодування чи передачі іншій особі немає.

Як зазначено вище, відповідно до ч.4 ст.115 Закону-4212 відшкодування витрат ліквідатора банкрута на оплату послуг Крупи Р.А. може бути здійснено лише у порядку, передбаченому спеціальним законом і лише на підставі судових рішень, прийнятих у судом у межах справи про банкрутство.

При цьому суд наголошує на тій обставині, що відповідно до п.1 ч.1 ст.45 вимоги щодо відшкодування витрат арбітражного керуючого, пов'язаних з виконанням ним повноважень (…) ліквідатора банкрута, задовольняються у першу чергу незалежно від строку їх виникнення до моменту винесення ухвали про припинення провадження у справі. Положення вказаної норми до вимог Сівака В.В. застосовані бути не можуть.

Що стосується рішення господарського суду Черкаської області від 23.06.2016 у справі №925/550/16, то воно не може мати преюдиційного характеру, оскільки обставини затвердження розміру оплати послуг, наданих Корупою Р.А. ліквідатору банкрута, комітетом кредиторів та судом у межах справи про банкрутство №925/78/14 не були предметом дослідження і не були встановлені, однак мають істотне значення для вирішення заяви. Крім того, вказане рішення від 23.06.2016 у справі №925/550/16 підтверджує той факт, що витрати на оплату послуг Крупи Р.А. ліквідатором банкрута не були понесені.

Керуючись ст.4-1, 86 ГПК України, суд  

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви фізичної особи – підприємця Сівака Вадима Валерійовича від 14.09.2016 (вх.суду №18779/16 від 15.09.2016) відмовити повністю.

Ухвала суду набрала законної сили у день її проголошення, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено 25.05.2017.

Направити дану ухвалу ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (1), та заявнику.

Суддя                                                                                           Ю.А. Хабазня