flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/78/14 від 26 лютого 2015 року № 2 (частково задоволено клопотання ліквідатора)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

26 лютого 2015 року   № 2

Справа № 925/78/14

 

      вх. № 3649/15 від 13.02.2015

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., при секретарі судового засідання Яцен Ю.Ф., за участю: представника за довіреністю – Черевичного Д.А. (від ліквідатора банкрута), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду

клопотання

заявника   ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В.

про             зобов’язання Устименка А.О., який здійснював повноваження керівника боржника, передати документи та майно

у справі за заявою

ініціюючого кредитора       публічного акціонерного товариства                                                               “Укрсоцбанк”

до боржника                         товариства з обмеженою відповідальністю 

                                               “Агропром-В”

про                                         визнання банкрутом, –

ВСТАНОВИВ:

Боржником у особі його ліквідатора, арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В., подано клопотання від 13.02.2015 №02-01/10-08 про зобов’язання колишнього керівника боржника Устименка А.О. передати відповідно до ч.6 ст.41  Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі – Закон-2013), ст.38 Господарського процесуального кодексу України ліквідатору банкрута наступні документи:

1) оригінали протоколів зборів керівних органів банкрута;

2) відомості про видані довіреності;

3) відомості про: списання необоротних активів (акти списання, перелік списаного майна); операції (перерахування грошових коштів, відчуження або передання активів товариства); нерухоме майно відносно до якого ТОВ «Агропром-В» є орендодавцем або орендарем із зазначенням об’єкта оренди, його первісної та остаточної вартості, розміру орендної плати; активи підприємства, передані у заставу; переліку підприємств із зазначенням поштових адрес та кодів ЄДРПОУ, в яких ТОВ «Агропром-В» має частку у статутному фонді; переліку філій, підприємств та дочірніх підприємств ТОВ «Агропром-В» (із зазначенням адрес та кодів ЄДРПОУ);

4) документацію по ТОВ «Агропром-В» за весь період діяльності, в т.ч. договори підприємства та створені на їх виконання акти та первинні документи і документи про оплату; податкову звітність; звітність до ПФУ; технічну документацію та гарантійні документи на основні засоби; виписки про рух коштів на банківських рахунках; касову документацію; кадрову документацію; баланс підприємства (ф-1); звіт про фінансові результати (ф-2); звіт про рух грошових коштів (ф-3); звіт про власний капітал (ф-4); примітки до річної фінансової звітності (ф-5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (ф-11-ОС); звіт про фінансові результати й дебіторську та кредиторську заборгованість (ф-1-Б); звіт праці (ф-1-ПВ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці  (ф-1-ПВ (умови праці)); іншу (всю) документацію банкрута;

5) інформацію про те, де фактично здійснювалась діяльність ТОВ «Агропром-В» (вказати адресу);

6) інформацію про перелік осіб, які працювали в ТОВ «Агропром-В», починаючи з моменту реєстрації господарства й включно по дату визнання банкрутом, із зазначенням їх посад та періоду роботи та про осіб, які були матеріально-відповідальними, із зазначенням переліку майна, за яке вони відповідали;

7) інформацію про перелік майна, яке перебувало (перебуває) на балансі ТОВ «Агропром-В», починаючи з моменту реєстрації підприємства й включно по дату визнання банкрутом, із зазначенням дат та місць його придбання, виду оплати (готівковий, безготівковий). В разі використання у діяльності  господарства орендованого майна вказати орендодавця та умови оренди (надати копії договорів оренди). В разі надання в оренду майна банкрута, вказати орендаря та умови оренди (надати копії договорів оренди);

 8) інформацію про те чи орендувались ТОВ «Агропром-В» земельні ділянки за час діяльності.

Заява мотивована тим:

що відповідно до «Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства», затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 №14, із наступними змінами та доповненнями, ліквідатор повинен провести аналіз фінансової звітності та фінансово-господарських документів, поданих боржником до порушення у справі про банкрутство на предмет виявлення ознак його неплатоспроможності та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства боржника;

 що з метою отримання вищевказаних документів ліквідатором надіслано лист від 08.09.2014 за вих.№02-13/51 на адресу Устименка А.О. з вимогою про їх передачу, однак конверт з вкладенням повернуто поштою на адресу відправника, у зв’язку з чим останній звернувся з вказаним листом особисто до Устименка А.О. (відмітка про отримання Устименком А.О. вказаного листа датована 15.09.2014), однак Устименко А.О. відповіді на лист не надав;

що відсутність інформації та документів унеможливлює проведення інвентаризації майна банкрута, аналізу фінансової звітності та фінансово-господарських документів на предмет наявності ознак доведення до банкрутства, приховування банкрутства, виявлення причин неплатоспроможності боржника. Крім того, зазначені документи містять інформацію про активи підприємства, що можуть бути включені до ліквідаційної маси;

що ліквідатором банкрута вжито усіх можливих заходів по отриманню запитуваної інформації, однак останні результату не дали.  

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак представники від ПАТ «Ватутінський хлібокомбінат», Устименка А.О. у судове засідання не з’явились і про причини неявки не повідомили.

Від ПАТ «Ватутінехліб» надійшло клопотання про розгляд справи без участі його представника, у якому товариство повідомило про підтримання заявленого ліквідатором банкрута клопотання. Однак суд звертає увагу, що у справі №925/78/14  про банкрутство ТОВ «Агропром-В» ПАТ «Ватутінехліб» не є учасником провадження – кредитором боржника та головою комітету кредиторів є ПАТ «Ватутінський хлібокомбінат». 

Устименко А.О. відзиву на клопотання до суду не надіслав.

У судовому засіданні представник ліквідатора банкрута клопотання підтримав.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами.

Заслухавши представника ліквідатора банкрута та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

Відповідно до ст.38 Господарського процесуального кодексу України сторона у разі неможливості самостійно надати докази, які є необхідними для вирішення спору,  вправі подати клопотання про витребування цих доказів господарським судом. Докази витребовуються судом, якщо у особи, яка просить про витребування доказів, є достовірні відомості, що  необхідні докази є у іншої особи (осіб), зокрема в осіб, які беруть участь у справі. У клопотанні про витребування доказів повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, що перешкоджають його наданню; підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; обставини, які може підтвердити цей доказ.

Однак, ліквідатором банкрута у клопотанні та його представником у судовому засіданні обставин (достовірних відомостей) наявності у Устименка А.О. саме тих документів, які він просить зобов’язати передати, не наведено і доказів на їх підтвердження не надано. Перелік, документів, які ліквідатор банкрута просить витребувати, є узагальненим переліком можливо наявних документів, які мали б створюватись підприємством у процесі його діяльності, але не є переліком конкретних документів з ідентифікуючими їх реквізитами.

Отже, підстав для застосування ст.38 Господарського процесуального кодексу України немає, як і немає підстав для витребування у Устименка А.О. документів за наведеним ліквідатором банкрута у клопотанні переліком, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Водночас, відповідно до ч.2 і ч.6 ст. 41 Закону-2013: до повноважень ліквідатора віднесено здійснення інвентаризації та оцінки майна банкрута згідно з законодавством, формування ліквідаційної маси, вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб тощо; протягом п’ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов’язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов’язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

Постановою суду від 02.09.2014 боржника визнано банкрутом, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В.. Таким чином, з часу призначення ліквідатора банкрута у посадових осіб боржника в силу закону виник обов’язок передати документи фінансово-господарської діяльності банкрута його ліквідатору.

Неотримання листа ліквідатора банкрута від 08.09.2014 за вих.№02-13/51 попереднім керівником боржника, гр.Устименком А.О., на пошті, ненадання Устименком А.О. відповіді на особисто отриманий від ліквідатора банкрута лист 15.09.2014 і невиконання покладеного на нього законом обов’язку з часу визнання боржника банкрутом є правовою підставою для часткового задоволення клопотання ліквідатора банкрута і зобов’язання Устименка А.О. виконати цей обов’язок у примусовому порядку.

Керуючись ч.1 ст.2, ст.41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в новій редакції, чинній з 19.01.2013, з наступними змінами), ст.ст. 4-1, 86 Господарського процесуального кодексу України,  суд, –

УХВАЛИВ:

1. Клопотання боржника-банкрута у особі його ліквідатора від 13.02.2015 №02-01/10-08 задовольнити частково.

2.Зобов’язати Устименка Артема Олександровича (20250, Черкаська облать, м.Ватутіне, вул.Б.Хмельницького, 2) який працював на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Агропром-В», передати за актом приймання-передачі усі наявні у нього і належні ТОВ «Агропром-В» документи, зокрема, бухгалтерську та іншу документацію банкрута (первинні бухгалтерські документи та інші документи фінансово-господарської діяльності, установчі та реєстраційні документи, документи про права чи обов’язки боржника перед іншими особами, документи статистичної, податкової чи й іншої звітності, листування чи будь-які інші документи, які були створені ТОВ «Агропром-В» у ході діяльності чи які були отримані від інших фізичних або юридичних осіб за увесь час від дня його державної реєстрації), а також печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута.

3.У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Направити дану ухвалу ліквідатору банкрута, голові комітету кредиторів, а також рекомендованим листом Устименку А.О..

Повне рішення складено 02.03.2015.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

С у д д я                                                                      Хабазня Ю.А.