flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 925/843/14 від 16 травня 2016 року (відмова у задоволенні заяви)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

          16 травня 2016 року

№ 925/843/14

вх. №9406/16 від 12.05.2016

Господарський суд Черкаської області у складі судді Хабазні Ю.А., розглянувши заяву

заявника   товариства з обмеженою відповідальністю "Гранд-постач"

про            ознайомлення з матеріалами справи

у справі за заявою

ініціюючого кредитора товариства з обмеженою відповідальністю “Юссам”

до боржника                   комунального підприємства “Облпаливо” Черкаської

                                          обласної ради

про                                   визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Заявник, товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Постач" у особі його представника Завгороднього О.С., подав заяву від 12.05.2016 про ознайомлення з матеріалами справи, а саме з томами справи з 15 по 20.

Відповідно до ст.22 Господарського процесуального кодексу України право на ознайомлення з матеріалами справи мають лише сторони (учасники провадження у справі про банкрутство боржника).

Як вбачається з матеріалів справи:

ухвалами суду від 17.06.2014 порушено провадження у справі про банкрутство боржника, від 30.10.2014 – затверджено реєстр вимог кредиторів, від 24.03.2015 – введено процедуру санації боржника;

у процедурі санації боржника заявником подано заяву від 15.03.2015 про визнання його інвестором та згідно з ухвалою суду від 21.04.2015 визнано заявника інвестором боржника і вказано, що він має частину прав учасника у справі про банкрутство, визначену Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-4212);

заявником були подані заяви на ознайомлення з матеріалами справи від 11.03.2016 без номера (вх. суду №5894/15 від 12.03.2016), від 15.03.2016 без номера (вх.суду №6448/16 від 17.03.2016), без номера і дати (вх.суду №9657/15 від 21.04.2016), без номера і дати (вх.суду №10276/15 від 28.04.2016), від 12.05.2015 (вух.суду №11190/15 від 12.05.2016), без номера і дати (вх.суду №7007/16 від 06.04.2016), від 25.04.2016 (вх.суду №8313/16 від 25.04.2016), від 10.05.2016 (вх.суду №9147/16 від 10.05.2016), від 12.05.2016 (вх.суду №9406/16 від 12.05.2016) та згідно з резолюціями головуючого і розписками представників заявник ознайомився з томами 1–15 матеріалів справи, зняв необхідні йому копії документів;

у 15 томі матеріалів справи міститься ухвала від 18.08.2015 про затвердження плану санації боржника, згідно з якими відомості про участь такого інвестора, як "ТОВ "Гранд-Постач" відсутні.

Відповідно до вимог ч.10. ст.23, ч.1 ст.29 Закону-4212 інвестор у справі про банкрутство набуває лише частину прав учасника провадження у справі про банкрутство боржника і ця частина прав визначається від його участі у справі про банкрутство.

Так, у  інвестора, яким подано заяву на участь у справі, виникає право на участь у розробці плану санації, право на його підписання, інші передбачені законом права, в тому числі і право на ознайомлення з матеріалами справи за період з моменту винесення ухвали суду про порушення провадження у справі до моменту винесення ухвали  про затвердження плану санації боржника.

У інвестора, яким підписано план санації та яким взято певні зобов’язання перед боржником, з моменту затвердження плану санації ухвалою суду виникає право на подальшу участь у справі в якості учасника і відповідно – права на участь у судових засіданнях як учасника та право на ознайомлення з матеріалами справи за період з моменту винесення ухвали суду про порушення провадження у справі до моменту винесення ухвали про припинення процедури санації боржника (тобто до моменту припинення провадження у справі про банкрутство чи моменту визнання боржника банкрутом).

Особа, яка не вносить власних, позичених та залучених майнових і інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування та не несе відповідальність за невиконання своїх зобов'язань не є інвестором боржника.

У справі відсутні відомості про підписання "ТОВ "Гранд-Постач" плану санації, про внесення ним власних, позичених чи залучених майнових і інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування боржника, про виникнення або зміну взаємних прав і обов’язків між "ТОВ "Гранд-Постач" і боржником, про відповідальність "ТОВ "Гранд-Постач" за невиконання своїх зобов'язань. За таких обстави "ТОВ "Гранд-Постач" з моменту винесення ухвали суду від 18.08.2015 про затвердження плану санації боржника не є інвестором боржника, не є учасником провадження у справі про банкрутство і права на ознайомлення з матеріалами справи, сформованими після її винесення (тобто починаючи з 16-го тому) не має.

Керуючись ст.ст.4-1, 22, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви товариства з обмеженою відповідальністю "Гранд-постач" від 12.05.2016 (вх. №9406/16 від 12.05.2016) в частині надання для ознайомлення матеріалів справи, починаючи з 16-го тому, відмовити.

Направити ухвалу заявнику та керуючому санацією боржника, членам комітету кредиторів (3), прокуратурі Черкаської області, Черкаській обласній раді, представнику трудового колективу боржника.

Суддя                                    Ю.А. Хабазня