flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 925/843/14 від 21 березня 2017 року (визнання права власності)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

 

21 березня 2017 року

Справа № 925/843/14

вх.№25891/16 від 16.12.2016

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання  Яцен Ю.Ф., за участю: Архипенко В.О. (від прокуратури Черкаської області, прокурор відділу), представників за довіреностями – Геращенко Л.Г. (від боржника), Калашник М.В. (від приватного акціонерного товариства "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту"), Денжавнської О.С. (від Черкаської обласної ради), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду позовну заяву

позивача            приватного акціонерного товариства "Київ-Дніпровське

міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту" у особі Черкаської філії

до відповідачів 1) Черкаської обласної ради;

2) комунального підприємства "Облпаливо" Черкаської обласної ради

про                      визнання права власності на майно, –

у справі за заявою

ініціюючого кредитора товариства з обмеженою відповідальністю “Юссам”

до боржника                   комунального підприємства “Облпаливо” Черкаської

                                          обласної ради

про                                  визнання банкрутом, –

ВСТАНОВИВ:

Приватним акціонерним товариством "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту" (далі – заявник) у особі Черкаської філії заявлено позов до Черкаської обласної ради (далі – відповідач-1) та комунального підприємства "Облпаливо" Черкаської обласної ради (далі – відповідач-2, боржник) про визнання права власності на складову ділянку довжиною 242,5 погонних метрів залізничної під'їзної колії №13 єдиного об'єкта "Залізнична колія Облпаливо 0,65", за адресою: м.Черкаси, вул.Будіндустрії, 9 (далі – Залізнична колія).

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 24.10.2016 позовну заяву і додані до неї матеріали надіслано за підсудністю до господарського суду м.Києва.

Ухвалами господарського суду міста Києва від 31.10.2016 порушено провадження у справі №925/1306/16 та від 29.11.2016 справу  передано до господарського суд Черкаської області за підсудністю.

Господарський суд Черкаської області не погоджується з висновками господарського суду м.Києва про те, що подана заява підлягає розгляду у межах справи про банкрутство, оскільки у даному випадку має місце конкуренція двох норм однієї статті закону, а саме ч.5 і ч.9 ст.16 Господарського процесуального кодексу України, тому у виборі пріоритету у їх застосуванні господарський суд м.Києва мав би виходити з того, що спір про підсудність між судами не допускається (а винесення ухвали господарським судом м. Києва від 29.11.2016 є фактом оспорювання ухвали господарського суду Черкаської області від 24.10.2016 /п.16 інформаційного листа Вищого господарського суду України від 20.10.2006 №01-8/2351/) та що пріоритет у виборі застосування цих норм визначено у п.20.7 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2012 №10 "Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам".

Однак, враховуючі саме ту обставину, що спір про підсудність між судами не допускається, а також з метою забезпечення права сторін на судовий захист, уникнення порушення права на розгляд справи упродовж розумного строку та недопущення затягування вирішення спору по суті, господарський суд Черкаської області ухвалою суду від 16.01.2016 прийняв справу №925/1306/16 для розгляду позовної заяви від 18.10.2016 №1050 у межах справи №925/843/14 про банкрутство комунального підприємства “Облпаливо” Черкаської обласної ради.

При цьому суд виходив з того, що у постанові від 13.04.2016 у справі №908/4804/14 (№3-304гс16) Верховний Суд України дійшов висновку, що за умови порушення провадження у справі про банкрутство боржника, особливістю вирішення таких спорів є те, що вони розглядаються та вирішуються господарським судом без порушення нових справ, що узгоджується із загальною спрямованістю Закону про банкрутство, який передбачає концентрацію всіх спорів у межах справи про банкрутство задля судового контролю у межах цього провадження за діяльністю боржника, залучення всього майна боржника до ліквідаційної маси та проведення інших заходів, метою яких є повне або часткове задоволення вимог кредиторів. Аналогічної правової позиції дотримується Вищий господарський суд України у постановах від 19.10.2016 у справі №925/1201/15, від 20.12.2016 №910/5266/16.

Заява мотивована тим,

що включення Залізничної колії відповідачем-1 до складу комунального майна, переданого у господарське відання відповідачу-2, є безпідставним, незаконним і таким, що порушує право власності заявника;

що ні на момент прийняття виконкомом Черкаської обласної ради рішення від 26.02.92 №23 "Про комунальну власність  області", ні після цього спірний об'єкт не вибував з державної власності, що останній до цього часу  перебуває у складі майна заявника;

що рішення  виконкому Черкаської  обласної ради від 26.02.92 №23 позивачем не оскаржується, оскільки містить перелік підприємств, майно яких віднесено до  комунальної власності області, а не перелік майна (інвентарних об’єктів);

що заявник дій по відчуженню спірної Залізничної колії або її частини не вчиняв, спірне майно є державною власністю, порядок управління якою врегульовано чинним законодавством про управління об'єктами державної власності, входить до статутного капіталу заявника, перебуває у нього на балансі та знаходиться в оперативному управлінні його Черкаської філії;

що на підставі рішення виконкому Черкаської міської Ради депутатів трудящих  від 10.04.68 №201 Черкаському обласному паливному тресту було виділено земельну ділянку під розміщення бази-складу палива у районі ст.Змагайлівка,

         що відповідно до листа Черкаського обласного паливного тресту від 23.05.68 №550 останньому Черкаським об'єднаним господарством залізничного транспорту були надані технічні умови на будівництво під'їзної залізничної колії до паливного складу Черкаського обласного паливного тресту,

що на підставі   наказу Міністерства   автомобільного   транспорту   УРСР від 19.12.73 №402 Черкаське об'єднане господарство залізничного транспорту перейменоване у Черкаське підприємство промислового залізничного  транспорту,

що відповідно до Постанови Ради Міністрів СРСР від 20.04.1978 №312, згідно з наказом Міністерства шляхів сполучення СРСР №Д-31832 від 27.09.1978 було створене Українське територіальне госпрозрахункове об'єднання промислового залізничного транспорту  Головпромзалізтрансу  Міністерства  шляхів  сполучення,  до  безпосереднього управління якого були передані  міжгалузеві підприємства промислового залізничного транспорту,

що наказом по Черкаському міжгалузевому підприємству промислового залізничного транспорту від 01.02.1979 №16 Черкаське підприємство промислового залізничного транспорту перейменовано у Черкаське   міжгалузеве   підприємство   промислового   залізничного транспорту,

що на виконання Постанови Ради Міністрів СРСР від 20.04.1978 №312 основні засоби, а саме залізнична колія довжиною 650 м Черкаського управління облпаливо Укрголовпаливо передана Українському територіальному об'єднанню "Промзалізтранс" Головного управління "Головпромзалізтранс" Міністерства шляхів сполучення СРСР згідно з протоколом передачі від 22.02.80/31.03.80 з додатками,

що із супровідним листом об'єднання "Промзалізтранс" від 16.05.1980 №1398/05 затверджені протоколи з додатками направлені на адресу Черкаського міжгалузевого підприємства промислового залізничного транспорту (Черкаське МППЗТ), що зазначена передача також оформлена через авізо від 25.08.80 №62  з поставленням переданого майна на балансовий облік Черкаського МППЗТ,

що згідно з інвентарною карткою обліку основних засобів залізнична колія Облпаливо довжиною 650 м станом на 15.02.1985 обліковувалась на балансі Черкаського МППЗТ за інв. №29,

що 03.08.1990 Верховною радою УРСР був прийнятий Закон №142-ХІІ "Про економічну самостійність Української РСР", частиною 2 статті 4 якого було встановлено, що: до власності народу України належать основні засоби виробництва в промисловості, будівництві, сільському господарстві, транспорті, зв'язку, банки, кредитні установи, майно торгових, комунальних та інших підприємств, а також житловий фонд та інше майно на території України,

що суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження майном в Українській РСР були також врегульовані прийнятим 07.02.91 Законом України №697-ХІІ "Про власність", який діяв до прийняття Верховною радою України Закону України від 27.04.2007 №997-У "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Цивільного кодексу України",

що відповідно до Указу Президії Верховної Ради України від 30.08.1991 №1452-ХП "Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави": підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України, з прийняттям цього Указу переходять у державну власність України,

що пунктом 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 15.12.1992 №8-92 "Про управління майном, що є у загальнодержавній власності", який діяв до 18.10.2006, було покладено на міністерства та інші підвідомчі Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої влади здійснення функцій щодо управління майном, що є у загальнодержавній власності, крім майнових комплексів підприємств, установ,  організацій, управління якими здійснюють відповідні служби Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України згідно з законодавчими актами України,

що з набуттям державою Україна самостійності спірне майно відносилось до державної форми власності, оскільки належало об'єднанню "Укрпромзалізтранс", управління яким здійснювало Міністерство транспорту України,

що згідно з наказом Міністерства транспорту України від 05.10.1993 №336 об'єднання "Укрпромзалізтранс" і підприємства, які входили до його складу, було передано до сфери управління Укрзалізниці,

що наказом Міністерства транспорту України від 25.01.1994 №33 на базі переданого державного майна створено підприємства міжгалузевого промислового залізничного транспорту,

що згідно з п.4.2 Статуту Черкаського міжгалузевого підприємства промислового залізничного транспорту (Черкаського МППЗТ): "Майно підприємства є державною власністю та закріплюється за ним на праві повного господарського відання",

що згідно з додатком №2 до Закону України від 07.07.1999 №847-XIV "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" Черкаське підприємство промислового залізничного транспорту включено до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації як майновий комплекс підприємств залізничного транспорту з його інфраструктурою на території України,

що відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 31.07.2001 №501 Черкаське МППЗТ було перетворено у відкрите акціонерне товариство "Черкаське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту" (ВАТ "Черкаське МППЗТ"), що вказаним наказом був затверджений акт передачі нерухомого майна ВАТ "Черкаське МППЗТ", відповідно до якого від Міністерства транспорту України до ВАТ "Черкаське МППЗТ" було передано майно, в переліку якого за порядковим №67 значиться і залізнична під'їзна колія Облпаливо 0,65 за інв. №29,

що відповідно до п.4.1 змін та доповнень до статуту ВАТ "Черкаське  МППЗТ в редакції 2001 року, та в редакції 2002 року - засновником товариства є держава в особі Міністерства транспорту України,

що наказом Міністерства транспорту і зв'язку України від 26.04.2006 №396 ВАТ "Черкаське МППЗТ" було реорганізоване в Черкаську філію відкритого акціонерного товариства "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту"(ВАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ"),

що у процесі реорганізації було проведено інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, та складено передавальний баланс від 17.07.2006, згідно з яким все майно, права та обов'язки ВАТ "Черкаське МППЗТ", у т.ч. і спірна залізнична під'їзна колія №13 Облпаливо 0,65 за інв.№29, були передані до статутного фонду ВАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ",

що майно передавалось за юридичною адресою як ВАТ "Черкаське МППЗТ", так і Черкаської філії ВАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ": м. Черкаси, Залізничний проїзд 16,

що відповідно до п. 5.1 статуту ВАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ", затвердженого наказом Мінтрансзв'язку від 31.07.2006 №806, засновником та єдиним акціонером товариства є держава в особі Міністерства транспорту та зв'язку України, що частка у статутному фонді ВАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ", яка належить державі в особі Міністерства транспорту та зв'язку України, складає 100%,

що з метою приведення діяльності відкритих акціонерних товариств, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 22.04.2011 №65 змінено назву підприємства та затверджено нову редакцію статуту приватного акціонерного товариства (ПрАТ) "Київ-Дніпровське МППЗТ", де у п.5.1 зазначено також, що засновником та єдиним акціонером є держава в особі Міністерства інфраструктури України,

що п.4.8  статуту ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ" визначає, що товариство є власником: майна, переданого йому засновником/акціонером; продукції, виробленої товариством в результаті господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом,

що ст. 1 Закону України від 21.09.2006 №185-V "Про управління об'єктами державної власності" визначено, що: управління об'єктами державної власності - це здійснення Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами, іншими суб'єктами, визначеними цим Законом, повноважень щодо реалізації прав держави як власника таких об'єктів, пов'язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ними, у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб,

що згідно із ст. 4 Закону України "Про управління об'єктами державної власності": суб'єктами управління об'єктами державної власності є: Кабінет Міністрів України; Фонд державного майна України; міністерства та інші органи виконавчої влади; органи, які здійснюють управління державним майном відповідно до повноважень, визначених окремими законами; державні господарські об'єднання, державні холдингові компанії, інші державні господарські організації; юридичні та фізичні особи, які виконують функції з управління корпоративними правами держави; Національна академія наук України, галузеві академії наук,

що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.09.2009 №684-р "Про затвердження переліку підприємств, установ та організацій, що передаються до сфери управління Мінтрансзв'язку", ВАТ "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту" входить до сфери управління Мінтрансзв'язку,

що згідно з ч. 2 ст. 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності": корпоративні права держави, надані господарським структурам в управління, не можуть бути відчужені з державної власності без дозволу Кабінету Міністрів України, що стосовно них не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути відчуження цих корпоративних прав з державної власності,

що з огляду на положення ст.ст. 3, 4 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" Міністерство інфраструктури України є суб'єктом управління майном, що передано до статутного фонду ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ",

що відповідно до ст. 326 ЦК України у державній власності є майно, у тому числі грошові кошти, яке належить державі Україна, що від імені та в інтересах держави Україна право власності здійснюють відповідно органи державної влади,

що статтею 329 ЦК України   визначено, що юридична особа публічного права набуває права власності на майно, передане їй у власність, та на майно, набуте нею у власність на підставах, не заборонених законом,

що згідно із ст. 328 ЦК України право власності набувається на підставах,  що не заборонені законом,

що право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом,

що залізнична під'їзна колія №13 з залізобетонною двосторонньою естакадою (естакада та замощення з залізобетонних плит) входить до складу "Залізнична колія Облпаливо 0,65", становить єдиний конструктивно неподільний об'єкт інфраструктури, загальною довжиною 650 метрів, примикає стрілочним переводом №15 до колії №4 станції Змагайлівка, міститься на земельній ділянці, наданій позивачу в постійне користування згідно з державним актом на право постійного користування землею І-ЧР №001389 від 07.02.2001, виданого Черкаському МППЗТ, обслуговується та утримується Черкаською філією ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ",

що згідно з актом огляду від 15.03.2016: довжина ділянки залізничної під'їзної колії №13, розташованої на території КП "Облпаливо" ЧОР за адресою: м. Черкаси вул. Будіндустрії 9, становить 242,5 погонних метрів від тупика до воріт, пряма ділянка розвантажувальної колії (на території відповідача-2) запроектована та побудована згідно проектної документації як  "підвищена   залізнична   колія"  у   вигляді   залізобетонної  естакади, що двостороння залізобетонна естакада є конструктивною складовою спірного об'єкта, що підтверджується паспортом естакади та звітом про науково-дослідну роботу "Оцінка технічного стану конструкцій залізобетонної естакади...",

що знаки розмежування на колії відсутні та сторонами не визначались і не встановлювались (п.1.2 Правил обслуговування залізничних під'їзних колій, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 №644, визначають: межа під'їзної колії позначається знаком "Межа під'їзної колії", що місце встановлення такого знака визначається залізницею, що стрілка примикання і частина колії підприємства від стрілки примикання і частина колії підприємства від стрілки примикання до знака "Межа під"ізної колії" перебуває у розпорядженні залізниці),

що згідно з бухгалтерською довідкою від 11.10.2016 №1036 первісна вартість єдиного об'єкта "Залізнична під'їзна колія Облпаливо 0,65" становить 71530,00 грн., залишкова на 01.10.2016 - 34568,25грн.,

що вартість спірної ділянки колії довжиною 242,5 погонних метрів становить 26686,19 грн. (71530,00 грн./650м х 242,5м), що на підставі наказу ВАТ "Черкаське МППЗТ" від 03.04.2003 №31/1 проведено реконструкцію та модернізацію залізничної під'їзної колії інв.№29 із заміною рейок типу Р-43 на рейки типу Р-65 загальною довжиною 974,4м ( 974,4м:2=487,2 погонних метра залізничної колії про що зазначено в інвентарній картці обліку основних засобів,

що державний класифікатор будівель   та   споруд   ДК   018-2000   (затверджений   наказом   Держстандарту   України   від 17.08.2000 №507 визначає залізничні колії як інженерні споруди, а саме: об'ємні, площинні або лінійні наземні, надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих та в окремих випадках огороджувальних конструкцій і призначення для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів тощо,

що вказаний нормативний документ відносить до інженерних споруд транспортні споруди, а саме: під'їзні, станційні, сортувальні колії (2121.2), до складу яких включено і залізничні колії промислових підприємств (2122.4),

що виділення або відмежування ділянки зазначеного об'єкта є неприпустимим та призведе до втрати об'єктом своєї технічних та технологічних властивостей, неможливості використання у виробничому процесі за призначенням (перевезення та обробка вантажів залізничним транспортом),

що при цьому спірна ділянка колії при відмежуванні взагалі не зможе бути використана як об'єкт інфраструктури у випадку внесення будь-яких конструктивних змін до всього об'єкту "Залізнична колія Облпаливо 0,65",

що відповідно до ст.67 Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 №457, п.5 Правил обслуговування залізничних під'їзних колій, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 №644, власник під'їзної залізничної колії ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ" в особі Черкаської філії має технічний паспорт власного колійного господарства, поздовжній та поперечний профілі спірної залізничної колії, масштабний план колії,

що в окремому порядку технічна інвентаризація та реєстрація права власності на залізничні колії, які входять до колійного господарства Черкаської філії ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ", не здійснені у зв'язку з відсутністю відповідних нормативних документів, якими керуються бюро технічної інвентаризації, що підтверджується листами КП "Черкаське обласне об'єднане бюро технічної інвентаризації" від 20.03.2007 №516, від 02.04.2013 №398, від 15.06.2016 №318,

що ст.392 Цивільного кодексу України визначає, що власник майна може пред'явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності.

У судовому засіданні представник приватного акціонерного товариства "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту" заявлені вимоги підтримав.

Представник Черкаської обласної ради (відповідача-1) проти вимог заперечив, і  пояснив,

що згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна №57648906 від 19.04.2016 за Черкаською обласною радою зареєстровано право власності на комплекс будівель і споруд за адресою: вул. Будіндустрії, 9 м. Черкаси, в т.ч і складова частина цього об’єкта – залізнична колія №11;

що згідно з реєстраційним посвідченням КП «Черкаське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації» від 05.08.1997 за реєстровим №1458-64 за Черкаською обласною радою зареєстровано на праві комунальної власностінерухоме майно в м. Черкаси по вул. Будіндустрії, 9;

що відповідно до технічного паспорта на комплекс будівель і споруд за адресою в м. Черкаси по вул. Будіндустрії, 9 належить і залізнична колія №11;

що ст.392 Цивільного кодексу Української РСР не може використовуватись як правова підстава набуття права власності;

що позивач не надав належних документів, які б підтверджували його право власності на вказане майно та виникнення цього права (правовстановлюючі документи);

Відповідач-1 заявив клопотання про застосування строку позовної давності, однак дати, з якої такий строк почав свій відлік не вказав.

Боржник (КП "Облпаливо" Черкаської обласної ради, відповідач-2) проти вимог заперечив, підтримав доводи представника Черкаської обласної ради, просив застосувати до заявленої вимоги строк позовної давності.

Прокурор залишив вирішення вимог на розсуд суду.

Відповідно до статей 75, 85 Господарського процесуального кодексу України  суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами, у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення.

Заслухавши прокурора, представників учасників провадження у справі про банкрутство боржника та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

На підставі рішення виконкому Черкаської міської Ради депутатів трудящих від 10.04.1968 №201 Черкаському обласному паливному тресту було виділено земельну ділянку під розміщення бази-складу палива у районі ст.Змагайлівка. Відповідно до листа Черкаського обласного паливного тресту від 23.05.68 №550 останньому Черкаським об'єднаним господарством залізничного транспорту були надані технічні умови на будівництво під'їзної залізничної колії до паливного складу Черкаського обласного паливного тресту.

На   підставі   наказу   Міністерства   автомобільного   транспорту УРСР від 19.12.1973 №402 Черкаське об'єднане господарство залізничного транспорту перейменоване у Черкаське підприємство промислового залізничного  транспорту. Згідно з наказом по Черкаському міжгалузевому підприємству промислового залізничного транспорту від 01.02.1979 №16 Черкаське підприємство промислового залізничного транспорту перейменовано у Черкаське   міжгалузеве   підприємство   промислового   залізничного транспорту

Згідно з наказом Міністерства шляхів сполучення СРСР №Д-31832 від 27.09.1978 було створене Українське територіальне госпрозрахункове об'єднання промислового залізничного транспорту Головпромзалізтрансу  Міністерства  шляхів  сполучення,  до  безпосереднього підпорядкування якого були передані міжгалузеві підприємства промислового залізничного транспорту.

Згідно з протоколом передачі основних засобів Черкаського управління Облпаливо "Укрпаливо", які передаються Українському територіальному об'єднанню "Промзалізтранс" Головного управління "Головпромзалізтранс" Міністерства шляхів сполучення СРСР, затвердженого 22.02.1980 начальником Укрпаливо та 31.03.1980 – заступником Міністра шляхів сполучення СРСР  і складеного на виконання Постанови Ради Міністрів СРСР від 20.04.1978 №312, основні засоби, а саме "Железнодорожный путь на рельсах Р43, стр. перевод типа Р4ЗН-1/9, балласт песчан 1600 шт/пм дерев. пропит. длиной 650 метров, Дата введения в эксплуатацию УІ-75, Балансовая стоимость 90000 руб." були передані від Черкаського управління Облпаливо "Укрпаливо" до Українського територіального об'єднання "Промзалізтранс" Головного управління "Головпромзалізтранс". Тобто вищевказаним протоколом Залізнична колія була передана особі, правонаступником якої є позивач.

Українське територіальне об'єднання "Промзалізтранс" 16.05.1980 за №1398/05 направило протоколи передачі основних засобів, чисельності і фонду заробітної плати, баланс доходів і видатків, розподільчі відомості на матеріальні ресурси по під’їзній колії Черкаського управління Облпаливо, які передаються Черкаському міжгалузевому підприємству залізничного транспорту.

Згідно з інвентарною карткою обліку основних засобів залізнична колія Облпаливо довжиною 650 м станом на 15.02.1985 обліковувалась на балансі Черкаського МППЗТ за інв. №29. Згідно з наказом Міністерства транспорту України від 05.10.1993 №336 об'єднання "Укрпромзалізтранс" підприємства, які входили до його складу, було передано до сфери управління Укрзалізниці. Наказом Міністерства транспорту України від 25.01.1994 №33 на базі переданого державного майна створено підприємства міжгалузевого промислового залізничного транспорту.

Згідно з додатком №2 до Закону України від 07.07.1999 №847-XIV "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" Черкаське підприємство промислового залізничного транспорту (розділ Майнові комплекси підприємств залізничного транспорту з їх інфраструктурою на території України, код 04736985) включено до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 31.07.2001 №501 Черкаське ППЗТ було перетворено у відкрите акціонерне товариство "Черкаське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту" (ВАТ "Черкаське МППЗТ"), вказаним наказом також був затверджений акт передачі нерухомого майна ВАТ "Черкаське МППЗТ", відповідно до якого від Міністерства транспорту України до ВАТ "Черкаське МППЗТ" було передано майно, в переліку якого за порядковим №67 значиться і залізнична під'їзна колія Облпаливо 0,65 за інв. №29.

Наказом Міністерства транспорту і зв'язку України від 26.04.2006 №396 ВАТ "Черкаське МППЗТ" було реорганізоване в Черкаську філію відкритого акціонерного товариства "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту" (ВАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ"). У процесі реорганізації було проведено інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, та складено передавальний баланс від 17.07.2006, згідно з яким все майно, права та обов'язки ВАТ "Черкаське МППЗТ", у т.ч. і спірна залізнична під'їзна колія №13 Облпаливо 0,65 за інв.№29, були передані до статутного фонду ВАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ".

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.09.2009 №684-р "Про затвердження переліку підприємств, установ та організацій, що передаються до сфери управління Мінтрансзв’язку", ВАТ "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту" передано до сфери управління Мінтрансзв'язку.

Залізнична під'їзна колія №13 з залізобетонною двосторонньою естакадою (естакада та замощення з залізобетонних плит) входить до складу "Залізнична колія Облпаливо 0,65", становить єдиний конструктивно неподільний об'єкт інфраструктури, загальною довжиною 650 метрів, примикає стрілочним переводом №15 до колії №4 станції Змагайлівка, міститься на земельній ділянці, наданій позивачу в постійне користування згідно з державним актом на право постійного користування землею І-ЧР №001389 від 07.02.2001, виданого Черкаському МППЗТ, обслуговується та утримується Черкаською філією ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ".

Згідно з актом огляду позивача від 15.03.2016: довжина ділянки залізничної під'їзної колії №13, розташованої на території відповідача-1 за адресою: м. Черкаси вул. Будіндустрії 9, становить 242,5 погонних метрів від тупика до воріт, пряма ділянка розвантажувальної колії (на території відповідача-2) запроектована та побудована згідно проектної документації як  "підвищена   залізнична   колія"  у   вигляді   залізобетонної  естакади, двостороння залізобетонна естакада, є конструктивною складовою спірного об'єкта, що підтверджується паспортом естакади та звітом про науково-дослідну роботу "Оцінка технічного стану конструкцій залізобетонної естакади". На підставі наказу позивача від 03.04.2003 №31/1 проведено реконструкцію та модернізацію залізничної під'їзної колії інв.№29 із заміною рейок типу Р-43 на рейки типу Р-65 загальною довжиною 974,4м (974,4м:2=487,2 погонних метра залізничної колії) про що зазначено в інвентарній картці обліку основних засобів.

Позивачем надано суду договори, які укладались між позивачем і відповідачем-2 у період з 21.01.1985 по 30.04.2014, предметом яких є надання позивачем відповідачу-2 послуг з перевезення вантажів на залізничній колії №13. Усі вказані договори містять зазначення про те, що Залізнична колія є власністю позивача і знаходиться у нього на балансі.

Будь-які угоди про експлуатацію під’їзної залізничної колії, яка є предметом спору, суду не надано.

На запити позивача комунальне підприємство "Облпаливо" Черкаської обласної ради листом від 14.04.2016 №02-01/36 (а.с.139 т. 23) та Черкаська обласна рада листом від 14.04.2016 №111-20/414 повідомили, що залізнична колія №13 включена до переліку об'єктів Черкаського паливного складу комунального підприємства "Облпаливо" Черкаської обласної ради як залізнична колія №11 (а.с.140 т. 23);

Одночасно, з вищевикладеними подіями комунальним підприємством «Черкаське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації» Черкаській обласній раді видано реєстраційне посвідчення від 05.08.1997 за реєстровим №1458-64  про реєстрацію за нею на праві комунальної власності нерухомого майна "бази" в м. Черкаси по вул. Будіндустрії, 9. Згідно із довідками-характеристиками комунального підприємства «Черкаське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації» від 05.08.1997 №3167, від 30.06.1998 №3200, від 30.11.2000 №5208, які видані "для застави" (що суд розуміє як видані "для укладення договорів застави цього майна") до складу майна в м. Черкаси по вул. Будіндустрії, 9 входить залізнична колія №11 (літер і номер за планом земельної ділянки). Будь-яких характеристик остання не містить крім тих, які визначені "оціночним актом" від 25.09.2008 (а.с.14 т.24): об’єкт під №11 "залізний шлях" складає 485 мп.

Вищевказані обставини підтверджуються наступними доказами: рішенням виконкому Черкаської міської ради депутатів трудящих від 10.04.1968 №201 (а.с.16 т.23) про виділення землі; листом Черкаського обласного паливного тресту від 23.05.1968 №550 (а.с.17 т.23); технічними умовами на будівництво під'їзних залізничних колій до паливного складу Черкаського обласного паливного тресту від 24.05.1968 (а.с.18 т.23); наказом Міністерства шляхів сполучення СРСР від 27.09.1978 №Д-31832 про створення Українського територіального госпрозрахункового об'єднання промислового залізничного транспорту Головпромзаліздортранса Міністерства шляхів сполучення (а.с.20 т.23); наказом Черкаського міжгалузевого підприємства промислового залізничного транспорту від 01.02.1979 №16 про перейменування Черкаського підприємства промислового залізничного транспорту (а.с.21 т. 23); протоколом передачі основних засобів Черкаського управління Облпаливо "Укрголовпаливо" (а.с.22 т. 23); листом Українського територіального госпрозрахункового об'єднання промислового залізничного транспорту від 16.05.1980 №1398/05 (а.с.24 т. 23); авізо від 25.08.1980 №62 (а.с.25 т. 23); інвентарною карточкою №237 залізничної колії 650 м (а.с.26 т. 23); наказом Міністерства транспорту України від 05.10.93 №336 "Про перелік об'єднань, підприємств, установ і організацій залізничного транспорту, які передаються до сфери управління Укрзалізниці" (а.с.27 т. 23); наказом Міністерства транспорту України від 25.01.94 №33 "Про створення міжгалузевих підприємств промисловості залізничного транспорту" (а.с.28 т. 23); Статутом Черкаського міжгалузевого підприємства промислового залізничного транспорту, зареєстрованим у виконкомі Черкаської міської Ради народних депутатів 25.04.94 за №3496-П (а.с.32 т. 23); наказом Міністерства транспорту України від 31.07.2001 №501 "Про перетворення Черкаського міжгалузевого підприємства промислового залізничного транспорту у відкрите акціонерне товариство" (а.с.36 т. 23); актом передачі нерухомого майна у власність відкритому акціонерному товариству "Черкаське підприємство промислового залізничного транспорту" (а.с.37 т. 23); наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 26.04.2006 №396 "Про реорганізацію відкритих акціонерних товариств шляхом приєднання до ВАТ "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту" (а.с.50 т. 23); передавальним актом від 31.07.2006 №806, складеним ВАТ "Черкаське ППЗТ" та ВАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ" (а.с.52 т. 23); Статутом відкритого акціонерного товариства "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту" (а.с.59 т. 23); державним актом на право постійного користування землею (а.с.86 т. 23); договорами на транспортно-експедиційне обслуговування від 21.01.1985 №16, від 10.10.1988 №16, від 10.10.1993 №16, від 04.03.2004 №16, від 10.10.1998 №16 (а.с.89-107 т. 23) згідно з пунктом 3 яких Залізнична колія знаходиться на балансі МППЗТ; договором на транспортне обслуговування від 07.02.2005 №69 (а.с.101 т. 23); договором про надання послуг на подавання-прибирання вагонів від 28.09.2006 №69, укладеним між Черкаською філією відкритого акціонерного товариства "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту" та товариством з обмеженою відповідальністю "Черкаська енергетична компанія" (а.с.108 т. 23); договорами про надання послуг з перевезення вантажів від 18.10.2007 №69, від 03.03.2008 №69, від 04.03.2009 №69, укладеними між ВАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ" в особі Черкаської філії та Черкаським обласним комунальним підприємством "Облпаливо" (а.с.110 т. 23); договорами від 06.10.2010 №69, від 07.10.2011 №69, від 27.11.2012 №69, від 30.04.2014 №69, укладеними між ВАТ (ПрАТ) "Київ-Дніпровське МППЗТ" в особі Черкаської філії та комунальним підприємством "Облпаливо" Черкаської обласної ради (а.с.116 т. 23); технічним паспортом під'їзних залізничних колій Черкаської філії ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ" (а.с.130 т. 23); листами комунального підприємства "Черкаське обласне об'єднане бюро технічної інвентаризації" від 15.06.2015 №318, від 02.04.2013 №398 щодо можливості технічної інвентаризації під'їзних залізничних колій (а.с.136 т. 23); листом комунального підприємства "Черкаське обласне об'єднане бюро технічної інвентаризації" від 20.03.2007 №516 щодо оформлення права власності на залізничні колії (а.с.138 т. 23); листом комунального підприємства "Облпаливо" Черкаської обласної ради від 14.04.2016 №02-01/36 (а.с.139 т. 23); листом Черкаської обласної ради від 14.04.2016 щодо включення залізничної колії №!3 до переліку об'єктів Черкаського паливного складу комунального підприємства "Облпаливо" Черкаської обласної ради (а.с.140 т. 23); Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта від 19.04.2016 №57648906 (а.с.142 т. 23); інвентарною карткою обліку основних засобів щодо залізничної колії 650 м "Облпаливо" (а.с.147 т.23); наказом ВАТ "Черкаського підприємства промислового залізничного транспорту" від 03.04.2003 №31/1 "Про проведення реконструкції та модернізації основних засобів" (а.с.148 т.23); проектом бази паливного тресту у районі ст.Загайловка м.Черкаси (проектне завдання том 1 під'їзна залізнична колія) об'єкт 158-68 (а.с.149 т.23); паспортом естакади залізничної залізобнетонної двосторонньої для вигруки сипучих матеріалів (підвищена колія), розташована на під'їзній залізничній колії №13 ст.Змагайлівка Черкаської філії ЧАО "Київ-Дніпровське МППЖТ" (а.с.156 т.1); звітом про науково-дослідну роботу "Оцінка технічного стану конструкцій залізобетонної двосторонньої естакади для вигризки сипучих матеріалів (підвищена колія), розташованої на під'їзній залізничній колії №13 ст.Змагайлівка Черкаської філії ЧАО "Київ-Дніпровське МППЖТ" (а.с.164 т.23); реєстраційним посвідченням Черкаського обласного об'єднаного бюро технічної інвентаризації від 05.08.97 (дублікат видано 31.03.2016) (а.с.194 т.23, а.с.10 т.24); технічним паспортом на комплекс будівель та споруд по вул.Будіндустрії, 9 у м.Черкаси (а.с.195 т.23); довідкою КП "Черкаське обласне об'єднане бюро технічної інвентаризації" від 31.03.2016 №271 (а.с.198 т.23, а.с.9 т.24); оціночним актом будівель і споруд по вул.Будіндустрії у м.Черкаси (а.с.14 т.24); довідками-характеристиками КП "Черкаське обласне об'єднане бюро технічної інвентаризації" від 05.08.97 №3162, від 30.06.98 №3200, від 30.11.2000 №5208, від 20.03.2001 №1619 (а.с.15-17,22 т.24); протоколом передачі чисельності та фонду заробітної плати Черкаського управління Облпаливо Укрголовпалива при Держпостачі УССР (а.с.33 т.24); актом установлення і погодження меж землекористування ЧМППЗ в межах підприємств м.Черкаси від 04.04.97 (а.с.46 т.24).

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника не заперечують той факт, що інші залізничні колії, крім спірної, на території відповідача-2 відсутні.

Відповідно до пунктів 1.1, 1.2, 1.5, 2.1 Правил обслуговування залізничних під'їзних колій, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 №644 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за №875/5096: до залізничних під'їзних колій належать колії, що з'єднані із загальною мережею залізниць безперервною рейковою колією і належать підприємствам, підприємцям, організаціям, установам, незалежно від форм власності, а також громадянам - суб'єктам підприємницької діяльності (далі - підприємство); межа під'їзної колії позначається знаком "Межа під'їзної колії"; місце встановлення такого знака визначається залізницею; стрілка примикання і частина колії підприємства від стрілки примикання до знака "Межа під'їзної колії" перебуває в розпорядженні залізниці; власник під'їзної колії має технічний паспорт, масштабний план під'їзної колії, поздовжній та поперечний профілі залізничних колій і креслення штучних споруд; у технічному паспорті та в додатках до нього вказується характеристика рейок, шпал, баласту, земляного полотна, штучних споруд, вагових приладів, пристроїв і механізмів, призначених для навантаження, вивантаження, очищення, промивання і підготовки для навантаження залізничних вагонів, маневрових пристроїв, лебідок, локомотивного і вагонного господарства, промислових станцій, гірок, напівгірок, витяжних колій, засобів СЦБ і зв'язку, які використовуються у поїзній і маневровій роботі, та інших пристроїв і механізмів, призначених для роботи з вагонами і локомотивами залізниць; один примірник цієї документації передається залізниці при прийнятті під'їзної колії в експлуатацію; взаємовідносини залізниці з підприємствами, які виконують вантажні роботи на під'їзних коліях, визначаються договорами про експлуатацію під'їзних колій або договорами про подачу та забирання вагонів; договори про експлуатацію під'їзних колій укладаються між залізницею і власниками під'їзних колій у разі обслуговування під'їзної колії власним або орендованим локомотивом; договори про подачу та забирання вагонів укладаються між залізницею і підприємствами, у разі обслуговування локомотивом залізниці під'їзних колій або окремих вантажних фронтів.

Оцінюючі надані сторонам докази суд вважає, що позивач підтвердив своє право власності не лише на складову ділянку довжиною 242,5 погонних метрів залізничної під'їзної в межах території відповідача-2, а й в цілому на єдиний об'єкт – "Залізнична колія Облпаливо 0,65", який знаходиться за адресою: м.Черкаси, вул.Будіндустрії, 9, становить єдиний конструктивно неподільний об'єкт інфраструктури, загальною довжиною 650 метрів, примикає стрілочним переводом №15 до колії №4 станції Змагайлівка, міститься на земельній ділянці, наданій позивачу в постійне користування згідно з державним актом на право постійного користування землею І-ЧР №001389 від 07.02.2001. Основним доказом права власності позивача є наявний у нього технічний паспорт на залізничну колію. Також доказами права власності позивача є вищеназвані документи юридичної передачі Залізничної колії, фінансування на її утримання, обслуговування. Істотною обставиною суд також вважає те, що між сторонами не укладалися Договори про експлуатацію під'їзних колій, які повинні були укладатися між залізницею і відповідачем-2, якби останній був їх власником.

Відповідачі ж не надали суду документи, на підставі яких у відповідача-1 виникло право власності на Залізничну колію – ними надано документи про реєстрацію за відповідачем-1 права власності на усі об’єкти відповідача-2, однак документів, які стали підставою вчиняти таку реєстрацію, суду не надано.

З реєстрацією 07.04.2016 права власності Залізничної колії за собою відповідач-1 позбавив позивача юридичного права розпоряджатися Залізничною колією (тобто позбавив можливість визначати і вирішувати юридичну долю майна шляхом зміни його належності, стану або призначення) та позбавив позивача фактичного права володіти нею (утримувати, фактично панувати над нею тощо), отже позивач має право "витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним" (ст.387 Цивільного кодексу України).

Ст.392 Цивільного кодексу України (згідно з якою власник майна може пред'явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності) в даному випадку не може бути застосована, оскільки, відповідачі не лише оспорюють і не визнають, а й позбавляють юридично можливості володіти і розпорядитися частиною Залізничної колії довжиною у 242,5 м., яка знаходиться на території відповідача-2.

При цьому суд виходить з того, що у позивача відсутня потреба фізично вилучати Залізничну колію у відповідачів, оскільки це неможливо (без її демонтажу, наприклад) та оскільки вона визначально передбачена як об’єкт для забезпечення діяльності відповідача-1, на даний час залишається таким і надалі може ним залишатися. Тому юридичним способом "витребування свого майна" і захисту порушеного права і є визнання права власності на Залізничну колію за позивачем.

За таких обставин позов підлягає задоволенню на підставі ст.387 Цивільного кодексу України.

Що стосується заяви про застосування строку позовної давності, то суд вважає, що відлік цього строку для позивача почався від дня отримання від відповідачів листів від 14.04.2016 №02-01/36 (комунального підприємства "Облпаливо" Черкаської обласної ради, а.с.139 т.23) та від 14.04.2016 № Черкаської обласної ради від 14.04.2016 №111-20/414 (а.с.140 т.23). Доказів тому, що позивач дізнався або міг дізнатися про порушення свого права раніше цього строку відповідачі не надали, отже доводи про пропуск позивачем строку позовної давності є недоведеними.

Посилання відповідачів на те, що позивач дізнався про вказані обставини у 2007 році суд відхиляє, оскільки листи комунального підприємства «Черкаське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації» від 20.03.2007 №516, від 02.04.2013 №398, від 15.06.2016 №318, яке відмовило позивачу у реєстрації права власності на усі належні йому залізничні колії, не містять інформації про реєстрацію права власності на Залізничну колію за відповідачем-1.

При поданні позовної заяви позивачем відповідно до платіжного доручення від 10.10.2016 №502 через філію Черкаського обласного управління АТ "Ощадбанк" сплачено судовий збір у розмірі 1378 грн. Враховуючи, що справа розглядається у межах справи про банкрутство, що Закон України "Про судовий збір" не передбачає сплати судового збору за подання заяви у справу про банкрутство з такими вимогами, судовий збір підлягає поверненню позивачу за його заявою із залишенням платіжного документа у справі.

Керуючись ст.4-1, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст.387 Цивільного кодексу України, ст. 10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013) суд

УХВАЛИВ:

Позовну заяву приватного акціонерного товариства "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту" у особі Черкаської філії від 18.10.2016 №1050 (вх. суду №21276/16 від 21.10.2016)  задовольнити повністю.

Визнати за приватним акціонерним товариством "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту" (м. Київ, вул. Алма-Атинська, 37, ідентифікаційний код 04737111) право власності на складову ділянку довжиною 242,5 погонних метрів залізничної під'їзної колії №13 єдиного об'єкта "Залізнична колія Облпаливо 0,65", інвентарний №29, за адресою: м.Черкаси, вул.Будіндустрії, 9.

Ухвала суду набрала законної сили у день її проголошення, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено у понеділок 27.03.2017.

Направити дану ухвалу членам комітету кредиторів (3), прокуратурі Черкаської області, представникам працівників боржника (Волощук В.Р., Кондратюк В.М.), а також рекомендованим листом з повідомленням ПАТ "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту" у особі Черкаської філії, боржнику (керуючому санацією), Черкаській обласній раді,.

С у д д я                                                                      Хабазня Ю.А.