flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 925/871/15 від 10 вересня 2015 року (скасування арешту)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

         10 вересня 2015 року

Справа № 925/871/15

 

 

                                       вх. № 19677/15 від 18.08.2015

  вх. № 19897/15 від 21.08.2015

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., при секретарі судового засідання Соколишиній І.А., за участю: арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. (за посадою, розпорядник майна боржника), представників за довіреностями – Хандюк Т.О. (від боржника), Короля А.М. (від Черкаської міської ради), Юревича С.В. (від державної податкової інспекції у м.Черкасах), розглянувши у відкритому попередньому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду заяву

заявника   відділу державної виконавчої служби Черкаського районного

                   управління юстиції

про            надання дозволу на реалізацію майна боржника

а також клопотання

заявника   розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого

                   Ярмолінського Ю.В.

про             скасування арешту на кошти на рахунках боржника

у справі за заявою

ініціюючого кредитора      товариства з обмеженою відповідальністю                                                    «Авуар-Сервіс»

до боржника                        сільськогосподарського товариства з обмеженою

                                               відповідальністю ім. Шевченка

про                                         визнання банкрутом, –

ВСТАНОВИВ:

Відділом державної виконавчої служби Черкаського районного управління юстиції (далі – відділ ДВС) подано заяву від 13.08.2015 №8318/2 про надання дозволу на реалізацію майна боржника, а саме: автомобіля HYUNDAI TUCSON,  чорного кольору, 2008 року випуску, д.н.з. СА8811ВА. Заяву мотивовано тим, що на виконанні у відділі ДВС перебуває зведене виконавче провадження №46763695 від 30.09.2014 про стягнення заборгованості з боржника на користь фізичних осіб, юридичних осіб та держави (в тому числі 7 виконавчих проваджень з виконання рішень про стягнення заборгованості по заробітній платті на суму 50889,69 грн.); що у зв’язку із порушенням ухвалою суду від 28.05.2015 провадження у справі про  банкрутство боржника зведене виконавче провадження зупинено; що відповідно до п.1 ст.2 Закону України "Про введення мораторію на примусову  реалізацію майна" положення цього Закону щодо заборони примусової реалізації об’єктів нерухомого майна та засобів виробництва державних підприємств при виконанні судових рішень не поширюється на реалізацію майна, що здійснюється при виконанні рішень щодо виплати заробітної плати.

19.08.2015 за №02-01/14-122 (вх.суду №19897/15 від 21.08.2015) розпорядником майна боржника, арбітражним керуючим Ярмолінським Ю.В. подано заяву про скасування арештів на наявні грошові кошти на рахунках боржника №26002455007238 в ПАТ "ОТП Банк", МФО 300528, та №37518000003698 у Казначействі України, МФО 899998, накладених постановою головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у Черкаській області Вакуленко С.М. від 30.04.2015 у виконавчому провадженні 47327732, а також з грошових коштів, які надійдуть на вказані рахунки з метою їх виключного використання на погашення заборгованості по заробітній платі, виплати поточної заробітної плати, нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше страхування, а також здійснення платежів, пов’язаних із поточною господарською діяльністю боржника та сплатою податків і зборів.

Ухвалами суду від 19.08.2015 та від 25.08.2015 розгляд клопотань призначено на 28.08.2015, а ухвалою суду від 28.08.2015 відкладено на 02.09.2015. У засіданні оголошувалась перерва з 02.09.2015.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника двічі були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак представники від ініціюючого кредитора, відділу державної виконавчої служби Черкаського районного управління юстиції та відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області у судове засідання не з’явились, про причини неявки до суду не повідомили.

Клопотання відділу державної виконавчої служби Черкаського районного управління юстиції від 27.08.2015 про перенесення судового засідання 02.09.2015 у зв’язку із перебуванням представника у відпустці та неможливістю забезпечення явки іншого представника, судом відхилено, оскільки ухвалою суду від 28.08.2015 звернено увагу викликаних і повідомлених осіб, що причини неявки мають підтверджуватись доказами та що неможливість явки одного представника (в т.ч. з причин хвороби, відрядження, відпустки, участі в іншому судовому засіданні), не позбавляє можливості керівника призначити іншого або представляти інтереси особисто.

Арбітражний керуючий Ярмолінський Ю.В. у відзиві від 02-01/14-124 від 27.08.2015 (вх.суду №20216/15 від 27.08.2015) та у судовому засіданні проти заяви відділу ДВС заперечив і пояснив: що саме за результатами розгляду поданої ним заяви про скасування арештів має бути визначено механізм погашення вимог зі заробітної плати і не лише тих працівників, які мають виконавчі документи, а й інших працівників боржника; що подана заява відділу ДВС не містить інформації про наявність чи відсутність готівкових коштів в касі боржника та на його рахунках в банківських установах, про вартість майна, на яке має намір звернути стягнення відділ ДВС, про доцільність звернення стягнення саме на це майно з обгрунтуванням того чи відноситься воно до основних засобів боржника, чи використовується у виробничій діяльності останнього, чи є предметом застави, чи не завадить його реалізація здійсненню боржником оперативно-господарської діяльності, чи не знизить ефективність проведення в майбутньому процедури санації або укладення мирової угоди (тобто не стане перешкодою фінансовому оздоровленню боржника внаслідок продажу даного майна); що вказаний транспортний засіб відноситься до основних засобів, використовується у виробничій діяльності боржника; що згідно з витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 08.06.2015 №47149454 (запис 18) все рухоме майно боржника згідно з актом опису №4 від 31.03.2015 є об’єктом податкової застави (обтяжувач – Корсунь-Шевченківська об’єднана державна податкова інспекція ГУ Міндоходів у Черкаській області), термін дії якої до 07.04.2020, а отже відчуження зазначеного транспортного засобу можливе лише за згодою органу державної податкової служби.

Представник боржника у відзиві від 27.08.2015 №236 (вх.суду №20277/15 від 27.08.2015) та у судовому засіданні з доводами розпорядника майна боржника погодився, додатково пояснив, що на даний час заборгованість по заробітній платі перед 77 працівниками складає суму 224701,52 грн.; що рахунок №26002455007238 в ПАТ "ОТП Банк", МФО 300528, використовується боржником для виплати заробітної плати згідно з укладеним з банком договором шляхом зарахування коштів на карткові рахунки працівників; що рахунок №37518000003698 у Казначействі України, МФО 899998, використовується для розрахунків із орендарями, які без скасування арешту коштів на ньому не мають змоги перераховувати кошти боржнику за орендоване майно; що на даний час проведення реалізації майна боржника за заявою відділу ДВС шкодить інтересам боржника, що з огляду на норми ч.1 ст.22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-4212) під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, проведення аналізу його фінансового становища, а також визначення  наступної оптимальної процедури (санації, мирової угоди чи ліквідації) для задоволення у повному обсязі або частково вимог кредиторів;  що відповідно до ч.1 ст.45 Закону-4212 за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, у першу чергу задовольняються вимоги кредиторів щодо виплати заборгованості із заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю громадян.

На запитання суду внести пропозицію про те, яке рішення суду доцільно прийняти за установлених обставин, решта присутніх у судовому засіданні пропозицій не внесли, його вирішення залишили на розсуд суду.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами.

Заслухавши представників учасників провадження у справі про банкрутство боржника та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

Ухвалою суду від 28.05.2015 порушено провадження у справі про банкрутство боржника, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, вжито заходи щодо забезпечення вимог кредиторів (встановлено заборону боржнику та власнику майна /органу, уповноваженому управляти майном/ боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави), введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В.

У виконавчому провадженні реєстраційний номер 47327732 постановами відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області від 29.04.2015 та від 30.04.2015 накладено відповідно арешт на все належне боржнику майно та  арешт на кошти на усіх рахунках боржника (в тому числі на кошти на рахунках №26002455007238 в ПАТ "ОТП Банк", МФО 300528 та №37518000003698 у Казначействі України, МФО 899998).

Згідно з актом опису й арешту майна від 24.04.2015 відділом ДВС у зведеному виконавчому провадженні №46763695 описано і накладено арешт на автомобіль HYUNDAI TUCSON,  чорного кольору, 2008 року випуску, д.н.з. СА8811ВА. Відділом ДВС відкрито 7 виконавчих проваджень за виконавчими документами працівників на загальну суму 50889,69 грн.

Згідно з довідкою боржника від 01.09.2015 №292 заборгованість перед 77 працівниками боржника складає 224701,52 грн.

Відповідно до абз.2 ч.3 ст.18, ч.5 ст.19, ст.22 Закону4212 господарський суд має право скасувати або змінити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів; дія мораторію на задоволення вимог кредиторів не поширюється на виплату заробітної плати; господарський суд за заявою розпорядника майна скасовує арешти з майна боржника чи інші обмеження щодо розпорядження його майном у разі, якщо такі арешти чи обмеження перешкоджають господарській діяльності боржника та відновленню його платоспроможності.

Враховуючи викладене суд вважає, що для забезпечення виконання грошових зобов'язань з погашення заборгованості із заробітної плати перед працівниками та одночасного забезпечення можливості надходження коштів від орендарів і інших дебіторів боржника, забезпечення можливості здійснювати боржнику поточну господарську діяльність, сплачувати податки,   збори і інші обов’язкові платежі, мають бути скасовані арешти на кошти на рахунках №26002455007238 в ПАТ "ОТП Банк", МФО 300528, та №37518000003698 у Казначействі України, МФО 899998, які накладені у виконавчому провадженні реєстраційний номер 47327732 постановою відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області від 30.04.2015

При цьому, суд вважає необхідним встановити, як захід забезпечення вимог кредиторів, що надання платіжних доручень банку на перерахування коштів з цих рахунків боржника здійснюється боржником лише після отримання від розпорядника майна письмової згоди на їх перерахування. Така письмова згода повинна містити ознаки, які ідентифікують здійснювану операцію з перерахування коштів (суму, отримувача, призначення платежу, строки або дату тощо). Двічі на місяць (першого та п’ятнадцятого числа наступного за звітним періодом) боржник зобов’язаний надати розпоряднику майна в оригіналі виписки банків по рахункам за попередні 15 днів, щодо яких скасовується арешт цією ухвалою, для контролю за здійсненими операціями. Порушення встановленого судом заходу забезпечення вимог тягне наслідки, передбачені законом.

Також суд вважає необхідним визначити, що кошти з вказаних рахунків мають використовуватись виключно:

на виплату заробітної плати працівникам (погашення заборгованої, в тому числі за виконавчими документами, виплату поточної); на грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо); на вихідну допомогу, належну працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин; а також нарахованих на усі вищеназвані суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування;

на відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю та життю громадян;

на виплату авторської винагороди, аліментів, авторської винагороди,

на невикористані та своєчасно не повернуті кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

на погашення поточної кредиторської заборгованості боржника, яка виникла після порушення провадження у справі про банкрутство, а саме: за спожиті енергоносії, телекомунікаційні послуги, комунальні послуги; на сплату податків, зборів і обов’язкових платежів.

Що стосується клопотання відділу ДВС про скасування арештів на рухоме майно (транспортні засоби), то суд вважає, що на даний час його задоволення є передчасним з огляду на те,

що продажу вказаного майна має передувати належна оцінка останнього, здійснена з дотриманням Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

що реалізація майна має здійснюватися під контролем не лише арбітражного керуючого, а й комітету кредиторів;

що існує потреба у виробленні механізму розгляду та погодження  учасникам провадження у справі про банкрутство боржника  питання продажу його майна. Тому, до порушеного питання суд вважає можливим повернутись після початку і отримання будь-яких результатів використання коштів на рахунках, арешти щодо яких скасовано цією ухвалою суду.

Суд враховує й ту обставину, що існуюча заборгованість із заробітної плати не є наслідком порушення провадження у справі про банкрутство боржника і виникла не за час накладення заборон господарським судом, тому й вважає що баланс між інтересами кредиторів у підконтрольності їм реалізації майна боржника і між часом, на який доведеться відстрочити його вирішення є співрозмірним.

Керуючись абз.2 ч.3 ст.18, ч.5 ст.19, ст.22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами), ст.86 Господарського процесуального кодексу України суд –

УХВАЛИВ:

1. Заяву розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. від 19.08.2015 №02-01/14-122 (вх.суду №19897/15 від 21.08.2015) задовольнити:

1.1. Скасувати накладений постановою головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області Вакуленко С.М. від 30.04.2015 у виконавчому провадженні №47327732 арешт на грошові кошти на рахунках сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю ім.Шевченка (Черкаський район, с.Софіївка, вул.Шевченка, 39, ідентифікаційний код 03793419):

№26002455007238 в ПАТ "ОТП Банк", МФО 300528;

№37518000003698 у Казначействі України, МФО 899998.

1.2. Встановити, що надання платіжних доручень банку на перерахування коштів з рахунків, вказаних у п.1.1 резолютивної частини цієї ухвали, здійснюється боржником лише після отримання від розпорядника майна письмової згоди на перерахування коштів. Така письмова згода повинна містити ознаки, які ідентифікують здійснювану операцію з перерахування коштів (суму, отримувача, призначення платежу, строки або дату тощо).

Зобов’язати боржника два рази на місяць (першого та п’ятнадцятого числа наступного за звітним періодом) надавати розпоряднику майна в оригіналі виписки банків по цим рахункам за попередніх 15 днів.

1.3, Встановити, що кошти з рахунків, вказаних у п.1.1 резолютивної частини цієї ухвали, використовуються виключно:

на виплату заробітної плати працівникам (погашення заборгованої, в тому числі за виконавчими документами, виплату поточної); на грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо); на вихідну допомогу, належну працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин; а також нарахованих на усі вищеназвані суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування;

на відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю та життю громадян;

на виплату авторської винагороди, аліментів, авторської винагороди,

на невикористані та своєчасно не повернуті кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

на погашення поточної кредиторської заборгованості боржника, яка виникла після порушення провадження у справі про банкрутство, а саме: на оплату спожитих енергоносів, телекомунікаційних послуг, комунальних послуги, поточних господарських витрат; на сплату податків, зборів і обов’язкових платежів.

2.У задоволенні заяви відділу державної виконавчої служби Черкаського районного управління юстиції від 13.08.2015 №8318/2 (вх.суду №19677/15 від 18.08.2015) відмовити.

Направити дану ухвалу розпоряднику майна боржника, ініціюючому кредитору, боржнику та рекомендованим листом з повідомленням відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області (для виконання п.1.1), відділу державної виконавчої служби Черкаського районного управління юстиції.

Повне рішення складено 14.09.2015.

Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

С у д д я                                                                                       Хабазня Ю.А.