flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/871/15 від 21 вересня 2017 року (оплата послуг арбітражного керуючого)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

21 вересня 2017 року

Справа № 925/871/15

                                                                             вх. №  8142/17 від 10.04.2017

                                                                            вх. №10108/17 від 11.05.2017

                                                                            вх. №10550/17 від 16.05.2017

                        вх. №  3876/17 від 16.02.2017

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Яцен Ю.Ф., за участю: особистоарбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. (ліквідатор банкрута), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання

заявника   ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В.

про            установлення щомісячної грошової винагороди ліквідатора

                   банкрута; затвердження звітів про нарахування і виплату грошової

                   винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного

                   керуючого

у справі за заявою

ініціюючого кредитора      товариства з обмеженою відповідальністю                                                    “Авуар-Сервіс”

до боржника                        сільськогосподарського товариства з обмеженою

                                               відповідальністю ім.Шевченка

про                                         визнання банкрутом, –

УСТАНОВИВ:

Голова комітету кредиторів боржника, товариство з обмеженою відповідальністю "Перше факторингове бюро", на підставі рішення комітету кредиторів (протокол від 15.02.2017 №2), заявив клопотання від 15.02.2017 (вх.суду №3876/17 від 16.02.2017) про установлення основної грошової винагороди ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В., у розмірі п'яти мінімальних заробітних плат на місяць.

Ліквідатор банкрута на підставі рішень комітету кредиторів (протоколи від 30.03.2017 №3 та від 03.05.2017 №4) звернувся до суду з клопотаннями від від 07.04.2017 №925/871/15-25 (вх.суду №8142/17 від 10.04.2017), від 04.05.2017 №925/871/15-52 (вх.суду №10108/17 від 11.05.2017) та від 16.05.2017 №925/871/15-55 (вх.суду №10550/17 від 16.05.2017) про затвердження звітів про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В.:

за період з 01.02.2017 по 22.02.2017 на суму 21973,00 грн. (з них: 12800,00 грн. – основна грошова винагорода, 1315,86 грн. – витрати, 7857,14 грн. – надані, але не оплачені послуги ТОВ "Центр Лойер Компані") за час виконання ним повноважень розпорядника майна боржника;

за період з 23.02.2017 по 30.03.2017 на суму 40367,11 грн. (з них: 18472,75 грн. – основна грошова винагорода, 3680,04 грн. – витрати, 18214,32 грн. – надані, але не оплачені послуги ТОВ "Центр Лойер Компані") за час виконання ним повноважень ліквідатора банкрута;

за період з 31.03.2017 по 30.04.2017 на суму 32122,25 грн. (з них: 16727,25 грн. – основна грошова винагорода, 395,00 грн. – витрати, 15000 грн.– надані, але не оплачені послуги ТОВ "Центр Лойер Компані") за час виконання ним повноважень ліквідатора банкрута.

У судовому засіданні оголошувалась перерва з 19.09.2017.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника повідомлені про час і місце розгляду справи, однак представники членів комітету кредиторів (ТОВ "Сіверус", ТОВ "Перше факторингове бюро", ТОВ "Авуар-Сервіс"), представник працівників боржника у судове засідання не з'явились, про причини неявки до суду не повідомили.

Присутній у судовому засіданні арбітражний керуючий Ярмолінський Ю.В. заявлені клопотання підтримав.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами. При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-4212).

Заслухавши учасників провадження у справі про банкрутство боржника та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

Ухвалою суду від 28.05.2015 порушено провадження у справі, введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В., встановлено останньому розмір оплати послуг розпорядника майна боржника – дві мінімальні заробітні плати за кожен місяць здійснення ним своїх повноважень.

Постановою суду від 23.02.2017 боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаціну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В.

Відповідно до ч.3 ст.115 Закону-4212 основна грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією, ліквідатора визначається в розмірі двох середньомісячних заробітних плат керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до введення господарським судом процедури санації боржника або відкриття процедури ліквідації банкрута за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень керуючого санацією або ліквідатора. Розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією, ліквідатора не може перевищувати десяти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.

Таким чином, розмір основної грошової винагороди ліквідатора банкрута визначено Законом-4212 і складає дві середньомісячні заробітні плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до введення господарським судом процедури ліквідації боржника, який, однак, обмежується максимальним розміром у десять мінімальних заробітних плат. Закон-4212 не відносить вирішення питання визначення розміру грошової винагороди до компетенції комітету кредиторів.

Разом з тим, згідно з довідкою боржника від 22.02.2017 середньомісячна заробітна плата його керівника Харика Г.М., який працював по сумісництву, за останні дванадцять місяців його роботи до визнання боржника банкрутом складала 644,92 грн. що менше мінімальної заробітної плати у цей період (1378 грн. у період 01.01.2016 - 30.04.2016, 1450 грн. у період 01.05.2016 - 30.11.2016, 1600 грн. у період 01.12.2016 - 31.12.2016, та 3200 грн. у період 01.01.2017 – 31.12.2017). Оскільки Закон-4212 прямо не передбачає такого випадку суд вважає, що заробітна плата ліквідатора банкрута має визначатися виходячи із положень ст.3 Закону України "Про оплату праці", згідно з якою мінімальна заробітна плата - це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці, яка є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.

Отже, виходячи з конкретних фактичних обставин у цій справі розмір основної грошової винагороди ліквідатора банкрута складає дві мінімальні заробітні плати відповідно до ст.3 Закону України "Про оплату праці" та ч.3 ст.115 Закону-4212.

За таких обставин вимоги голови комітету кредиторів про установлення основної грошової винагороди ліквідатора банкрута у розмірі 5-ти мінімальних заробітних плат підлягають задоволенню частково.

У зв’язку з цим розрахунок суми нарахованої основної грошової винагороди арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. за заявлений період виконання ним повноважень розпорядника майна боржника з 01.02.2017 по 22.02.2017 складає 5028,57 грн. (6400:28х22, відповідно до ухвали суду у цій справі від 28.05.2015), за період здійснення повноважень ліквідатора банкрута з 23.02.2017 по 31.03.2017 складає 7771,43 грн. (6400:28х6 + 6400), а за період з 01.04.2017 по 30.04.2017 складає 6400 грн. При цьому судом змінено періоди розрахунку основної грошової винагороди ліквідатора банкрута у зв’язку з вимогами абз.4 ч.3 ст.115 Закону-4212, згідно з якою право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень керуючого санацією, ліквідатора.

Суд відхиляє доводи арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. про те, що середня заробітна плата керівника боржника Харика Г.М. за повним графіком роботи складає суму 8791,67 грн. і з неї має обчислюватись розмір основної грошової винагороди (розрахунок ліквідатора банкрута, доданий до листа від 19.09.2017 №02-01/14-99, вх.суду №19927/17 від 19.09.2017, а.с.222) з наступних мотивів.

Так, відповідно до пунктів 2 і 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року №100, розрахунок середньомісячної заробітної плати здійснюється "виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи", "усі виплати включаються в розрахунок середньої заробітної плати у тому розмірі, в якому вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо…" У випадку роботи неповний робочий день середньоденний заробіток визначається у загальному порядку – діленням сумарного заробітку за розрахунковий період 12 місяців або менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів цього періоду, зменшену на кількість календарних днів цього періоду, зменшену на кількість святкових і неробочих днів, встановлених законодавством (роз’яснення Мінпраці України від 21.07.1997 №04-3022, надане відповідно до п.2 Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 №100).

Отже розрахунок середньомісячної заробітної плати здійснюється виходячи із фактів нарахування і виплати заробітної плати, а не із розрахункових її величин, як запропоновано ліквідатором банкрута.

Суд відхиляє доводи про те, що розмір основної грошової винагороди у 5 мінімальних заробітних плат установлено комітетом кредиторів (протокол №2 від 15.02.2017), оскільки Законом-4212 комітету кредиторів таких повноважень не надано, тому рішення комітету кредиторів у цій частині не є доказом будь-яких обставин і не приймається судом при вирішенні питання.

Розрахунки сум здійснення витрат арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В.: за період з 01.02.2017 по 22.02.2017 на суму 1315,86 грн. за час виконання ним повноважень розпорядника майна боржника; за період з 23.02.2017 по 30.03.2017 на суму 3680,04 грн. за час виконання ним повноважень ліквідатора банкрута; за період з 31.03.2017 по 30.04.2017 на суму 395,00 грн. за час виконання ним повноважень ліквідатора банкрута – є обгрунтованими, підтверджуються наданими копіями та пред’явленими первинними бухгалтерськими документами, а також погоджені (схвалені) рішеннями комітету кредиторів (протоколи від 30.03.2017 №3, від 03.05.2017 №4). При цьому суд вважає, що зазначена у клопотаннях ліквідатора банкрута від 07.04.2017 №925/871/15-25 та від 16.05.2017 №925/871/15-55 сума витрат за період з 23.02.2017 по 30.03.2017 у розмірі 3380,04 грн. є опискою, оскільки згідно з наданими ліквідатором банкрута розрахунками та рішенням комітету кредиторів (протокол від 30.03.2017 №3) фактична сума витрат за цей період складає 3680,04 грн.

Що стосується вимог про затвердження сум за надані боржнику, але не оплачені послуги, то суд зазначає таке.

Відповідно до ч.4, 6 і 7 ст.115 Закону-4212: витрати арбітражного керуючого, пов'язані з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, відшкодовуються в порядку, передбаченому цим Законом (…); кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого; керуючий санацією не рідше одного разу на три місяці, а ліквідатор - щомісяця звітують перед комітетом кредиторів про нарахування та виплату основної та додаткової грошових винагород арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування витрат; звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат доводиться кредиторам до відома та повинен бути схвалений або погоджений комітетом кредиторів; звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації подається арбітражним керуючим до господарського суду за п'ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

Аналіз вказаних норм, а також норм ст.44 ГПК України, абз.2 ч.8 ст.41, абз.3. ч.4 ст.42, п.1 ч.1 ст.45  Закону-4212, пунктів 2.21, 6.2 – 6.4 постанови пленуму Вищого господарського суду України  від 21 лютого 2013 року №7 "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України" дає підстави для висновку про те, що витрати ліквідатора банкрута, це є фактично сплачені ним кошти (здійснені витрати). Суд має право затвердити звіт про здійснення та відшкодування витрат лише на підставі доказів їх здійснення. Отже витрати мають бути підтверджені доказами їх фактичного понесення відповідними платіжними та розрахунковими документами (зокрема, платіжними дорученнями, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами тощо).

Оплата послуг залучених арбітражним керуючим спеціалістів є витратами арбітражного керуючого, однак, така оплата має здійснюватись ліквідатором банкрута за фактично виконану роботу, така оплата роботи залученого спеціаліста не є заробітною платою останнього у боржника (крім випадку включення його до складу ліквідаційної комісії в установленому порядку і роботи повний робочий день) і не може установлюватись наперед аналогічно до основної грошової винагороди арбітражного керуючого, подання звіту ліквідатором банкрута передбачає необхідність підтвердити фактичну сплату ним цих витрат, обгрунтувати їх обсяг, вартість та потребу.

Оскільки витрати за надані, але не оплачені послуги ТОВ "Центр Лойер Компані" на суму 41071,46 грн. (7857,14+18214,32+18214,32) не підтверджено доказами їх оплати за рахунок ліквідатора банкрута чи боржника, у задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.  

При цьому суд вважає за необхідне вирішити заявлені клопотання по суті до закінчення процедури ліквідації з наступних мотивів. Право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень, а сплата грошової винагороди і відшкодування витрат здійснюються за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника. Тобто такі виплата і відшкодування здійснюються ліквідатором банкрута за наявності одночасно двох умов – після виникнення права на них і надходження коштів на рахунок боржника. Вказані підстави сплати коштів виникають неодноразово до закінчення ліквідаційної процедури.

Однак, судом установлені факти неправильного визначення щомісячного розміру основної грошової винагороди ліквідатора банкрута і неправомірного затвердження сум за надані боржнику, але не оплачені послуги, що може призвести до неправомірних виплат і необхідності їх повернення надалі. Тому суд вважає за необхідне надати офіційну оцінку цим фактам і встановити прецедент щодо подальшого вирішення цих питань судом у цій справі.

Керуючись ст.115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами), суд

УХВАЛИВ:

1.Клопотання голови комітету кредиторів боржника, ТОВ "Перше факторингове бюро", від 15.02.2017 задовольнити частково.

Визначити основну грошову винагороду за кожен місяць здійснення повноважень ліквідатора банкрута у розмірі двох мінімальних розмірів заробітної плати, визначеної законодавством України.

2.Клопотання ліквідатора банкрута від 07.04.2017 №925/871/15-25, від 04.05.2017 №925/871/15-52 та від 16.05.2017 №925/871/15-55 задовольнити частково.

Затвердити схвалені (погоджені) комітетом кредиторів (протоколи від 30.03.2017 №3 та від 03.05.2017 №4) звіти арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. про нарахування грошової винагороди та здійснення витрат:

за період з 01.02.2017 по 22.02.2017 на суму 6344,43 грн. (з них: 5028,57 грн. – нарахована основна грошова винагорода, 1315,86 грн. – здійснені витрати) за час виконання ним повноважень розпорядника майна боржника;

за період з 23.02.2017 по 31.03.2017 на суму 11451,47 грн. (з них: 7771,43 грн. – нарахована основна грошова винагорода, 3680,04 грн. – здійснені витрати) за час виконання ним повноважень ліквідатора банкрута;

за період з 01.04.2017 по 30.04.2017 на суму 6795,00 грн. (з них: 6400,00 грн. – нарахована основна грошова винагорода, 395,00 грн. – здійснені витрати,) за час виконання ним повноважень ліквідатора банкрута.

3.У задоволенні клопотань ліквідатора банкрута від 07.04.2017 №925/871/15-25, від 04.05.2017 №925/871/15-52 та від 16.05.2017 №925/871/15-55 в решті вимог відмовити.

Ухвала суду набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено 25.09.2017.

Направити цю ухвалу арбітражному керуючому Ярмолінському Ю.В., членам комітету кредиторів (3), представнику працівників боржника.

Суддя                                                                                      Хабазня Ю.А.