flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Постанова по справі № 925/871/15 від 23 лютого 2017 року (про визнання банкрутом)

 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

         23 лютого 2017 року

Справа № 925/871/15

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Соколишиною І.А., за участю: особисто  арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. (розпорядник майна боржника), та представників за довіреностями - Хандюк Т.О. (від боржника), Замедянського Ю.В. (від ПАТ "Банк Форум"), Шевченко Ю.В. (від ПАТ "Черкасигаз"), Рябчуна О.М. (від ТОВ "Авуар-Сервіс”), Кондратюка І.С. (від ТОВ "Компанія "Агророст"), Короляк Р.О. (від Черкаської об’єднаної державної податкової інспекції), Парненка А.А. (від ТОВ "Перше факторингове бюро"), Рисіна О.О. (від ТОВ "Сіверус"), розглянувши у відкритому підсумковому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду справу  за заявою

ініціюючого кредитора      товариства з обмеженою відповідальністю                                                    “Авуар-Сервіс”

до боржника                        сільськогосподарського товариства з обмеженою

                                               відповідальністю ім. Шевченка

про                                         визнання банкрутом, –

ВСТАНОВИВ:

Розпорядником майна боржника, арбітражним керуючим Ярмолінським Ю.В. подано клопотання від 16.02.2017 №02-01/14-14 (вх. суду №3880/17 від 16.02.2017) про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, призначення його ліквідатором банкрута.

У судовому засіданні розпорядник майна боржника та решта присутніх представників учасників провадження у справі про банкрутство боржника заявлене клопотання підтримали.

Відповідно до ст.85 Господарського процесуального кодексу України у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення. При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення  Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі – Закон-4212).

Заслухавши присутніх у судовому засіданні та дослідивши наявні у справі матеріали суд установив наступне.

Ініціюючим кредитором подано заяву від 15.05.2015 про порушення провадження у справі про банкрутство боржника, ухвалою суду 28.05.2015 порушено провадження у справі про банкрутство, введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В.

31.01.2017 ухвалою суду у справі затверджено реєстр кредиторів із загальною сумою вимог 1797575176,21 грн. 

Згідно зі звітом розпорядника майна боржника від 15.02.20147 №02-01/14-13 (вх.№4302/17 від 22.02.2017) заборгованість перед кредиторами становить 1797575176,21 грн. (в тому числі заборгованість з податків, обов’язкових платежів і страхових внесків – 126228,88 грн.), активи складають 1112005690,30 грн., боржник будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснює у зв’язку з втратою ринку, на який було орієнтовано виробництво продукції, виробничі потужності законсервовано та знаходяться під охороною. Вказані обставини підтверджені наданими суду доказами (документами про виникнення заборгованості перед кредиторами, про здійснення розпорядником майна роботи із виявлення кредиторів, аналізу документів та майна боржника,  інвентаризаційними описами за період з 18.06.2015 по 14.07.2015).  Заяв від осіб, які б виявили бажання взяти участь в санації боржника не надходило.

Аналізуючи установлені обставини суд дійшов висновку про недостатність активів боржника-юридичної особи для задоволення вимог кредиторів і для відновлення його платоспроможності, а відповідно і про неспроможність боржника виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами, що є правовою підставою визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

15.02.2017 зборами кредиторів боржника (протокол  №2) та комітетом кредиторів боржника (протокол №1) прийнято рішення про необхідність припинення процедури розпорядження майном боржника і застосування щодо нього процедури ліквідації. 15.02.2017 комітетом кредиторів боржника (протокол №2) прийнято рішення клопотати про призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В., про визначення грошової винагороди ліквідатору банкрута у розмірі п'яти мінімальних заробітних плат за кожен місяць здійснення повноважень. На підставі рішення комітету кредиторів голова комітету кредиторів звернувся до суду із відповідним клопотанням від 15.02.2017. У зв’язку з цим у суду наявні підстави для винесення постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Арбітражний керуючий Ярмолінський Ю.В., який виконував повноваження розпорядника майна боржника, в установленому ч.2 ст.114 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” подав суду заяву про відсутність обставин і умов, які перешкоджають призначенню його на цю посаду.

Враховуючи наявність рішення комітету кредиторів, заяви арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. на участь у справі, а також відсутність у суду заперечень щодо призначення вказаної особи на посаду ліквідатора банкрута суд вважає, що клопотання комітету кредиторів про призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Ярморлінського Ю.В. підлягає задоволенню.

Одночасно суд вважає за необхідне звернути увагу ліквідатора банкрута, що згідно із ст. 40 Закону-4212, у разі потреби, членів ліквідаційної комісії призначає господарський суд за клопотанням ліквідатора, погодженим з комітетом кредиторів.

Відповідно до ч.1 ст.38 Закону-4212 з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника, скасовується. За таких обставин, суд вважає, що подане у судовому засіданні розпорядником майна боржника клопотання від 22.02.2017 №02-01/14-21 (вх.суду №4517/17 від 23.02.2017) про скасування заборон на майно боржника (чи будь-яких інших обмежень щодо розпорядження майном цього боржника), накладених ухвалою суду від 28.05.2015, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 37, 38, 41, 114 Закону-4212, суд –

П О С Т А Н О В И В :

         1.Визнати сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю ім.Шевченка (19610, Черкаська область, Черкаський район, с.Софіївка, вул.Шевченка, 39, ідентифікаційний код 03793419) банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру.

2.Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. (18005, м.Черкаси, вул.Припортова,42/1, оф.55, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №884, видане Міністерством юстиції України 18.04.2013, наказ від 02.04.2013 №619/5), у зв’язку з чим припинити його повноваження як розпорядника майна боржника.

3.Ліквідатору банкрута:

вжити заходів до виявлення і прийняття документації та майна банкрута, і не пізніш як через два місяці з дня прийняття цієї постанови направити суду інформацію про виконану роботу, зокрема, акт інвентаризації майна банкрута (Наказ Мінфіну України  від 02.09.2014 №879), баланс банкрута як цілісного майнового комплексу, реквізити залишеного основного рахунку у банку;

кожні три місяці з дня винесення постанови подавати суду відомості у формі таблиць з даними: а) про реалізацію майна (особу організатора аукціону, вартість оцінки майна, хронологічний перелік вчинених дій при проведенні аукціонів, суми продажу, найменування покупців, дати передачі майна і надходження коштів); б) про використання коштів по чергам виплати (отримувач, підстава здійснення платежу, сума, дата і номер платіжного документа). Відомості про виплату заборгованої заробітної плати надаються із зазначенням узагальнених даних про дати виплати, про суми виплати та про кількість осіб, та із доданням копій документів на виплату коштів;

не пізніше 20-го дня 12 місяця з дня винесення цієї постанови подати суду повний звіт про проведення ліквідаційної процедури (із зазначенням вчинених дій, установлених фактів, доказів на їх підтвердження, аналізу руху активів /коштів, майна тощо/ та висновків на предмет законності руху активів і можливості їх повернення боржнику), звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат (з розрахунками, доказами і їх переліком), ліквідаційний баланс. Печатку здати для знищення після затвердження звітів судом.

4. Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, а також повноваження власника (власників) майна банкрута. Посадовим особам банкрута, протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора, передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

5.Зобов’язати учасників провадження у справі про банкрутство боржника, які будуть обрані головою зборів кредиторів та/або головою комітету кредиторів, направляти до господарського суду для приєднання до матеріалів справи копії протоколів таких зборів, на яких вирішені питання про обрання і зміну складу комітету кредиторів та/або голови комітету кредиторів.

6.Скасувати заборони на майно боржника, накладені ухвалою суду від 28.05.2015, чи й будь-які інші обмеження щодо розпорядження майном цього боржника, в т.ч. звільнити активи банкрута з під арешту (записи  у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна (згідно з інформаційною довідкою №80053602 від 10.02.2017), а також державному реєстрі обтяжень рухомого майна (згідно з Витягом №51422941 від 08.02.2017):

нерухомого майна:

Номер запису про обтяження: 9565783 (спеціальний розділ). Дата, час державної реєстрації: 05.05.2015 15:52:09. Підстава виникнення обтяження: постанова, про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: 47327732, виданий 29.04.2015, видавник: відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській обл. Вид обтяження: арешт нерухомого майна. Відомості про суб’єктів обтяження: Обтяжувач: Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Черкаській області, код ЄДРПОУ: 34924330, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, пр-т Хіміків, 50. Опис предмета обтяження: все нерухоме майно в межах суми боргу 9843942,23 грн.;

Номер запису про обтяження: 9232508 (спеціальний розділ). Дата, час державної реєстрації: 31.03.2015 11:04:17. Підстава виникнення обтяження: постанова, про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: 46369422, виданий 30.03.2015, видавник: Головний державний виконавець Погорнюк І.В. Вид обтяження: арешт нерухомого майна. Відомості про суб’єктів обтяження: Обтяжувач: Відділ державної виконавчої служби Черкаського районного управління юстиції, код ЄДРПОУ: 34997607, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 18008, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Вернигори, 4.

рухомого майна:

Запис №11. Вид обтяження: публічне обтяження. Тип реєстрації: поточна.  Тип обтяження: податкова застава. Зареєстровано: 07.04.2015 14:16:29 за №15295675 Підстава обтяження: ст. 88, 89 Податкового кодексу України,  б/н,  31.03.2015, Корсунь-шевченківська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів  у Черкаській області. Об’єкт обтяження: майно платника податків згідно акту опису майна №4 від 31 березня 2015 року. Відомості про обмеження відчуження: за погодженням з обтяжувачем. Обтяжувач: Корсунь-шевченківська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів  у черкаській області, код:38743847, 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р., м.Корсунь-Шевченківський, вул. Ювілейна, 30;

Запис №12. Вид обтяження: публічне обтяження. Тип реєстрації: поточна.  Тип обтяження: податкова застава. Зареєстровано: 18.06.2015 13:06:59 за №15394233 Підстава обтяження: статті  88 та 89 Податкового кодексу України,  б/н,  18.05.2015, Корсунь-шевченківська ОДПІ (Канівське відділення) ГУ ДФС  у Черкаській області. Об’єкт обтяження: майно платника податків згідно акту опису майна №6 від 11.06.2015 року. Відомості про обмеження відчуження: за погодженням з обтяжувачем. Обтяжувач:  Корсунь-шевченківська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів  у черкаській області, код: 38743847, 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р., м.Корсунь-Шевченківський, вул. Ювілейна, 30. Термін дії: 18.06.2020.

7. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення (повідомлення) про визнання сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю ім.Шевченка банкрутом, що додається.

Постанова суду з дня проголошення набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено 24.02.2017.

Направити цю постанову боржнику, ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (3), Головному управлінню юстиції у Черкаській області,  державному реєстратору Черкаської райдержадміністрації (для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та для виконання п.4 резолютивної частини цієї постанови), відділу державної виконавчої служби Черкаського районного управління юстиції (для виконання п.6 резолютивної частини цієї постанови суду).

С у д д я                                                                    Ю.А. Хабазня