flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/871/15 від 28 травня 2015 року (порушення провадження у справі про банкрутство)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

28 травня  2015 року

Справа № 925/871/15

 

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., при секретарі судового засідання Яцен Ю.Ф., за участю: представників за довіреністю – Рябчуна О.М. (від ініціюючого кредитора), Хандюк Т.О. (від боржника), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду справу за заявою

ініціюючого кредитора      товариства з обмеженою відповідальністю                                          "Авуар-Сервіс"

до боржника               сільськогосподарського товариства з обмеженою

                                      відповідальністю ім. Шевченка

про                               порушення провадження у справі про банкрутство, –

ВСТАНОВИВ:

Ініціюючим кредитором, товариством з обмеженою відповідальністю «Авуар-Сервіс», подано заяву від 15.05.2015 про порушення провадження у справі про банкрутство сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю ім. Шевченка.

Ухвалою суду від 19.05.2015 заяву прийнято до розгляду.

Представник ініціюючого кредитора заявлені вимоги підтримав.

Арбітражний керуючий Єфименко Д.О., визначений автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України у судове засідання не з’явився, причин неявки не повідомив, заяву про згоду на участь у справі не надіслав.

До дня судового засідання надійшли заяви  про участь у справі від арбітражних керуючих Іванюка О.М., Ярмолінського Ю.В..

 Суд розглянув справу відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України за наявними у ній матеріалами.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом засовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі – Закон-2013).

Заслухавши представників учасників провадження у справі про банкрутство боржника та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

Відповідно до ст.10 Закону-2013 справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом. Безспірні вимоги кредиторів - це грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №20620961 станом на 19.05.2015 боржник зареєстрований як юридична особа.

Рішенням господарського суду Черкаської області від 15.01.2015 у справі №925/2308/14 з боржника на користь ініціюючого кредитора стягнуто борг у сумі 535317,86 грн. (490818, 35 грн. основного боргу, 18116 грн. пені, 2062,33 грн. три проценти річних, 13824,21 грн. втрат від інфляції, 10496,43 грн. судового збору), на виконання якого видано наказ від 29.01.2015. Виконавче провадження з виконання зазначеного наказу відкрито постановою головного державного виконавця відділу державної виконавчої служби Черкаського районного управління юстиції від 04.02.2015 ВП №46369422. Відомості про погашення боржником заборгованості ініціюючому кредитору від боржника не надійшли.

Таким чином:

безспірна сума основного боргу, з наявністю якої Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» визначає можливість подальшого продовження провадження у справі про банкрутство, на час порушення провадження у справі складає 535317,86 грн. з податкового боргу, що більше 300 мінімальних розмірів заробітної плати;

вимоги боржника не погашені з моменту відкриття виконавчого провадження (04.02.2015) більше трьох місяців;

ініціюючим кредитором вжито заходів щодо примусового стягнення за цими вимогами в порядку виконавчого провадження.

Вказані обставини є правовою підставою порушення провадження у справі про банкрутство боржника.

Суд вважає, що вимоги заявника підлягають визнанню у повному обсязі у розмірі 535317,86 грн., які відповідно до ст.45 Закону підлягають погашенню у 5017201,86 грн. у четверту чергу та 18116 грн. у шосту чергу, оскільки підтверджуються вищеназваним судовим рішенням.

У першу чергу підлягає погашенню сума судового збору у розмірі 6090 грн., сплачена ініціюючим кредитором при поданні заяви про порушення провадження у цій справі про банкрутство.

Відповідно до ч.9 ст.16 Закону суд зобов’язаний ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів, а також вжити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави і зобов'язати ініціюючого кредитора опублікувати в офіційних друкованих органах оголошення про порушення справи про банкрутство (абз. 2 п. 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону).

На запит суду автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення розпорядника майна господарським судом у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України визначено арбітражного керуючого Єфіменка Дениса Олеговича.

До дня судового засідання арбітражний керуючий Єфіменко Д.О. заяву про згоду стати розпорядником майна боржника у цій справі до суду не надіслав, у судове засідання не з’явився, причин неподання заяви та неявки не повідомив. За таких обставин суд вважає неможливим призначення розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Єфіменка Д.О..

Водночас до дня судового засідання від арбітражних керуючих Іванюка О.М. та Ярмолінскього Ю.В. надійшли заяви від 18.05.2015 (вх.№ 11922/15 вівд 19.05.2015) та від 26.05.2015 №01-21/37 (вх. №12769/15 від 27.05.2015) відповідно  про участь у справі.

         Представники сторін залишили вирішення питання визначення кандидатури арбітражного керуючого для призначення його розпорядником майна божника на розсуд суду.

Дослідивши наявні у справі матеріали, з огляду на більший досвід роботи керівником, відомі головуючому особисті якості арбітражного керуючого при виконанні ним повноважень у справах про банкрутство, суд вважає за необхідне призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В.

При призначенні розпорядника майна боржника суду належить  встановити розмір оплати його послуг та джерела її сплати. Згідно з ч.2 ст.115 Закону грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна визначається в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень або в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до порушення провадження у справі про банкрутство, якщо такий розмір перевищує дві мінімальні заробітні плати. Право вимоги грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень розпорядника майна боржника. Сплата грошової винагороди арбітражному керуючому (розпоряднику майна) здійснюється шляхом її авансування заявником (кредитором або боржником) у розмірі, зазначеному у цій частині.

Оскільки боржником не надано суду довідки про середньомісячну заробітну плату керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до порушення провадження у справі про банкрутство, суд визначає її в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.

Джерело оплати визначено Законом, витрати ініціюючого кредитора на ці цілі відповідно до ст.45 Закону-2013 відшкодовуються у першу чергу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 10-12, 16, 19, 22, 45, 114, 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом",  суд

УХВАЛИВ:

          1. Порушити провадження у справі про банкрутство сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю ім.. Шевченка (19610, Черкаська область, Черкаський район, с.Софіївка, вул.Шевченка, 39, ідентифікаційний код 03793419).

2.Визначити наступний розмір вимог ініціюючого кредитора:

6090,00 грн. судового збору, які підлягають погашенню у першу чергу;

5017201,86 грн. боргу, які підлягають погашенню у четверту чергу;

18116 грн. пені, які підлягають погашенню у шосту чергу.

3.Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

4.Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днів.

5. Призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Ярмолінського Юрія Васильовича (18005, м.Черкаси, вул. Паризької Комуни, 7, оф.101, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №884, видане Міністерством юстиції України 18.04.2013, наказ від 02.04.2013619/5).

6.Встановити розмір оплати послуг розпорядника майна боржника – дві мінімальні заробітні плати за кожен місяць здійснення ним своїх повноважень.

Встановити джерелом сплати послуг – щомісячне авансування коштів ініціюючим кредитором (ТОВ «Авуар-Сервіс») у розмірі, зазначеному у цьому пункті ухвали суду.

7.Вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави;

8. Встановити строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів до 19.07.2015.

Боржнику разом з розпорядником майна забезпечити: розгляд вимог конкурсних кредиторів; надіслання повідомлень заявнику про повне або часткове їх визнання чи відхилення із мотивованим обгрунтуванням підстав відхилення; надання суду копій надісланих повідомлень та доказів їх надіслання.

9.Визначити 19.07.2915 датою складення розпорядником майна реєстру вимог кредиторів та подання його на затвердження до господарського суду.

10.Визначити 11.08.2015 датою попереднього засідання суду. Про час і місце проведення засідання повідомити учасників провадження у справі про банкрутство боржника додатково винесеною ухвалою.

11.Встановити строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника до 29.07.2015.

Направити дану ухвалу ініціюючому кредитору; рекомендованим листом: боржнику; розпоряднику майна боржника; відділу державної виконавчої служби Черкаського районного управління юстиції для виконання п.7 резолютивної частини цієї ухвали суду (в оригіналі з гербовою печаткою суду); а також для відома: державній податковій інспекції у Черкаському районі,  Черкаському районному суду;  Головному управлінню юстиції у Черкаській області, арбітражним керуючим Єфіменку Д.О., Іванюку О.М..

Повне судове рішення складено 29.05.2015.

Ухвала суду набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України, строк пред’явлення ухвали до виконання відповідно до Закону України “Про виконавче провадження” один рік.

         Суддя                                                                                                         Ю.А. Хабазня