flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/979/17 від 29 серпня 2017 року (порушено провадження у справі про банкрутство)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

29 серпня 2017 року

Справа № 925/979/17

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Соколишиною І.А., за участю: представника за довіреністю – Теслі В.І. (від ініціюючого кредитора), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду справу за заявою

ініціюючого кредитора Головного управління ДФС у Черкаській області

до боржника                   товариства з обмеженою відповідальністю  "Юнітранс-Агро"

про                                   банкрутство,

ВСТАНОВИВ:

Головним управлінням ДФС у Черкаській області подано заяву від 03.08.2017 №18841/23-00-10-0118 (вх. суду №16912/17 від 07.08.2017) про порушення провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Юнітранс-Агро" (м. Черкаси, вул. Ватутіна, 12/7, ідентифікаційний код 36619064).

Боржник був належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, однак участі свого представника у судовому засіданні не забезпечив, про причини неявки представника до суду не повідомив.

До дня судового засідання 17.08.2017 від арбітражного керуючого Славного Є.М., визначеного автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України, надійшла заява від 14.08.2017 №01-17/03 (вх. суду №17656/17 від 16.08.2017)  про згоду стати розпорядником майна у цій справі.

Представник ініціюючого кредитора заявлені вимоги підтримав.

Розгляд справи відкладався з 17.08.2017, про що присутні учасники провадження у справі про банкрутство боржника були повідомлені під розписку, відсутні – ухвалою суду, направленою рекомендованим листом.

Боржник повідомлявся рекомендованим листом про час і місце судового розгляду за місцем його державної реєстрації, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, відмітками канцелярії на ухвалі суду про відправку, і, виходячи з положень ст.93 ЦК України, абз.7 ч.2 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», п.3.9.1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №18 є доказами належного повідомлення учасників провадження у справі про банкрутство боржника. Неявка без поважних причин належним чином повідомленої сторони не є перешкодою для розгляду справи, у зв’язку з чим суд, відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України розглянув справу за наявними у ній матеріалами.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі – Закон-4212).

Заслухавши представника ініціюючого кредитора та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

Відповідно до ст.10 Закону-4212 справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом. Безспірні вимоги кредиторів - це грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 12.06.2017 боржник зареєстрований як юридична особа.

Постановою Черкаського окружного адміністративного суду від 17.10.2016 у справі №823/1366/16 з боржника на користь ініціюючого кредитора стягнено борг у розмірі 15220738,29 грн. (у тому числі 12647409,50 грн. з податкового боргу та  2573328,79 грн. – штрафних /фінансових/ санкції).

Ініціюючим кредитором, який є органом доходів і зборів, направлено ПАТ "Укрсоцбанк", який є банком платника-боржника, інкасові доручення (розпорядження) від 27.03.20147 №7 на суму 36431 грн., №8 та №9 на суму 36431 грн., №16 та №17 на суму 6166423,20 грн., №18 на суму 6166423,20 грн., №25 на суму 9017884,09 грн., №26 та №27 на суму 9017884,09 грн. Останні були прийняті до виконання і повернуті без виконання банком 10.04.2017 у зв’язку з відсутністю коштів на рахунку платника.

Виходячи з приписів статті 95 Податкового кодексу України, частини третьої статті 10, частини сьомої статті 11 Закону-4212, доказами  в підтвердження безспірності грошових  вимог ініціюючого кредитора -  органу доходів і зборів,  є  рішення суду про стягнення грошових коштів у рахунок погашення податкового боргу, що набрало законної сили, інкасові доручення для примусового стягнення коштів в дохід бюджету у рахунок погашення податкового боргу та докази вжиття відповідних заходів до отримання відповідної заборгованості за процедурою, визначеною Податковим кодексом України. Відповідна постанова органу державної виконавчої служби про відкриття виконавчого провадження у такому випадку до заяви органу доходів і зборів про порушення провадження у справі про банкрутство не додається, оскільки списання коштів з рахунків боржника здійснюється відповідно до умов і порядку, визначених Податковим кодексом України, а не Законом України "Про виконавче провадження". Перебіг трьохмісячного строку, визначеного частиною 3 статті 10 Закону-4212, починається з моменту прийняття банком платника (боржника)  інкасового  доручення для примусового стягнення грошових коштів у рахунок погашення податкового боргу, оформленого стягувачем (контролюючим органом) на підставі рішення суду, що набрало законної сили (правові позиції у постанові Вищого господарського суду України від 17.02.2017 у справі №925/1941/14).

Таким чином:

безспірна сума основного боргу, з наявністю якої Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визначає можливість подальшого продовження провадження у справі про банкрутство, на час порушення провадження у справі складає 12647409,50 грн. з податкового боргу, що більше 300 мінімальних розмірів заробітної плати (300 х 3200 = 960000);

вимоги боржника не погашені з моменту прийняття інкасових доручень (10.04.2017) більше трьох місяців;

ініціюючим кредитором вжито заходів щодо примусового стягнення за цими вимогами у примусовому порядку.

Вказані обставини є правовою підставою порушення провадження у справі про банкрутство боржника.

Суд вважає, що вимоги заявника підлягають визнанню у повному обсязі у розмірі 12125879,13 грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів, які відповідно до ст.45 Закону-4212 підлягають погашенню у третю чергу, та 2632865,20 грн. грн. пені і штрафних санкцій, які підлягають погашенню у шосту чергу, оскільки підтверджуються підтверджується рішенням про розстрочення (відстрочення) податкового боргу №30/23-01-23-0145 від 07.04.2014 по  податковій декларації з податку на додану вартість №9035192158 від 31.12.2014, актом від 31.08.2016 №3986/23-01-15-02/36619064 про результати встановлення факту та застосування штрафних санкцій за порушення правил сплати (перерахунку) податку, податковим повідомленням-рішенням (форми "Р") №0003342301 від 15.10.2014, податковим повідомленням-рішенням (форми "Р") №0003332301 від 15.10.2014, податковим повідомленням-рішенням (форми "Ш") №0003871201 від 19.05.2016, податковим повідомленням-рішенням (форми "Ш") №0003861201 від 19.05.2016, податковим повідомленням-рішенням (форми "Р") №0003352301 від 15.10.2014, а також вищеназваним судовим рішенням.

Відповідно до ч.9 ст.16 Закону суд зобов’язаний ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів, а також вжити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

На запит суду автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення розпорядника майна господарським судом у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України визначено арбітражного керуючого Славного Євгена Миколайовича, яким на вимогу ухвали суду від 08.08.2017 надано суду заяву про згоду стати розпорядником майна в цій справі, а також документів, що підтверджують його право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, досвід та професійні якості: копію свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №326, виданого 27.02.2013 (наказ Міністерства юстиції України від 20.02.2013 №300/5); копію договору добровільного страхування; інформацію про його діяльність як арбітражного керуючого.

Суд відхиляє заяву, яка надійшла від арбітражного керуючого Тущенка С.В. з огляду на положення абз.1-4 ч.1 ст.114 Закону-4212.

У зв'язку з викладеними вище обставинами суд призначає розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Славного Є.М.

При призначенні розпорядника майна боржника суду належить  встановити розмір оплати його послуг та джерела її сплати. Згідно з ч.2 ст.115 Закону грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна визначається в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень або в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до порушення провадження у справі про банкрутство, якщо такий розмір перевищує дві мінімальні заробітні плати.

Оскільки боржником суду не надано довідки про середньомісячну заробітну плату керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до порушення провадження у справі про банкрутство, суд визначає її в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.

Також у зв'язку із задоволенням вимоги ініціюючого кредитора та порушенням провадження у справі на боржника належить покласти судовий збір в сумі 16000 грн. який підлягає погашенню у першу чергу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 10-12, 16, 19, 22, 45, 114, 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом",  суд

УХВАЛИВ:

1.Порушити провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Юнітранс-Агро" (18000, м.Черкаси, вул.Ватутіна,12/7, ідентифікаційний код 36619064).

2.Визначити наступний розмір вимог ініціюючого кредитора:

16000 грн. судового збору, які підлягають погашенню у першу чергу;

12125879,13 грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів, які підлягають погашенню у третю чергу;

2632865,20 грн. пені і штрафних санкцій, які підлягають погашенню у шосту чергу.

3.Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

4.Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днів.

  1. Призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Славного Євгена Миколайовича (03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корп. 3, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №326 видане Міністерством юстиції України 27.02.2013, наказ від 20.02.2013 №300/5).

6.Встановити розмір оплати послуг розпорядника майна боржника – дві мінімальні заробітні плати за кожен місяць здійснення ним своїх повноважень.

7.Вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

  1. Встановити строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів до 19.10.2017.

Боржнику разом з розпорядником майна забезпечити: розгляд вимог конкурсних кредиторів; надіслання повідомлень заявнику про повне або часткове їх визнання чи відхилення із мотивованим обгрунтуванням підстав відхилення; надання суду копій надісланих повідомлень та доказів їх надіслання.

9.Визначити 19.10.2017 датою складення розпорядником майна реєстру вимог кредиторів та подання його на затвердження до господарського суду.

10.Визначити 09.11.2017  датою попереднього засідання суду. Про час і місце проведення засідання повідомити учасників провадження у справі про банкрутство боржника додатково винесеною ухвалою.

11.Встановити строк проведення розпорядником майна разом з боржником інвентаризації майна боржника до 29.10.2017. За результатами надати суду акт інвентаризації майна та визначену суму вартості активів (баланс).

Направити цю ухвалу рекомендованим листом: боржнику; розпоряднику майна боржника, арбітражному керуючому Славному Є.В.; Придніпровському районному відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції для виконання п.7 резолютивної частини цієї ухвали суду (в оригіналі з гербовою печаткою суду); а також ініціюючому кредитору; державному реєстратору (Черкаській міській раді – для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань); для відома Головному управлінню юстиції у Черкаській області, Придніпровському районному суду м. Черкаси, Тущенку С.В. (49069, м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького,14, оф.13).

Повне судове рішення складено у понеділок 04.09.2017.

Ухвала з дати її проголошення набрала законної сили, строк пред’явлення ухвали до виконання відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" один рік.

Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя                                                                                                       Ю.А. Хабазня