flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Постанова по справі № 925/998/15 від 9 жовтня 2015 року (про визнання банкрутом)

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

          09 жовтня 2015 року

Справа № 925/998/15

 

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., при секретарі судового засідання Соколишиній І.А., за участю: розпорядника майна боржника Короткої А.В. (особисто, за посадою), розглянувши у відкритому підсумковому  судовому засіданні у м.Черкаси у приміщенні суду справу за заявою

ініціюючого кредитора Смілянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області

до боржника                   товариства з обмеженою відповідальністю

                                         "Висотрембуд"

про                                   банкрутство боржника, –

 

ВСТАНОВИВ:

Розпорядником майна боржника, арбітражним керуючим Короткою А.В. подано клопотання від 28.09.2015 №02-01/201/15-998 (вх. суду №22985/15 від 29.09.2015) про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, призначення його ліквідатором банкрута.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак представники від ініціюючого кредитора та боржника у судове засідання не з’явились і про причини неявки не повідомили.

У судовому засіданні розпорядник майна боржника, арбітражний керуючий Коротка А.В., вимогу підтримав.

Боржник, товариство з обмеженою відповідальністю "Висотрембуд" двічі повідомлявся рекомендованим листом про час і місце судового розгляду за місцем його державної реєстрації, що підтверджується відмітками канцелярії на ухвалі суду про відправку, і, виходячи з положень ст.93 ЦК України, абз.7 ч.2 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», п.3.9.1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №18 є доказами належного повідомлення учасника провадження у справі про банкрутство боржника. У зв’язку з неотриманням поштової кореспонденції за вказаною стороною адресою (при відсутності у справі заяви про необхідність надсилання ухвал на іншу адресу), суд вважає, що сторона не отримала ухвалу суду, не з’явилась у судове засідання та не направила суду витребувані документи без поважних причин. Неявка без поважних причин належним чином повідомленої сторони не є перешкодою для розгляду справи, у зв’язку з чим суд, відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України розглянув справу за наявними у ній матеріалами.

У засіданні оголошувалась перерва з 29.09.2015.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення  Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі – Закон-4212).

Заслухавши присутніх у судовому засіданні та дослідивши наявні у справі матеріали суд установив наступне.

Ініціюючим кредитором подано заяву від 09.06.2015 №1505/23-0410-051 (вх.суду №14088/15 від 11.06.2015) про порушення провадження у справі про банкрутство боржника, ухвалою суду 26.06.2015 порушено провадження у справі про банкрутство, введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Коротку А.В.

08.09.2015 ухвалою суду у справі затверджено реєстр кредиторів із загальною сумою вимог 540823,70 грн. 

Згідно зі звітом розпорядника майна боржника від 23.09.2015 №02-01/198/15-998 (вх.№22835/15 від 29.09.2015) борги складають 540823,70 грн. (в т.ч. заборгованість з податків, обов’язкових платежів і страхових внесків – 397877,83 грн.). Боржник припинив господарську, виробничу діяльність. Активи боржника, згідно з поданими суду матеріалами, не забезпечують виконання грошових зобов'язань боржника перед кредиторами. Заяв від осіб, які б виявили бажання взяти участь в санації боржника не надходило.

Вказані обставини підтверджені наданими суду доказами (документами про виникнення заборгованості перед кредиторами, про здійснення розпорядником майна боржника роботи із виявлення кредиторів,  інвентаризаційним описом станом на 22.08.2015). 

Аналізуючи установлені обставини суд дійшов висновку про недостатність активів боржника-юридичної особи для задоволення вимог кредиторів і для відновлення його платоспроможності, а відповідно і про неспроможність боржника виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами, що є правовою підставою визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Комітетом кредиторів (протокол №1 від 24.09.2015) прийнято рішення про призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Короткої А.В., який виконував повноваження розпорядника майна боржника. На запитання суду арбітражному керуючому Короткій А.В. останній підтвердив свою згоду на участь у справі та відсутність обставин, які перешкоджають призначенню його на посаду ліквідатора банкрута.

Враховуючи наявність рішення комітету кредиторів, наявність заяви арбітражного керуючого на участь у справі, відсутність у суду заперечень щодо призначення вказаної особи на посаду ліквідатора банкрута суд вважає, що клопотання комітету кредиторів про призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Короткої А.В. підлягає задоволенню.

Одночасно суд вважає за необхідне звернути увагу ліквідатора банкрута, що згідно із ст. 40 Закону-4212, у разі потреби, членів ліквідаційної комісії призначає господарський суд за клопотанням ліквідатора, погодженим з комітетом кредиторів.

Відповідно до ч.1 ст.38 Закону-4212 з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника, скасовується. За таких обставин, суд вважає, що подане у судовому засіданні розпорядником майна боржника клопотання від 08.10.2015 №02-01/208/15-998 (вх.суду №23713/15 від 09.10.2015) про скасування заборон на майно боржника (чи будь-яких інших обмежень щодо розпорядження майном цього боржника), накладених ухвалою суду від 23.06.2015, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 37, 38, 41, 114 Закону-4212, суд –

П О С Т А Н О В И В :

1.Визнати товариство з обмеженою відповідальністю "Висотрембуд" (Черкаська область, м.Сміла, вул. Мазура, 21/1, ідентифікаційний код 32191530) банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру.

2.Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Коротку А.В. (18001, м.Черкаси, а/с 121, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого /розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора/1016, видане Міністерством юстиції України 01.08.2013, наказ від 28.05.2013 1005/5), у зв’язку з чим припинити його повноваження як розпорядника майна боржника.

3.Ліквідатору банкрута:

вжити заходів до виявлення і прийняття документації та майна банкрута, і не пізніш як через два місяці після прийняття цієї постанови направити суду інформацію про виконану роботу, зокрема, акт інвентаризації майна банкрута (Наказ Мінфіну України  від 11.08.1994 №69), реквізити залишеного основного рахунку у банку;

кожні три місяці з дня винесення постанови подавати суду відомості у формі таблиць з даними: а) про реалізацію майна (найменування майна, інвентарний номер, вартість оцінки, дата оголошення про продаж, сума продажу, найменування покупця, дати передачі майна і надходження коштів); б) про використання коштів по чергам виплати (отримувач, підстава здійснення платежу, сума, дата і номер платіжного документа). Відомості про виплату заборгованої заробітної плати надаються із зазначенням узагальнених даних про дати виплати, про суми виплати та про кількість осіб, та із доданням копій документів на виплату коштів;

не пізніше 20-го дня 12 місяця з дня винесення цієї постанови подати суду повний звіт про проведення ліквідаційної процедури (із зазначенням дій, фактів, доказів), звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат (з розрахунками, доказами і їх переліком), ліквідаційний баланс. Печатку здати для знищення після затвердження звітів судом.

4. Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, а також повноваження власника (власників) майна банкрута. Посадовим особам банкрута, протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора, передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

5. Зобов’язати учасників провадження у справі про банкрутство боржника, які будуть обрані головою зборів кредиторів та/або головою комітету кредиторів, направляти до господарського суду для приєднання до матеріалів справи копії протоколів таких зборів, на яких вирішені питання про обрання і зміну складу комітету кредиторів та/або голови комітету кредиторів.

6.Скасувати заборони на майно боржника, арешт, накладений ухвалою суду від 23.06.2015, чи й будь-які інші обмеження щодо розпорядження майном цього боржника, в т.ч. звільнити активи банкрута з податкової застави (запис у Державному реєстрі застав рухомого майна №1, зареєстровано: 06.02.2013 17:20:31 за №13512872).

7. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення (повідомлення) про визнання товариства з обмеженою відповідальністю "Висотрембуд" банкрутом, що додається.

Постанова суду з дня проголошення набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено у понеділок 12.10.2015.

Направити дану постанову боржнику, ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (2), Головному управлінню юстиції у Черкаській області,  відділу державної виконавчої служби Смілянського міського управління юстиції (для виконання п.6 резолютивної частини цієї постанови суду), а також рекомендованим листом державному реєстратору (реєстраційна служба Смілянського міського управління юстиції – для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та для виконання п.4 резолютивної частини цієї постанови).

С у д д я                                                                                    Ю.А. Хабазня