flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 01/5026/2490/2011 від 21 квітня 2015 року (затверджено звіт ліквідатора)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

21 квітня 2015 року                        м. Черкаси        Справа № 01/5026/2490/2011

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С. з секретарем судового засідання Олійник І.С., за участю ліквідатора Пилипенко Т.В., 

від кредиторів: Синюк В.М. – представник за довіреністю публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву ліквідатора від 23.03.2015 року №02-01/164 про затвердження звіту ліквідатора про оплату основної грошової винагороди за період здійснення ліквідаційної процедури та звіту про суми відшкодування витрат

у справі за заявою публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»

до дочірнього підприємства «Черкаси-Фарма»

про визнання банкрутом,       

                                                 ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 03.11.2011 року на підставі статті 11 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» порушено провадження у справі про банкрутство ДП «Черкаси-Фарма» (вул. Смілянська, буд.122/30, м. Черкаси, код ЄДРПОУ 30200532).

Постановою суду від 01.04.2014 року визнано ДП «Черкаси-Фарма» банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Пилипенко Т.В.

Від ліквідатора банкрута ДП «Черкаси-Фарма» арбітражного керуючого Пилипенко Т.В. надійшла заява від 23.03.2015 року №02-01/164 про затвердження звіту ліквідатора про оплату основної грошової винагороди за період здійснення ліквідаційної процедури з 01.04.2014 року по 01.04.2015 року в сумі 29 232 грн. та звіту про суми відшкодування витрат станом на 16.03.2015 року в сумі 18 307,55 грн. за період з 01.04.2014 року по 15.03.2015 року.

Заява призначена до розгляду у судовому засіданні.

У судовому засіданні 21.04.2015 року ліквідатор банкрута заяву підтримала, просила задовольнити з підстав та мотивів викладених у заяві, надала додаток до звіту про суми відшкодування витрат з переліком витрат.  

Представник публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» у судовому засіданні 21.04.2015 року заяву ліквідатора підтримав.

Суд вважає можливим розглянути заяву ліквідатора без участі представника працівників дочірнього підприємства «Черкаси-Фарма» за наявними у справі матеріалами, відповідно до статті 75 ГПК України.

Дослідивши подані суду матеріали та заслухавши пояснення ліквідатора, представника кредитора, який з’явився в судове засідання, суд вважає, що заява ліквідатора про затвердження звіту ліквідатора про оплату основної грошової винагороди за період здійснення ліквідаційної процедури та звіту про суми відшкодування витрат підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно із статтею 4-1 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом.

Відповідно п.п 3 пункту 11 статті 1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції від 22.12.2011 року) положення цього Закону, що регулюють ліквідаційну процедуру, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом, якщо на момент набрання ним чинності господарським судом не було прийнято постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Судом застосовуються положення Закону, що регулюють ліквідаційну процедуру, з урахування змін внесених Законом України від 22.12.2011 року №4212-VI.

Ухвалою від 06.01.2015 року встановлено ліквідатору дочірнього підприємства «Черкаси-Фарма» арбітражному керуючому Пилипенко Тетяні Вікторівні основну грошову винагороду у розмірі двох мінімальних заробітних плат за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних в результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав).

16.03.2015 року комітет кредиторів боржника прийняв рішення про схвалення звіту про суми здійснення та відшкодування витрат станом на 16.03.2015 року в сумі 18307,55 грн. відповідно до рішення комітету кредиторів (протокол від 24.04.2014 №2) за рахунок коштів боржника.

Відповідно до статті 115 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду.

Грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією, ліквідатора складається з основної та додаткової грошових винагород.

Право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень керуючого санацією, ліквідатора.

Витрати арбітражного керуючого, пов'язані з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, відшкодовуються в порядку, передбаченому цим Законом, крім витрат на страхування його відповідальності за заподіяння шкоди внаслідок неумисних дій або помилки під час виконання повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, а також витрат, здійснення яких безпосередньо не пов'язане з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, і витрат, пов'язаних з виконанням таких повноважень у частині, в якій зазначені витрати, що перевищують регульовані державою ціни (тарифи) на відповідні товари, роботи, послуги чи ринкові ціни на день здійснення відповідних витрат або замовлення (придбання) товарів, робіт, послуг.

Сплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв'язку з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство здійснюються за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника.

Ліквідатор щомісяця звітує перед комітетом кредиторів про нарахування та виплату основної та додаткової грошових винагород арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування витрат.

Звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат доводиться кредиторам до відома та повинен бути схвалений або погоджений комітетом кредиторів.

Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації подається арбітражним керуючим до господарського суду за п'ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

Таким чином, приймаючи до уваги, що комітет кредиторів 16.03.2015 року прийняв рішення про затвердження звіту про суми здійснення та відшкодування витрат, суд вважає за необхідне затвердити визначені комітетом кредиторів суми оплати та відшкодування витрат.

Керуючись статтею 86 ГПК України, статтею 115 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», суд

УХВАЛИВ:

1.Заяву від 23.03.2015 року №02-01/164 ліквідатора Пилипенко Т.В. задовольнити повністю.

2.Затвердити звіт ліквідатора ДП «Черкаси-Фарма» арбітражного керуючого Пилипенко Т.В. про оплату основної грошової винагороди за період здійснення ліквідаційної процедури з 01.04.2014 року по 01.04.2015 року в сумі 29 232,00 грн. та звіт про суми відшкодування витрат станом на 16.03.2015 року в сумі 18 307,55 грн. за період з 01.04.2014 року по 15.03.2015 року.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду.  

Суддя                                              С.С.Боровик