flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 05-10-14-01-08/103 від 4 листопада 2015 року (оплата праці арбітражного керуючого)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

          04 листопада 2015 року                             Справа № 05-10-14-01-08/103

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С. з секретарем судового засідання Вініченко О.Б., за участю:

ліквідатора банкрута Левченка В.М. (особисто),

представники кредиторів: не з’явилися, 

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання арбітражного керуючого (ліквідатора) Левченка В.М. від 07.10.2015 року про затвердження грошової винагороди в розмірі п’яти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання обов’язків ліквідатора

у справі №05-10-14-01-08/103 

за заявою сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства “Калита”

до публічного акціонерного товариства “Христинівський завод комбікормів і круп”

про визнання банкрутом,

                                                            ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Черкаської області від 25.11.2014 року публічне акціонерне товариство “Христинівський завод комбікормів і круп” визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Левченка Василя Миколайовича.

Від арбітражного керуючого (ліквідатора) Левченка В.М. надійшло клопотання від 07.10.2015 року про затвердження грошової винагороди в розмірі п’яти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання обов’язків ліквідатора. 

Клопотання підлягає до розгляду в судовому засіданні.  

У судовому засіданні 04.11.2015 року ліквідатор банкрута Левченка В.М. клопотання від 07.10.2015 року підтримав, просив задовольнити.  

Представники кредиторів у судове засідання 04.11.2015 року не з’явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання. 

Заслухавши доводи та пояснення ліквідатора банкрута Левченка В.М., дослідивши матеріали клопотання, суд вважає за необхідне клопотання від 07.10.2015 року задовольнити з наступних правових підстав та мотивів.  

Відповідно до частини 1 статті 5 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами.

Стаття 115 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” встановлює, що грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією, ліквідатора складається з основної та додаткової грошових винагород.

Основна грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією, ліквідатора визначається в розмірі двох середньомісячних заробітних плат керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до введення господарським судом процедури санації боржника або відкриття процедури ліквідації банкрута за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень керуючого санацією або ліквідатора. Розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією, ліквідатора не може перевищувати десяти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.

Право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень керуючого санацією, ліквідатора.

Витрати арбітражного керуючого, пов'язані з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, відшкодовуються в порядку, передбаченому цим Законом, крім витрат на страхування його відповідальності за заподіяння шкоди внаслідок неумисних дій або помилки під час виконання повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, а також витрат, здійснення яких безпосередньо не пов'язане з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, і витрат, пов'язаних з виконанням таких повноважень у частині, в якій зазначені витрати, що перевищують регульовані державою ціни (тарифи) на відповідні товари, роботи, послуги чи ринкові ціни на день здійснення відповідних витрат або замовлення (придбання) товарів, робіт, послуг.

Сплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв'язку з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство здійснюються за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника.

Кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого. Формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються ухвалою господарського суду.

Рішенням комітету кредиторів, оформленого протоколом зборів кредиторів №3 від 07.05.2015 року, затверджено арбітражному керуючому основну грошову винагороду в розмірі п’яти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним обов’язків ліквідатора. 

За таких обставин, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання арбітражного керуючого (ліквідатора) Левченка В.М. від 07.10.2015 року про затвердження грошової винагороди в розмірі п’яти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання обов’язків ліквідатора.

Керуючись Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, статтею 86 ГПК України, суд

                                                   УХВАЛИВ: 

1.Клопотання ліквідатора банкрута Левченка В.М. задовольнити. 

2.Затвердити арбітражному керуючому (ліквідатору ПАТ “Христинівський завод комбікормів і круп”) Левченку Василю Миколайовичу основну грошову винагороду в розмірі п’яти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним обов’язків ліквідатора.

Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду.            

Суддя                                                                                         С.С. Боровик