flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 10/4567 від 22 вересня 2015 року (затвердження звіту ліквідатора, ліквідація, припинення провадження у справі)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

22 вересня 2015 року                       м. Черкаси                      Справа № 10/4567

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С. з секретарем судового засідання Вініченко О.Б., за участю:

кредитора ПАТ “Черкасиобленерго”: Махаринець В.І. – по довіреності,

кредитора ДПІ у м.Черкасах: Остроушко Т.В. – по довіреності,

ліквідатор Голінний А.М.: особисто,  

арбітражний керуючий Білера О.В.: не з’явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ліквідатора, арбітражного керуючого Голінного А.М. №02-01/327 від 07.08.2015 року про затвердження звітів та припинення провадження 

у справі №10/4567

за заявою житлово-експлуатаційної контори по обслуговуванню будинків житлово-будівельного кооперативу

про визнання банкрутом,

                                                    ВСТАНОВИВ:

18.09.2006 року ухвалою суду порушено провадження у справі про банкрутство за заявою боржника у зв’язку з встановленням обставин, за яких вартості майна боржника недостатньо для задоволення вимог кредиторів.

05.10.2006 року господарський суд прийняв постанову про визнання боржника банкрутом та відкрив процедуру його ліквідації. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Білеру Олега Вікторовича.

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 10.02.2009 року припинено повноваження ліквідатора Білери О.В. та ліквідатором у справі призначено арбітражного керуючого Голінного А.М.

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 21.07.2015 року продовжено строк ліквідаційної процедури на один місяць.

Ліквідатор, арбітражний керуючий Голінний А.М. звернувся до суду із клопотанням №02-01/327 від 07.08.2015 року, в якому просить суд:

- затвердити звіт ліквідатора, арбітражного керуючого Голінного Андрія Михайловича та ліквідаційний баланс Житлово-експлуатаційної контори по обслуговуванню будинків житлово-будівельного кооперативу (м. Черкаси, вул. Смілянська, буд.92/1, код ЄДРПОУ 22793030);

- затвердити звіт про відшкодування витрат арбітражного керуючого Білери Олега Вікторовича під час виконання повноважень ліквідатора у справі №10/4567, згідно якого загальна сума понесених витрат під час виконання повноважень ліквідатора арбітражним керуючим Білерою О.В. при проведенні ліквідаційної процедури складає 175 410,40 грн., які оплачувались з рахунку банкрута;

- затвердити звіт про оплату послуг арбітражного керуючого    Білери О.В. за весь час виконання ним повноважень ліквідатора ЖЕК ЖБК, згідно якого загальна сума наданих послуг (за період з лютого 2007 по січень 2009 року) складає 23 510 грн., з яких оплачено 10 000 грн.;

- затвердити арбітражному керуючому Голінному А.М. звіт про відшкодування витрат під час виконання повноважень ліквідатора у справі №10/4567, згідно якого загальна сума понесених витрат під час виконання повноважень ліквідатора ЖЕК ЖБК при проведенні ліквідаційної процедури складає 77 925,42 грн., з яких: 1) 67035,77 грн. були здійснені з рахунку банкрута; 2) 10 889,65 грн. понесені безпосередньо ліквідатором і з них відшкодовано 10 866,43 гри., а сума невідшкодованих витрат складає 23,22 грн.;

- затвердити арбітражному керуючому Голінному А.М. звіт про оплату послуг за весь час виконання ним повноважень ліквідатора ЖЕК ЖБК, згідно якого загальна сума наданих послуг (за період з лютого 2009 року по червень 2015 року) загальна вартість послуг складає 156 610 грн., з яких: 1) 62 912 грн. – оплачено ліквідатору; 2) 93 698 грн. залишається не виплаченою ліквідатору;

- ліквідувати Житлово-експлуетаційну контору по обслуговуванню будинків житлового-будівельного кооперативу (м. Черкаси, вул. Смілянська,б.92/1, код ЄДРПОУ 22793030, як юридичну особу у зв’язку із банкрутством);

- провадження у справі №10/4567 припинити.

У судовому засіданні 22.09.2015 року ліквідатор банкрута Голінний А.М. клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав та мотивів викладених у клопотанні.

Представники кредиторів ПАТ “Черкасиобленерго” та ДПІ у м.Черкасах у судовому засіданні 22.09.2015 року не заперечують проти затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу ЖЕК по обслуговуванню будинків ЖБК, затвердження звітів Білери О.В. та Голінного А.М. по оплаті послуг, ліквідації ЖЕК по обслуговуванню будинків ЖБК та припинення провадження у справі №10/4567.

Арбітражний керуючий Білера О.В. в судове засідання не з’явився, причин неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши ліквідатора банкрута Голінного А.М. та представників кредиторів ПАТ “Черкасиобленерго” та ДПІ у м.Черкасах, встановивши, що ліквідатором виконані всі необхідні дії для встановлення активів боржника, задоволення вимог кредитора, приймаючи до уваги, що за результатами ліквідаційного балансу у банкрута не залишилося майна, суд вважає за необхідне затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ЖЕК по обслуговуванню будинків ЖБК, затвердити звіт Білери О.В. та Голінного А.М. по оплаті послуг, ліквідувати ЖЕК по обслуговуванню будинків ЖБК та припинити провадження у справі №10/4567.

Згідно протоколу зборів комітету кредиторів ЖЕК ЖБК від 07.08.2015 року (Т3 а.с.112-117), комітет кредиторів схвалив та направив на розгляд до господарського суду Черкаської області звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута; погодив звіт ліквідатора про нарахування арбітражному керуючому Білері О.В. 175 410,40 грн. витрат понесених при проведенні ліквідаційної процедури та 22 510 грн. оплати послуг арбітражного керуючого Білери О.В. за період з лютого 2007 року по січень 2009 року. Комітет кредиторів затвердив арбітражному керуючому Голінному А.М. звід про відшкодування витрат під час виконання повноважень ліквідатора в сумі 23,22 грн. та 93 698 грн. оплати послуг арбітражного керуючого Голінного А.М. за період з лютого 2009 року по червень 2015 року.

Згідно зі статтею 46 Закону після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються:

- відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси;

- відомості про реалізацію об’єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу;

- копії договорів купівлі-продажу та акти приймання-передачі майна;

- реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів;

- документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів;

- довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;

- для акціонерних товариств - копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- для емітентів цінних паперів - копія звіту про наслідки погашення цінних паперів, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Звіт ліквідатора має бути схвалений комітетом кредиторів, власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника (для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків).

Про час і місце судового засідання, у якому має розглядатися звіт і ліквідаційний баланс, господарський суд повідомляє ліквідатора та членів комітету кредиторів.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали надсилається органу, який здійснив державну реєстрацію юридичної особи - банкрута, та органам державної статистики для виключення юридичної особи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також власнику майна та органам доходів і зборів за місцезнаходженням банкрута.

Якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов’язаний подати господарському суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна.

У разі якщо господарський суд дійшов висновку, що ліквідатор не виявив або не реалізував майнові активи банкрута у повному обсязі, суд виносить ухвалу про призначення нового ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом, якщо інше не передбачено цим Законом.

Новий ліквідатор очолює ліквідаційну комісію і діє згідно з вимогами цього Закону.

Якщо майна банкрута вистачило для задоволення вимог кредиторів у повному обсязі, він вважається таким, що не має боргів і може продовжувати свою підприємницьку діяльність. У такому разі ліквідатор протягом п’яти днів з дня прийняття господарським судом відповідного рішення повідомляє про це орган або посадову особу органу, до компетенції якого належить призначення керівника (органів управління) боржника, у разі необхідності забезпечує проведення зборів чи засідання таких органів та продовжує виконувати повноваження керівника (органів управління) до їх призначення у встановленому порядку.

Господарський суд може винести ухвалу про ліквідацію юридичної особи, що звільнилася від боргів, лише у разі, якщо залишок її майнових активів менший, ніж вимагається для продовження нею господарської діяльності згідно із законодавством.

Якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство, то ліквідатор здійснює дії щодо припинення обігу акцій, передбачені законодавством.

Ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про припинення юридичної особи - банкрута.

Відповідно до статті 83 Закону господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо затверджений звіт ліквідатора в порядку, передбаченому цим Законом.

Про припинення провадження у справі про банкрутство виноситься ухвала.

У випадках, передбачених пунктами 4-7 частини першої цієї статті, господарський суд в ухвалі про припинення провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Законом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Господарський суд приймає до уваги ту обставину, що комітет кредиторів банкрута 07.08.2015 року (протокол) затвердив звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

Клопотання про затвердження:

- затвердити звіт про відшкодування витрат арбітражного керуючого Білери Олега Вікторовича під час виконання повноважень ліквідатора у справі №10/4567, згідно якого загальна сума понесених витрат під час виконання повноважень ліквідатора арбітражним керуючим Білерою О.В. при проведенні ліквідаційної процедури складає 175 410,40 грн., які оплачувались з рахунку банкрута;

- затвердити звіт про оплату послуг арбітражного керуючого    Білери О.В. за весь час виконання ним повноважень ліквідатора ЖЕК ЖБК, згідно якого загальна сума наданих послуг (за період з лютого 2007 по січень 2009 року) складає 23 510 грн., з яких оплачено 10 000 грн.;

- затвердити арбітражному керуючому Голінному А.М. звіт про відшкодування витрат під час виконання повноважень ліквідатора у справі №10/4567, згідно якого загальна сума понесених витрат під час виконання повноважень ліквідатора ЖЕК ЖБК при проведенні ліквідаційної процедури складає 77 925,42 грн., з яких: 1) 67035,77 грн. були здійснені з рахунку банкрута; 2) 10 889,65 грн. понесені безпосередньо ліквідатором і з них відшкодовано 10 866,43 гри., а сума невідшкодованих витрат складає 23,22 грн.;

- затвердити арбітражному керуючому Голінному А.М. звіт про оплату послуг за весь час виконання ним повноважень ліквідатора ЖЕК ЖБК, згідно якого загальна сума наданих послуг (за період з лютого 2009 року по червень 2015 року) загальна вартість послуг складає 156 610 грн., з яких: 1) 62 912 грн. – оплачено ліквідатору; 2) 93 698 грн. залишається не виплаченою ліквідатору;

Відповідно до статті 115 Закону арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду.

Грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією, ліквідатора складається з основної та додаткової грошових винагород.

Право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень керуючого санацією, ліквідатора.

Витрати арбітражного керуючого, пов'язані з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, відшкодовуються в порядку, передбаченому цим Законом, крім витрат на страхування його відповідальності за заподіяння шкоди внаслідок неумисних дій або помилки під час виконання повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, а також витрат, здійснення яких безпосередньо не пов'язане з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, і витрат, пов'язаних з виконанням таких повноважень у частині, в якій зазначені витрати, що перевищують регульовані державою ціни (тарифи) на відповідні товари, роботи, послуги чи ринкові ціни на день здійснення відповідних витрат або замовлення (придбання) товарів, робіт, послуг.

Сплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв'язку з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство здійснюються за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника.

Ліквідатор щомісяця звітує перед комітетом кредиторів про нарахування та виплату основної та додаткової грошових винагород арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування витрат.

Звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат доводиться кредиторам до відома та повинен бути схвалений або погоджений комітетом кредиторів.

Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації подається арбітражним керуючим до господарського суду за п'ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

Керуючись статтями 46, 83, 115 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд

УХВАЛИВ:

1.Затвердити звіт ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Голінного Андрія Михайловича та ліквідаційний баланс житлово-експлуатаційної контори по обслуговуванню будинків житлово-будівельного кооперативу станом на 07.08.2015 року.

2.Затвердити:

- звіт про відшкодування витрат арбітражного керуючого Білери О.В. під час виконання повноважень ліквідатора у справі №10/4567, згідно якого загальна сума понесених витрат під час виконання повноважень ліквідатора ЖЕК ЖБК арбітражним керуючим Білерою О.В. при проведенні ліквідаційної процедури складає 175 410,40 грн., які оплачувались з рахунку банкрута;

- звіт про оплату послуг арбітражного керуючого Білери О.В. за весь час виконання ним повноважень ліквідатора ЖЕК ЖБК, згідно якого загальна сума наданих послуг (за період з лютого 2007 по січень 2009 року) складає 23 510 грн.;

- звіт про затвердження арбітражному керуючому Голінному А.М.  відшкодування витрат під час виконання повноважень ліквідатора у справі №10/4567, згідно якого загальна сума понесених витрат під час виконання повноважень ліквідатора ЖЕК ЖБК при проведенні ліквідаційної процедури складає 77 925,42 грн.;

- звіт про затвердження арбітражному керуючому Голінному А.М. оплати послуг за весь час виконання ним повноважень ліквідатора ЖЕК ЖБК, згідно якого загальна сума наданих послуг (за період з лютого 2009 року по червень 2015 року) складає 156 610 грн.

3.Ліквідувати Житлово-експлуатаційну контору по обслуговуванню будинків житлово-будівельного кооперативу (м. Черкаси, вул. Смілянська, буд.92/1, код ЄДРПОУ 22793030) як юридичну особу у зв’язку із банкрутством.    

4.Провадження у справі №10/4567 припинити.   

5.Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду.

Суддя                                                                                      С.С.  Боровик