flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 10/5026/2409/2011 від 9 серпня 2017 року (скасування арешту)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"09" серпня 2017 р.                                                       Справа № 10/5026/2409/2011

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С. з секретарем судового засідання Вініченко О.Б., за участю:

ліквідатор Капля С.В. (особисто),

голова комітету кредиторів: Стратілатов К.Г.

кредитор ПАТ “Дельта Банк”: Чорний І.В. (по довіреності),

представники інших кредиторів не з’явилися, 

розглянувши у відкритому судовому засідання заяву ліквідатора Каплі С.В. про скасування арешту та інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута

у справі №10/5026/2409/2011

за заявою товариства з обмеженою відповідальністю “Крокус-С”

про визнання його банкрутом,  

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Черкаської області від 15.11.2011 року боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Кугота Ігоря Петровича.

Ухвалою суду від 25.06.2013 року ліквідатором у справі призначено арбітражного керуючого Булаха Олександра Івановича.

В подальшому, ухвалою суду від 12.02.2015 року припинено повноваження ліквідатора ТОВ “Крокус-С” арбітражного керуючого Булаха О.І., призначено ліквідатором ТОВ “Крокус-С” арбітражного керуючого Каплю Сергія Васильовича.

Дана справа слухається за положеннями Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, в редакції до 19.01.2013 року.

12.04.2017 року від ліквідатора надійшла заява, в якій просить суд:

- скасувати арешт, накладений постановою державного виконавця Придніпровського відділу ДВС ЧМУЮ від 21.04.2011 року, на нежитлові приміщення (літера А-1), що знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Волкова, 71;

- скасувати заборону на нерухоме майно, накладену приватним нотаріусом Веліковим А.І. на підставі договору іпотеки № 1168/103 від 01.02.2007 року, на нежитлові приміщення (літера А-1), що знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Волкова, 71;

- скасувати обтяження майна іпотекою, накладене приватним нотаріусом Веліковим А.І. на підставі договору іпотеки № 1168/103 від 01.02.2007 року, на нежитлові приміщення (літера А-1), що знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Волкова, 71;

- виключити з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна записи про обтяження № 4438713 (заборона на нерухоме майно) та № 11144118 (арешт нерухомого майна);

- виключити з Державного реєстру іпотек запис про обтяження № 4438802 (іпотека).

У судовому засіданні 09.08.2017 року ліквідатор заяву підтримав, крім пункту 5, від якого відмовився в судовому засіданні, просить задовольнити.

Представник кредитора ПАТ “Дельта Банк” Чорний І.В. не заперечує проти клопотання в частині скасування арешту, накладеного постановою державного виконавця Придніпровського відділу ДВС ЧМУЮ від 21.04.2011 року, на нежитлові приміщення (літера А-1), що знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Волкова, 71; скасування заборони на нерухоме майно, накладену приватним нотаріусом Веліковим А.І. на підставі договору іпотеки № 1168/103 від 01.02.2007 року, на нежитлові приміщення (літера А-1), що знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Волкова, 71; скасування обтяження майна іпотекою, накладене приватним нотаріусом Веліковим А.І. на підставі договору іпотеки № 1168/103 від 01.02.2007 року, на нежитлові приміщення (літера А-1), що знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Волкова, 71; виключення  з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна записи про обтяження № 4438713 (заборона на нерухоме майно) та № 11144118 (арешт нерухомого майна).

Інші представники кредиторів в судове засідання не з’явилися, причин неявки не повідомили, що не перешкоджає розгляду справи.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали справи, суд, з урахуванням заяви ліквідатора від 09.08.2017 року, задовольняє заяву ліквідатора Каплі С.В. про скасування арешту та інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута, з наступних підстав та мотивів.

Відповідно до частини 1 статті 5 Закону провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами.

Згідно до положень частини 1 статті 23 Закону з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури: підприємницька діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу; строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута та зобов'язання щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів), повернення коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності вважається таким, що настав; припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості банкрута; відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю; укладення угод, пов'язаних з відчуженням майна банкрута чи передачею його майна третім особам, допускається в порядку, передбаченому цим розділом; скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

Згідно пунктів 12, 14 частини 1 статті 25 Закону ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, в т.ч. вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; реалізує майно банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, у порядку передбаченому цим Законом.

Відповідно до статті 26 Закону усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної маси, за винятком об'єктів житлового фонду, в тому числі гуртожитків, дитячих дошкільних закладів та об'єктів комунальної інфраструктури, які в разі банкрутства підприємства передаються в порядку, встановленому законодавством, до комунальної власності відповідних територіальних громад без додаткових умов і фінансуються в установленому порядку.

Речі, визначені родовими ознаками, що належать банкруту на праві володіння або користування, включаються до складу ліквідаційної маси. Майно банкрута, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для першочергового задоволення вимог заставодержателя.

Згідно статті 12 Закону господарський суд має право за клопотанням сторін або учасників провадження у справі про банкрутство чи за своєю ініціативою вживати заходів щодо забезпечення вимог кредиторів.

Встановлено судом, що ліквідатором Капля С.В. здійснено ряд заходів в ліквідаційній процедурі банкрута ТОВ “Крокус-С”, в т.ч. проведена інвентаризація нерухомого майна та його оцінка, схвалено комітетом кредиторів порядок його реалізації.

Як слідує із заяви та пояснень ліквідатора, продаж нерухомого майна та погашення заборгованості перед кредиторами наразі неможливе по причині накладеного арешту на вказане майно.

В судовому засіданні представник ПАТ “Дельта Банк” не заперечував проти задоволення заяви ліквідатора Каплі С.В., за виключенням пункту 5 Заяви. 

Заслухавши учасників, суд вважає за доцільне для забезпечення повноцінного здійснення ліквідатором Каплею С.В. своїх обов’язків у даній процедурі банкрутства ТОВ “Крокус-С”, з метою задоволення вимог кредиторів, заяву від 31.03.2017 року задовольнити. 

Керуючись Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, статтею 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Заяву ліквідатора банкрута Каплі С.В. від 31.03.2017 року задовольнити.

2.Скасувати арешт, накладений постановою державного виконавця Придніпровського відділу ДВС ЧМУЮ від 21.04.2011 року, на нежитлові приміщення (літера А-1), що знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Волкова, 71;

3.Скасувати заборону на нерухоме майно, накладену приватним нотаріусом Веліковим А.І. на підставі договору іпотеки № 1168/103 від 01.02.2007 року, на нежитлові приміщення (літера А-1), що знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Волкова, 71;

4.Скасувати обтяження майна іпотекою, накладене приватним нотаріусом Веліковим А.І. на підставі договору іпотеки № 1168/103 від 01.02.2007 року, на нежитлові приміщення (літера А-1), що знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Волкова, 71.

            Направити дану ухвалу ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів.

            Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду.

Суддя                                                                                  С.С. Боровик