flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Постанова по справі № 10/5026/620/2011 від 9 червня 2015 року (про визнання банкрутом)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2015 року                       м. Черкаси            Справа № 10/5026/620/2011

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С. з секретарем Вініченко О.Б., за участю представників:

розпорядник майна Пшеничний С.М. (особисто),

керуючий санацією, директор боржника Литвинець В.С. (особисто),

від кредиторів:

ТОВ «Індустрія-Агро»: Брагінська А.Л. (по довіреності),

ТОВ «Старобабанський граніт»: Брагінська А.Л. (по довіреності),

ТОВ «Оілтранс 2005»: Брагінська А.Л. (по довіреності),

ТОВ Транспортна компанія «Індустрія»: Брагінська А.Л. (по довіреності),

приватне акціонерне товариство «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту»: Калашник М.В. (по довіреності),

ГУ ДФС у Черкаській області: Роговий В.М. (по довіреності),

управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України: Нечаєнко Т.А. (по довіреності),

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання розпорядника майна №2 від 15.05.2015 року в частині: введення ліквідаційної процедури ПАТ «Старобабанський гранітний кар’єр», призначення ліквідатором боржника арбітражного керуючого Пшеничного С.М., призначення членів ліквідаційної комісії ПАТ «Старобабанський гранітний кар’єр»: Брагінську А.Л., Ермак Т.П., Литвинець B.C.,

у справі №10/5026/620/2011

за заявою управління Пенсійного фонду України в м. Умані та Уманському районі, Уманського районного центру зайнятості 

до публічного акціонерного товариства «Старобабанський гранітний кар'єр»

про визнання банкрутом,

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство публічного акціонерного товариства «Старобабанський гранітний кар'єр» порушено господарським судом Черкаської області 25.03.2011 року.

10.05.2012 року господарський суд Черкаської області відкрив процедуру санації боржника.

Керуючим санацією призначений керівник боржника Литвинець Валерій Сергійович, розпорядником майна арбітражний керуючий Пшеничний Сергій Миколайович.

Від розпорядника майна до суду надійшло клопотання №2 від 15.05.2015 року, в якому розпорядник майна просить суд про введення ліквідаційної процедури стосовно ПАТ «Старобабанський гранітний кар’єр», призначення ліквідатором боржника арбітражного керуючого Пшеничного С.М.; призначити членів ліквідаційної комісії ПАТ «Старобабанський гранітний кар’єр»: Брагінську А.Л., Ермак Т.П., Литвинець B.C., з оплатою праці згідно рішення зборів комітету кредиторів.

Клопотання призначено до розгляду в судовому засіданні 09.06.2015 року.

В судовому засіданні 09.06.2015 року розпорядник майна пояснив, що розрахунки з кредиторами відповідно до умов плану санації, що був затверджений судом 16.10.2012 року, з подальшими змінами та доповненнями, не проводяться, поточні зобов’язання боржником не виконуються, можливих санаторів не виявлено. В результаті комітетом кредиторів було вирішено достроково припинити процедуру санації та звернутися до суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Пшеничного С.М.

Керуючий санацією в судовому засіданні 09.06.2015 року підтримав клопотання, просить його задовольнити.

Представники кредиторів клопотання підтримали, просять задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників кредиторів, розпорядника майна, суд вважає за необхідне клопотання розпорядника майна в частині, що розглядається, задовольнити з наступних підстав та мотивів.  

Як вбачається з матеріалів справи, на зборах комітету кредиторів (протокол №12 від 05.05.2015 року) було прийняте рішення про звернення до суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Пшеничного С.М.

Суд, приймаючи до уваги, що можливих санаторів не виявлено, вважає за необхідне на підставі статті 37 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника  або  визнання  його  банкрутом»  визнати боржника банкрутом, відкрити ліквідаційну процедуру та призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Пшеничного С.М.

Відповідно до статті 28 Закону процедура санації боржника припиняється достроково в разі невиконання умов плану санації та/або в разі невиконання поточних зобов’язань боржника, у зв’язку з чим господарський суд визнає боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.

У разі визнання господарським судом боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури керуючий санацією продовжує виконувати свої обов’язки до моменту передачі справ ліквідатору або призначення його ліквідатором у встановленому цим Законом порядку.

При цьому суд враховує, що процедура санації триває довгий час, боржник не може відновити свою платоспроможність, а задовольнити вимоги кредиторів можливо лише за умови відкриття ліквідаційної процедури.

Згідно зі статтею 1 Закону суб’єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Відповідно до частин 8, 9 статті 26 Закону до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у випадках, передбачених цим Законом; звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), припинення повноважень арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення іншого арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), інші питання, передбачені цим Законом.

Рішення зборів (комітету) кредиторів вважається прийнятим більшістю голосів кредиторів, якщо за нього проголосували присутні на зборах (комітеті) кредитори, кількість голосів яких визначається відповідно до частини четвертої цієї статті.

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 114 Закону кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду, крім випадків, передбачених цим Законом.

Отже, враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне зазначити, що введення процедури ліквідації та кандидатура ліквідатора були запропоновані суду комітетом кредиторів, а тому суд вважає клопотання про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Пшеничного С.М. обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 40 Закону за клопотанням ліквідатора, погодженим з комітетом кредиторів, господарський суд призначає членів ліквідаційної комісії. У разі ліквідації державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого державна частка становить більш ніж п’ятдесят відсотків, господарський суд призначає членами ліквідаційної комісії представника органу, уповноваженого управляти державним майном, та за необхідності - представника органу місцевого самоврядування.

До складу ліквідаційної комісії банкрута включаються представники кредиторів, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, фінансових органів та профспілки, а в разі необхідності - також представники спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю, Антимонопольного комітету України, органу, уповноваженого управляти державним майном, та представник органів місцевого самоврядування.

Ліквідатор (ліквідаційна комісія) виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Враховуючи, що комітетом кредиторів погоджено склад ліквідаційної комісії (протокол №12 від 05.05.2015 року), суд вважає за можливе призначити членів ліквідаційної комісії публічного акціонерного товариства «Старобабанський гранітний кар'єр»: Брагінська А.Л., Ермак Т.П., Литвинець B.C.

Керуючись статтями 22, 26, 37, 40, 114 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», суд

ПОСТАНОВИВ:

1.Припинити процедуру санації публічного акціонерного товариства «Старобабанський гранітний кар'єр».

2.Припинити повноваження арбітражного керуючого Пшеничного Сергія Миколайовича як розпорядника майна, Литвинця Валерія Сергійовича як керуючого санацією.

3.Визнати публічне акціонерне товариство «Старобабанський гранітний кар'єр» (вул. Гранітна, буд.1, село Старі Бабани, Уманський район, Черкаська обл., 20330, код ЄДРПОУ 00293717) банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців.

4.Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Пшеничного Сергія Миколайовича (свідоцтво №707 від 29.03.2013. вул. Вернигори, буд.16, кв.6, м. Черкаси, Україна, 18008, код 2215714557).

5.Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, текст якого додається.

6.Ліквідатору банкрута:

- вжити заходів до виявлення і витребування документації і майна банкрута;

- кожні два місяці надавати суду інформацію про хід ліквідаційної процедури з наданням відповідних доказів, що підтверджують цю інформацію;

- не пізніше 12 місяців з дня винесення цієї постанови подати суду повний звіт про проведення ліквідаційної процедури (із зазначенням дій, фактів, доказів), а також у разі її завершення – ліквідаційний баланс.

7.Призначити членів ліквідаційної комісії публічного акціонерного товариства «Старобабанський гранітний кар'єр»: Брагінська А.Л., Ермак Т.П., Литвинець B.C.

8.Скасувати заборони на майно боржника а також будь-які інші обмеження щодо розпорядження майном цього боржника.

Копію постанови направити: комітету кредиторів, членам ліквідаційної комісії, ліквідатору банкрута, боржнику, Головному територіальному управлінню юстиції в Черкаській області, державному реєстратору, Уманському міському відділу державної виконавчої служби Уманського міськрайонного управління юстиції.   

 Постанова набирає законної сили з моменту проголошення, може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду.

Суддя                                                                                          С.С. Боровик