flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Постанова по справі № 925/1024/16 від 28 вересня 2016 року (порушення провадження у справі про банкрутство та визнання боржника банкрутом)

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

       ІМЕНЕМ УКРАЇНИ      

28 вересня 2016 року               м. Черкаси                Справа № 925/1024/16

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С. з секретарем судового засідання Вініченко О.Б., за участю:

голови ліквідаційної комісії Іванюка О.М. (особисто),

розглянувши у відкритому підготовчому  засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду заяву від 22.08.2016 року виробничого сільськогосподарського кооперативу «Міжгір’я» в особі ліквідатора Іванюка О.М.

про порушення провадження у справі та визнання боржника банкрутом,  

                                                       ВСТАНОВИВ:

29.08.2016 року до господарського суду Черкаської області надійшла заява ВСК «Міжгір’я» в особі ліквідатора Іванюка О.М. про порушення провадження у справі та визнання боржника банкрутом.       

Ухвалою суду від 30.08.2016 року заяву прийнято до розгляду.

Від арбітражних керуючих Голінного А.М., Новосельцева В.П., Назаренка С.А. надійшли заяви про участь у справі.

У судовому засіданні 28.09.2016 року голова ліквідаційної комісії Іванюк О.М. підтримав заяву від 22.08.2016 року, просить визнати банкрутом сільськогосподарський кооператив «Міжгір’я» та призначити його ліквідатором підприємства.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застовуються положення Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції з 19.01.2013 року).

Арбітражні керуючі Голінний А.М., Новосельцев В.П. та Назаренко С.А. в судове засідання не з’явилися.

Заслухавши голову ліквідаційної комісії Іванюка О.М. та дослідивши наявні у справі докази, суд встановив наступне.

ВСК «Міжгір’я» створене за рішенням засновників громадян України. Діючими членами (учасниками) Кооперативу є фізичні особи, громадяни України, яким належить 100% статутного капіталу (фонду) Кооперативу.

24.04.2016 року членами (учасниками) кооперативу прийнято рішення про припинення фінансово - господарської діяльності ВСК "Міжгір’я" шляхом початку процедури з припинення (для подальшої ліквідації).

Загальні збори членів призначили ліквідатором Кооперативу - Дем'янчук Ганну Ничипорівну та передали їй повноваження по управлінню справами Кооперативу.

З моменту прийняття рішення про початок процедури ліквідації Кооперативу, ліквідатор виявив всіх кредиторів боржника та з'ясував розмір їх грошових вимог.

18.08.2016 року ліквідатором проведена інвентаризація наявного майна кооперативу, за результатами якої складений проміжний ліквідаційний баланс.

18.08.2016 року на загальних зборах членами (учасниками) ВСК «Міжгір’я» було прийнято рішення про зміну ліквідатора та призначення з 19.08.2016 ліквідатором кооперативу Іванюка О.М. Новопризначеним ліквідатором було встановлено, що згідно відомостей інвентаризації вартості майна боржника недостатньо для задоволення вимог кредиторів.

Заборгованості по податках і зборах (обов'язкових платежах) немає. Заборгованості по відшкодуванню шкоди, заподіяної життю та здоров'ю, а також по виплаті авторської винагороди немає. Заборгованість з оплати праці відсутня. Загальна сума заборгованості - 11888,09 млн. грн. Заставленого майна немає. Дебіторська заборгованість підприємств та організацій станом на 22.08.2016 року відсутня.

Розрахунково-касове обслуговування боржника здійснюють наступні установи банків: р/р № 26005298008 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, МФО 380805.

Станом на 22.08.2016 року в трудових відносинах з боржником жодна особа не перебуває.

Оплата процедури ліквідації ВСК «Міжгір’я» буде здійснюватися за рахунок наявних активів кооперативу, наявність яких підтверджується відомостями інвентаризації.

Згідно частини 2 та 3 статті 95 Закону за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи, майна якої недостатньо для задоволення вимог кредиторів, господарський суд визнає боржника, який ліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом для призначення розпорядника майна. Обов’язки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності у нього статусу арбітражного керуючого. Вирішення питання щодо визнання боржника банкрутом здійснюється в судовому засіданні, що проводиться не пізніше чотирнадцяти днів після порушення провадження у справі в загальному порядку, визначеному цим Законом.

Кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу.

Виходячи з наведеного, наявні підстави для порушення провадження у справі, визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

При цьому суд враховує, що боржник не може відновити свою платоспроможність, а задовольнити вимоги кредиторів можливо лише за умови відкриття ліквідаційної процедури в разі виявлення майна у цій процедурі.

Щодо кандидатури на посаду ліквідатора суд зазначає наступне.

Суд при визначенні кандидатури ліквідатора враховує кваліфікацію та професійні якості арбітражних керуючих Іванюка О.М., Голінного А.М., Новосельцева В.П. та Назаренка С.А.

Виходячи із наданих заяв, арбітражні керуючі мають певні переваги один перед одним в певних показниках. Однак вирішальною обставиною у виборі арбітражного керуючого Іванюка О.М., якого суд призначає на посаду ліквідатора банкрута, суд відзначає його стаж роботи арбітражним керуючим з 2011 року, четвертий рівень кваліфікації та виконання обов’язків голови ліквідаційної комісії кооперативу.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції з 19.01.2013 року), статтею 86 Господарського процесуального кодексу України, суд  

ПОСТАНОВИВ:

1.Порушити провадження у справі про банкрутство виробничого сільськогосподарського кооперативу «Міжгір’я».

2.Визнати виробничий сільськогосподарський кооператив «Міжгір’я» (Черкаська область, Смілянський район, село Плескачівка, вул. Бондаренків, буд.2, код ЄДРПОУ 03791798) банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців.      

3.Ліквідатором банкрута призначити голову ліквідаційної комісії арбітражного керуючого Іванюка Олександра Миколайовича (а/с 707, м. Черкаси, 18003, ідентифікаційний код 3131822657).        

4.Відмовити арбітражним керуючим Голінному А.М., Новосельцеву В.П., Назаренку С.А. у призначенні ліквідатором у даній справі.

5.Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

6.Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, текст якого додається.

7.Кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

8.Після закінчення строку для подання кредиторських вимог, ліквідатора надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку п. 5 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», скласти реєстр вимог кредиторів та подати на затвердження господарському суду реєстр вимог кредиторів.

9.Зобов'язати ліквідатора:

- заходи ліквідаційної процедури проводити у відповідності до вимог статей 37-48 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

- подати на затвердження до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс.

10.Відповідно до статті 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

- господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо;

- строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав;

- у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;

- припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;

- відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

- продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Законом;

- скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;

- вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі;

- виконання зобов'язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбачених цим розділом;

- з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

 

Постанову направити боржнику, Головному управлінню юстиції у Черкаській області, державному реєстратору, відділу ДВС Смілянського районного управління юстиції, ліквідатору.  

 

Постанова суду набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду.

 

Суддя                                                                                                        С.С. Боровик