flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Постанова по справі № 925/1161/16 від 29 вересня 2016 року (порушення провадження у справі про банкрутство та визнання боржника банкрутом)

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА   

                                  ІМЕНЕМ УКРАЇНИ          

29 вересня 2016 року       м. Черкаси       Справа № 925/1161/16

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С. з секретарем судового засідання Вініченко О.Б., за участю:

голови ліквідаційної комісії - Іванюка О.М. (особисто),

розглянувши у відкритому підготовчому  засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду справу №925/1161/16

за заявою голови ліквідаційної комісії приватного підприємства «Маралінга» про порушення провадження у справі про банкрутство,

                                                       ВСТАНОВИВ:

До господарського суду Черкаської області надійшла заява голови ліквідаційної комісії приватного підприємства «Маралінга» про порушення провадження у справі про банкрутство боржника, визнання його банкрутом та призначення ліквідатором банкрута голову ліквідаційної комісії Білеру Віктора Михайловича.    

Ухвалою суду від 23.09.2016 року заяву прийнято до розгляду.

Від кредитора Білери О.В. надійшло клопотання про розгляд справи без його участі за наявними матеріалами, заяву голови ліквідаційної комісії підтримує.

У судовому засіданні 29.09.2016 року голова ліквідаційної комісії заяву підтримав, просить суд її задовольнити.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції з 19.01.2013 року).

Заслухавши голову ліквідаційної комісії, дослідивши наявні у справі докази, суд встановив наступне.

21.07.2016 року засновниками підприємства прийнято рішення про припинення фінансово - господарської діяльності ПП «Маралінга» шляхом початку процедури з припинення (для подальшої ліквідації).

Збори засновників призначили головою ліквідаційної комісії підприємства — Білеру Віктора Михайловича та передали йому повноваження по управлінню справами підприємства.

Про припинення юридичної особи було повідомлено всіх відомих кредиторів підприємства, зокрема, було повідомлено фіскальний орган – ДПІ у м. Черкасах, інші державні органи, з якими державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань здійснює електронний обмін відомостями, а саме: ДПІ, фонди соціального страхування, ПФУ.

Після офіційного оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи з ЄДР за період з 21.07.2016 року по 21.07.2016 року до голови ліквідаційної комісії з вимогою (заявою) звернувся лише один кредитор - Білера Олег Вікторович.

З моменту прийняття рішення про початок процедури ліквідації підприємства, голова ліквідаційної комісії виявив всіх кредиторів боржника та зясував розмір їх грошових вимог.

20.09.2016 року головою ліквідаційної комісії проведена інвентаризація наявного майна підприємства, за результатами якої складений проміжний ліквідаційний баланс.

21.09.2016 року на зборах засновників підприємства було прийнято наступні рішення: затверджено проміжний ліквідаційний баланс підприємства; про звернення до господарського суду Черкаської області із заявою про порушення справи про банкрутство  боржника та призначення ліквідатором – голови ліквідаційної комісії.

В результаті проведених ліквідаційних процедур головою ліквідаційної комісії було встановлено, що вартості майна боржника недостатньо для задоволення вимог кредиторів.

Станом на 21.09.2016 року сума активів боржника складає 318 100,00 грн. Кредиторська заборгованість боржника складає 648 000,00 грн. Заборгованості по податках і зборах (обовязкових платежах), по відшкодуванню шкоди, заподіяної життю та здоровю, а також по виплаті авторської винагороди, з оплати праці немає. Дебіторська заборгованість відсутня. Заставного майна немає.

Таким чином, загальна сума активів складає 318 100,00 грн., яких недостатньо для погашення всієї заборгованості перед кредитором.

В трудових відносинах з боржником жодна особа не перебуває.

Оплата процедури ліквідації ПП «Маралінга» буде здійснюватися за рахунок наявних активів підприємства.

26.09.2016 року засновниками ПП «Маралінга» було прийнято рішення про зміну персонального складу ліквідаційної комісії шляхом призначення головою ліквідаційної комісії підприємства Іванюка О.М.

Згідно частини 2 та 3 статті 95 Закону-2013 за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи, майна якої недостатньо для задоволення вимог кредиторів, господарський суд визнає боржника, який ліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом для призначення розпорядника майна. Обов’язки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності у нього статусу арбітражного керуючого. Вирішення питання щодо визнання боржника банкрутом здійснюється в судовому засіданні, що проводиться не пізніше чотирнадцяти днів після порушення провадження у справі в загальному порядку, визначеному цим Законом.

Кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу.

Виходячи з наведеного, наявні підстави для порушення провадження у справі, визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

При цьому суд враховує, що боржник не може відновити свою платоспроможність, а задовольнити вимогу кредитора можливо лише за умови відкриття ліквідаційної процедури в разі виявлення майна у цій процедурі.

Суд вважає за можливе покласти обов’язки ліквідатора на голову ліквідаційної комісії – Іванюка Олександра Миколайовича.   

Керуючись статтею 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції від 19.01.2013 року), статтею 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

   ПОСТАНОВИВ:

1.Порушити провадження у справі про банкрутство приватного підприємства «Маралінга» (вул. Чигиринська, буд.13, м. Черкаси, код ЄДРПОУ 35436022).    

2.Визнати приватне підприємство «Маралінга» банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців.

3.Ліквідатором банкрута призначити голову ліквідаційної комісії – Іванюка Олександра Миколайовича (а/с 707, м. Черкаси, 18003).

4.Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, текст якого додається.

5.Кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

6.Після закінчення строку для подання кредиторських вимог, ліквідатора надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку пункту 5 статті 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», скласти реєстр вимог кредиторів та подати на затвердження господарському суду реєстр вимог кредиторів.

7.Зобов'язати ліквідатора:

- заходи ліквідаційної процедури проводити у відповідності до вимог статей 37-48 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

- подати на затвердження до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс.

8.Відповідно до статті 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

- господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо;

- строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав;

- у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;

- припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;

- відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

- продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Законом;

- скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;

- вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі;

- виконання зобов'язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбачених цим розділом;

- з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

Постанову направити боржнику, Головному управлінню юстиції у Черкаській області, державному реєстратору, Придніпровському відділу ДВС Черкаського міського управління юстиції, ДПІ у м. Черкаси, УПФУ в м. Черкаси, голові ліквідаційної комісії.

Постанова суду набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду.

Суддя                                                             С.С.Боровик