flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/1175/15 від 13 серпня 2015 року (порушення провадження у справі про банкрутство)

               ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

 УХВАЛА

про порушення провадження у справі

13 серпня 2015 року                       м. Черкаси                  Справа № 925/1175/15

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С. з секретарем судового засідання Вініченко О.Б., за участю представників:

ініціюючого кредитора: Ступак Н.В. – по довіреності,

боржника: Артеменко О.О. - керівник,

арбітражний керуючий: Самосуд Ж.О. - особисто,  

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву товариства з обмеженою відповідальністю “Агрохімгрупа Компаній” від 15.07.2015 року

до приватного підприємства “СЛВ”

про порушення провадження у справі про банкрутство,

                                                           ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Агрохімгрупа Компаній” звернулось до суду із заявою від 15.07.2015 року про порушення провадження у справі про банкрутство приватного підприємства “СЛВ”.

Ухвалою суду від 17.07.2015 року відповідно до статті 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» прийнято до розгляду заяву про порушення справи про банкрутство, призначено підготовче засідання.

Відповідно до статті 114 Закону кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень ліквідатора банкрута визначається судом самостійно із застосуванням автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України. Під час прийняття заяви про порушення справи про банкрутство суд в ухвалі зобов'язує визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого надати заяву на участь у даній справі та, у разі неотримання судом від нього такої заяви, ліквідатор банкрута призначається судом без застосування автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України, 16.07.2015 року визначено арбітражного керуючого Самосуд Жанну Олександрівну, згода якої на участь у справі надійшла 28.07.2015 року за №02-10/1.

Представник ініціюючого кредитора в підготовчому засіданні 13.08.2015 року просить порушити провадження у справі про банкрутство боржника.

Представник боржника в підготовче засідання 13.08.2015 року з’явився, не заперечує проти порушення провадження у справі про банкрутство.

Від арбітражних керуючих Новосельцева В.П., Сиволобова М.М., Ярмолінського Ю.В., Левченка В.М. надійшли заяви від 22.07.2015 року №02/360, від 22.07.2015 року №01-16/758, від 27.07.2015 року №01-21/52, від 28.07.2015 року про участь у справі №925/1175/15.

Заслухавши доводи та пояснення представників ініціюючого кредитора та боржника, дослідивши подані матеріали, судом встановлено наступне.

Боржник неспроможний виконати протягом трьох місяців свої грошові зобов’язання перед кредитором на загальну суму 730 012,74 грн., після встановленого строку для їх виконання, що підтверджується наступним:

Рішенням господарського суду Черкаської області від 02.12.2014 року по справі №925/1932/14 стягнуто з приватного підприємства “СЛВ” на користь товариства з обмеженою відповідальністю “Агрохімгрупа Компаній” 715 698,76 грн. боргу та 14 313,98 грн. витрат зі сплати судового збору.

На виконання судового рішення було видано наказ господарського суду Черкаської області від 04.03.2015 року, який був пред’явлений до виконання Центральному відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції. 17.03.2015 року відділом ДВС винесена постанова про відкриття виконавчого провадження. Рішення суду не виконано.

Відповідно до частини 2 статті 16 Закону у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника.

Згідно з вимогами статті 1 Закону неплатоспроможність - неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку грошові зобов'язання перед кредиторами не інакше, як через відновлення його платоспроможності.

Пунктом 2 частини 3 статті 10 Закону визначено, що безспірні вимоги кредиторів - грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

При визначенні розміру вимог за грошовими зобов'язаннями господарський суд враховує, що грошове зобов'язання (стаття 1 Закону) – зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України.

Склад і розмір грошових зобов'язань, в тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням процентів, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подачі в господарський суд заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом.

Виходячи з наведеного, наявні підстави для порушення провадження у справі і віднесення до складу грошових вимог ініціюючого кредитора 730 012,74 грн.

З метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, здійснюється офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство 16.07.2015 року надано довідку про кандидатуру для призначення розпорядником майна у справі арбітражного керуючого Самосуд Ж.О.

Від арбітражного керуючого надійшла заява про участь у справі, в якій також зазначається, що вона не належить до жодної категорії осіб, зазначених у частині 2 статті 114 Закону.

З огляду на зазначене, господарський суд вважає за необхідне ввести процедуру розпорядження майном боржника, призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Самосуд Ж.О.

Керуючись статтями 1, 10, 16, частиною 2 статті 115 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», статтями 4-1, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Порушити провадження у справі про банкрутство приватного підприємства “СЛВ” (юридична адреса: м. Черкаси, вул. Ільїна, буд.55, оф.5, ідентифікаційний код 32180581).

2.Визначити розмір вимог ініціюючого кредитора - товариства з обмеженою відповідальністю “Агрохімгрупа Компаній” (Київська область, Білоцерківський район, с. Шкарівка, вул. Миру, буд.4, ідентифікаційний код 31712836) у сумі 730 012,74 грн.

3.Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

4.Ввести процедуру розпорядження майном боржника.

5.Розпорядником майна боржника призначити арбітражного керуючого Самосуд Ж.О., свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1344 від 16.07.2013 року, ідентифікаційний номер 2906400049.

Встановити арбітражному керуючому Самосуд Ж.О. оплату послуг за виконання повноважень розпорядника майна в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень, шляхом її авансування ініціюючим кредитором.

6.Вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

7.Накласти арешт на все майно боржника та кошти на його рахунках. Боржник зареєстрований за адресою: м. Черкаси, вул. Ільїна, буд.55, оф.5.

8.Зобов’язати розпорядника майна:

- не пізніше 05.10.2015 року подати до господарського суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів;

- не пізніше 05.10.2015 року скласти реєстр вимог кредиторів та подати його на затвердження до господарського суду;  

- разом з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації майна боржника та визначити його вартість, провести інвентаризацію майна боржника не пізніше 05.10.2015 року.

9.Попереднє засідання суду призначити на 1400 годину 12 жовтня 2014 року.

Здійснити офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет, текст якого додається.

 

Копію ухвали направити боржнику, ініціюючому кредитору, розпоряднику майна Самосуд Ж.О., Головному управлінню юстиції у Черкаській області, державному реєстратору, відділу ДВС Центрального МУЮ.

Ухвала набирає законної сили з дня її винесення - 13.08.2015 року.

Суддя                                                                                            С.С.Боровик