flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 925/1204/15 від 6 серпня 2015 року (порушення провадження у справі про банкрутство)

              ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про порушення провадження у справі

06 серпня 2015 року                      м. Черкаси                   Справа № 925/1204/15

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С. з секретарем судового засідання Вініченко О.Б., за участю представників:

ініціюючого кредитора: Голінний А.М. – ліквідатор, Кармоліт Я.В. – по довіреності,

боржника: не з’явився,

арбітражний керуючий Сімоненко С.О.: не з’явився,   

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Дельта-ЛТД»

до товариства з обмеженою відповідальністю «Лани Христинівщини»

про порушення провадження у справі про банкрутство,                                   

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дельта-ЛТД» звернулось до суду із заявою від 21.07.2015 року про порушення провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Лани Христинівщини».

Ухвалою суду від 24.07.2015 року відповідно до статті 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» прийнято до розгляду заяву про порушення справи про банкрутство, підготовче засідання призначено на 06.08.2015 року.

Відповідно до статті 114 Закону кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень ліквідатора банкрута визначається судом самостійно із застосуванням автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України. Під час прийняття заяви про порушення справи про банкрутство суд в ухвалі зобов'язує визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого надати заяву на участь у даній справі та, у разі неотримання судом від нього такої заяви, ліквідатор банкрута призначається судом без застосування автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України, 22.07.2015 року визначено арбітражного керуючого Сімоненка Сергія Олександровича (просп. А.Навої, буд.69, кв.346, м. Київ, Україна, 02125), згода якого на участь у справі надійшла 06.08.2015 року.  

Представник ініціюючого кредитора та ліквідатор «Дельта-ЛТД» Голінний А.М. в підготовчому засіданні просять порушити провадження у справі про банкрутство боржника.

Представник боржника в підготовче засідання не з’явився, що не перешкоджає розгляду справи.

Заслухавши доводи та пояснення представника ініціюючого кредитора та ліквідатора Голінного А.М., дослідивши подані матеріали, судом встановлено наступне.

Боржник неспроможний виконати протягом трьох місяців свої грошові зобов’язання перед кредитором на загальну суму 1 069 826 грн., після встановленого строку для їх виконання, що підтверджується наступним:

Рішенням господарського суду Черкаської області від 17.02.2015 року по справі №925/2260/14 стягнуто з ТОВ «Лани Христинівщини» на користь ТОВ «Дельта-ЛТД» 1 069 826 грн. боргу та 21 396,52 грн. витрат зі сплати судового збору.

На виконання судового рішення було видано наказ господарського суду Черкаської області від 12.03.2015 року, який пред’явлено до виконання відділу державної виконавчої служби Христинівського районного управління юстиції.

17.03.2015 року відділом ДВС винесена постанова про відкриття виконавчого провадження. Рішення суду не виконано.

Відповідно до частини 2 статті 16 Закону у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника.

Згідно з вимогами статті 1 Закону неплатоспроможність - неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку грошові зобов'язання перед кредиторами не інакше, як через відновлення його платоспроможності.

Пунктом 2 частини 3 статті 10 Закону визначено, що безспірні вимоги кредиторів - грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

При визначенні розміру вимог за грошовими зобов'язаннями господарський суд враховує, що грошове зобов'язання (стаття 1 Закону) – зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України.

Склад і розмір грошових зобов'язань, в тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням процентів, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подачі в господарський суд заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом.

Виходячи з наведеного, наявні підстави для порушення провадження у справі і віднесення до складу грошових вимог ініціюючого кредитора 1 069 826 грн.

Відповідно до частин 9-10 статті 16 Закону в ухвалі про порушення провадження у справі про банкрутство зазначається про: порушення провадження у справі про банкрутство; визнання вимог кредитора та їх розмір; введення мораторію на задоволення вимог кредиторів; введення процедури розпорядження майном; призначення розпорядника майна, встановлення розміру оплати його послуг та джерела її сплати; вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, який не може перевищувати місяця та двадцяти днів після дати проведення підготовчого засідання суду; дату складення розпорядником майна реєстру вимог кредиторів та подання його на затвердження до господарського суду, яка не може бути пізніше місяця та двадцяти днів після дати проведення підготовчого засідання суду; дату попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше двох місяців та десяти днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду; строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника, який не може перевищувати двох місяців, а в разі значного обсягу майна - трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду.

З метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, здійснюється офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Таке оголошення має містити повне найменування боржника, його поштову адресу, банківські реквізити, найменування та адресу господарського суду, номер справи, відомості про розпорядника майна, граничний строк подання заяв конкурсних кредиторів з вимогами до боржника.

Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство 22.07.2015 року надано довідку про кандидатуру для призначення розпорядником майна у справі арбітражного керуючого Сімоненка Сергія Олександровича.

06.08.2015 року від арбітражного керуючого надійшла заява про участь у справі.

З огляду на зазначене, господарський суд вважає за необхідне ввести процедуру розпорядження майном боржника, призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Сімоненка С.О.

Керуючись Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», статтями 4-1, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

  УХВАЛИВ:

1.Порушити провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Лани Христинівщини» (Черкаська обл., м. Христинівка, вул. 60-ти річчя Жовтня, буд.16, код ЄДРПОУ 36781800).

2.Визначити розмір вимог ініціюючого кредитора - товариства з обмеженою відповідальністю «Дельта-ЛТД» (Черкаська обл., м. Умань, вул. Тищика, буд.13А, кв.19, код ЄДРПОУ 33050289) у сумі 1 069 826 грн.

3.Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

4.Ввести процедуру розпорядження майном боржника.

5.Розпорядником майна боржника призначити арбітражного керуючого Сімоненка С.О., свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1365 від 19.07.2013 року.

Встановити арбітражному керуючому Сімоненку С.О. оплату послуг за виконання повноважень розпорядника майна в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень, шляхом її авансування ініціюючим кредитором.

6.Вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

7.Накласти арешт на все майно боржника та кошти на його рахунках. Боржник зареєстрований за адресою: Черкаська обл., м. Христинівка, вул. 60-ти річчя Жовтня, буд.16.

8.Зобов’язати розпорядника майна 22 вересня 2015 року подати до господарського суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів.

Зобов’язати розпорядника майна 22 вересня 2015 року скласти реєстр вимог кредиторів та подати його на затвердження до господарського суду.

Зобов’язати розпорядника майна до 22 вересня 2015 року провести інвентаризацію майна боржника.

9.Попереднє засідання суду призначити на 12 год. 00 хв. 01 жовтня 2015 року.

10.Здійснити офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет, текст якого додається.

Ухвала набирає законної сили з дня її винесення 06.08.2015 року.

Суддя                                                                                          С.С.Боровик