flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/1243/15 від 12 жовтня 2015 року (визнання вимог кредиторів)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

12 жовтня 2015 року                        м. Черкаси                Справа № 925/1243/15

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С. з секретарем судового засідання Вініченко О.Б., за участю представників сторін:

від ініціюючого кредитора: не з’явився,

від боржника: не з’явився,

арбітражний керуючий Борейко В.А. (особисто),

ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК»: не з’явився,

ПАТ КБ «Приватбанк»: Севченков І.Г. (по довіреності),

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали заяви №21565/23-01-10-009 від 24.07.2015 року державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області 

до приватного підприємства “Будівельна компанія 2005”

про порушення провадження у справі про банкрутство, 

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 12.08.2015 року порушено провадження у справі про банкрутство приватного підприємства “Будівельна компанія 2005” (м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд.242/1, офіс 703, код ЄДРПОУ 33536305). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном боржника. Розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Борейка В.А. Попереднє засідання суду призначено в судовому засіданні 12.10.2015 року. Визначено розмір вимог ініціюючого кредитора – 1 551 410,49 грн.

Після оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство ПП “Будівельна компанія 2005” минув встановлений строк для подання до господарського суду письмових заяв з вимогами до боржника.   

03.09.2015 року від ПАТ КБ «Приватбанк» надійшла заява про визнання конкурсним кредитором на суму 31 961,65 грн. 

21.09.2015 року від ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК» надійшла заява про визнання забезпечених заставою (іпотекою) вимог на суму 166 590,99 грн.

Представник ініціюючого кредитора у судове засідання 12.10.2015 року не з’явився, що не перешкоджає розгляду справи.

Представник кредитора ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання 12.10.2015 року з’явився, просить визнати вимоги до боржника на суму 31 961,65 грн.     

Представник кредитора ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК» у судове засідання 12.10.2015 року не з’явився, що не перешкоджає розгляду справи.

Арбітражний керуючий Борейко В.А. у судове засідання 12.10.2015 року з’явився, надав письмовий звіт про надіслані кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог, реєстр вимог кредиторів, в якому визнано повністю вимоги ініціюючого кредитора на суму 1 551 410,49 грн. та ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 31 961,65 грн.

Щодо вимог ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК», які забезпечені заставою (іпотекою) на суму 166 590,99 грн., заперечує з підстав того, що строк на звернення із конкурсними вимогами сплив, у зв’язку із цим просить суд включити грошові вимоги в сумі 166 590,99 грн. в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Представник боржника не з’явився, що не перешкоджає розгляду справи.

Заслухавши у попередньому засіданні доводи розпорядника майна боржника Борейко В.А. та представника ПАТ КБ «Приватбанк», дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне визнати вимоги:

- державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області на суму 1 551 410,49 грн.;

- публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» на суму 31 961,65 грн.;

- публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК» на суму 166 590,99 грн. як забезпечені заставою (іпотекою).

Відповідно до статті 23 Закону конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов’язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Відносно заперечення розпорядника майна Борейка В.А. щодо визнання грошових вимог на суму 166 590,99 грн. ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК», які забезпечені заставою (іпотекою), та їх включення в шосту чергу в ліквідаційній процедурі, суд не погоджується з такими твердженнями з огляду на наступне.

Відповідно до частини 8 статті 23 закону розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за їх відсутності - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав.

Вимоги забезпечених кредиторів не включаються до жодної з черг та погашаються позачергово (частина 9 статті 45 закону).

Необхідно враховувати також частину 4 статті 42 закону, згідно з якою майно, що «є предметом забезпечення, не включається до складу ліквідаційної маси і використовується виключно для задоволення вимог кредитора за зобов’язаннями, які воно забезпечує». При цьому таке майно реалізовується в порядку, визначеному цим законом, а «кошти, що залишилися після задоволення забезпечених вимог та покриття витрат, пов’язаних з утриманням, збереженням та продажем предмета забезпечення, підлягають включенню до складу ліквідаційної маси». Аналізуючи вказані норми, суд зазначає, що всі гроші від реалізації предмета застави направляються для задоволення вимог забезпеченого кредитора.

У будь-якому разі в розпорядника майна є обов’язок включити до реєстру вимоги забезпечених кредиторів. У разі порушення обов’язку це може бути підставою для припинення повноважень розпорядника або навіть для анулювання його ліцензії.

Згідно з частиною 2 статті 25 Закону у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

За результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу.

У реєстрі вимог кредиторів повинні міститися відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов’язаннями, черговість задоволення кожної вимоги.

Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов’язань у шосту чергу та може бути предметом мирової угоди.

Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі при спрощеному порядку розгляду справи про банкрутство.

Суд на підставі частини 2 статті 25 Закону вважає за необхідне зобов’язати кредитора та розпорядника майна провести засідання зборів кредиторів, на якому обрати комітет кредиторів.

Керуючись статтею 23, частиною 2 статті 25, статтею 45 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, статтею 86 ГПК України, суд 

УХВАЛИВ:

1.Визнати вимоги кредиторів приватного підприємства “Будівельна компанія 2005” (м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд.242/1, офіс 703, код ЄДРПОУ 33536305), які підлягають до задоволення:

- державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області на суму 1 551 410,49 грн. підлягають до задоволення у третю чергу;

- публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» на суму 31 961,65 грн. підлягають до задоволення: 21 979,25 грн. у четверту чергу, 9 982,40 грн. у шосту чергу;

- публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК» на суму 166 590,99 грн. як забезпечені заставою (іпотекою) та внести їх окремо до реєстру вимог кредиторів.

2.Затвердити реєстр вимог кредиторів приватного підприємства “Будівельна компанія 2005”.

3.Встановити, що штраф та пеня в процедурі банкрутства боржника до складу грошового зобов’язання перед кредиторами не зараховуються.

4.Встановити, що особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.    

5.Зобов’язати розпорядника майна Борейка В.А. скликати на 1100 годину 22.10.2015 року та провести збори кредиторів за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд.242/1, офіс 703, на яких обрати комітет кредиторів.  

Зобов’язати розпорядника майна скликати на 1200 годину 22.10.2015 року та провести засідання комітету кредиторів за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд.242/1, офіс 703.

6.Призначити на 1100 годину 17.12.2015 року засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду.

Суддя                                                                                      С.С. Боровик