flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Постанова по справі № 925/1428/17 від 4 грудня 2017 року (про визнання банкрутом)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2017 року                                   м. Черкаси                             Справа № 925/1428/17

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С. з секретарем судового засідання Вініченко О.Б., за участю:

ПАТ «Шполатехагро»: Закусіло О.М. (по довіреності),

голови ліквідаційної комісії Ковшаров І.І.: не з’явився,  

арбітражний керуючий Пушкарь Л.М.: не з’явилася,  

арбітражний керуючий Голінний А.М. не з’явився,

арбітражний керуючий Сиволоб М.М. не з’явився,

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні заяву приватного акціонерного товариства «Шполатехагро» в особі голови ліквідаційної комісії Кошварова І.І. про порушення провадження у справі про банкрутство,

                                                            ВСТАНОВИВ:

07.11.2017 року до господарського суду Черкаської області надійшла заява приватного акціонерного товариства «Шполатехагро» в особі голови ліквідаційної комісії Кошварова І.І. про порушення провадження у справі про банкрутство.        

Ухвалою суду від 08.11.2017 року заяву прийнято до розгляду.

Від арбітражних керуючих Голінного А.М., Сиволоб М.М., Пушкарь Л.М. надійшли заяви про участь у справі.

У судовому засіданні 04.12.2017 року представник ПАТ «Шполатехагро» Закусіло О.М. підтримав заяву від 07.11.2017 року, просить визнати банкрутом приватне акціонерне товариство «Шполатехагро», призначити арбітражного керуючого Пушкарь Л.М. ліквідатором підприємства.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (в редакції з 19.01.2013 року).

Арбітражні керуючі Голінний А.М., Сиволоб М.М., Пушкарь Л.М. в судове засідання не з’явилися.

Заслухавши представника ПАТ «Шполатехагро» Закусіло О.М., дослідивши наявні у справі докази, суд встановив наступне.  

На офіційному сайті Міністерства юстиції України було оприлюднено повідомлення про рішення щодо припинення ПАТ "Шполатехагро" (Боржник) та призначено головою ліквідаційної комісії (ліквідатором) Ковшарова І.І. 

Відомості про початок процедури припинення та встановлення строку до 13.08.2017 року для пред'явлення вимог кредиторами було оприлюднено належним чином.

Після спливу вказаного строку на пред'явлення кредиторських вимог та проведення інвентаризації майна, 08.09.2017 року головою ліквідаційної комісії боржника був складений, та акціонером боржника затверджений проміжний ліквідаційний баланс. Було встановлено, що вартість активів боржника (4 690 302,29 грн.) є меншою за розмір його поточних та довгострокових зобов'язань (290 620 514, 25 грн.).

Згідно бухгалтерського проміжного ліквідаційного балансу, майно боржника складається з:

В межах встановленого строку до боржника було заявлено вимоги 11 кредиторів у сукупному розмірі 290 620 514, 25 грн.

З матеріалів справи вбачається, що рухоме та нерухоме майно, що належить боржнику, не знаходиться в чинній заставі/іпотеці, що підтверджується Інформаційною довідкою №95601610 від 28.08.2017 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майне Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майн щодо суб'єкта, а також Витягом №53226990 від 23.08.2017 року та №53409376 від 13.09.2017 року з Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Боржнику належать на праві власності та перебувають на позабалансовому обліку 1 285 638 шт. простих іменних акцій емітента ВАТ "Шполаагропромтехсервіс", що розміщені в депозитарній установі ПАТ ПРИВАТБАНК" (код ЄДР 14360570).

Боржник підтверджує, що у нього наявне майно, достатнє для покриття судових витрат зокрема на виплату винагороди арбітражному керуючому у мінімальному розмірі не менше ніж за дванадцять місяців його роботи, відшкодування витрат на публікацію оголошень у справі та судового збору, сплаченого кредиторами.

Згідно частини 2 та 3 статті 95 Закону за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи, майна якої недостатньо для задоволення вимог кредиторів, господарський суд визнає боржника, який ліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом для призначення розпорядника майна. Обов’язки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності у нього статусу арбітражного керуючого. Вирішення питання щодо визнання боржника банкрутом здійснюється в судовому засіданні, що проводиться не пізніше чотирнадцяти днів після порушення провадження у справі в загальному порядку, визначеному цим Законом.

Кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу.

Виходячи з наведеного, наявні підстави для порушення провадження у справі, визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

При цьому суд враховує, що боржник не може відновити свою платоспроможність, а задовольнити вимоги кредиторів можливо лише за умови відкриття ліквідаційної процедури в разі виявлення майна у цій процедурі.

Враховуючи заяви арбітражних керуючих Голінного А.М. та Сиволоба М.М. про участь у справі, господарський суд вважає за необхідне призначити ліквідатором приватного акціонерного товариства «Шполатехагро» арбітражного керуючого Пушкарь Лілію Миколаївну, яку було визначено автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого, і отримано від неї заяву від 24.11.2017 року про участь у справі.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 95 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (в редакції з 19.01.2013 року), статтею 86 Господарського процесуального кодексу України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Порушити провадження у справі про банкрутство приватного акціонерного товариства «Шполатехагро».

2.Визнати приватне акціонерне товариство «Шполатехагро» (Черкаська область, м. Шпола, вул. Комінтерна, буд.13, код ЄДРПОУ 32715534) банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців.      

3.Ліквідатором банкрута призначити арбітражного керуючого Пушкарь Лілію Миколаївну, свідоцтво №1423 від 02.08.2013 року (м. Київ, вул. Черняховського, буд.29, код 2545806187).       

4.Відмовити арбітражним керуючим Голінному А.М., Сиволобу М.М. у призначенні ліквідатором у даній справі.

5.Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

6.Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, текст якого додається.

7.Кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

8.Після закінчення строку для подання кредиторських вимог, ліквідатору надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку пункту 5 статті 23 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, скласти реєстр вимог кредиторів та подати на затвердження господарському суду реєстр вимог кредиторів.

9.Зобов'язати ліквідатора:

- заходи ліквідаційної процедури проводити у відповідності до вимог статей 37-48 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”;

- подати на затвердження до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс.

10.Відповідно до статті 38 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

- господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо;

- строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав;

- у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;

- припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;

- відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

- продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Законом;

- скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;

- вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі;

- виконання зобов'язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбачених цим розділом;

- з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

Постанову направити боржнику, Головному управлінню юстиції у Черкаській області, державному реєстратору, відділу ДВС та ДПІ у Шполянському районі, ліквідатору.  

Постанова суду набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду.

Суддя                                                                                    С.С. Боровик