flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Постанова по справі № 925/157/16 від 3 березня 2016 року (про визнання банкрутом)

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

   ІМЕНЕМ УКРАЇНИ      

 03 березня 2016 року                      м. Черкаси                          Справа № 925/157/16

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С. з секретарем судового засідання Вініченко О.Б., за участю:

голови ліквідаційної комісії: Мисан В.М. (особисто),  

представники кредиторів не з’явилися,

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду справу №925/157/16 за заявою голови ліквідаційної комісії товариства з обмеженою відповідальністю «ЮРАТА» про порушення провадження у справі про банкрутство,  

                                                           ВСТАНОВИВ:

Голова ліквідаційної комісії ТОВ “ЮРАТА” Мисан В.М. звернувся до суду із заявою від 19.02.2016 року про порушення справи про банкрутство.  

Ухвалою суду від 22.02.2016 року заяву прийнято до розгляду.  

У судовому засіданні 03.03.2016 року голова ліквідаційної комісії подану заяву підтримав та просив задовольнити.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції з 19.01.2013 року з наступними змінами).  

Заслухавши голову ліквідаційної комісії, дослідивши наявні у справі докази, суд встановив наступне.

Відповідно до статті 10 Закону справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом. Безспірні вимоги кредиторів - це грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

З моменту прийняття рішення про ліквідацію, голова ліквідаційної комісії виявив всіх можливих кредиторів боржника та з’ясував розмір їх грошових вимог.

Після закінчення строку для заявлення вимог кредиторами, складено проміжний  ліквідаційний баланс станом на 15.02.2016 року, згідно з яким вартості майна підприємства недостатньо для задоволення вимог кредиторів.

В результаті проведених ліквідаційних процедур, головою ліквідаційної комісії встановлено, що вартості майна боржника, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, оскільки сума активів боржника складає 0,00 грн., кредиторська заборгованість - 808 183,12 грн.

Заборгованості по відшкодуванню шкоди, заподіяної життю та здоров'ю, а також по виплаті авторської винагороди немає.

Заборгованість з оплати праці відсутня.

Станом на 18.02.2016 року підприємство володіє активами на суму 0,00 грн., що засвідчено проміжним ліквідаційним балансом ТОВ “ЮРАТА” та інвентаризаційними документами.

Заставного майна немає.

Дебіторська заборгованість підприємств та організацій станом на 18.02.2016 року відсутня.

Станом на 18.02.2016 року в трудових відносинах з боржником перебуває одна особа керівник.

Оплата процедури ліквідації ТОВ “ЮРАТА” (оплата витрат пов'язаних з ліквідаційною процедурою) буде здійснюватися за рахунок засновників - Клим'юка Юрія Івановича та Кузнецової Тетяни Анатоліївни.

Таким чином вказані обставини є правовою підставою порушення провадження у справі про банкрутство боржника.

Згідно частин 2 та 3 статті 95 Закону за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи, майна якої недостатньо для задоволення вимог кредиторів, господарський суд визнає боржника, який ліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом для призначення розпорядника майна. Обов’язки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності у нього статусу арбітражного керуючого. Вирішення питання щодо визнання боржника банкрутом здійснюється в судовому засіданні, що проводиться не пізніше чотирнадцяти днів після порушення провадження у справі в загальному порядку, визначеному цим Законом.

Відповідно до інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 року №01-06/606/2013 призначення голови ліквідаційної комісії ліквідатором банкрута, що ліквідується власником, здійснюється господарським судом у виняткових випадках (в залежності від конкретних обставин справи), оскільки голова ліквідаційної комісії (ліквідатор) підпадає під ознаки заінтересованої особи стосовно боржника і відповідно до частини шостої статті 95 Закону несе солідарну відповідальність за незадоволення вимог кредиторів.

Кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу.

Виходячи з наведеного, наявні підстави для порушення провадження у справі, визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

При цьому, суд враховує, що боржник не може відновити свою платоспроможність, а задовольнити вимогу кредитора можливо лише за умови відкриття ліквідаційної процедури в разі виявлення майна у цій процедурі.

Суд вважає можливим покласти обов’язки ліквідатора на голову ліквідаційної комісії – Мисана В.М.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції з 19.01.2013 року та з наступними змінами), статтею 86 Господарського процесуального кодексу України, суд 

ПОСТАНОВИВ:

1.Порушити провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «ЮРАТА» (пров. Комунальний, буд.31/2, м. Черкаси, код ЄДРПОУ 33828148).  

2.Визнати товариство з обмеженою відповідальністю «ЮРАТА» банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців.

3.Ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю «ЮРАТА» призначити голову ліквідаційної комісії Мисана Василя Миколайовича (а/с 2558, м. Черкаси, ідентифікаційний код 3247116032).       

4.Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

5.Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника, товариства з обмеженою відповідальністю «ЮРАТА», банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, текст якого додається.   

6.Кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

7.Після закінчення строку для подання кредиторських вимог, ліквідатору надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку пункту 5 статті 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», скласти реєстр вимог кредиторів та подати на затвердження господарському суду реєстр вимог кредиторів.

8.Зобов'язати ліквідатора:

- заходи ліквідаційної процедури проводити у відповідності до вимог статей 37-48 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

- подати на затвердження до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс.

9.Відповідно до статті 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

- господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо;

- строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав;

- у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;

- припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;

- відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

- продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Законом;

- скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;

- вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі;

- виконання зобов'язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбачених цим розділом;

- з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

Постанову направити боржнику, Головному управлінню юстиції у Черкаській області, державному реєстратору, Центральному відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції, ліквідатору.   

 Постанова суду може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду.

Суддя                                                                                       С.С.Боровик