flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Постанова по справі № 925/2031/15 від 18 січня 2016 року (про визнання банкрутом)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2016 року                          м. Черкаси                  Справа № 925/2031/15

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С. з секретарем судового засідання Вініченко О.Б., за участю:

ліквідатора Цинда Л.Г. (особисто),

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні господарського суду Черкаської області заяву від 21.12.2015 року ліквідатора приватного підприємства «ДІМАРХ»

про порушення справи про банкрутство,  

ВСТАНОВИВ:

Ліквідатор приватного підприємства ДІМАРХ» Цинда Л.Г. звернувся до суду із заявою від 21.12.2015 року про порушення справи про банкрутство.  

Заява вмотивована тим, що 02.10.2015 року прийнято рішення про припинення ПП «ДІМАРХ» шляхом його ліквідації у добровільному порядку та призначено ліквідатором Цинду Людмилу Геннадіївну (ідентифікаційний номер 2509719768, адреса: м. Черкаси, вул. Благовісна, буд.291, кв.67). Повідомлення про прийняття засновниками (учасниками) рішення щодо припинення юридичної особи опубліковано у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації «Бюлетень державної реєстрації» №332.

Під час проведення процедури ліквідації встановлено:

Приватним підприємством «ДІМАРХ» проведено остаточні розрахунки зі сплати страхових коштів, відсутня заборгованість перед Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фондом загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття.

Під час проведення розрахунків з Золотоніською ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області встановлено наступне:

- податок (30) військовий збір (до державного бюджету) сплачено у сумі 467,45 грн., заборгованість відсутня (Акт №2587-20 від 15.12.2015 року);

- податок (85) на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді з/п (на рахунок розмежування казначейства): сплачено у сумі 2 961,92 грн., заборгованість відсутня (Акт №2579-20 від 15.12.2015 року);

- єдиний внесок, нарахування робіт на суми (70) - заробітної плати, винагорода за договорами ЦПХ, доп.по тимчас.непр.: нараховано 20 802,23 грн., здійснено платіж на суму 17 269,28 грн. та знято позитивне сальдо на початок року 334,87 грн., від'ємне сальдо (заборгованість) становить 3 198,08 грн. (Акт №2583-20 від 15.12.2015 року);

- єдиний податок (53) з юридичних осіб (до міського бюджету): нараховано 9 049,96 грн. та пені 674,15 грн. з урахуванням донарахування 338,16 грн., позитивного сальдо на початок року 111,86 грн. та сплачено 3493,45 грн., від'ємне сальдо (заборгованість) становить 5 455,49 грн. та несплаченої пені 663,31 грн. (Акт №2585-20 від 15.12.2015 року);

- орендна плата з юридичних осіб (53) (до міського бюджету): нараховано 71 016,85 грн. та разом з від'ємним значенням сальдо на початок року 63 359,46 грн. і несплаченої пені 3 814,57 грн. від'ємне сальдо (заборгованість) становить 134 376,31 грн. та несплачена пеня 3 814,57 грн. (Акт №2581-20 від 15.12.2015 року).

25.08.2015 року відділом ДВС Золотоніського міськрайонного управління юстиції винесена постанова про відкриття виконавчого провадження ВП №48543761 на підставі вимоги №ю-182-25 від 05.08.2015 року складеної Золотоніською ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області про стягнення з ПП «ДІМАРХ» боргу у сумі 5 540,43 грн.

10.09.2015 року відділом ДВС Золотоніського міськрайонного управління юстиції у ВП№48543761 винесена постанова про арешт коштів боржника ПП «ДІМАРХ» на суму 6 131,47грн. (борг у сумі 5 540,43 грн., виконавчий збір 554,04грн. та витрати в сумі 37,00 грн.).

18.09.2015 року відділом ДВС Золотоніського міськрайонного управління юстиції ВП№48543761 винесена постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження.

Згідно довідки регіонального сервісного центру МВС в Черкаській області №27/23-84 від 15.12.2015 року за ПП «ДІМАРХ» (код 34118515) зареєстрованих транспортних засобів на території області не значиться.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна у ПП «ДІМАРХ», відсутні речові права на нерухоме майно.

Згідно довідки АТ «УКРСІББАНК» (61001, м.Харків, пр.Московський, буд.60, МФО 351005) на відкритих рахунках ПП «ДІМАРХ» (код ЄДРПОУ 34118515) №26005439511700, №26050000005913, №26049439511700 відсутні залишки грошових, коштів.

Згідно акту інвентаризації у ПП «ДІМАРХ» відсутнє майно.

Під час ліквідації у добровільному порядку не виявлено осіб, що мають невиконані зобов'язання перед ПП «ДІМАРХ».

Згідно аудиторського висновку від 17.11.2015 року зобов'язання ПП «ДІМАРХ» перевищує його активи. Підприємство не є платоспроможним.

Станом на 15.12.2015 року розмір загальної заборгованості боржника перед кредиторами складає суму 143 029,88 грн. основного боргу та 4 477, 88 гри. пені.   

Відповідно до частини 1 статті 95 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи. 

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 23.12.2015 року заяву про порушення справи про банкрутство приватного підприємства «ДІМАРХ» (Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка, буд.76, код ЄДРПОУ 34118515) прийнято до розгляду.

У підготовче засідання з’явився голова ліквідаційної комісії боржника, який викладені в заяві обставини підтвердив та просив порушити провадження у справі про банкрутство боржника, визнати боржника банкрутом, ліквідатором призначити голову ліквідаційної комісії.

Як вбачається із заяви та доданих документів, загальна сума кредиторської заборгованості боржника становить 143 029,88 грн. основного боргу та 4 477,88 грн. пені, яка не погашена та визнана боржником.

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 16 Закону у разі звернення до господарського суду боржника із заявою про порушення справи про банкрутство у підготовчому засіданні з’ясовуються ознаки неплатоспроможності боржника або її загрози.

Згідно частини 2 статті 16 Закону у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, а також вирішує інші питання, пов’язані з розглядом справи.

За змістом статті 1 Закону неплатоспроможність – неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку грошові зобов'язання перед кредиторами не інакше, як через відновлення його платоспроможності.

Грошове зобов’язання – зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України.

Склад і розмір грошових зобов’язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням процентів, які зобов’язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом.

Згідно зі статтею 1 Закону суб’єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Виходячи з наведеного, наявні підстави для порушення провадження у справі, визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

При цьому, суд враховує, що боржник не може відновити свою платоспроможність, а задовольнити вимогу кредитора можливо лише за умови відкриття ліквідаційної процедури в разі виявлення майна у цій процедурі.

Частиною 1 статті 37 Закону встановлено, що у випадках, передбачених цим Законом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців.

Відповідно до частини 2 статті 95 Закону за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи, майна якої недостатньо для задоволення вимог кредиторів, господарський суд визнає боржника, який ліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом для призначення розпорядника майна. Обов'язки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності у нього статусу арбітражного керуючого. Вирішення питання щодо визнання боржника банкрутом здійснюється в судовому засіданні, що проводиться не пізніше чотирнадцяти днів після порушення провадження у справі в загальному порядку, визначеному цим Законом.

Суд вважає за можливе покласти обов’язки ліквідатора на Цинду Людмилу Геннадіївну (ідентифікаційний номер 2509719768, адреса: м. Черкаси, вул. Благовісна, буд.291, кв.67).

Частиною 3 статті 38 Закону встановлено, що з метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов’язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, здійснюється офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Частиною 4 вказаної статті встановлено, що повідомлення про визнання боржника банкрутом і про відкриття ліквідаційної процедури мають містити:

-         найменування та інші реквізити боржника, визнаного банкрутом;

-         найменування господарського суду, в провадженні якого знаходиться справа про банкрутство;

-         дату прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

-         відомості про ліквідатора (ліквідаційну комісію).

Враховуючи викладене, керуючись статтями 1, 37, 38, 95 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд

ПОСТАНОВИВ:

1.Порушити провадження у справі про банкрутство приватного підприємства «ДІМАРХ» (Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка, буд.76, код ЄДРПОУ 34118515). 

2.Визнати приватне підприємство «ДІМАРХ» банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців.

3.Ліквідатором приватного підприємства «ДІМАРХ» призначити Цинду Людмилу Геннадіївну (ідентифікаційний номер 2509719768, адреса: м. Черкаси, вул. Благовісна, буд.291, кв.67).

4.Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника - приватного підприємства «ДІМАРХ» банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, текст якого додається.

5.Кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

6.Після закінчення строку для подання кредиторських вимог, ліквідатора надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку пункту 5 статті 23 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, скласти реєстр вимог кредиторів та подати на затвердження господарському суду реєстр вимог кредитор.

Зобов'язати ліквідатора:

- заходи ліквідаційної процедури проводити у відповідності до вимог статей 37-48 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”;

- подати на затвердження до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс до 18.01.2017 року.

Відповідно до статті 38 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

- господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо;

- строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав;

- у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;

- припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;

- відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

- продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Законом;

- скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;

- вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі;

- виконання зобов'язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбачених цим розділом;

- з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

Постанову направити боржнику, Головному управлінню юстиції у Черкаській області, державному реєстратору виконкому Золотоніської РДА, ДВС Золотоніського МУЮ в Черкаській обл., ДПІ у м. Золотоноша Черкаської обл., ліквідатору.

Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду.

Суддя                                                                                      С.С. Боровик