flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Постанова по справі № 925/2050/15 від 18 січня 2016 року (про визнання банкрутом)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2016 року                          м. Черкаси                Справа № 925/2050/15

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С. з секретарем судового засідання Вініченко О.Б., за участю:

ліквідатора Шапран В.М.(особисто),

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні господарського суду Черкаської області заяву від 25.12.2015 року голови ліквідаційної комісії приватного підприємства «Зовнішторг і КН»

про порушення справи про банкрутство,

ВСТАНОВИВ:

Голова ліквідаційної комісії ПП «Зовнішторг і КН» Шапран В.М. звернувся до суду із заявою від 25.12.2015 року про порушення справи про банкрутство.   

Заява вмотивована тим, що 28.10.2015 року прийнято рішення про припинення діяльності ПП «Зовнішторг і КН» (код ЄДРПОУ 25212559, юридична адреса: 18002, м. Черкаси, вул. Сержанта Смірнова, буд.2, кв.186) шляхом ліквідації за рішенням засновника (власника) Шапран Ольги Вікторівни, що проживає за адресою: 18000, м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд.220, кв.39, паспорт НС 166999, виданий 01.10.1996 року Соснівським РВУ МВС України в Черкаській області, ідентифікаційний код 2718014660, створена ліквідаційна комісія у складі Шапрана Віктора Миколайовича - голови ліквідаційної комісії ПП «Зовнішторг і КН», ідентифікаційний номер 1795402498, паспорт НС 166997, виданий 01.10.1996 року Соснівським РВУ МВС України в Черкаській області, який проживає за адресою: 18002, м. Черкаси, вул. Гоголя, буд.288, кв.9, та зобов’язали його вжити заходів, передбачених чинним законодавством по ліквідації приватного підприємства, передали йому повноваження по управлінню справами ПП «Зовнішторг і КН», визначили строк ліквідаційної процедури ПП «Зовнішторг і КН» до чотирьох місяців, строк заявлення кредиторами вимог до ПП «Зовнішторг і КН» установили згідно чинного законодавства два місяці з дня опублікування повідомлення.

Примірник оригіналу рішення засновника щодо припинення юридичної особи ПП «Зовнішторг і КН» 28.10.2015 року надано державному регістратору для проведення реєстраційної дії «Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації».

29.10.2015 року у «Бюлетені державної регістрації» №334 (29) 2015 рік оприлюднені відомості з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців" про прийняття рішення 28.10.2015 року за №3435 - щодо припинення ПП «Зовнішторг і КН», код ЄДРПОУ 25212559, та за №4358 - про персональний склад комісії з припинення юридичної особи та її голову - Шапрана Віктора Миколайовича.

Згідно з процедурою ліквідації юридичної особи відповідно до законодавства України 02.11.2015 року головою ліквідаційної комісії Шапраном В.М. подані Заява про ліквідацію платника податків - приватного підприємства «Зовнішторг і КН», код ЄДРПОУ 25212559, за формою №8-ОПП до ДПІ у місті Черкасах, де платник податків перебуває на обліку, з додатками, довідкою за формою 4-ОПП (про взяття на облік); примірником розпорядчого документа (рішення) власника про ліквідацію та про утворення ліквідаційної комісії, а також Заява про проведення аудиторської перевірки, отримано обхідний лист. До ДПІ у місті Черкасах та Головного управління статистики в Черкаській області подано ліквідаційний баланс підприємства в формі «Фінансового звіту суб’єкта малого підприємства» станом на 28.11.2015 року.

В процесі ліквідації виявлено, що загальна кредиторська заборгованість, визнана боржником, термін погашення якої настав більше трьох років тому, становить – 381 338,49 грн. в т.ч. сума безспірних вимог складає – 11 456,31 грн., сума не підтверджена рішеннями судів та виконавчим провадженням – 367 960,89 грн., сума підтверджена рішеннями судів та виконавчими провадженнями – 13 377, 60 грн. (в т.ч. виконавчого збору 1 407,04 грн.), згідно постанов виконавчої служби накладено арешт на кошти, що належать боржнику та знаходяться або можуть знаходитися на його рахунку в банку в сумі 10 232,99 грн., в т.ч. перед Інформаційно-обчислювальним центром Черкаської облспоживспілки, м. Черкаси, вул. Свято-Троїцька, буд.55, код ЄДРПОУ 05432164, в сумі 8 390,11 грн. та ТОВ «Черкаський регіональний сервісний центр», м. Черкаси, вул. Свято-Троїцька, буд.55, код ЄДРПОУ 05432164, в сумі 1 842,88 грн.

У боржника ПП «Зовнішторг і КН» відсутнє будь-яке майно, в тому числі в заставі або є обтяжене в інший спосіб, включаючи земельні ділянки, нерухоме майно, дебіторська заборгованість складає 496,01 грн., а кредиторська - 381 338,49 грн.

На сьогоднішній день на підприємстві працює дві особи по 1/1000 ставки (мінімальної зарплати): директор - нинішній голова ліквідаційної комісії Шапран В.М. та заст. директора по фінансах - засновник (власник) підприємства Шапран О.В.

На протязі чотирьох останніх років підприємство не здійснювало ніяких господарських операцій. Підприємство не мало і не має спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

У підприємства відкриті рахунки у двох банках: в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Черкаси, МФО 354347, р/р 26002183721001, рахунок арештований, на рахунку кошти складають 818,07 грн., та в філії ПАТ «Укрексімбанк» у м. Черкасах, МФО 354789, р/р 2600700016024, на рахунку кошти відсутні. Рахунків, на яких обліковуються цінні папери, не має.

Таким чином, боржник Приватне підприємство «Зовнішторг і КН», не маючи на балансі будь-якого майна, достатніх грошових коштів на рахунках, а також активів у вигляді оплачених але не виконаних перед боржником обов’язків інших юридичних та фізичних осіб, не може задовольнити вимоги кредиторів та відновити свою платоспроможність.

Відповідно до частини 1 статті 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи. 

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 28.12.2015 року заяву про порушення справи про банкрутство приватного підприємства «Зовнішторг і КН» (код ЄДРПОУ 25212559, юридична адреса: 18002, м. Черкаси, вул. Сержанта Смірнова, буд.2, кв.186) прийнято до розгляду.

У підготовче засідання з’явився голова ліквідаційної комісії боржника, який викладені в заяві обставини підтвердив та просив порушити провадження у справі про банкрутство боржника, визнати боржника банкрутом, ліквідатором призначити голову ліквідаційної комісії.

Як вбачається із заяви та доданих документів, загальна сума кредиторської заборгованості боржника становить 381 338,49 грн., яка не погашена та визнана боржником.

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 16 Закону у разі звернення до господарського суду боржника із заявою про порушення справи про банкрутство у підготовчому засіданні з’ясовуються ознаки неплатоспроможності боржника або її загрози.

Згідно частини 2 статті 16 Закону у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, а також вирішує інші питання, пов’язані з розглядом справи.

За змістом статті 1 Закону неплатоспроможність – неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку грошові зобов'язання перед кредиторами не інакше, як через відновлення його платоспроможності.

Грошове зобов’язання – зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України.

Склад і розмір грошових зобов’язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням процентів, які зобов’язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом.

Згідно зі статтею 1 Закону суб’єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Виходячи з наведеного, наявні підстави для порушення провадження у справі, визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

При цьому, суд враховує, що боржник не може відновити свою платоспроможність, а задовольнити вимогу кредитора можливо лише за умови відкриття ліквідаційної процедури в разі виявлення майна у цій процедурі.

Частиною 1 статті 37 Закону встановлено, що у випадках, передбачених цим Законом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців.

Відповідно до частини 2 статті 95 Закону за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи, майна якої недостатньо для задоволення вимог кредиторів, господарський суд визнає боржника, який ліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом для призначення розпорядника майна. Обов'язки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності у нього статусу арбітражного керуючого. Вирішення питання щодо визнання боржника банкрутом здійснюється в судовому засіданні, що проводиться не пізніше чотирнадцяти днів після порушення провадження у справі в загальному порядку, визначеному цим Законом.

Суд вважає за можливе покласти обов’язки ліквідатора на голову ліквідаційної комісії Шапран Віктора Миколайовича (ідентифікаційний номер 1795402498, паспорт НС 166997, виданий 01.10.1996 року Соснівським РВУ МВС України в Черкаській області, який проживає за адресою: 18002, м. Черкаси, вул. Гоголя, буд.288, кв.9).

Частиною 3 статті 38 Закону встановлено, що з метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов’язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, здійснюється офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Частиною 4 вказаної статті встановлено, що повідомлення про визнання боржника банкрутом і про відкриття ліквідаційної процедури мають містити:

-         найменування та інші реквізити боржника, визнаного банкрутом;

-         найменування господарського суду, в провадженні якого знаходиться справа про банкрутство;

-         дату прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

-         відомості про ліквідатора (ліквідаційну комісію).

Враховуючи викладене, керуючись статтею 1, 37, 38, 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», суд

ПОСТАНОВИВ:

1.Порушити провадження у справі про банкрутство приватного підприємства «Зовнішторг і КН» (код ЄДРПОУ 25212559, юридична адреса: 18002, м. Черкаси, вул. Сержанта Смірнова, буд.2, кв.186).   

2.Визнати приватне підприємство «Зовнішторг і КН» банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців.        

3.Ліквідатором приватного підприємства «Зовнішторг і КН» призначити Шапран Віктора Миколайовича (ідентифікаційний номер 1795402498, паспорт НС 166997, виданий 01.10.1996 року Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області, який проживає за адресою: 18002, м. Черкаси, вул. Гоголя, буд.288, кв.9). 

4.Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника - приватного підприємства «Зовнішторг і КН» банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, текст якого додається.

5.Кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

6.Після закінчення строку для подання кредиторських вимог, ліквідатора надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку пункту 5 статті 23 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, скласти реєстр вимог кредиторів та подати на затвердження господарському суду реєстр вимог кредитор.

Зобов'язати ліквідатора:

- заходи ліквідаційної процедури проводити у відповідності до вимог статей 37-48 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”;

- подати на затвердження до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс до 18.01.2017 року.

Відповідно до статті 38 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

- господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо;

- строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав;

- у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;

- припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;

- відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

- продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Законом;

- скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;

- вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі;

- виконання зобов'язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбачених цим розділом;

- з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

Постанову направити: боржнику, голові ліквідаційної комісії, Головному управлінню юстиції у Черкаській області, державному реєстратору виконкому ЧМР, Центральному відділу ДВС Черкаського міського управління юстиції, ДПІ у м. Черкаси, ліквідатору.

Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду

Суддя                                                                                            С.С. Боровик