flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/2203/14 від 12 січня 2015 року (порушення провадження у справі про банкрутство)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА 

12 січня 2015 року                     м. Черкаси                  Справа № 925/2203/14

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С. з секретарем судового засідання Вініченко О.Б., за участю представників сторін:

від ініціюючого кредитора: Тесля В.І. - по довіреності,

від боржника: не з’явився,

представник арбітражного керуючого Чупруна Є.В.: Тімофєєв В.С. – по довіреності,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали заяви №9621/23-04-10-0251 від 25.11.2014 року Смілянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Черкаській області

до товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІТЕРМ»

про порушення провадження у справі про банкрутство, 

                                                            ВСТАНОВИВ:

Смілянська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Черкаській області звернулася до суду із заявою №9621/23-04-10-0251 від 25.11.2014 року про порушення провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІТЕРМ». 

Ухвалою суду від 04.12.2014 року відповідно до статті 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» прийнято до розгляду заяву про порушення справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІТЕРМ», підготовче засідання призначено на 17.12.2014 року.     

01.12.2014 року до суду надійшла заява арбітражного керуючого Чупруна Є.В. про участь у справі.

У судове засідання 12.01.2015 року представник арбітражного керуючого Чупруна Є.В.: Тімофєєв В.С. з’явився, підтримав заяву арбітражного керуючого Чупруна Є.В. про участь у справі.

Заслухавши доводи та пояснення учасників провадження у справі про банкрутство, дослідивши подані суду матеріали, судом встановлено наступне.

Смілянська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Черкаській області звернулася до суду із заявою №9621/23-04-10-0251 від 25.11.2014 року про порушення провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІТЕРМ». 

Заява мотивована тим, що згідно з постановою Черкаського окружного адміністративного суду від 04.06.2014 року по справі №823/1337/14 (а.с.14-16) стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІТЕРМ» з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника на користь бюджету через Смілянську об’єднану державну податкову інспекцію Головного управління Міндоходів у Черкаській області податковий борг в сумі 1 425 828,73 грн.

У відповідності до Глави 12 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою Правління НБУ №22 від 21.01.2004 року, Смілянською ОДПІ оформлені інкасові доручення від 08.09.2014 року №100, від 25.06.2014 року №54 та №53, від 21.07.2014 року №71, проте повернуті без виконання згідно пункту 2.18 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.

Починаючи з березня 2011 року боржник не виконує свої податкові зобов’язання з податку на додану вартість та з податку на прибуток. Тому ініціюючим кредитором нарахована заборгованість по податку на додану вартість на загальну суму 322 778,75 грн. згідно податкового повідомлення-рішення від 02.03.2011 року №0000142301: основний платіж – 257 674,00 грн., штрафні санкції – 64 588,50 грн., та згідно податкового повідомлення-рішення від 11.05.2011 року №0000422301: основний платіж - 413,00 грн., штрафні санкції - 103,25 грн.

Також заборгованість по податку на прибуток на загальну суму 1 103 049,98 грн. виникла згідно податкового повідомлення-рішення від 02.06.2011 року №0000132301: основний платіж – 857 607,00 грн., штрафні санкції – 214 401,75 грн., та згідно податкового повідомлення-рішення від 11.05.2011 року №0000412301: основний платіж – 25 687,00 грн., штрафні санкції – 6 121,75 грн.

Таким чином, заборгованість товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІТЕРМ» перед бюджетом становить 1 425 828,73 грн.

Відповідно до частини 3 статті 10 Закону справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.

Як вбачається із заяви та доданих до неї документів, загальна сума кредиторських вимог становить 1 425 828,73 грн., які є безспірними відповідно до постанови Черкаського окружного адміністративного суду від 04.06.2014 року по справі №823/1337/14, що є підставою відповідно до вимог частини 3 статті 10 Закону для порушення провадження у справі.

Відповідно до частини 2 статті 16 Закону у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника.

Згідно з вимогами статті 1 Закону неплатоспроможність - неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку грошові зобов'язання перед кредиторами не інакше, як через відновлення його платоспроможності.

Пунктом 2 частини 3 статті 10 Закону визначено, що безспірні вимоги кредиторів - грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

Боржник є суб’єктом підприємницької діяльності, судом встановлена його неспроможність сплатити податкову заборгованість в сумі 1 425 828,73 грн., є безспірною і становить більше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати та не задоволені боржником у термін більше трьох місяців після встановленого для їх погашення строку.

При визначенні розміру вимог за грошовими зобов'язаннями господарський суд враховує, що грошове зобов'язання (стаття 1 Закону) – зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України.

Склад і розмір грошових зобов'язань, в тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням процентів, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подачі в господарський суд заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом.

Виходячи з наведеного, наявні підстави для порушення провадження у справі і віднесення до складу грошових вимог ініціюючого кредитора 1 425 828,73 грн.

Відповідно до вимог статті 16 Закону господарський суд вважає за необхідне вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

Господарський суд вважає за необхідне на підставі частини 9 статті 16 Закону ввести процедуру розпорядження майном боржника та призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Чупруна Євгена Вікторовича.

Керуючись ст.ст. 1, 10, 16, 114, частиною 2 статті 115 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», статтями 41, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

  УХВАЛИВ:

1.Порушити провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІТЕРМ» (Черкаська область, м. Сміла, вул. Жовтнева, буд.77, код ЄДРПОУ 31058658).

2.Визначити розмір вимог ініціюючого кредитора у сумі 1 425 828,73 грн.

3.Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

4.Ввести процедуру розпорядження майном боржника.

5.Розпорядником майна боржника призначити арбітражного керуючого Чупруна Євгена Вікторовича (Свідоцтво арбітражного керуючого №424 від 06.03.2013 року, який проживає за адресою: вул. Петропавлівска, буд.74, оф. 49А, м. Суми, 40000).

Встановити арбітражному керуючому Чупруну Євгену Вікторовичу оплату послуг за виконання повноважень розпорядника майна в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень, шляхом її авансування боржником.

6.Вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

7.Накласти арешт на все майно боржника та кошти на його рахунках. Боржник зареєстрований за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Жовтнева, буд.77.

8.Зобов’язати розпорядника майна: не пізніше 26.02.2015 року подати до господарського суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів;

- не пізніше 26.02.2015 року скласти реєстр вимог кредиторів та подати його на затвердження до господарського суду;  

- разом з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації майна боржника та визначити його вартість, провести інвентаризацію майна боржника не пізніше 26.02.2015 року.

9.Попереднє засідання суду призначити на 1100 годину 12 березня 2015 року.

Засідання провести в приміщенні господарського суду Черкаської області за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307, каб.224.

10.Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІТЕРМ», текст якого додається.

Копію ухвали направити боржнику, ініціюючому кредитору, розпоряднику майна Чупруну Є.В., Головному управлінню юстиції у Черкаській області, державному реєстратору, Смілянському міському відділу державної виконавчої служби Смілянського міськрайонного управління юстиції, Смілянському міськрайонному суду.

Ухвала набирає законної сили з дня її винесення – 12.01.2015 року

 

Суддя                                                                                              С.С.Боровик