flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 925/2369/14 від 13 січня 2015 року (порушення провадження у справі про банкрутство)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

13 січня 2015 року                       м. Черкаси               Справа № 925/2369/14

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С. з секретарем судового засідання Вініченко О.Б., за участю представників сторін:

від ініціюючого кредитора: Усович О.І. - по довіреності,

від боржника: Глухенький О.А. – по довіреності,

арбітражний керуючий: не з’явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали заяви від 22.12.2014 року товариства з обмеженою відповідальністю «Геона»

до товариства з обмеженою відповідальністю «Ексіст Україна»

про порушення провадження у справі про банкрутство, 

                                                            ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Геона» звернулось до суду із заявою від 22.12.2014 про порушення провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Ексіст Україна».   

Ухвалою суду від 25.12.2014 року відповідно до статті 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» прийнято до розгляду заяву про порушення справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Ексіст Україна», підготовче засідання призначено на 13.01.2015 року.    

Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України 23.12.2014 року визначено арбітражного керуючого Славного Євгена Миколайовича.

В судове засідання 13.01.2015 року арбітражний  керуючий  не з’явився, причини неявки суду не повідомив, заяви про погодження на участь у справі до суду не надав.

Представник ініціюючого кредитора Усович О.І. (по довіреності) в судовому засіданні 13.01.2015 року надав розрахунок суми боргу та просив суд розпочати розгляд заяви без участі арбітражного керуючого, за наявними матеріалами в заяві. 

Представник боржника Глухенький О.А. (по довіреності) в судовому засіданні 13.01.2015 року надав відзив на заяву, доповнення до відзиву на заяву, в якому не заперечує щодо процедури банкрутства за заявою ініціюючого кредитора та просить суд розглянути заяву без участі арбітражного керуючого Славного Євгена Миколайовича за наявними матеріалами в заяві.

29.12.2014 року від арбітражного керуючого Голінного А.М. надійшла заява про участь у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Ексіст Україна».

13.01.2015 року від арбітражного керуючого Левченка В.М. надійшла заява про участь у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Ексіст Україна».

Суд після дослідження заяв від 29.12.2014 року арбітражного керуючого Голінного А.М. та від 13.01.2015 року арбітражного керуючого Левченка В.М. вважає за необхідне призначити розпорядником майна товариства з обмеженою відповідальністю «Ексіст Україна» Левченка Василя Миколайовича.

Заслухавши доводи та пояснення учасників провадження у справі про банкрутство, дослідивши подані суду матеріали, судом встановлено наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Геона» звернулось до суду із заявою від 22.12.2014 року про порушення провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Ексіст Україна».    

Заява мотивована тим, що згідно з рішенням господарського суду Черкаської області від 15.05.2014 року по справі №925/711/14 (а.с.41-45) стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю «Ексіст Україна» на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Геона» 349 999,97 грн. основного боргу, 24 068,49 грн. пені та 7 481,36 грн. судового збору. На виконання рішення суду видано наказ від 02.06.2014 року (а.с.46).

Постановою Центрального відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції ВП №44274590 від 04.08.2014 року відкрито виконавче провадження про стягнення з боржника боргу в сумі 381 549,82 грн. (а.с.50).

Також рішенням господарського суду Черкаської області від 03.06.2014 року по справі №925/848/14 (а.с.47-48) стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю «Ексіст Україна» на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Геона» 23 939,44 грн. інфляційних, 10 672,60 грн. - 3% річних, 1 827 грн. судового збору. На виконання рішення суду видано наказ від 16.06.2014 року (а.с.49).

Постановою Центрального відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції ВП №44274531 від 04.08.2014 року відкрито виконавче провадження про стягнення з боржника боргу в сумі 36 439,04 грн. (а.с.51).  

Постановою Центрального відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції ВП №44274590 від 06.08.2014 року накладено арешт на кошти боржника (а.с.52).  

Постановою Центрального відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції ВП №44274590 від 06.08.2014 року накладено арешт на все майно боржника та оголошено заборону на його відчуження (а.с.52).  

Відтак, кредитор має безспірні грошові вимоги до боржника на суму 393 920,37 грн., що перевищує триста мінімальних розмірів заробітної плати, і вказані вимоги не були задоволені боржником протягом більше ніж три місяці.

Відповідно до частини 3 статті 10 Закону справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.

Відповідно до частини 2 статті 16 Закону у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника.

Згідно з вимогами статті 1 Закону неплатоспроможність - неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку грошові зобов'язання перед кредиторами не інакше, як через відновлення його платоспроможності.

Пунктом 2 частини 3 статті 10 Закону визначено, що безспірні вимоги кредиторів - грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

При визначенні розміру вимог за грошовими зобов'язаннями господарський суд враховує, що грошове зобов'язання (стаття 1 Закону) – зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України.

Склад і розмір грошових зобов'язань, в тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням процентів, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подачі в господарський суд заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом.

Виходячи з наведеного, наявні підстави для порушення провадження у справі і віднесення до складу грошових вимог ініціюючого кредитора 393 920,37 грн.   

Відповідно до вимог статті 16 Закону господарський суд вважає за необхідне вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

Господарський суд вважає за необхідне на підставі частини 9 статті 16 Закону ввести процедуру розпорядження майном боржника та призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Левченка Василя Миколайовича.

Керуючись статтями 1, 10, 16, 114 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», статтями 41, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

              УХВАЛИВ:

        1.Порушити провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Ексіст Україна» (вул. Смілянська, буд.23, м. Черкаси, код ЄДРПОУ 36047792).   

2.Визначити розмір вимог ініціюючого кредитора у сумі 393 920,37 грн.

3.Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.  

4.Ввести процедуру розпорядження майном боржника.

5.Розпорядником майна боржника призначити арбітражного керуючого Левченка Василя Миколайовича (Свідоцтво арбітражного керуючого №1276 від 11.07.2013 року, який проживає за адресою: (м. Черкаси, провулок Транспортний, буд.19).

Встановити арбітражному керуючому Левченку В.М. оплату послуг за виконання повноважень розпорядника майна в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень, шляхом її авансування боржником.

6.Вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

7.Накласти арешт на все майно боржника та кошти на його рахунках. Боржник зареєстрований за адресою: вул. Смілянська, буд.23, м. Черкаси.

8.Зобов’язати розпорядника майна: не пізніше 03.03.2015 року подати до господарського суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів;

- не пізніше 03.03.2015 року скласти реєстр вимог кредиторів та подати його на затвердження до господарського суду;  

- разом з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації майна боржника та визначити його вартість, провести інвентаризацію майна боржника не пізніше 03.03.2015 року.   

9.Попереднє засідання суду призначити на 10 год. 00 хв. 17 березня 2015 року.

Засідання провести в приміщенні господарського суду Черкаської області за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307, каб.224.

10.Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Ексіст Україна», текст якого додається.  

Копію ухвали направити боржнику, ініціюючому кредитору, розпоряднику майна Левченку В.М.., Головному управлінню юстиції у Черкаській області, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції, Центральному відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції, Придніпровському районному суду.

Ухвала набирає законної сили з дня її винесення – 13.01.2015 року

Суддя                                                                               С.С. Боровик