flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Постанова від 23 травня 2017 року по справі № 925/439/17 (про визнання банкрутом)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

ПОСТАНОВА   

23 травня 2017 року                                                                  Справа № 925/439/17

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С. з секретарем судового засідання Вініченко О.Б., за участі:

арбітражний керуючий Боровик Р.Л. не з’явився,

представника ТОВ «Агро-Трейд-Актив»: не з’явився,

голова ліквідаційної комісії ТОВ «Агро-Трейд-Актив»: Винниченко Ю.В. (особисто),

розглянувши у відкритому підготовчому  засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду справу №925/439/17

за заявою товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Трейд-Актив»

про порушення провадження у справі про ббанкрутство:

ВСТАНОВИВ:

Голова ліквідаційної комісії ТОВ «Агро-Трейд-Актив» Винниченко Ю.В. звернувся до суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство та призначення його ліквідатором товариства.

Ухвалою суду від 18.04.2017 року заяву прийнято до розгляду.  

В Законі України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” було внесено зміни, так відповідно до частини 2 статті 95 Закону ліквідатор призначається в порядку встановленим законом для призначення розпорядника майна.

Порядок призначення розпорядника майна визначений статтею 114 Закону, та передбачає обов'язкове застосування автоматизованої системи з числа осіб включених до реєстру арбітражних керуючих.

У разі якщо від арбітражного керуючого визначеного автоматизованою системою, не надійшла заява про згоду стати розпорядником майна в цій справі, то розпорядника майна призначає суд без застосування автоматизованої системи із числа осіб внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

Автоматизованою системою арбітражних керуючих 19.04.2017 року було вибрано кандидатуру Боровика Р.Л.

28.04.2017 року від Боровика Р.Л. надійшла заява про згоду на участь у розгляді справи.

22.05.2017 року від ТОВ «Агро-Трейд-Актив» надійшли письмові пояснення, в яких зазначено, що загальна сума заборгованості перед кредиторами становить 1 429 035,20 грн., з яких:

- заборгованість за розрахунками з оплати праці керівника боржника (Аніщенко Ю.В.) складає 169 589,89 грн.,

- кредиторська заборгованість перед «Ар Техно Груп» складає 1 228 222,73 грн.;

- заборгованість з оплати послуг голови ліквідаційної комісії складає 31 222,58 грн. (за грудень 2016 року – 1700 грн., за період з 01.01.2017 року по 30.04.2017 року – 25 600 грн., за травень 2017 року – 3 922,58 грн.).

До активів боржника відносяться грошові кошти в сумі 172 070,25 грн. на поточному рахунку ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, буд.40.

У судовому засіданні 23.05.2017 року голова ліквідаційної комісії ТОВ «Агро-Трейд-Актив» Винниченко Ю.В. підтвердив наявність вищенаведеної заборгованості.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (в редакції чинній з 19.01.2013 року). 

Заслухавши голову ліквідаційної комісії ТОВ «Агро-Трейд-Актив» Винниченко Ю.В., дослідивши наявні у справі докази, суд встановив наступне.

Загальними зборами учасників Боржника було прийнято рішення розпочати процедуру припинення Боржника шляхом його ліквідації; у зв'язку з початком процедури припинення Боржника, ліквідатором Боржника було призначено Винниченка Юрія Валентиновича, рішенням загальних зборів учасників Боржника, ліквідатору було встановлено оплату послуг в розмірі двох мінімальних заробітних плат на місяць.

Відповідно до частини 1 статті 105 Цивільного кодексу України, учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

15.12.2016 року до органу, що здійснює державну реєстрацію, було подано рішення Загальних зборів учасників Боржника про початок процедури припинення Боржника шляхом його ліквідації.

16.12.2016 року державним реєстратором було зроблено запис до ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про відповідні реєстраційні дії щодо Боржника.

Згідно частини 5 статті 105 Цивільного кодексу України, строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

Рішенням загальних зборів учасників Боржника було встановлено строк для заявления вимог кредиторів Товариства у два місяці з дати опублікування оголошення щодо початку процедури припинення Боржника. Оголошення щодо початку процедури припинення Боржника було опубліковано на спеціалізованому інтернет-ресурсі Міністерства юстиції України.

Керуючись приписами статті 111 Цивільного кодексу України ліквідатором було здійснено ряд заходів, обов'язкових в ході ліквідації юридичної особи.

Ліквідатором було складено та подано до органів доходів і зборів звітність за останній звітний період.

Відповідно до Наказу директора №7 від 16.03.2017 року про проведення інвентаризації, керуючись Цивільним кодексом України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 pоку №996-XIV, Наказом Міністерства фінансів України №572 від 17.06.2015 року «Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації, а також іншими нормативними документами, що регулюють проведення інвентаризації, було створено інвентаризаційну комісію та проведено повну інвентаризацію необоротних активів, запасів, матеріальних цінностей, грошових коштів, грошових документів, бланків документів суворої звітності, фінансових інвестицій, розрахунків з дебіторами і кредиторами, станом на 16.03.2017 року.

У Боржника відкрито два поточні рахунки у ПАТ КБ «Приватбанк»: п/р 26005051521738 (валюта - українська гривня) та п/р 26008051514559 (валюта - українська гривня).

За результатами проведеної інвентаризації та аналізу даних бухгалтерського обліку Боржника, встановлено, що станом на 16 березня 2017 року на підприємстві-Боржнику відсутнє зареєстроване будь-яке рухоме та нерухоме майно, в т.ч. забезпечене заставою, відсутня дебіторська заборгованість, відсутні будь-які необоротні засоби, залишки на поточних рахунках Боржника у банківських установах складають 172 070,25 грн., грошові кошти в касі відсутні, Боржник не має частки в інших юридичних особах та не має дочірніх підприємств та філій.

Обставини, що передбачають наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею у діяльності Боржника відсутні.

Заборгованість за розрахунками з оплати праці складає 169 589,89 грн., кредиторська заборгованість складає 1 228 222,73 грн., заборгованість з оплати послуг голови ліквідаційної комісії складає 23786,67 грн.

У строки, встановлені для пред'явлення кредиторських вимог (два місяці з дати опублікування оголошення щодо початку процедури припинення) Боржника, до ліквідатора надійшла одна заява №07 від 13 січня 2017 року про визнання кредиторських вимог від ПП «Ар Техно Груп» (код ЄДРПОУ: 368608818, адреса: м. Черкаси, пров. Стасова, буд.30) на суму 1 228 222,73 грн. Таким  чином,  загальна   сума зобов'язань Боржника складає 1 421 599,29 грн., загальна вартість активів Боржника складає 172 070,25 грн. Відтак вартості майна Боржника недостатньо для задоволення вимог кредиторів.

Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами ліквідатором було складено ліквідаційний баланс, що було затверджено загальними зборами учасників Боржника.

Відповідно до частини 3 статті 110 Цивільного кодексу України, якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа здійснює всі необхідні дії, встановлені законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

Якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи (частина 2 статті 95 Закону).

Частиною 4 статті 11 Закону передбачено, що Боржник подає заяву до господарського суду за наявності майна, достатнього для покриття судових витрат, якщо інше не передбачено цим Законом.

Наявність у Боржника грошових коштів, достатніх для покриття судових витрат підтверджується довідкою з банківської установи №161011SU16474191 від 11.10.2016 року про поточний стан рахунків.

Відповідно до частини 2 статті 95 Закону, за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи, майна якої недостатньо для задоволення вимог кредиторів, господарський суд визнає боржника, який ліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом для призначення розпорядника майна. Обов'язки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності у нього статусу арбітражного керуючого.

Рішенням Загальних зборів учасників Боржника було прийнято рішення звернутися до господарського суду Черкаської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Боржника.

Виходячи з наведеного, наявні підстави для порушення провадження у справі, визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

При цьому суд враховує, що боржник не може відновити свою платоспроможність, а задовольнити вимоги кредиторів можливо лише за умови відкриття ліквідаційної процедури в разі виявлення майна у цій процедурі.

Суд вважає за можливе покласти обов’язки ліквідатора на арбітражного керуючого Боровика Р.Л.

Керуючись статтею 95 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (в редакції чинній з 19.01.2013 року), статтею 86 Господарського процесуального кодексу України, суд   

    ПОСТАНОВИВ:

1.Порушити провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю “Агро-Трейд-Актив” (м. Черкаси, вул.Сумгаїтська, буд.10, р/р 26008051514559 в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приват банк», МФО 354347, код ЄДРПОУ 39864710).     

2.Визнати товариство з обмеженою відповідальністю “Агро-Трейд-Актив” банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців.         

3.Ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю “Агро-Трейд-Актив”  призначити арбітражного керуючого Боровика Р.Л. (36039, м. Полтава, вул. Р.Кириченко, буд.36, к.2, ідентифікаційний номер 2768302698).     

4.Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

5.Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника, товариства з обмеженою відповідальністю “Агро-Трейд-Актив”, банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, текст якого додається.      

6.Кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

7.Після закінчення строку для подання кредиторських вимог, ліквідатору надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку пункту 5 статті 23 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, скласти реєстр вимог кредиторів та подати на затвердження господарському суду реєстр вимог кредиторів.

8.Зобов'язати ліквідатора:

- заходи ліквідаційної процедури проводити у відповідності до вимог статей 37-48 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”;

- подати на затвердження до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс.

9.Відповідно до статті 38 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

- господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо;

- строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав;

- у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;

- припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;

- відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

- продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Законом;

- скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;

- вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі;

- виконання зобов'язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбачених цим розділом;

- з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

 Постанову направити боржнику, Головному управлінню юстиції у Черкаській області, державному реєстратору виконкому ЧМР, відділу  ДВС Черкаського МУЮ, ДПІ у м. Черкасах, УПФУ в м. Черкасах, ліквідатору.  

 Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду.

 Суддя                                                                                              С.С. Боровик