flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 925/600/14 від 27 серпня 2017 року (визнання учасником провадження у справі про банкрутство)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua
УХВАЛА

"25" липня 2017 р.                                            Справа № 925/600/14

  Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С. з секретарем Вініченко О.Б., за участю представників сторін:

керуючого санацією Каплі С.В. (особисто),

представник кооперативу “Юрспецслужба” не з’явився,

представник боржника не з’явився,

кредитори не з’явилися,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання від 13.07.2017 року керуючого санацією СКП “Наш дім” арбітражного керуючого Каплі С.В. про визнання КООП “Юрспецслужба” учасником провадження

у справі №925/600/14 

за заявою Смілянського комунального підприємства “Наш дім”  

про визнання банкрутом, 

 ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 15.05.2014 року порушено провадження у справі про банкрутство боржника.

Ухвалою суду від 24.03.2015 року затверджено план санації боржника.

Ухвалою суду від 16.12.2015 року припинено повноваження керуючого санацією Галічевої В.О. та призначено керуючим санацією боржника арбітражного керуючого Каплю С.В.  

13.07.2017 року від арбітражного керуючого Каплі С.В. надійшло клопотання №01-21/71 від 13.07.2017 року про визнання КООП “Юрспецслужба” учасником провадження.

Керуючий санацією у судовому засіданні 25.07.2017 року клопотання підтримав, просить задовольнити.

Від кооперативу “Юрспецслужба” та боржника представники не з’явилися, що не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши ліквідатора банкрута, суд вважає за необхідне клопотання №01-21/71 від 13.07.2017 року задовольнити з наступних підстав та мотивів.

Клопотання вмотивоване тим, що 09.11.2016 року в номері 46 (1138) газети “Акцент” керуючим санацією СКП “Наш дім” розміщено оголошення про конкурс з визначення організатора аукціону з продажу майна боржника з вказуванням умов проведення конкурсу.

25.11.2016 року керуючим санацією було проведено конкурс, після чого рішенням визначено переможця КООП “Юрспецслужба” та укладено з ним договір, як організатором торгів.

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.  

Згідно статті 49 Закону продаж майна боржника в провадженні у справі про банкрутство здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, шляхом проведення торгів у формі аукціону, за винятком майна, продаж якого відповідно до законодавства України здійснюється шляхом проведення закритих торгів. Продажу підлягають всі види майна боржника, призначеного для здійснення господарської діяльності, за винятком прав і обов'язків, які не можуть бути передані іншим особам. Суб'єктами аукціону є його замовник, організатор та учасники.

Замовником є ліквідатор, призначений господарським судом у порядку, встановленому цим Законом.

Організатором аукціону є визначена замовником фізична або юридична особа, що має ліцензію на проведення торгів і з якою замовник аукціону уклав договір на проведення аукціону.

Організатор аукціону визначається замовником за конкурсом, що проводиться у визначеному замовником порядку, основними критеріями якого вважаються наявність ліцензії, достатній, але не менш як три роки, досвід проведення аукціонів, запропонована найменша сума винагороди.

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

Відповідно до статті 1 Закону учасники у справі про банкрутство – сторони, забезпечені кредитори, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) суб'єкта підприємницької діяльності - боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство.

Господарський суд має перевіряти порядок визначення організатора аукціону. Організатор аукціону діє на підставі ухвали господарського суду про визнання його учасником провадження у справі про банкрутство.  

З огляду на викладене, клопотання ліквідатора банкрута про визнання організатором аукціону з продажу майна банкрута – кооператив “Юрспецслужба” учасником провадження у справі про банкрутство СКП “Наш дім”, є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.   

Керуючись Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, статтею 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Клопотання №01-21/71 від 13.07.2017 року задовольнити.     

2.Визнати організатором аукціону з продажу майна банкрута кооператив “Юрспецслужба” (м. Черкаси, вул. Волкова, буд.30, код ЄДРПОУ 30070344) учасником провадження у справі про банкрутство Смілянського комунального підприємства “Наш дім”.

                Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного господарського суду.

Суддя                                                                                     С.С. Боровик