flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Постанова по справі № 925/936/15 від 27 липня 2015 року (про визнання банкрутом)

              ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua 

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2015 року                          м. Черкаси                 Справа № 925/936/15

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С. з секретарем судового засідання Вініченко О.Б., за участю представників:

ініціюючого кредитора: Остроушко Т.В., Юревич С.В. (по довіреності),

боржника: Компанієць М.В. (особисто),

арбітражний керуючий: не з’явився,  

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву №13784/23-01-10-009 від 27.05.2015 року державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області 

до фізичної особи-підприємця Компанійця Максима Володимировича, м. Черкаси

про порушення провадження у справі про банкрутство,                              

ВСТАНОВИВ:

Державна податкова інспекція у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області звернулась до суду із заявою №13784/23-01-10-009 від 27.05.2015 року про порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи-підприємця Компанійця Максима Володимировича.

Ухвалою суду від 29.05.2015 року відповідно до статті 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» прийнято до розгляду заяву про порушення справи про банкрутство, підготовче засідання призначено на 08.06.2015 року.

Відповідно до статті 114 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень ліквідатора банкрута визначається судом самостійно із застосуванням автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України. Під час прийняття заяви про порушення справи про банкрутство суд в ухвалі зобов'язує визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого надати заяву на участь у даній справі та, у разі неотримання судом від нього такої заяви, ліквідатор банкрута призначається судом без застосування автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України, 28.05.2015 року визначено арбітражного керуючого Седих Ніну Олексіївну.

Арбітражний керуючий Седих Ніна Олексіївна (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1107 від 04.07.2013 року) була повідомлена про її участь у справі №925/936/15, ухвалами: від 29.05.2015 року про прийняття заяви до розгляду, від 08.06.2015 року про відкладення розгляду заяви, яка отримана арбітражним керуючим Седих Н.О. (що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення 12.06.2015 року), від 13.07.2015 року про відкладення розгляду заяви, яка надіслана 13.07.2015 року на електронну адресу 3204905360@mail.gov.ua одержувача Седих Н.О.

Станом на 27.07.2015 року інформація про згоду на участь у справі №925/936/15 від арбітражного керуючого Седих Н.О. не надходила.

Представник ініціюючого кредитора у засіданні 13.07.2015 року просив порушити провадження у справі про банкрутство боржника.

Боржник у судове засідання 13.07.2015 року з’явився.

Від арбітражного керуючого Каплі С.В. надійшла заява від 13.07.2015 року про його участь у справі №925/936/15.

Від арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. надійшла заява від 27.07.2015 року про його участь у справі №925/936/15.

Заслухавши доводи та пояснення представника ініціюючого кредитора та боржника, дослідивши подані матеріали, заяву від 13.07.2015 року арбітражного керуючого Каплі С.В. та заяву від 27.07.2015 року арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. про їх участь у справі №925/936/15, судом встановлено наступне.

Боржник неспроможний виконати протягом трьох місяців свої грошові зобов’язання перед кредитором на загальну суму 557 363 грн. 05 коп., після встановленого строку для їх виконання, що підтверджується наступним:

546 897,20 грн. заборгованість по податку на додану вартість. Вказана сума включає в себе: безспірні вимоги, підтверджені рішенням Черкаського окружного адміністративного суду від 03.06.2014 року по справі №823/1322/14 за позовом ДПІ у м. Черкасах відповідно на суму 503 274,91 грн., яке набрало законної сили 08.08.2014 року, 31.10.2014 року на виконання рішення було видано виконавчий лист, що був пред'явлений до виконання 28.11.2014 року, та за яким відкрито виконавче провадження ВП №45648176 від 28.11.2014 року. Станом на дату звернення провадження не закрите;

Заборгованість згідно з:

- уточнюючого розрахунку зобов'язань з податку на додану вартість №9031377723 від 02.06.2014 року за 01.01.2013 року на суму 28 356,00 грн. та суму штрафних санкцій у сумі 851,00 грн.;

- акту про результати камеральної перевірки №1890/23-01-17-0225/3331415898 від 27.08.2014 року та податкового повідомлення-рішення №0021021702 від 28.08.2014 року на суму 6 120,00 грн.;

- акту про результати камеральної перевірки №2860/23-01-17-0225/3331415898 від 04.11.2014 року та податкового повідомлення-рішення №0034111702 від 04.11.2014 року на суму 3 060,00 грн.;

- акту про результати камеральної перевірки №3304/23-01-17-0225/3331415898 від 23.12.2014 року та податкового повідомлення-рішення №0040501702 від 23.12.2014 року на суму 2 040,00 грн.

10 465,85 грн., що виникла з податку на доходи фізичних осіб, де безспірні вимоги підтверджені рішенням Черкаського окружного адміністративного суду від 27.05.2014 року по справі №823/1329/14 за позовом ДПІ у м. Черкасах відповідно на суму 10 465,85 грн., яке набрало законної сили 27.06.2014 року, 07.07.2014 року за даним рішенням було видано виконавчий лист, що був пред'явлений до виконання 06.02.2015 року, та за яким відкрито виконавче провадження ВП №446420913 від 06.02.2015 року. Станом на дату звернення провадження не закрите.

Податкова застава згідно з актом опису майна №70 від 31.08.2015 року зареєстрована в реєстрі обтяжень рухомого майна 07.08.2014 року за №14483282.

Вимоги кредитора не забезпечені заставою.

Відтак, кредитор має безспірні грошові вимоги до боржника на суму 542 096,76 грн., що перевищує триста мінімальних розмірів заробітної плати, і вказані вимоги не були задоволені боржником протягом більше ніж три місяці.

Відповідно до частини 3 статті 90 Закону заява про порушення справи про банкрутство фізичної особи може бути подана в господарський суд фізичною особою, яка є боржником, або його кредиторами.

Згідно зі статтею 16 Закону за наслідками розгляду заяви про порушення справи про банкрутство та відзиву боржника господарський суд виносить ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство або відмову у порушенні провадження у справі про банкрутство. В ухвалі про порушення провадження у справі про банкрутство вказується про порушення провадження у справі про банкрутство, визнання вимог кредитора та їх розмір, введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, введення процедури розпорядження майном, призначення розпорядника майна, встановлення розміру оплати його послуг та джерела її сплати тощо.

Статтями 90-91 Закону визначені загальні положення про банкрутство фізичної особи, а саме у справі не вводиться процедура розпорядження майном.

Відповідно до частини 3 статті 10 Закону справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.

Відповідно до частини 2 статті 16 Закону у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника.

Згідно з вимогами статті 1 Закону неплатоспроможність - неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку грошові зобов'язання перед кредиторами не інакше, як через відновлення його платоспроможності.

Пунктом 2 частини 3 статті 10 Закону визначено, що безспірні вимоги кредиторів - грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

При визначенні розміру вимог за грошовими зобов'язаннями господарський суд враховує, що грошове зобов'язання (стаття 1 Закону) – зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України.

Склад і розмір грошових зобов'язань, в тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням процентів, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подачі в господарський суд заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом.

Виходячи з наведеного, наявні підстави для порушення провадження у справі.

Суд вважає за необхідне призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Каплю С.В., який має більший стаж роботи арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Керуючись Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», статтями 41, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1.Порушити провадження у справі про банкрутство фізичної особи-підприємця Компанійця Максима Володимировича (бул. Шевченка, буд.344, м. Черкаси, код 3331415898).

2.Визнати фізичну особу-підприємця Компанійця Максима Володимировича (бул. Шевченка, буд.344, м. Черкаси, код 3331415898) банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців.

3.Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Каплю Сергія Васильовича (м. Черкаси, вул. Слави, буд.4, ІПН 2307002294, свідоцтво №154 від 19 лютого 2013 року про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).             

4.Ліквідатору банкрута:

- вжити заходів до виявлення і прийняття документації та майна банкрута, і не пізніш як через два місяці після прийняття цієї постанови направити суду інформацію про виконану роботу, про реквізити залишеного основного рахунку у банку;

- кожні три місяці з дня винесення постанови подавати суду відомості у формі таблиць з даними: а) про реалізацію майна (найменування майна, інвентарний номер, балансова вартість, вартість оцінки, дата протоколу комітету кредиторів про погодження умов і порядку продажу, дата і видання публікації оголошення про продаж, покупець, документ і дата передачі майна, сума продажу, дата і номер документа про надходження коштів); б) про використання коштів по чергам виплати (отримувач, підстава здійснення платежу, сума, дата і номер платіжного документа). Відомості про виплату заборгованої до порушення провадження у справі заробітної плати надаються із зазначенням узагальнених даних (дати виплати, кількості осіб, загальної суми з доданням копій відомостей на отримання коштів;

- не пізніше 20-го дня 12 місяця з дня винесення цієї постанови подати суду повний звіт про проведення ліквідаційної процедури (із зазначенням дій, фактів, доказів), звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат (з розрахунками, доказами і їх переліком), ліквідаційний баланс. Печатку здати для знищення після затвердження звітів судом.

4.Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника - фізичної особи-підприємця Компанійця Максима Володимировича банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, текст якого додається.

Копії ухвали направити: боржнику, ініціюючому кредитору, державному реєстратору, Головному територіальному управлінню юстиції у Черкаській області, арбітражному керуючому, Центральному відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції.

Постанова набирає законної сили з дня її винесення 27.07.2015 року

Суддя                                                                                      С.С.Боровик