flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала № 18-10-14-01/2759 від 6 листопада 2014 року

 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 УХВАЛА

06 листопада 2014 року                                               Справа № 18-10-14-01/2759    

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді - Васяновича А.В.,

 секретар судового засідання Гень С.Г.,

за участю представників сторін:

від державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області – Ігнатенко С.М. – представник за довіреністю,

від управління Пенсійного фонду України в м. Черкасах Черкаської області – представник не з’явився,

від товариства з обмеженою відповідальністю “Фортекс” – Прокопчук О.В. - директор,

від приватного акціонерного товариства “Агропроммеханізація” – Кірса В.В. - представник за довіреністю,

Прокопчука Олександра Вікторовича,

від публічного акціонерного товариства “Черкасиобленерго” – Беспалова К.А. - представник за довіреністю,

від профспілкового комітету первинної профспілкової організації відкритого акціонерного товариства “Черкаський завод телеграфної апаратури” – Кудря В.О. - голова,

від Черкаського міського центру зайнятості – Кочмар В.К. - представник за довіреністю,

від відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Черкаси – Білоконь Л.Я. - представник не з’явився,

від комунального підприємства “Черкасиводоканал” Черкаської міської ради – представник не з’явився,

від Черкаського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності – представник не з’явився,

від публічного акціонерного товариства “Укртелеком” в особі Черкаської філії – представник не з’явився,

від Головного управління юстиції у Черкаській області – Кривенко А.О. – представник за довіреністю,

від Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області – Будяк І.А. - представник за довіреністю,

ліквідатора Білика Олександра Анатолійовича

розглянувши у відкритому судовому засіданні

заяву               приватного акціонерного товариства “Агропроммеханізація” про

                        заміну кредитора

у справі

за заявою       управління Пенсійного фонду України в м. Черкасах Черкаської

                       області, м. Черкаси

до                   відкритого акціонерного товариства “Черкаський завод

                       телеграфної апаратури”, м. Черкаси

про                 визнання банкрутом,-

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Черкаської області від 26 лютого 2013 року припинено процедуру санації по справі №18-10-14-01/2759 та повноваження керуючого санацією Занька Миколи Миколайовича, визнано банкрутом відкрите акціонерне товариство “Черкаський завод телеграфної апаратури”, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців та призначено ліквідатором банкрута – арбітражного керуючого Білика Олександра Анатолійовича.

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 11 вересня 2014 року продовжено строк ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора відкритого акціонерного товариства “Черкаський завод телеграфної апаратури” Білика Олександра Анатолійовича терміном на 3 місяці – до 11 грудня 2014 року.

До господарського суду Черкаської області від приватного акціонерного товариства “Агропроммеханізація” надійшло клопотання про заміну кредитора публічного акціонерного товариства “Черкасиобленерго” в частині вимог до боржника в розмірі 971 962 грн. 45 коп. (четверта черга) новим кредитором  - приватним акціонерним товариством “Агропроммеханізація”.

Викликані в судове засідання представники управління Пенсійного фонду України в м. Черкасах Черкаської області, комунального підприємства “Черкасиводоканал” Черкаської міської ради, Черкаського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та публічного акціонерного товариства “Укртелеком” в особі Черкаської філії не з’явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Вищезазначені кредитори були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, що підтверджується реєстром поштових відправлень господарського суду Черкаської області.

Представник приватного акціонерного товариства “Агропроммеханізація” в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд здійснити заміну кредитора публічного акціонерного товариства “Черкасиобленерго” в частині вимог до боржника в розмірі 971 962 грн. 45 коп. (четверта черга) новим кредитором  - приватним акціонерним товариством “Агропроммеханізація”.

Представники кредиторів та ліквідатор в судовому засіданні проти клопотання приватного акціонерного товариства “Агропроммеханізація” не заперечували.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників кредиторів та ліквідатора, суд вважає за необхідне клопотання приватного акціонерного товариства “Агропроммеханізація” про заміну кредитора задовольнити з наступних підстав:

Як вбачається з матеріалів справи ухвалою господарського суду Черкаської області від 01 лютого 2005 року відкрите акціонерне товариство “Черкасиобленерго” визнано конкурсним кредитором відкритого акціонерного товариства “Черкаський завод телеграфної апаратури” на  суму 973 780 грн. 45 коп., як вимоги  четвертої черги.

29 вересня 2014 року між публічним акціонерним товариством “Черкасиобленерго” (первісний кредитор) та приватним акціонерним товариством “Агропроммеханізація” (новий кредитор) було укладено договір про відступлення права вимоги, згідно умов якого новий кредитор зобов’язався виплатити первісному кредитору 971 962 грн. 45 коп. заборгованості відкритого акціонерного товариства “Черкаський завод телеграфної апаратури”, що надалі іменується „боржник” за отриману електроенергію згідно договору про постачання електричної енергії №16, укладеного між боржником і первісним кредитором від 09 серпня 2004 року, разом із змінами та доповненнями, а первісний кредитор зобов’язався передати (відступити) новому кредитору належне первісному кредитору право вимоги за договором на поставку електроенергії. Дана заборгованість є безспірною та становить розмір конкурсної вимоги первісного кредитора до боржника у справі про банкрутство №10-14-01/2759 та була внесена до реєстру вимог кредиторів ухвалою господарського суду Черкаської області, прийнятою за результатами попереднього засідання 02 лютого 2005 року, четвертої черги погашення.

Статтею 21 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої особи, яка бере участь у справі, здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником.

Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Згідно із ч. 1 ст. 2 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

 Відповідно до ст. 25 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

В пункті 51 постанови Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 року,  № 15 “Про судову практику в справах про банкрутство” вказано, що статтею 512 ЦК встановлено підстави заміни кредитора у зобов'язанні, в тому числі й грошовому. Законом не передбачено заборони на перехід прав кредиторів за грошовими зобов'язаннями до іншої особи у провадженні у справі про банкрутство. Тому арбітражні керуючі мають вносити до реєстру відомості про заміну кредиторів за грошовими зобов'язаннями у разі переходу їх права вимоги відповідно до правил ЦК, а господарські суди - зобов'язувати арбітражних керуючих вносити відповідні зміни до реєстру в разі оскарження необґрунтованої відмови арбітражних керуючих у внесенні відомостей про заміну кредитора. Особа, до якої перейшли права кредитора під час провадження у справі про банкрутство, отримує статус учасника провадження відповідно до абзацу двадцять другого статті 1 Закону. Заміна кредитора у зобов'язанні не впливає на права та обов'язки боржника і не потребує його згоди, якщо така згода не передбачена договором або законом.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає за необхідне клопотання приватного акціонерного товариства “Агропроммеханізація” задовольнити та здійснити заміну первісного кредитора - публічного акціонерного товариства “Черкасиобленерго” на приватне акціонерне товариство “Агропроммеханізація” у справі про банкрутство відкритого акціонерного товариства “Черкаський завод телеграфної апаратури”. 

На підставі вищевказаного та керуючись ст. 21 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. ст. 25, 86 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

1.     Клопотання приватного акціонерного товариства “Агропроммеханізація”  про заміну кредитора задовольнити.

2.     Здійснити заміну конкурсного кредитора відкритого акціонерного товариства “Черкаський завод телеграфної апаратури” публічного акціонерного товариства “Черкасиобленерго” на приватне акціонерне товариство “Агропроммеханізація” з грошовими вимогами розмірі 971 962 грн. 45 коп. коп., як вимоги  четвертої черги.

3.     Зобов’язати ліквідатора Білика Олександра Анатолійовича внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів. 

4.     Копію ухвали надіслати державній податковій інспекції у м. Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області, управлінню Пенсійного фонду України в м. Черкасах Черкаської області, товариству з обмеженою відповідальністю “Фортекс”, приватному акціонерному товариству “Агропроммеханізація”, Прокопчуку Олександру Вікторовичу, публічному акціонерному товариству “Черкасиобленерго”, профспілковому комітету первинної профспілкової організації відкритого акціонерного товариства “Черкаський завод телеграфної апаратури”, Черкаському міському центру зайнятості, відділенню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Черкаси, комунальному підприємству “Черкасиводоканал” Черкаської міської ради, Черкаському обласному відділенню Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, публічному акціонерному товариству “Укртелеком” в особі Черкаської філії, Головному управлінню юстиції у Черкаській області, Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Черкаській області та ліквідатору Білику Олександру Анатолійовичу.

Суддя                                                                                        А.В. Васянович