flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 18-14-08/466 від 17 січня 2017 року (заміна кредитора) (1)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua
УХВАЛА

"17" січня 2017 р.                                             Справа № 18-14-08/466

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді – Васяновича А.В.,

секретар судового засідання – Гень С.Г.,

за участю представників сторін:

від публічного акціонерного товариства “По газопостачанню та газифікації “Черкасигаз” – Саражан Н.М. - представник за довіреністю,

від товариства з обмеженою відповідальністю “Концепт ЮЕЙ” – Дітковський А.М. - представник за довіреністю,

від прокуратури м. Черкаси – Зубенко В.С. – прокурор відділу прокуратури Черкаської області,

ліквідатора Занька Миколи Миколайовича,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

заяву               публічного акціонерного товариства “По газопостачанню та

                        газифікації “Черкасигаз” та

заяву               товариства з обмеженою відповідальністю “Концепт ЮЕЙ”

про                  заміну кредитора на його правонаступника

у справі

за заявою      закритого акціонерного товариства “Смілапромбуд”, м. Сміла,

                      Черкаської області

до                  Радіоприладного заводу “Оризон”, м. Сміла, Черкаської області

про               визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 14 травня 2013 року припинено повноваження ліквідатора Легкого Тараса Івановича та призначено ліквідатором Радіоприладного заводу “Оризон” арбітражного керуючого Занька Миколу Миколайовича.

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 21 липня 2016 року строк  ліквідаційної  процедури та повноваження ліквідатора Радіоприладного заводу “Оризон” Занька Миколи Миколайовича продовжено на 6 місяців.

До господарського суду Черкаської області надійшли заяви від публічного акціонерного товариства “По газопостачанню та газифікації “Черкасигаз” та товариства з обмеженою відповідальністю “Концепт ЮЕЙ” про заміну кредитора на його правонаступника.

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 03 січня 2017 року розгляд даних заяв призначено на 17 січня 2017 року.

Представники публічного акціонерного товариства “По газопостачанню та газифікації “Черкасигаз” та товариства з обмеженою відповідальністю “Концепт ЮЕЙ” дані заяви підтримали.

Ліквідатор в судовому засіданні проти заяв від публічного акціонерного товариства “По газопостачанню та газифікації “Черкасигаз” та товариства з обмеженою відповідальністю “Концепт ЮЕЙ” не заперечував.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши в судовому засіданні учасників провадження у справі про банкрутство, суд вважає за необхідне вищевказані заяви про заміну кредитора задовольнити з наступних підстав:

Як вбачається з матеріалів справи додатковою ухвалою господарського суду Черкаської області від 02 липня 2015 року визнано кредиторські вимоги публічного акціонерного товариства “По газопостачанню та газифікації “Черкасигаз” станом на 01 серпня 1995 року на суму 1 958   238 грн. 50 коп.

21 грудня 2016 року між публічним акціонерним товариством “По газопостачанню та газифікації “Черкасигаз” (цедент) та товариством з обмеженою відповідальністю “Концепт ЮЕЙ” (цесіонарій) було укладено договір про відступлення права вимоги за №84, згідно умов якого цедент передає, а цесіонарій одержує (набуває) право вимоги за грошовими зобов’язаннями до Радіоприладного заводу “Оризон”, яке належить цеденту на підставі:

- договору поставки природного газу №1 від 10.02.1993 року;

- додаткової ухвали господарського суду Черкаської області у справі 18-14-08/466 від 02.07.2015 року.

Пунктом 1.2. вищевказаного договору визначено, що за цим договором цесіонарій одержує право замість цедента вимагати від боржника сплати грошових коштів у розмірі 957   758 грн. 91 коп.

Відповідно до ст. 25 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

В пункті 51 постанови Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 року,  № 15 “Про судову практику в справах про банкрутство” вказано, що статтею 512 ЦК встановлено підстави заміни кредитора у зобов'язанні, в тому числі й грошовому. Законом не передбачено заборони на перехід прав кредиторів за грошовими зобов'язаннями до іншої особи у провадженні у справі про банкрутство. Тому арбітражні керуючі мають вносити до реєстру відомості про заміну кредиторів за грошовими зобов'язаннями у разі переходу їх права вимоги відповідно до правил ЦК, а господарські суди - зобов'язувати арбітражних керуючих вносити відповідні зміни до реєстру в разі оскарження необґрунтованої відмови арбітражних керуючих у внесенні відомостей про заміну кредитора. Особа, до якої перейшли права кредитора під час провадження у справі про банкрутство, отримує статус учасника провадження відповідно до абзацу двадцять другого статті 1 Закону. Заміна кредитора у зобов'язанні не впливає на права та обов'язки боржника і не потребує його згоди, якщо така згода не передбачена договором або законом.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає за необхідне заяви публічного акціонерного товариства “По газопостачанню та газифікації “Черкасигаз” та товариства з обмеженою відповідальністю “Концепт ЮЕЙ” задовольнити та здійснити заміну первісного кредитора - публічного акціонерного товариства “По газопостачанню та газифікації “Черкасигаз” на товариство з обмеженою відповідальністю “Концепт ЮЕЙ” у справі про банкрутство Радіоприладного заводу “Оризон”. 

На підставі вищевказаного та керуючись Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. ст. 25, 86 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1.  Заяви публічного акціонерного товариства “По газопостачанню та газифікації “Черкасигаз” та товариства з обмеженою відповідальністю “Концепт ЮЕЙ” про заміну кредитора задовольнити.

2.  Здійснити заміну кредитора Радіоприладного заводу “Оризон” публічного акціонерного товариства “По газопостачанню та газифікації “Черкасигаз” на товариство з обмеженою відповідальністю “Концепт ЮЕЙ” з грошовими вимогами розмірі 957 758 грн. 91 коп.

3.  Зобов’язати ліквідатора Занька Миколу Миколайовича внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів.

4.  Копію ухвали надіслати публічному акціонерному товариству “По газопостачанню та газифікації “Черкасигаз”, товариству з обмеженою відповідальністю “Концепт ЮЕЙ”, прокуратурі м. Черкаси, та ліквідатору (голові ліквідаційної комісії) Заньку Миколі Миколайовичу.

Суддя                                                                                    А.В. Васянович