flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 18/724 від 7 листопада 2017 року (продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"07" листопада 2017 р.                                                                             Справа № 18/724

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді – Васяновича А.В.,

секретар судового засідання – Гень С.Г.,

за участі представників сторін:

від публічного акціонерного товариства “Черкасиобленерго” – Орлова Т.І. - представник за довіреністю,

від державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області – представник не з’явився,

 від управління Пенсійного фонду України в м. Черкасах Черкаської області – представник не з’явився,

від комунального підприємства “Черкаська служба чистоти” - представник не з’явився,

          від Головного територіального управління юстиції у Черкаській області –Андрієнко Є.В. - представник за довіреністю,

          від прокуратури м. Черкаси – Головня І.Я. – прокурор відділу прокуратури Черкаської області,

          ліквідатора – Постоленка В.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання   ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури та

                       його повноважень

у справі

за заявою      Черкаської державної житлово – побутової фірми “Обрій -1”,

                      м. Черкаси

про               визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Черкаської області від 29 вересня 2009 року Черкаську державну житлово – побутову фірму “Обрій -1” визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців та призначено ліквідатором банкрута – арбітражного керуючого Білика Олександра Анатолійовича.

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 11 червня 2015 року припинено повноваження ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Коваля Сергія Андрійовича та призначено ліквідатором Черкаської державної житлово – побутової фірми “Обрій -1” м. Черкаси арбітражного керуючого Постоленка Володимира Олексійовича.

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 18 липня 2017 року продовжено строк ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Черкаської державної житлово – побутової фірми “Обрій -1” Постоленка Володимира Олексійовича на 3 місяці.

12 жовтня 2017 року до господарського суду Черкаської області надійшло клопотання від ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури та його повноважень на 6 місяців.

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 12 жовтня 2017 року розгляд клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури та його повноважень призначено в судовому засіданні на 07 листопада 2017 року.

Представники державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області, управління Пенсійного фонду України в м. Черкасах Черкаської області, комунального підприємства “Черкаська служба чистоти” в судове засідання не з’явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Вищевказані особи про час та місце проведення судового засідання були належним чином повідомлені, що підтверджується реєстром поштових відправлень господарського суду Черкаської області.

Ліквідатор в судовому засіданні клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури підтримав та просив суд задовольнити.

Прокурор та представник публічного акціонерного товариства “Черкасиобленерго” в судовому проти продовження строку ліквідаційної процедури не заперечували.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення учасників провадження у справі про банкрутство, суд вважає за необхідне клопотання ліквідатора задовольнити з наступних підстав:

Відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі – Закон) строк ліквідаційної процедури не може перевищувати дванадцяти місяців. Господарський суд може продовжити цей строк на шість місяців, якщо інше не передбачено цим Законом.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 24 Закону ліквідатор виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури, в порядку, встановленому цим Законом та іншими нормативно – правовими актами.

 Отже, продовження господарським судом строку ліквідації банкрута неможливо без одночасного продовження строку повноважень ліквідатора банкрута, вказані процедури у справі про банкрутство є взаємопов’язаними.

Відповідно до ст. 32 Закону після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс.

Згідно ст. 40 Закону затвердження звіту ліквідатора в порядку, передбаченому ст. 32 Закону, є підставою для припинення провадження у справі.

Отже, ліквідаційна процедура завершується поданням до суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, при цьому, час розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу судом не включається до строку ліквідаційної процедури.

Ліквідатор зобов’язаний вжити ліквідаційних заходів та передати на затвердження суду звіт та ліквідаційний баланс у встановлений строк, проте невиконання ліквідатором цих дій у граничні строки, визначені Законом, не є підставою для припинення провадження у справі.

Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” не містить правових наслідків перевищення строку ліквідаційної процедури.

Як вбачається з протоколу засідання комітету кредиторів за №7 від 12 жовтня 2017 року комітет кредиторів прийняв рішення звернутися до суду з клопотанням про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора.

Під час розгляду вказаного клопотання судом було також враховано, що ліквідатором виконано вимоги Закону та передано об’єкти соціальної інфраструктури до комунальної власності.

Проте, на даний час Українською державною будівельною корпорацією “Укрбуд” не розглянуто клопотання ліквідатора про погодження переліку майна ліквідаційної маси та порядку його продажу.

Також, станом на 01 жовтня 2017 року дебіторська заборгованість підприємства складає 648, 9 тис. грн. 

Приймаючи до уваги, що у встановлені Законом строки завершити процедуру ліквідації банкрута не вдалось, суд  вважає  за  необхідне клопотання ліквідатора задовольнити та на  підставі  ст. ст. 22, 24 Закону продовжити строк ліквідаційної процедури банкрута на 6 місяців, зобов’язати ліквідатора за результатами виконаної роботи надати суду звіт та ліквідаційний баланс.

На підставі вищевказаного та керуючись ст. 22, 24 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. 86 ГПК України, суд,

УХВАЛИВ:

  1. Клопотання ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Постоленка Володимира Олексійовича про продовження строку ліквідаційної процедури задовольнити.
  2. Продовжити строк ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Черкаської державної житлово – побутової фірми “Обрій -1” Постоленка Володимира Олексійовича на 6 місяців.
  3. Зобов’язати ліквідатора банкрута – Постоленка Володимира Олексійовича за результатами виконаної роботи надати суду та комітету кредиторів звіт про проведену роботу.
  4. Копію ухвали надіслати представникам комітету кредиторів: публічному акціонерному товариству “Черкасиобленерго”, державній податковій інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області, управлінню Пенсійного фонду України в м. Черкасах Черкаської області, комунальному підприємству “Черкаська служба чистоти”, ліквідатору Постоленку Володимиру Олексійовичу, Головному управлінню юстиції в Черкаській області та прокуратурі міста Черкаси.

Суддя                                                                                             А.В. Васянович