flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 18/724 від 18 липня 2017 року (продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора)

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

УХВАЛА

"18" липня 2017 р.                                      Справа № 18/724

         Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді – Васяновича А.В.,

секретар судового засідання – Гень С.Г.,

за участі представників сторін:

від публічного акціонерного товариства “Черкасиобленерго” –представник не з’явився,

від державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області – Остроушко Т.В. - представник за довіреністю,

 від управління Пенсійного фонду України в м. Черкасах Черкаської області – Яременко В.А. - представник за довіреністю,

від комунального підприємства “Черкаська служба чистоти” - представник не з’явився,

          від Головного територіального управління юстиції у Черкаській області –представник не з’явився,

         від прокуратури м. Черкаси – Гамова В.М. – прокурор відділу прокуратури Черкаської області,

          ліквідатора – Постоленка В.О.,

         від Черкаської міської ради – Удод І.І. – представник за посвідченням,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання   ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури та

                       його повноважень

у справі

за заявою      Черкаської державної житлово – побутової фірми “Обрій -1”,

                      м. Черкаси

про               визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Черкаської області від 29 вересня 2009 року Черкаську державну житлово – побутову фірму “Обрій -1” визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців та призначено ліквідатором банкрута – арбітражного керуючого Білика Олександра Анатолійовича.

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 11 червня 2015 року припинено повноваження ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Коваля Сергія Андрійовича та призначено ліквідатором Черкаської державної житлово – побутової фірми “Обрій -1” м. Черкаси арбітражного керуючого Постоленка Володимира Олексійовича.

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 24 листопада 2016 року продовжено строк ліквідаційної процедури Черкаської державної житлово – побутової фірми “Обрій -1” та повноваження ліквідатора банкрута – арбітражного керуючого Постоленка Володимира Олексійовича на 6 місяців.

До господарського суду Черкаської області надійшло клопотання від ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури та його повноважень на 6 місяців.

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 23 травня 2017 року розгляд клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури та його повноважень призначено в судовому засіданні на 29 червня 2017 року.

Розгляд клопотання ліквідатора здійснюється після відкладення.

Представники публічного акціонерного товариства “Черкасиобленерго”, комунального підприємства “Черкаська служба чистоти”, Головного територіального управління юстиції у Черкаській області в судове засідання не з’явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Вищевказані особи про час та місце проведення судового засідання були належним чином повідомлені, що підтверджується реєстром поштових відправлень господарського суду Черкаської області.

Ліквідатор в судовому засіданні надав суду пояснення щодо передачі гуртожитків та житлових будинків банкрута до комунальної власності міста Черкаси, а також просив суд продовжити строк ліквідаційної процедури та його повноваження терміном на 6 місяців.

Представники державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області та управління Пенсійного фонду України в м. Черкасах Черкаської області в судовому засіданні клопотання ліквідатора підтримали.

Прокурор в судовому засіданні проти продовження строку ліквідаційної процедури не заперечував, однак заперечував проти продовження повноважень ліквідатора.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення учасників провадження у справі про банкрутство, суд вважає за необхідне клопотання ліквідатора задовольнити частково з наступних підстав:

Відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі – Закон) строк ліквідаційної процедури не може перевищувати дванадцяти місяців. Господарський суд може продовжити цей строк на шість місяців, якщо інше не передбачено цим Законом.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 24 Закону ліквідатор виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури, в порядку, встановленому цим Законом та іншими нормативно – правовими актами.

 Отже, продовження господарським судом строку ліквідації банкрута неможливо без одночасного продовження строку повноважень ліквідатора банкрута, вказані процедури у справі про банкрутство є взаємопов’язаними.

Відповідно до ст. 32 Закону після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс.

Згідно ст. 40 Закону затвердження звіту ліквідатора в порядку, передбаченому ст. 32 Закону, є підставою для припинення провадження у справі.

Отже, ліквідаційна процедура завершується поданням до суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, при цьому, час розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу судом не включається до строку ліквідаційної процедури.

Ліквідатор зобов’язаний вжити ліквідаційних заходів та передати на затвердження суду звіт та ліквідаційний баланс у встановлений строк, проте невиконання ліквідатором цих дій у граничні строки, визначені Законом, не є підставою для припинення провадження у справі.

Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” не містить правових наслідків перевищення строку ліквідаційної процедури.

Як вбачається з протоколу засідання комітету кредиторів за №5 від 19 травня 2017 року комітет кредиторів прийняв рішення звернутися до суду з клопотанням про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора.

Прокурор в судовому засіданні вказував на порушення ліквідатором ч.1 ст.26 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” в частині безпідставного затягування передачі об’єктів житлового фонду, в тому числі гуртожитків та об’єктів комунальної інфраструктури, які перебувають на балансі Черкаської державної житлово – побутової фірми “Обрій -1” до комунальної власності територіальної громади м. Черкаси.

Згідно ч.4 ст.25 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” дії ліквідатора (ліквідаційної комісії) можуть бути оскаржені до господарського суду власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) банкрута; особою, яка відповідає за зобов'язаннями банкрута; кожним кредитором окремо або комітетом кредиторів; особою, яка, посилаючись на свої права власника або іншу підставу, передбачену законом чи договором, оспорює правомірність віднесення майнових активів або коштів до ліквідаційної маси.

Водночас судом з’ясовано, що після продовження строку ліквідаційної процедури на підставі ухвали місцевого господарського суду від 24 листопада 2016 року з даного питання скарг на дії чи бездіяльність ліквідатора від учасників судового провадження до суду не надходило.

Крім того, до суду не було надано пропозицій від учасників судового провадження стосовно кандидатури нового ліквідатора.

Як вже зазначалося вище комітет кредиторів підтримує подальше виконання обов’язків ліквідатора арбітражним керуючим Постоленком В.О.

Приймаючи до уваги, що у встановлені Законом строки завершити процедуру ліквідації банкрута не вдалось, а також у зв’язку з не передачею всього житлового фонду боржника до комунальної власності міста, суд  вважає  за  необхідне клопотання ліквідатора задовольнити частково та на підставі  ст. ст. 22, 24 Закону продовжити строк ліквідаційної процедури банкрута на 3 місяці, зобов’язати ліквідатора за результатами виконаної роботи надати суду звіт та ліквідаційний баланс.

При цьому суд вважає даний строк достатнім для завершення ліквідаційної процедури по даному підприємству та надання суду відповідного звіту про проведену роботу.

На підставі вищевказаного та керуючись ст. 22, 24 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. 86 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

  1. Клопотання ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Постоленка Володимира Олексійовича про продовження строку ліквідаційної процедури задовольнити частково.
  2. Продовжити строк ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Черкаської державної житлово – побутової фірми “Обрій -1” Постоленка Володимира Олексійовича на 3 місяця.
  3. Зобов’язати ліквідатора банкрута – Постоленка Володимира Олексійовича за результатами виконаної роботи надати суду та комітету кредиторів звіт про проведену роботу.
  4. Копію ухвали надіслати представникам комітету кредиторів: публічному акціонерному товариству “Черкасиобленерго”, державній податковій інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області, управлінню Пенсійного фонду України в м. Черкасах Черкаської області, комунальному підприємству “Черкаська служба чистоти”, ліквідатору Постоленку Володимиру Олексійовичу, Головному управлінню юстиції в Черкаській області та прокуратурі міста Черкаси.

Суддя                                                                                        А.В. Васянович