flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/662/16 від 30 червня 2016 року

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

УХВАЛА

         30 червня 2016 року

Справа №925/662/16

 

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Соколишиною І.А., за участю: представників за довіреностями – Антоненко А.В., Степаненко К.О. (від товариства з обмеженою відповідальністю "Перша паливна компанія"), не з’явились – представники від боржника, розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду справу за заявою

ініціюючого кредитора      товариства з обмеженою відповідальністю "Перша

                                        паливна компанія"

до боржника                 дочірнього підприємства "Черкаський облавтодор"

                                        відкритого акціонерного товариства "Державна

                                        акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"

про                                 порушення провадження у справі про банкрутство, –

ВСТАНОВИВ:

Товариством з обмеженою відповідальністю "Перша паливна компанія" подано заяву від 10.06.2016 №1 (вх.суду №11911/16 від 14.06.2016) про порушення провадження у справі про банкрутство дочірнього підприємства "Черкаський облавтодор" відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (м.Черкаси, бул.Шевченка,389, ідентифікаційний код 31141625).

До дня судового засідання від ініціюючого кредитора надійшла заява від 29.06.2016 (а.с.75 т.1) про уточнення вимог до боржника, згідно з якою останній просить визнати його вимоги до боржника на суму 874305,16 грн. (яка складається із 844506,60 грн. основного боргу, 19865,71 грн. і 9932,85 грн. судового збору за розгляд в суді першої інстанції і апеляційної інстанції справи №925/1852/14) та віднести їх до четвертої черги погашення.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі – Закон-4212).

Боржник був належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, однак участі свого представника у судове засідання не забезпечив, направив клопотання від 29.06.2016 №941/11 (вх.суду №128/51/16 від 29.06.2016) про відкладення розгляду справи на 30 днів, яке мотивував тим: що йому необхідно додатковий час для підготовки та подання витребуваних судом доказів; що не має можливості надати повну та достовірну інформацію стосовно кредиторів та дебіторів підприємства, оскільки здійснює свою виробничу діяльність через філії, які знаходяться у районних центрах і самостійно  укладають угоди на підставі яких формується дебіторська за кредиторська заборгованість підприємства, а граничним терміном подання звітності філіями є 15.07.2016; що боржник є стратегічно важливим для держави підприємством, що виконує державні замовлення і банкрутство такого підприємства завдасть істотної шкоди інтересам держави загалом і Черкаській області зокрема.

У судовому засіданні представники ініціюючого кредитора заявлені вимоги підтримали, проти задоволення клопотання боржника про відкладення розгляду справи заперечили, вважають його безпідставним та таким, що спрямоване на затягування розгляду справи по суті.

Суд вважає, що заявлене боржником клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Так, відповідно до ч.2 ст.12 і ч.1 ст.16 Закону-4212: підготовче засідання суду проводиться не пізніше чотирнадцятого дня з дня винесення ухвали про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство, а за наявності поважних причин (здійснення сплати грошових зобов'язань кредиторам тощо) - не пізніше тридцятого дня; неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання.

Ухвалою суду від 15.06.2016, якою призначено судове засідання, звернено увагу учасників провадження у справі про банкрутство боржника, що причини неявки мають підтверджуватись доказами та що неможливість явки одного представника (в т.ч. з причин хвороби, відрядження, відпустки, участі в іншому судовому засіданні), не позбавляє можливості керівника призначити іншого або представляти інтереси особисто, а також не позбавляє сторону можливості направити витребувані судом відомості і документи.

Однак, боржник наданого законом права на участь у судовому засіданні не використав, на вимогу суду в ухвалі документів не надіслав, про причини неприбуття у судове засідання не повідомив. Вказані у клопотанні причини суд не визнає поважними, оскільки строки проведення підготовчого засідання визначені у законі, оскільки боржником не вказано обставин про вжиття ним заходів для погашення боргу, оскільки боржником не вказано обставин які передбачені Законом-4212 як підстави для відкладення розгляду справи, оскільки боржник міг надати інформацію, яка була наявна на день складення ним клопотання.

Отже, боржник не з’явився у судове засідання та не направив суду витребувані документи без поважних причин. Неявка без поважних причин належним чином повідомленої сторони не є перешкодою для розгляду справи, у зв’язку з чим суд, відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України розглянув справу за наявними у ній матеріалами.

При цьому суд зазначає, що витребувана судом інформація є додатковою і не стосується обставин, які підлягають з’ясуванню відповідно до ч.1 ст.16 Закону-4212, що боржником не вказано обставин і не надано суду доказів таких обставин, які визначають необхідність застосування до нього передбачених Законом-4212 особливостей при здійсненні провадження у справі про банкрутство. 

 

Заслухавши представників учасників провадження у справі про банкрутство боржника та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

Відповідно до ст.10 Закону-4212 справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом. Безспірні вимоги кредиторів - це грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та підприємців станом на 29.06.2016 боржник зареєстрований як юридична особа, відомості про форму власності відсутні, основний вид діяльності "будівництво доріг і автострад".

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 16.03.2015 у справі №925/1852/14 з боржника на користь ініціюючого кредитора стягнено борг у розмірі 993285,50 грн. (у тому числі 844506,60 грн. основного боргу, 10845,07 грн. пені, 22791,01 грн. 3% річних та 115142,82 грн. інфляційних витрат), а також 19865,71 грн. судового збору за розгляд справи в суді першої інстанції та 9932,85 грн. судового збору за розгляд справи в суді апеляційної інстанції.

На примусове виконання зазначеного судового рішення господарським судом Черкаської області 08.04.2015 видано виконавчі листи. Виконавчі провадження з їх виконання відкрито постановами Придніпровського відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції від 10.08.2015 (ВП №48401105 і ВП №48401359), а в послідуючому постановами від 18.08.2015 передано їх матеріали до відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області, де постановами від 18.08.2015 зазначені виконавчі провадження прийняті до виконання та об’єднані в зведене виконавче провадження №34580120 від 04.12.2012 (до складу якого входять 24 виконавчі провадження про стягнення з боржника заборгованості на загальну суму 8549715,99 грн.). Однак, заборгованість ініціюючому кредитору боржником у примусовому чи добровільному порядку не погашено, що підтверджується довідкою відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області від 31.05.2016 №2.1-14/3088.

Таким чином: безспірна сума основного боргу, з наявністю якої Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визначає можливість подальшого продовження провадження у справі про банкрутство, на час порушення провадження у справі складає 1012238,99 грн. (844506,60 +22791,01 +115142,82 +19865,71 +9932,85), що більше 300 мінімальних розмірів заробітної плати (300 х 1450= 435000); вимоги боржника не погашені більше трьох місяців, з моменту відкриття виконавчого провадження (10.08.2015); ініціюючим кредитором вжито заходів щодо примусового стягнення за цими вимогами в порядку виконавчого провадження.

Вказані обставини є правовою підставою порушення провадження у справі про банкрутство боржника.

Суд вважає, що вимоги заявника підлягають визнанню у заявленій (згідно з поданою заявою про уточнення вимог) сумі у розмірі 874305,16 грн. основного боргу, які відповідно до ст.45 Закону-4212 підлягають погашенню у четверту чергу (оскільки підтверджуються вищеназваним судовим рішенням і оскільки право на визначення розміру вимог належить заявнику) та 13780 грн. сплаченого заявником у цій справі судового збору у першу чергу.

На запит суду автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення розпорядника майна господарським судом у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України визначено арбітражного керуючого Штельманчука М.С., якого ухвалою суду було зобов’язано до часу проведення судового засідання 30.06.2016 надати суду заяву та копії документів, що підтверджують його право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, викликано у судове засідання, однак у визначені судом строки документи не були надані, арбітражний керуючий на виклик суду не з’явився, причин неявки не повідомив. Відповідно абз. 4 ч. 1 ст. 114 Закону-4212 у разі, якщо від арбітражного керуючого (розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора), визначеного автоматизованою системою, не надійшла заява про згоду стати розпорядником майна в цій справі, то розпорядника майна призначає суд без застосування автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

До дня судового засідання від арбітражних керуючих Голінного А.М., Сиволобова М.М., Назаренка С.А. надійшли заяви від 15.06.2016 №01-21/123 (вх.суду №12059/16 від 16.06.2016), від 24.06.2016 №01-16/795 (вх.суду №12726/16 від 29.06.2016) та від 29.06.2016 №02/02 (вх.суду №12985/16 від 30.06.2016) про згоду стати розпорядником майна в цій справі.

Виходячи з наданих заяв арбітражні керуючі мають певні переваги один перед одним в тих чи інших показниках, які склалися у процесі їх життя та професійної діяльності. Однак, вирішальною обставиною у виборі кандидатури арбітражного керуючого Назаренка С.А., якого суд призначає на посаду ліквідатора банкрута, суд визначає його особисті якості та можливості, відомі з власного досвіду судді у розгляді справ про банкрутство, у яких його було призначено на посади.

Крім заяви Назаренком С.А подано документи, що підтверджують його право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, досвід та професійні якості: копію свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №563, виданого 10.04.2013 (наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2013 №371/5); копію договору добровільного страхування; інформацію про його діяльність як арбітражного керуючого; довідку Міністерства юстиції України від 17.04.2014 №13.2-33/565 про присвоєння йому п’ятого рівня кваліфікації; довідку про  справи, в яких арбітражний керуючий приймав участь.

При здійсненні вибору з кандидатур арбітражних керуючих, якими подано заяви, суд враховує й ті обставини,

що місцезнаходженням арбітражного керуючого Сиволобова М.М. є м.Київ (отже можливість у швидкості і частоті прибуття чи постійного перебування за місцезнаходженням боржника порівняно з іншими кандидатурами є меншою);

що арбітражний керуючий Голінний А.М. має третій рівень кваліфікації та судом установлено обставини неналежного виконання ним обов’язків розпорядника майна боржника у справі №04/5026/416/2012 (постанова суду від 23.06.2016).

 

При призначенні розпорядника майна боржника суду належить  встановити розмір оплати його послуг та джерела її сплати. Згідно з ч.2 ст.115 Закону грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна визначається в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень або в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до порушення провадження у справі про банкрутство, якщо такий розмір перевищує дві мінімальні заробітні плати. Право вимоги грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень розпорядника майна боржника. Сплата грошової винагороди арбітражному керуючому (розпоряднику майна) здійснюється шляхом її авансування заявником (кредитором або боржником) у розмірі, зазначеному у цій частині.

Оскільки суду не надано довідки про середньомісячну заробітну плату керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до порушення провадження у справі про банкрутство, суд визначає її в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.

 

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 10-12, 16, 19, 22, 45, 114, 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом",  суд

УХВАЛИВ:

1.Порушити провадження у справі про банкрутство дочірнього підприємства "Черкаський облавтодор" відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (м.Черкаси, бул.Шевченка,389, ідентифікаційний код 31141625).

2.Визначити наступний розмір вимог ініціюючого кредитора:

13780 грн. судового збору, які підлягають погашенню у першу чергу;

874305,16 грн. основного боргу, які підлягають погашенню у четверту  чергу;

3.Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

4.Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днів.

5. Призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Назаренка Сергій Анатолійовича (вул.Сумгаїтська,7, м.Черкаси, 18029, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №563, видане Міністерством юстиції України 10.04.2013, наказ від 05.03.2013 №371/5).

6.Встановити розмір оплати послуг розпорядника майна боржника – дві мінімальні заробітні плати за кожен місяць здійснення ним своїх повноважень.

Встановити джерелом сплати послуг – авансування ініціюючим кредитором у розмірі, зазначеному у цьому пункті ухвали суду.

7.Вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

8. Встановити строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів до 22.08.2016.

Боржнику разом з розпорядником майна забезпечити: розгляд вимог конкурсних кредиторів; надіслання повідомлень заявнику про повне або часткове їх визнання чи відхилення із мотивованим обгрунтуванням підстав відхилення; надання суду копій надісланих повідомлень та доказів їх надіслання.

9.Визначити 22.08.2016 датою складення розпорядником майна реєстру вимог кредиторів та подання його на затвердження до господарського суду.

10.Визначити 09.09.2016 датою попереднього засідання суду. Про час і місце проведення засідання повідомити учасників провадження у справі про банкрутство боржника додатково винесеною ухвалою.

11.Встановити строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника до 30.08.2016.

 

Направити цю ухвалу рекомендованим листом: боржнику; розпоряднику майна боржника, арбітражному керуючому Назаренку С.А.; Придніпровському відділу державної виконавчої служби Черкаського районного управління юстиції для виконання п.7 резолютивної частини цієї ухвали суду (в оригіналі з гербовою печаткою суду); ініціюючому кредитору; державному реєстратору (Черкаській міській раді, управління з питань державної реєстрації департаменту організаційного забезпечення, м.Черкаси, вул.б.Вишневецького, 36) для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", для відома: Головному управлінню юстиції у Черкаській області, Придніпровському районному суду м.Черкаси; регіональному відділенню Фонду державного майна України по Черкаській області; прокуратурі Черкаської області, арбітражним керуючим Штельманчуку М.С., Голінному А.М., Сиволобову М.М.

Ухвала з дати її проголошення набрала законної сили, строк пред’явлення ухвали до виконання відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" один рік.

Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

 

 

Суддя                                       Ю.А. Хабазня

14