flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 925/1847/15 від 23 червня 2017 року (відновлення платоспроможності)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 УХВАЛА

         23 червня 2017 року

Справа № 925/1847/15

 

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Соколишиною І.А., за участю: особистоарбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. (керуючий санацією), представників за довіреностями – Коваля О.Є. (від керівника боржника Каленчука А.П.), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду справу за заявою

ініціюючого кредитора      товариства з обмеженою відповідальністю "Укр

                                               Євро Трейд"

до боржника                        товариства з обмеженою відповідальністю

                                               "Фаворит-2003"

про                                        визнання банкрутом, –

ВСТАНОВИВ:

Керуючим санацією боржника, арбітражним керуючим Ярмолінським Ю.В., господарському суду на підставі рішення комітету кредиторів (протокол від 19.06.2017 №6) подано на затвердження звіт від 23.06.2017 №925/1847/15-53 (вх.суду №13603/17 від 23.06.2017) разом з клопотанням від 23.06.2017 №925/1847/15-54 про припинення провадження у справі про  банкрутство боржника на підставі п.7 ч.1 ст.83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-4212).

Подане клопотання мотивоване  тим, що ухвалою суду від 21.06.2017 заяву підприємства об’єднання громадян "Черкаситара" Всеукраїнської громадської організації інвалідів "За рівні можливості" від 19.06.2017 №139 (вх.суду №13155/17 від 19.06.2017) задоволено повністю та припинено провадження у справі в частині його вимог до боржника; що за рахунок наявних у на рахунку боржника коштів 22.06.2017 було повністю погашено вимоги єдиного конкурсного кредитора фізичної особи – підприємця Кузнєцова Є.В. на суму 1082025,14грн. (кредиторські вимоги) та відшкодовано судовий збір в сумі 13558 грн., здійснено виплату грошової винагороди арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. та відшкодовано його витрати за підсумками процедур розпорядження майном, санації на загальну суму 84321,18 грн., а також виконано зобов’язання перед залученими у процедурі санації боржника особами на загальну суму 67000 грн., що підтверджується платіжними дорученнями №1 від 22.06.2017 на суму 1082025,14 грн., №2 від 22.06.2017 на суму 13558 грн., №3 від 22.06.2017 на суму 84 321,18 грн., №4 від 22.06.2017 на суму 52000 грн., №5 від 22.06.2017 на суму 15000 грн., прибутковим касовим ордером №1 від 22.06.2017  на суму 1200000 грн., квитанцією до прибуткового касового ордеру від 22.06.2017 на суму 1200000 грн., чеком ПАТ «Приватбанк» від 22.06.2017 на суму 1200000 грн., звітом по дебіторських та кредиторських операціях по рахунку 26008051537763 ТОВ «Фаворит-2003» з 22.06.2017 по 23.06.2017. 

Усі кредитори були належним чином повідомлені про призначення судового засідання з розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, однак, фізична особа-підприємець Кузнєцов Є.В. у судове засідання не з’явився, про причини неявки до суду не повідомив.

У судовому засіданні керуючий санацією та присутні представники учасників провадження у справі про банкрутство боржника заявлене клопотання підтримали.

Скарг на дії керуючого санацією у зв’язку з поданим на затвердження суду звітом до дня судового засідання не надійшло.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами.

 

Заслухавши представників учасників провадження у справі про банкрутство боржника та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

Ухвалами суду від 03.12.2015 №1 порушено провадження у справі про банкрутство, введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В., від 09.06.2016 №3 у справі затверджено реєстр вимог кредиторів, від 02.02.2017 №1 введено процедуру санації боржника, призначено керуючим санацією арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В.

Згідно з ухвалою суду від 09.06.2016 №3 кредиторами боржника є фізична особа – підприємець Кузнєцов Є.В. на суму 1082025,14 грн., не забезпечених заставою, які підлягають погашенню у четверту чергу та на суму 13558 грн. судового збору, які підлягають погашенню у першу чергу, та підприємство об’єднання громадян "Черкаситара" Всеукраїнської громадської організації інвалідів "За рівні можливості" на суму 23246919,87 грн., яка підлягає погашенню позачергово за рахунок заставного майна та на суму 2436 грн. судового збору,

Провадження у справі в частині вимог підприємства об’єднання громадян "Черкаситара" Всеукраїнської громадської організації інвалідів "За рівні можливості" ухвалою суду від 21.06.2017 припинено. Заборгованість перед Кузнєцовим В.Є. погашена повністю 22.06.2017. За рахунок коштів боржника погашено вимоги з грошової винагороди арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. та відшкодовано його витрати за підсумками процедур розпорядження майном, санації на загальну суму 151321,18 грн. Суми нарахованої грошової винагороди і витрат арбітражного керуючого затверджені ухвалами суду від 02.02.2017 №2 та від 19.06.2017. Кошти на погашення вимог боржника надано засновником боржника Каленчуком А.П.

Вказані обставини підтверджується платіжними дорученнями №1 від 22.06.2017 на суму 1082025,14 грн., №2 від 22.06.2017 на суму 13558 грн., №3 від 22.06.2017 на суму 84321,18 грн., №4 від 22.06.2017 на суму 52000 грн., №5 від 22.06.2017 на суму 15000 грн., прибутковим касовим ордером №1 від 22.06.2017  на суму 1200000 грн., квитанцією до прибуткового касового ордеру від 22.06.2017 на суму 1200000 грн., чеком ПАТ «Приватбанк» від 22.06.2017 на суму 1200000 грн., звітом по дебіторських та кредиторських операціях по рахунку 26008051537763 ТОВ «Фаворит-2003» з 22.06.2017 по 23.06.2017.

Таким чином, з поданих суду матеріалів вбачається, що керуючим санацією вжито усі необхідні та можливі заходи для відновлення платоспроможності боржника та задоволення вимог кредиторів, що на час розгляду у судовому засіданні звіту керуючого санацією боржником  виконано усі зобов’язання перед кредиторами, у зв’язку з чим наявні підстави для дострокового припинення процедури санації та провадження у справі  підлягає припиненню на підставі п.7 ч.1 ст.83 Закону-4212, а діяльність боржника, як юридичної особи, підлягає відновленню.

Дострокове припинення процедури санації тягне за собою припинення повноважень арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. як керуючого санацією, однак останньому належить виконати вимоги абз.2 ч.7 ст. 28 Закону-4212. Враховуючи відсутність на момент прийняття цієї ухвали суду ознак неплатоспроможності, визначених Законом-4212, платоспроможність боржника вважається відновленою.

У зв’язку з припиненням провадження у справі підлягають припиненню по п.1-1 ч.1. ст.80 Господарського процесуального кодексу України провадження за заявами: Каленчука А.П.  – без номера і дати (вх.суду №4271/17 від 21.02.2017 та вх.суду №7906/17 від 06.04.2017) про намір задовольнити вимоги кредиторів у справі та від 31.03.2017 без номера (вх.суду №7907/17 від 06.04.2017) про зобов'язання керуючого санацією боржника надати інформацію; ПОГ "Черкаситара" Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Рух за рівні можливості" – без номера і дати (вх.суду №4105/17 від 20.02.2017) про роз'яснення ухвали суду від 09.06.2016 №3; ТОВ "Промторг трейд" – від 14.03.2017 №14/03 (вх.суду №5979/17 від 15.03.2017) про визнання його інвестором; Кузнєцова Є.В. від 21.03.2017 (вх.суду №6622/17 від 21.03.2017) та від 21.03.2017 (вх.суду №6622/17 від 21.03.2017)  про видачу наказу на примусове виконання ухвали суду від 02.02.2017 №1; керуючого санацією – від 07.04.2017 №925/1847/15-24/1 про визнання протиправною та незаконною бездіяльності керівника боржника та витребування майна; від 07.04.2017 №925/1847/15-24/2 про визнання протиправною та незаконною бездіяльності кредитора ПОГ "Черкаситара ВГОІ "Рух за рівні можливості" і зобов’язання передати майно; від 27.04.2017 №925/1847/15-41 про продовження терміну підготовки та подання плану санації.

Керуючись ст.4-1, п.1-1 ч.1. ст.80, ст.86 Господарського процесуального кодексу України, п.5 ст.19, п.7 ч.1 і ч.4 ст.83 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”,  суд

УХВАЛИВ:

1.Припинити провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Фаворит-2003" (м.Черкаси, вул.Смілянська, буд.159/3, ідентифікаційний код 32742217) та відновити його діяльність у зв’язку з відновленням платоспроможності.

  1. Припинити провадження у справі за заявами: Каленчука А.П. – без номера і дати (вх.суду №4271/17 від 21.02.2017 та вх.суду №7906/17 від 06.04.2017) та від 31.03.2017 без номера (вх.суду №7907/17 від 06.04.2017); ПОГ "Черкаситара" Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Рух за рівні можливості" – без номера і дати (вх.суду №4105/17 від 20.02.2017); ТОВ "Промторг трейд" – від 14.03.2017 №14/03 (вх.суду №5979/17 від 15.03.2017); Кузнєцова Є.В. від 21.03.2017 (вх.суду №6622/17 від 21.03.2017) та від 21.03.2017 (вх.суду №6622/17 від 21.03.2017); керуючого санацією – від 07.04.2017 №925/1847/15-24/1; від 07.04.2017 №925/1847/15-24/2; від 27.04.2017 №925/1847/15-41.
  2. Припинити повноваження арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. як керуючого санацією та зобов’язати останнього виконати вимоги абз.2 ч.7 ст. 28 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

4.Скасувати заходи щодо забезпечення вимог кредиторів, вжиті ухвалою суду від 03.12.2015 №1.

  1. На виконання вимог ч.4 ст.83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" зазначити, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Законом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Направити цю ухвалу рекомендованим листом арбітражному керуючому Ярмолінському Ю.В., кредиторам (2), Каленчуку А.П., уповноваженій особі засновників (учасників) ТОВ "Фаворит-2003" Сураю С.В. (м.Черкаси, вул.Гоголя, 330/30, кв.172), ТОВ "Промторг трейд", Соснівському відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції (в оригіналі з гербовою печаткою суду для виконання п.3 цієї ухвали суду), державному реєстратору (Черкаській міській раді –– для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), а також для відома Головному управлінню юстиції у Черкаській області.

Повне судове рішення складено 26.06.2017.

Ухвала суду набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

 Суддя                                                                                     Ю.А. Хабазня