flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/78/14 від 14 червня 2016 року (заяву задоволено частково)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

УХВАЛА

14 червня 2016 року

Справа №925/78/14

 

 

                                                              вх. № 10769/16 від 01.06.2016

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Соколишиною І.А., за участю: представника за довіреністю – Шапошніка А.А. (від ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В.), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання

заявника   ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого

                   Ярмолінського Ю.В.

про              витребування доказів

у справі за заявою

ініціюючого кредитора       публічного акціонерного товариства                                                             “Укрсоцбанк”

до боржника                         товариства з обмеженою відповідальністю 

                                                         “Агропром-В”

про                                         визнання банкрутом, –

В С Т А Н О В И В :

Постановою суду від 02.09.2014 боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В.

Боржник у особі ліквідатора банкрута (арбітражний керуючий Ярмолінський Ю.В.) звернувся до суду з клопотанням від 28.05.2016 №02-01/10-31/1 про витребування від товариства з обмеженою відповідальністю "Бул-Спред" (м.Черкаси, вул.Слави,11, кв.4, ідентифікаційний код 30070412):

належним чином засвідчених копій договорів №115-ДБ від 05.06.2012, №115-БВ від 05.06.2012, №115-1-БВ від 05.06.2012, №181-БД від 12.10.2012 та №181-1-БВ від 12.10.2012, а також усіх документів, що були створені/укладені на виконання цих  договорів (платіжні доручення, рахунки, акти прийому-передачі наданих послуг та взаємних звірок тощо);

відомостей про осіб (назва/ФІО, код ЄДРПОУ/ІПН, адреса, реквізити документів, що стали підставою купівлі-продажу, кількість проданих акцій, їх номінальна вартість та ціна за якою вони були продані (в розрізі кожного покупця)), котрі за посередництвом ТОВ "Бул-Спред" придбали акції ПАТ "Ватутінехліб", яким володів боржник;

інформації про те, чи укладались між ТОВ "Бул-Спред" та ТОВ "Агропром-В" договори, що не входять до вище вказаного переліку.

 Підставою подання клопотання вказано ч.2 ст.41, ч.1 ст.2, ст.98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі – Закон-4212), ст. 38 Господарського процесуального кодексу України. Заява мотивована тим:

що за весь час здійснення ліквідаційної процедури із зібраної відповідно до власних повноважень інформації тих документів, про витребування яких заявлено клопотання, виявити не зміг;

що згідно з інформацією, що міститься на сайті Державної установи "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" (м.Київ, вул.Горького,51, код 21676262) боржник в період з 2003 по 2012 роки (1-й квартал включно) мав частку у статутному фонді ПАТ "Ватутінехліб" (ідентифікаційний код 00380669) та був власником його іменних акцій;

що згідно з інформацією, отриманою від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ТОВ "Бул-Спред" надавало боржнику послуги з продажу цінних паперів, зокрема на підставі договорів №№115-БД від 05.06.2012, №115-БВ від 05.06.2012, №115-1-БВ від 05.06.2012, №181-БД від 12.10.2012 та №181-1-БВ від 12.10.2012, однак серед документації, переданої ліквідатору банкрута останнім керівником Устименком А.О. та безпосередньо ним напрацьованої, вище вказані документи відсутні;

що 13.05.2016 за №02-01/10-70 ліквідатор банкрута звернувся із запитом на отримання цієї інформації від ТОВ "Бул-Спред", однак отримав відповідь від 25.05.2016 №1-25052016 з відмовою у наданні інформації з посиланням на те,  що чинним законодавством України, яке регулює діяльність у сфері фінансових послуг, не передбачено надання інформації арбітражним керуючим;

що відмова ТОВ "Бул-Спред" у наданні ліквідатору боржника запитуваних документів та інформації є незаконною, оскільки боржник, ТОВ "Агропром-В" в розумі вимог п.7 ч.1 ст.1 Закону України "Про депозитарну систему України" був власником акцій ПАТ "Ватутінехліб" (депонентом), а відтак учасником депозитарної системи України в період з 2003 по 2012 роки включно;

що згідно з ч.2 ст.24 Закону України "Про депозитарну систему України" власником інформації, яка міститься у системі депозитарного обліку, в тому числі є депонент депозитарної установи – стосовно інформації, що міститься на його рахунку, відкритому депозитарною установою;

що інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається власнику інформації або його представникові відповідно до умов договору або іншим особам у передбачених законом випадках (ч.3 ст.24 Закону України "Про депозитарну систему України");

що абз.1 ч.1 ст.42 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" визначено, що інформація про облік іменних цінних паперів розкривається учасникам депозитарної системи України, в тому числі на письмовий запит власника інформації або з його письмового дозволу, крім випадків, передбачених її абзацами 3 і 4;

що з урахуванням вищевказаного, боржник є власником інформації, яку ліквідатор банкрута, арбітражний керуючий Ярмолінський Ю.В., будучи наділеним законними повноваженнями, мав намір отримати від ТОВ "Бул-Спред", і відмова останнього від її надання є незаконною.

До дня судового засідання від ТОВ "Бул-Спред" надійшов відзив від 09.06.2016 №1-09062016 у якому вказано,

що боржник не був і не є депонентом в депозитарній установі ТОВ "Бул-Спред" оскільки в депозитарній установі останнього боржником, ТОВ Агропром-В", рахунок в цінних паперах не відкривався, відповідно і договір про його обслуговування сторонами не підписувався;

що в інформації, наведеній в додатках до запиту арбітражного керуючого  Ярмолінського Ю.В. депозитарною установою, яка обслуговувала рахунок боржника в цінних паперах зазначено ПАТ КБ "Приватбанк", в той час, як ТОВ "Бул-Спред" у відносинах із боржником виступав як торговець цінними паперами;

що оскільки арбітражним керуючим Ярмолінським Ю.В. не було надано документів, встановлюючих його правовідносини з боржником, а також для ідентифікації та верифікації його особи, це унеможливило проведення торговцем цінних паперів уточнення інформації про клієнта та представника клієнта відповідно до п.4 розділу ХІV "Обов’язки та обмеження торговців при здійсненні ними професійної діяльності" Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, при виконанні операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак представники від товариства з обмеженою відповідальністю  "БУЛ-СПРЕД" та публічного акціонерного товариства "Ватутінський хлібокомбінат" у судове засідання не з’явились і про причини неявки не повідомили.

У судовому засіданні представником ліквідатора банкрута  подано додаткові докази на підтвердження заявленого клопотання (заява від 13.06.2016 №02-01/10-102 (вх.суду №11960/16 від 14.06.2016)), а також заяву від 13.06.2016 №02-01/10-101 про уточнення клопотання про витребування доказів в якій вказує на допущення описки у п.1 його прохальної частини, а саме назві в договору №115-БВ від 05.06.2012 та просить вважати вірним в такому викладі: "витребувати у товариства з обмеженою відповідальністю "Бул-Спред" (м.Черкаси, вул.Слави,11, кв.4, ідентифікаційний код 30070412) належним чином засвідчені копії договорів: №115-БД від 05.06.2012, №115-1-БВ від 05.06.2012, №181-БД від 12.10.2012 та №181-1-БВ від 12.10.2012, а також усіх документів, що були створені/укладені на виконання цих  договорів (платіжні доручення, рахунки, акти прийому-передачі наданих послуг та взаємних звірок тощо).

Розглянувши заяву ліквідатора банкрута, дослідивши наявні у справі докази суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013, з наступними змінами, далі – Закон-4212) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами.

Відповідно до ст. 38 Господарського процесуального кодексу України особи, які приймають участь у справі мають право клопотати про витребування доказів, а суд зобов'язаний витребувати від підприємств та організацій незалежно від їх участі у справі документи і матеріали, необхідні для вирішення спору. Суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

Відповідно до ч.2 ст.41 Закону-4212 ліквідатор банкрута має повноваження і зобов’язаний (зокрема): виконувати повноваження керівника (органів управління) банкрута; вживати заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб. Для забезпечення виконання цих обов’язків, відповідно до ст. 98 Закону-4212 арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) має право: 5) запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою; 6) отримувати інформацію з державних реєстрів шляхом направлення офіційних запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру.

Будь-якому праву однієї сторони кореспондує обов’язок іншої сторони, тобто юридичні особи, органи державної влади і органи місцевого самоврядування (в тому числі і держатель або адміністратор відповідного реєстру), фізичні особи (за їх згодою) зобов’язані надавати документи, копії, інформацію ліквідатору банкрута на його запит.

Так, з листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2016 №09/0119780 вбачається, що згідно із щоквартальними адміністративними даними, наданими зберігачем цінних паперів ПАТ "ПриватБанк" відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.01.2006 №4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2006 за №378/122252, за період з 30.09.2010 по 31.21.2011, станом на кінець кожного кварталу цього періоду, ТОВ "Агропром-В" володіло 9999001 шт. простих іменних акцій емітента ПАТ "Ватутінехліб", що становить 25% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного папера – 0,25 грн.); а станом на 31.03.2012 ТОВ "Агропром-В" володіло 55279001 шт. простих іменних акцій емітента ПАТ "Ватутінехліб", що становить 49,358% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного папера – 0,25 грн., а згідно адміністративними даними, наданими в електронному вигляді відповідно до вимог Положення про порядок складання та подання адміністративних даних  щодо діяльності торговців цінними паперами, затвердженого рішенням Комісії від 08.06.2004 №279, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09.09.2004 №1122/9721 (зі змінами) – наявність за період з 01.01.2003 по 31.12.2012 укладених та виконаних договорів з цінними паперами, емітентом яких є ПАТ "Ватутінехліб", а стороною – ТОВ "Агропром-В", та відсутність такої інформації за період з 01.01.2013 по 21.03.2016.

Тож, суд вважає відмову ТОВ "Бул-Спред" у задоволенні клопотання ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. в частині надання належним чином засвідчених копії договорів №115-БД від 05.06.2012, №115-1-БВ від 05.06.2012, №181-БД від 12.10.2012 та №181-1-БВ від 12.10.2012 незаконною і такою, що суперечить вимогам ст.41 і 98 Закону-4212

Суд вважає, що вказані документи необхідні по справі про банкрутство для з’ясування обставин про наявність/відсутність порушень прав банкрута, що могли виникнути у зв’язку із продажем акцій та зобов’язує товариство з обмеженою відповідальністю "Бул-Спред" надати їх у справу.

Що ж стосується решти вимог ліквідатора банкрута, то суд вважає, що вони не підлягають задоволенню, оскільки сторона, яка подає клопотання у порядку ст. 38 ГПК України, повинна вказати: 1) який конкретний доказ витребовується (вид, назву, інші реквізити документа); 2) обставини, що перешкоджають його наданню до суду; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ існує як матеріальний об’єкт і цей доказ має особа, у якої він витребовується; 4) обставини, які може підтвердити цей доказ (і які є предметом доказування). Види доказів визначені у ст.32 Господарського процесуального кодексу України.

На ТОВ  "БУЛ-СПРЕД" не покладено обов’язку створювати на запит ліквідатора банкрута нові документи чи готувати йому інформацію.

На суд не покладено обов’язку здійснювати пошук, виявлення та повернення майна банкрута (якими є і створені боржником документи) – цей обов’язок, як зазначено вище, покладено на ліквідатора банкрута. Суд в основу прийнятого судового рішення покладає лише факти, судове рішення не може бути умовним і грунтуватися на припущеннях ліквідатора банкрута про ймовірність існування документів у ТОВ "БУЛ-СПРЕД".

         Враховуючи викладене, керуючись ч.1 ст.2, ст.ст.41 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (в новій редакції, чинній з 19.01.2013, з наступними змінами), ст.ст.4-1, 38, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

1.Заяву боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. від 28.05.2016 №02-01/10-31/1 (вх.суду №10769/16 від 01.06.2016) задовольнити частково.

Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю "Бул-Спред" (м.Черкаси, вул.Слави,11, кв.4, ідентифікаційний код 30070412) надати у справу №925/78/14 належним чином засвідчені копії договорів: №115-БД від 05.06.2012, №115-1-БВ від 05.06.2012, №181-БД від 12.10.2012 та №181-1-БВ від 12.10.2012, стороною яких є ТОВ "Агропром В".

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Направити дану ухвалу арбітражному керуючому Ярмолінському Ю.В., кредитору(1) та рекомендованим листом ТОВ "Бул-Спред" (18002, м.Черкаси, вул.Слави,11, кв.4).

 

 

С у д д я                                                                      Хабазня Ю.А.

4