flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ІНСТРУКЦІЯ з обслуговування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час звернення по господарського суду Черкаської області

15 травня 2018, 10:56

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказом голови господарського суду Черкаської області

№ 13 від «10» травня 2018

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

                                                                             

з обслуговування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час звернення по господарського суду Черкаської області

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Ця Інструкція з обслуговування інвалідів та інших маломобільних громадян при відвідуванні господарського суду Черкаської області (далі - Інструкція) містить умови забезпечення безперешкодного доступу інвалідів та інших маломобільних громадян в приміщення господарського суду Черкаської області (далі – суд) визначає порядок супроводження маломобільних груп населення в приміщенні суду при реалізації права на судовий захист даною групою населення.

 

1.2. Основним міжнародним документом, який гарантує права інвалідів є Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю, яка ратифікована нашою державою і набрала чинності з 06 березня 2010 року, і яка зобов'язує держави-учасниці надавати можливість людям з інвалідністю    вести незалежний спосіб життя та повною мірою брати участь в усіх аспектах суспільного життя. Відповідно до статті 13 даної Конвенції держави-учасниці повинні забезпечувати людям з інвалідністю нарівні з іншими ефективний доступ до  правосуддя,   зокрема  передбачаючи процесуальні  та  відповідні вікові  корективи,  які  полегшують виконання ними своєї ефективної ролі прямих і опосередкованих учасників, у тому числі свідків, на всіх стадіях юридичного  процесу,   зокрема  на стадії розслідування та інших стадіях попереднього провадження

Статтями 7, 8, 9 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» врегульовано питання щодо здійснення правосуддя в Україні на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри, мови, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак. Усім суб'єктам правовідносин гарантується захист їх прав, свобод і законних інтересів незалежним і безстороннім судом, утвореним відповідно до Закону.

 

1.3. Основні поняття, що використовуються в Інструкції:

 

Особою з інвалідністю є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із  зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.

Маломобільні групи населення - люди, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До маломобільних груп населення віднесені інваліди, люди з тимчасовим  порушенням здоров'я, вагітні жінки, люди старшого (похилого) віку, люди з дитячими колясками тощо (ДБН В2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»).

 

1.4. Інструкцію розроблено відповідно до Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, яка ратифікована нашою державою і набрала чинності з 06 березня 2010 року, Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закону України «Про судоустрій і статус суддів», наказу голови суду №08 від 28.01.2015 «Про визначення відповідальної особи за забезпечення рівного доступу до правосуддя людей з інвалідністю».

 

  1. Порядок пересування маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю в приміщенні суду.

 

2.1. При вході в приміщення суду обладнана кнопка виклику, розташована на прийнятній висоті для осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення (у т.ч. для осіб з інвалідністю) для виклику працівника апарату суду - відповідальної особи за забезпечення прав осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, які потребують додаткової допомоги, та інших маломобільних груп населення під час звернення до суду (далі - відповідальна особа).

Відповідальна особа зустрічає і супроводжує маломобільного громадянина або особу з інвалідністю, а в разі настання надзвичайної ситуації відповідає за евакуацію маломобільних громадян і осіб з інвалідністю з приміщення суду.

 

2.2. У першочерговому порядку відповідальною особою уточняються, якої допомоги потребує маломобільний громадянин або особа з інвалідністю, мета відвідування суду, необхідність супроводу.

 

2.2.1. У разі участі маломобільних громадян і осіб з інвалідністю в судовому засіданні відповідальна особа доповідає головуючому у справі про участь в судовому засіданні даної категорії населення.

 

2.3.2. У разі подання заяви або скарги до суду, відповідальна особа (за необхідності) супроводжує до канцелярії суду і знайомить маломобільного громадянина або особу з інвалідністю з працівником апарату суду, відповідальним за приймання вхідної кореспонденції суду, особисто, представивши прізвище, ім'я та по батькові один одному.

Маломобільні громадяни та особи з інвалідністю користуються пріоритетним правом при подачі документів до канцелярії суду.

 

 

2.4. З метою реалізації права на судовий захист при відвідуванні маломобільних громадян і осіб з інвалідністю в суді відповідальна особа роз'яснює правила внутрішнього та службового розпорядку суду та години прийому громадян і розповідає про особливості будівлі суду:

- кількість поверхів; поручнів, інших пристосувань і пристроїв для осіб з інвалідністю стосовно його функціональним обмеженням; розташування санітарних кімнат, можливі перешкоди на шляху і т.д.;

- структуру суду, в якому кабінеті і до кого звернутися з питань, які можуть виникнути.

 

2.5. Після закінчення судового засідання, або прийому відповідальна особа супроводжує маломобільних громадян і осіб з інвалідністю до виходу з суду.

 

2.6. При необхідності маломобільні громадяни та особи з інвалідністю можуть заздалегідь погодити з відповідальною особою за телефонами необхідний обсяг допомоги при організації доступу в приміщення суду із зазначенням дати і часу прибуття, або направивши на електронну пошту відповідний запит.

 

2.7. Відповідальна особа суду за погодженням з маломобільними громадянами та особами з інвалідністю вправі надати інші види допомоги по супроводу не передбачені цим положенням.

 

Інструкція з обслуговування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час звернення по господарського суду Черкаської області (файл для завантаження)